LASY PAŃSTWOWE

Partner strategiczny Krynica Forum 2023


Lasy Państwowe istnieją od 1924 r. To największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Jednostki LP działają na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Pracuje w nich blisko 26 tys. osób. Lasy Państwowe gospodarują na niemal jednej czwartej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy. Działalność LP opiera się na zasadzie samofinansowania i odbywa się według kryteriów zapisanych w ustawie o lasach.

Wypełniając swoją misję, Lasy Państwowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom gospodarki, społeczeństwa oraz samorządów i społeczności lokalnych. Spełnienie tych oczekiwań wymaga, aby Lasy Państwowe były sprawną, dobrze zarządzaną organizacją zatrudniającą wysoko wykwalifikowanych specjalistów, stosującą nowoczesne metody i narzędzia; efektywną ekonomicznie i kierującą się w swoim działaniu wartościami nadrzędnymi: odpowiedzialnością, otwartością i profesjonalizmem.

 

Zapisz się do newslettera