SMART CITY

„Konferencja realizowana w ramach projektu  „D I A L O G Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.