Goście honorowi

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

18
Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Gitanas Nausėda

Prezydent Litwy

Prezydent Gitanas Nausėda urodził się 19 maja 1964 r. w Kłajpedzie. Uczył się w V Liceum w Kłajpedzie, uczęszczał do Szkoły Muzycznej w Kłajpedzie i śpiewał w chórze chłopięcym „Gintarėlis”.

W 1987 r. ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiki Przemysłu Uniwersytetu Wileńskiego. W latach 1987–1989 był studentem studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Wileńskiego. W latach 1987–2004 wykładał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Wileńskiego. W latach 1990–1992 studiował na Uniwersytecie w Mannheim w Niemczech w ramach stypendium DAAD. Doktor nauk społecznych od 1993 r.

W latach 1993–1994 był dyrektorem Departamentu Rynków Finansowych w Litewskiej Radzie ds. Konkurencji. W 1994 r. odbył staż naukowy w Bundestagu w Bonn. W latach 1994–1996 pracował w Banku Litwy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Metodologii i Analiz w Departamencie Nadzoru Banków Komercyjnych. W latach 1996–2000 był dyrektorem Departamentu Polityki Pieniężnej Banku Litwy. Członek Zarządu Banku Litwy w latach 1998–2000.

W 2004 r. był doradcą prezydenta Valdasa Adamkusa. W latach 2000–2008 był doradcą prezesa AB Vilniaus Bankas.

Od 2009 r. profesor nadzwyczajny w Międzynarodowej Szkole Biznesu Uniwersytetu Wileńskiego.

W latach 2008–2018 był doradcą prezesa SEB Banku i głównym ekonomistą.

Gitanas Nausėda

Prezydent Litwy

17
Gitanas Nausėda

Prezydent Litwy

Prezydent Gitanas Nausėda urodził się 19 maja 1964 r. w Kłajpedzie. Uczył się w V Liceum w Kłajpedzie, uczęszczał do Szkoły Muzycznej w Kłajpedzie i śpiewał w chórze chłopięcym „Gintarėlis”.

W 1987 r. ukończył studia ekonomiczne na Wydziale Ekonomiki Przemysłu Uniwersytetu Wileńskiego. W latach 1987–1989 był studentem studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Wileńskiego. W latach 1987–2004 wykładał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Wileńskiego. W latach 1990–1992 studiował na Uniwersytecie w Mannheim w Niemczech w ramach stypendium DAAD. Doktor nauk społecznych od 1993 r.

W latach 1993–1994 był dyrektorem Departamentu Rynków Finansowych w Litewskiej Radzie ds. Konkurencji. W 1994 r. odbył staż naukowy w Bundestagu w Bonn. W latach 1994–1996 pracował w Banku Litwy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wydziału Metodologii i Analiz w Departamencie Nadzoru Banków Komercyjnych. W latach 1996–2000 był dyrektorem Departamentu Polityki Pieniężnej Banku Litwy. Członek Zarządu Banku Litwy w latach 1998–2000.

W 2004 r. był doradcą prezydenta Valdasa Adamkusa. W latach 2000–2008 był doradcą prezesa AB Vilniaus Bankas.

Od 2009 r. profesor nadzwyczajny w Międzynarodowej Szkole Biznesu Uniwersytetu Wileńskiego.

W latach 2008–2018 był doradcą prezesa SEB Banku i głównym ekonomistą.

Han Duck-soo

Premier Korei

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Narodowego w Seulu i studiów magisterskich z ekonomii na Uniwersytecie Harvarda (USA). W 1984 r. obronił doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Harvarda.

W 1970 r. rozpoczął pracę jako urzędnik państwowy. Wśród jego niezwykle bogatego doświadczenia zawodowego między innymi w latach 1982–1989 pracował w Ministerstwie Handlu i Przemysłu jako Dyrektor Biura Promocji Handlu Międzynarodowego (w Oddziale Ameryk i Wydziale Azji), jako Dyrektor Biura Polityki Przemysłowej oraz Dyrektor Biura Przemysłu Maszyn Transportowych, następnie został m.in. Dyrektorem Generalnym Biura Polityki Przemysłowej (od 1989 r.).

W latach 1993–1994 był Sekretarzem Prezydenta ds. Gospodarczych. W 1994 r. był Wiceministrem Planowania i Zarządzania w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Energii, w latach 1994–1996 Wiceministrem handlu międzynarodowego, w latach 1998–2001 Ministrem Handlu, w latach 2004–2005 Ministrem Koordynacji Polityki Rządu w Sekretariacie Premiera, w latach 2005–2006 Wicepremierem oraz Ministrem Finansów i Gospodarki.

W latach 2009–2012 piastował stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W latach 2012 – 2015 był Prezesem i Dyrektorem Generalnym Koreańskiego Stowarzyszenia Handlu Międzynarodowego.

Angażował się również w sprawy związane z klimatem i ochroną środowiska, pełniąc stanowiska Prezes Zarządu Centrum Zmian Klimatu (2015–2017) oraz Przewodniczącego Federacji Zrównoważonej Energii Elektrycznej (2016–2018).

Dwukrotnie pełnił funkcję premiera Korei Południowej – w latach 2007–2008 oraz od roku 2022 obecnie.

Han Duck-soo

Premier Korei

17
Han Duck-soo

Premier Korei

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Narodowego w Seulu i studiów magisterskich z ekonomii na Uniwersytecie Harvarda (USA). W 1984 r. obronił doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Harvarda.

W 1970 r. rozpoczął pracę jako urzędnik państwowy. Wśród jego niezwykle bogatego doświadczenia zawodowego między innymi w latach 1982–1989 pracował w Ministerstwie Handlu i Przemysłu jako Dyrektor Biura Promocji Handlu Międzynarodowego (w Oddziale Ameryk i Wydziale Azji), jako Dyrektor Biura Polityki Przemysłowej oraz Dyrektor Biura Przemysłu Maszyn Transportowych, następnie został m.in. Dyrektorem Generalnym Biura Polityki Przemysłowej (od 1989 r.).

W latach 1993–1994 był Sekretarzem Prezydenta ds. Gospodarczych. W 1994 r. był Wiceministrem Planowania i Zarządzania w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Energii, w latach 1994–1996 Wiceministrem handlu międzynarodowego, w latach 1998–2001 Ministrem Handlu, w latach 2004–2005 Ministrem Koordynacji Polityki Rządu w Sekretariacie Premiera, w latach 2005–2006 Wicepremierem oraz Ministrem Finansów i Gospodarki.

W latach 2009–2012 piastował stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W latach 2012 – 2015 był Prezesem i Dyrektorem Generalnym Koreańskiego Stowarzyszenia Handlu Międzynarodowego.

Angażował się również w sprawy związane z klimatem i ochroną środowiska, pełniąc stanowiska Prezes Zarządu Centrum Zmian Klimatu (2015–2017) oraz Przewodniczącego Federacji Zrównoważonej Energii Elektrycznej (2016–2018).

Dwukrotnie pełnił funkcję premiera Korei Południowej – w latach 2007–2008 oraz od roku 2022 obecnie.

Borut Pahor

Prezydent Słowenii w latach 2012–2022

Absolwent politologii ze specjalizacją działalność międzynarodowa.

Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako delegat ówczesnego Zgromadzenia Republiki Słowenii. W 1992 r. został wybrany na posła do Zgromadzenia Narodowego, był członkiem Komisji do Spraw Europejskich, Komisji Nadzoru Pracy Służb Bezpieczeństwa i Wywiadu oraz Komisji Obrony , a także stał na czele słoweńskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 1996 r. ponownie wybrany posłem, był wiceprzewodniczącym parlamentu (do 1997 r.), a także członkiem Komisji Stosunków Międzynarodowych, Komisji Konstytucyjnej, Komisji Obrony, przewodniczącym delegacji Zgromadzenia Narodowego do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowych organizacji parlamentarnych. W 2000 r. został przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego.

W 2004 r. wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego.

W 2008 r. Prezydent RP Danilo Türk nominował go na przedstawiciela do spraw utworzenia nowego rządu. W latach 2008–2012 był premierem.

W 2012 r. wystartował w wyborach prezydenckich i uzyskał poparcie 67,37% wyborców, zostając czwartym prezydent Republiki Słowenii. W 2017 r. wybrany ponownie, z poparciem 53,09% wyborców.

Borut Pahor

Prezydent Słowenii w latach 2012–2022

17
Borut Pahor

Prezydent Słowenii w latach 2012–2022

Absolwent politologii ze specjalizacją działalność międzynarodowa.

Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako delegat ówczesnego Zgromadzenia Republiki Słowenii. W 1992 r. został wybrany na posła do Zgromadzenia Narodowego, był członkiem Komisji do Spraw Europejskich, Komisji Nadzoru Pracy Służb Bezpieczeństwa i Wywiadu oraz Komisji Obrony , a także stał na czele słoweńskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W 1996 r. ponownie wybrany posłem, był wiceprzewodniczącym parlamentu (do 1997 r.), a także członkiem Komisji Stosunków Międzynarodowych, Komisji Konstytucyjnej, Komisji Obrony, przewodniczącym delegacji Zgromadzenia Narodowego do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz członkiem Komitetu Wykonawczego Międzynarodowych organizacji parlamentarnych. W 2000 r. został przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego.

W 2004 r. wybrany na posła do Parlamentu Europejskiego.

W 2008 r. Prezydent RP Danilo Türk nominował go na przedstawiciela do spraw utworzenia nowego rządu. W latach 2008–2012 był premierem.

W 2012 r. wystartował w wyborach prezydenckich i uzyskał poparcie 67,37% wyborców, zostając czwartym prezydent Republiki Słowenii. W 2017 r. wybrany ponownie, z poparciem 53,09% wyborców.

Prelegenci

Henryk Kowalczyk

Minister - członek Rady Ministrów; Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

Urodził się w 1956 r. w Żabiance.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979–1990 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie, w którym w latach 1980–1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Od 1989 do 1992 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica.

Funkcję wójta gminy Winnica pełnił w latach 1990–1998 i 1999–2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 r. zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999–2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność).

Od 2005 r. jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego. 16 listopada 2015 r. powołany na ministra – członka Rady Ministrów w rządzie Beaty Szydło. Objął także funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od września do grudnia 2016 r. pełnił obowiązki ministra Skarbu Państwa. Również we wrześniu 2016 r. został wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 11 grudnia 2017 r. objął stanowisko ministra – członka Rady Ministrów w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego, ponownie został też przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję ministra środowiska. Od 2019 r. do 2021 r. przewodniczył Komisji Finansów Publicznych w Sejmie RP.

Od 2021 r. wchodzi w skład Rady Doradców Politycznych prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

26 października 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 5 kwietnia 2023 r. złożył rezygnację z tych funkcji.

Od 6 kwietnia do 21 czerwca 2023 r. pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów.

Obecnie minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Henryk Kowalczyk

Minister - członek Rady Ministrów; Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

16
Henryk Kowalczyk

Minister - członek Rady Ministrów; Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

Urodził się w 1956 r. w Żabiance.

W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1979–1990 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie, w którym w latach 1980–1981 przewodniczył komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Od 1989 do 1992 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego Gminy Winnica.

Funkcję wójta gminy Winnica pełnił w latach 1990–1998 i 1999–2005. Od 19 lutego do 31 grudnia 1998 r. zajmował stanowisko wojewody ciechanowskiego. W latach 1999–2002 zasiadał w sejmiku mazowieckim (wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność).

Od 2005 r. jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 7 czerwca 2006 r. do 16 listopada 2007 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnikiem rządu ds. kształtowania ustroju rolnego. 16 listopada 2015 r. powołany na ministra – członka Rady Ministrów w rządzie Beaty Szydło. Objął także funkcję przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od września do grudnia 2016 r. pełnił obowiązki ministra Skarbu Państwa. Również we wrześniu 2016 r. został wiceprzewodniczącym Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 11 grudnia 2017 r. objął stanowisko ministra – członka Rady Ministrów w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego, ponownie został też przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję ministra środowiska. Od 2019 r. do 2021 r. przewodniczył Komisji Finansów Publicznych w Sejmie RP.

Od 2021 r. wchodzi w skład Rady Doradców Politycznych prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

26 października 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 5 kwietnia 2023 r. złożył rezygnację z tych funkcji.

Od 6 kwietnia do 21 czerwca 2023 r. pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów.

Obecnie minister – członek Rady Ministrów, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na stanowisko Ministra Infrastruktury.

Od 2005 r. jest posłem na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Wieloletni wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Uczestniczył w pracach podkomisji: do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz do spraw transportu lądowego.

Specjalizuje się w tematyce infrastruktury drogowej i kolejowej oraz budownictwa. W parlamencie zajmował się między innymi rządowym projektem ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, zmianą ustawy "Prawo budowlane" oraz projektem ustawy dotyczącej uproszczenia procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym.

Jako radny powiatu krakowskiego przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Infrastruktury.

Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

16
Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na stanowisko Ministra Infrastruktury.

Od 2005 r. jest posłem na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Wieloletni wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Uczestniczył w pracach podkomisji: do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz do spraw transportu lądowego.

Specjalizuje się w tematyce infrastruktury drogowej i kolejowej oraz budownictwa. W parlamencie zajmował się między innymi rządowym projektem ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, zmianą ustawy "Prawo budowlane" oraz projektem ustawy dotyczącej uproszczenia procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym.

Jako radny powiatu krakowskiego przez dwie kadencje przewodniczył Komisji Infrastruktury.

Jest członkiem Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne.
Jacek Sasin

Minister Aktywów Państwowych

Urodził się 6 listopada 1969 roku w Warszawie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Historycznym UW. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Karierę zawodową zaczynał w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W latach 1998 – 2004 pracował w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kierując Departamentem Orzecznictwa. Był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu m.st. Warszawy, a następnie zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Śródmieście. W styczniu 2006 roku objął urząd I wicewojewody, a w lutym 2007 roku wojewody mazowieckiego.

Od grudnia 2007 roku współpracował ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim – na początku, jako jego doradca. W listopadzie 2009 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu i zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązki pełnił do lipca 2010 roku. W tym samym roku w wyborach samorządowych został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat posła na Sejm VII Kadencji.  Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz był członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych.

W kolejnych wyborach parlamentarnych, które odbyły się jesienią 2015 roku uzyskał mandat posła na Sejm VIII Kadencji. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, przewodniczącego Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego oraz był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

9 stycznia 2018 roku został powołany na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie Sekretarza Rady Ministrów.

W wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji. Od 15 listopada 2019 roku do 21 czerwca 2023 roku pełnił urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych. Od 21 czerwca 2023 roku pełni urząd ministra aktywów państwowych.

Jacek Sasin

Minister Aktywów Państwowych

16
Jacek Sasin

Minister Aktywów Państwowych

Urodził się 6 listopada 1969 roku w Warszawie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Historycznym UW. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Karierę zawodową zaczynał w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W latach 1998 – 2004 pracował w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kierując Departamentem Orzecznictwa. Był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu m.st. Warszawy, a następnie zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Śródmieście. W styczniu 2006 roku objął urząd I wicewojewody, a w lutym 2007 roku wojewody mazowieckiego.

Od grudnia 2007 roku współpracował ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim – na początku, jako jego doradca. W listopadzie 2009 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu i zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Obowiązki pełnił do lipca 2010 roku. W tym samym roku w wyborach samorządowych został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał mandat posła na Sejm VII Kadencji.  Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz był członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych.

W kolejnych wyborach parlamentarnych, które odbyły się jesienią 2015 roku uzyskał mandat posła na Sejm VIII Kadencji. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, przewodniczącego Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego oraz był członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

9 stycznia 2018 roku został powołany na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, a następnie Sekretarza Rady Ministrów.

W wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji. Od 15 listopada 2019 roku do 21 czerwca 2023 roku pełnił urzędy wiceprezesa Rady Ministrów i ministra aktywów państwowych. Od 21 czerwca 2023 roku pełni urząd ministra aktywów państwowych.
Jadwiga Emilewicz

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej

15 maja 2023 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Jadwigę Emilewicz na pełnomocnika rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej i na wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na urząd Sekretarza Stanu.

W latach 2019-2020 była ministrem w drugim gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego; od 15 listopada 2019 r. jako minister rozwoju, a od 9 kwietnia 2020 r. objęła dodatkowo urząd Wiceprezesa Rady Ministrów. Współautorka Tarczy Finansowej i Antykryzysowej dla firm zmagających się z bezprecedensowym kryzysem w trakcie pandemii Covid-19. Rozwiązania te ułatwiły wielu polskim przedsiębiorcom przetrwanie i ocaliły miejsca pracy. W rządzie zasiadała do 6 października 2020 r. Od 2019 r. jest posłem na Sejm, członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.  

Wcześniej, w latach 2018-2019, pełniła funkcję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, a w latach 2015-2018 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju.

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Działaczka społeczna, menedżer kultury, autorka wielu publikacji naukowych.

Zna język angielski, niemiecki i francuski.

Ma trzech synów.

Jadwiga Emilewicz

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej

16
Jadwiga Emilewicz

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej

15 maja 2023 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Jadwigę Emilewicz na pełnomocnika rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej i na wniosek Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na urząd Sekretarza Stanu.

W latach 2019-2020 była ministrem w drugim gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego; od 15 listopada 2019 r. jako minister rozwoju, a od 9 kwietnia 2020 r. objęła dodatkowo urząd Wiceprezesa Rady Ministrów. Współautorka Tarczy Finansowej i Antykryzysowej dla firm zmagających się z bezprecedensowym kryzysem w trakcie pandemii Covid-19. Rozwiązania te ułatwiły wielu polskim przedsiębiorcom przetrwanie i ocaliły miejsca pracy. W rządzie zasiadała do 6 października 2020 r. Od 2019 r. jest posłem na Sejm, członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.  

Wcześniej, w latach 2018-2019, pełniła funkcję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, a w latach 2015-2018 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju.

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Działaczka społeczna, menedżer kultury, autorka wielu publikacji naukowych.

Zna język angielski, niemiecki i francuski.

Ma trzech synów.
Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Małgorzata Jarosińska-Jedynak 29 października 2020 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 26 października 2020 r. pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.

Od 29 listopada 2018 r. do 15 listopada 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

Wcześniej pracowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn. Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera w specjalności inżynieria komunalna. Ukończyła też Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na tej samej uczelni.

Zna język angielski. Potrafi też rozmawiać w języku migowym.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

16
Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Małgorzata Jarosińska-Jedynak 29 października 2020 r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 26 października 2020 r. pełni również funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022 r.

Od 29 listopada 2018 r. do 15 listopada 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak od początku swojej kariery związana jest z samorządem. Przez kilkanaście lat zajmowała się funduszami unijnymi, rozwojem regionalnym i wsparciem przedsiębiorczości. Pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, gdzie przeszła wszystkie szczeble – od inspektora do dyrektora Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

Wcześniej pracowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Gminy i Miasta Tyczyn. Jest absolwentką Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera w specjalności inżynieria komunalna. Ukończyła też Studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na tej samej uczelni.

Zna język angielski. Potrafi też rozmawiać w języku migowym.
Rafał Weber

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. 

W latach 2010–2015 radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli.  

Od 2014 r. do objęcia mandatu posła był zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Od 2015 r. poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. 

W Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sprawy związane z transportem drogowym, drogami publicznymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

Rafał Weber

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

16
Rafał Weber

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Absolwent Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. 

W latach 2010–2015 radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli.  

Od 2014 r. do objęcia mandatu posła był zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Od 2015 r. poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. 

W Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialny za sprawy związane z transportem drogowym, drogami publicznymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego. 
Artur Soboń

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Artur Soboń jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (praca magisterska pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II RP) oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca magisterska pt. Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka). 

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowości i finansów na KUL. Ukończył również studia doktorskie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Od 2001 r. związany z Urzędem Miasta Świdnik, początkowo kierował Wydziałem Strategii i Rozwoju, następnie od 2006 r. na stanowisku Sekretarza Miasta. W latach 2006-2010 radny powiatu i społeczny członek zarządu powiatu świdnickiego. W okresie 2010-2015 radny sejmiku województwa lubelskiego. 

Od 2015 r. Poseł na Sejm RP. W ramach aktywności poselskich pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Reindustrializacji Polski oraz Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Lotników Polskich. Członek komisji obrony narodowej i finansów publicznych. 

Od 9.01.2018 r. do 14.11.2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialny m.in. za budownictwo oraz Program Polska Wschodnia 2014-2020. Następnie do 4.12.2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, resorcie które powstało z przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Od 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Sprawował nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego w imieniu Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Od 8.10.2021 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Rozwoju Lokalnego. 

Artur Soboń

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

16
Artur Soboń

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Artur Soboń jest absolwentem Wydziału Humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (praca magisterska pt. Władza polityczna w myśli konserwatywnej II RP) oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (praca magisterska pt. Strategia budowania wartości na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka). 

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie projektów europejskich UMCS w Lublinie oraz rachunkowości i finansów na KUL. Ukończył również studia doktorskie z ekonomii w Kolegium Nauk Społecznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Od 2001 r. związany z Urzędem Miasta Świdnik, początkowo kierował Wydziałem Strategii i Rozwoju, następnie od 2006 r. na stanowisku Sekretarza Miasta. W latach 2006-2010 radny powiatu i społeczny członek zarządu powiatu świdnickiego. W okresie 2010-2015 radny sejmiku województwa lubelskiego. 

Od 2015 r. Poseł na Sejm RP. W ramach aktywności poselskich pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Reindustrializacji Polski oraz Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Lotników Polskich. Członek komisji obrony narodowej i finansów publicznych. 

Od 9.01.2018 r. do 14.11.2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, odpowiedzialny m.in. za budownictwo oraz Program Polska Wschodnia 2014-2020. Następnie do 4.12.2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, resorcie które powstało z przekształcenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Od 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Sprawował nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego w imieniu Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

Od 8.10.2021 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Pełnomocnik Rządu ds. Rozwoju Lokalnego. 
Marcin Przydacz

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Szef Biura Polityki Międzynarodowej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także stosunki międzynarodowe i filozofię na UJ. W ramach stypendiów realizował studia na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Mesynie oraz Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie i w 2015 r. zdał egzamin adwokacki. 

W latach 2010–2014 współpracował z Klubem Jagiellońskim jako analityk z zakresu stosunków międzynarodowych. Równolegle działał w Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. W latach 2012–2015 był wykładowcą na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, a w okresie 2013–2015 prezesem zarządu think–tanku Fundacja Dyplomacja i Polityka. 

W latach 2015–2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP. W okresie 2019–2023 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, politykę amerykańską, azjatycką oraz wschodnią. 

13 stycznia 2023 r. Prezydent RP powołał Marcina Przydacza na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Szefa Biura Polityki Międzynarodowej. 

Pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Polityki Międzynarodowej i Biurem Prasowym. 

Marcin Przydacz

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Szef Biura Polityki Międzynarodowej

16
Marcin Przydacz

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Szef Biura Polityki Międzynarodowej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także stosunki międzynarodowe i filozofię na UJ. W ramach stypendiów realizował studia na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Mesynie oraz Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie i w 2015 r. zdał egzamin adwokacki. 

W latach 2010–2014 współpracował z Klubem Jagiellońskim jako analityk z zakresu stosunków międzynarodowych. Równolegle działał w Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. W latach 2012–2015 był wykładowcą na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, a w okresie 2013–2015 prezesem zarządu think–tanku Fundacja Dyplomacja i Polityka. 

W latach 2015–2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP. W okresie 2019–2023 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, politykę amerykańską, azjatycką oraz wschodnią. 

13 stycznia 2023 r. Prezydent RP powołał Marcina Przydacza na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Szefa Biura Polityki Międzynarodowej. 

Pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Polityki Międzynarodowej i Biurem Prasowym. 
Edward Siarka

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Zastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz członek Komisji Ustawodawczej. Aktywny samorządowiec. W latach 1998-2005 wójt Gminy Raba Wyżna. Ukończył  studia na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i studia podyplomowe w zakresie doradztwa europejskiego na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. 

Zdobywał doświadczenie zawodowe jako nauczyciel historii  i dyrektor Szkoły Podstawowej w Podsarniu. Od 1990 roku aktywny samorządowiec. Od 1994 r. członek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jest członkiem prezydium zarządu głównego ZOSP RP  i prezesem zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce od 2010 roku. 

Otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi Dla Oświaty Ministra Edukacji Narodowej w  2001 r., Złoty Znak Związku ZOSP RP w 2011 r. Odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” Ministra Spraw Wewnętrznych w 2008 roku. 

Edward Siarka

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa

16
Edward Siarka

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Zastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz członek Komisji Ustawodawczej. Aktywny samorządowiec. W latach 1998-2005 wójt Gminy Raba Wyżna. Ukończył  studia na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i studia podyplomowe w zakresie doradztwa europejskiego na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. 

Zdobywał doświadczenie zawodowe jako nauczyciel historii  i dyrektor Szkoły Podstawowej w Podsarniu. Od 1990 roku aktywny samorządowiec. Od 1994 r. członek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jest członkiem prezydium zarządu głównego ZOSP RP  i prezesem zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce od 2010 roku. 

Otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi Dla Oświaty Ministra Edukacji Narodowej w  2001 r., Złoty Znak Związku ZOSP RP w 2011 r. Odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” Ministra Spraw Wewnętrznych w 2008 roku. 
Piotr Ćwik

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Magister filozofii, absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z doradztwa europejskiego oraz kurs kwalifikacyjny zarządzania w oświacie. 

Przez wiele lat związany z oświatą jako nauczyciel i wychowawca, a następnie dyrektor szkoły. Pracował w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie, w latach 2000–2014 był dyrektorem Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie. 

Działacz samorządowy i społeczny. Zaangażowany w wiele lokalnych inicjatyw. Radny Rady Miejskiej w Skawinie w trzech kolejnych kadencjach (1994–2006), do 2014 r. radny w Radzie Powiatu Krakowskiego. Zasiadał w różnych komisjach problemowych, pełniąc też funkcję przewodniczącego. W tym czasie był też m.in. redaktorem naczelnym lokalnej prasy, współzałożycielem Chrześcijańskiego Ośrodka Kultury przy parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie, działał w Akcji Katolickiej. 

W czerwcu 2014 r. został posłem na Sejm RP. Pracował m.in. w komisjach edukacji, nauki i młodzieży, polityki społecznej i rodziny, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Po zakończeniu kadencji został powołany na funkcję wicewojewody małopolskiego (2015), a w latach 2017–2020 pełnił funkcję wojewody małopolskiego. 

Od 8 października 2020 r. sekretarz stanu w KPRP. 4 stycznia 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Odznaczony m.in. Orderem Świętego Sebastiana – orderem domowym konstytucyjnej linii dynastycznej królestwa Portugalii. 

Żonaty, ma dwóch synów. 

Piotr Ćwik

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

16
Piotr Ćwik

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP

Magister filozofii, absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z doradztwa europejskiego oraz kurs kwalifikacyjny zarządzania w oświacie. 

Przez wiele lat związany z oświatą jako nauczyciel i wychowawca, a następnie dyrektor szkoły. Pracował w Szkole Podstawowej nr 1 w Skawinie, w latach 2000–2014 był dyrektorem Zespołu Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie. 

Działacz samorządowy i społeczny. Zaangażowany w wiele lokalnych inicjatyw. Radny Rady Miejskiej w Skawinie w trzech kolejnych kadencjach (1994–2006), do 2014 r. radny w Radzie Powiatu Krakowskiego. Zasiadał w różnych komisjach problemowych, pełniąc też funkcję przewodniczącego. W tym czasie był też m.in. redaktorem naczelnym lokalnej prasy, współzałożycielem Chrześcijańskiego Ośrodka Kultury przy parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie, działał w Akcji Katolickiej. 

W czerwcu 2014 r. został posłem na Sejm RP. Pracował m.in. w komisjach edukacji, nauki i młodzieży, polityki społecznej i rodziny, samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Po zakończeniu kadencji został powołany na funkcję wicewojewody małopolskiego (2015), a w latach 2017–2020 pełnił funkcję wojewody małopolskiego. 

Od 8 października 2020 r. sekretarz stanu w KPRP. 4 stycznia 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Odznaczony m.in. Orderem Świętego Sebastiana – orderem domowym konstytucyjnej linii dynastycznej królestwa Portugalii. 

Żonaty, ma dwóch synów. 
Paweł Sałek

Doradca Prezydenta RP

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W okresie studiów zaangażowany w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów, był dyrektorem Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej NZS. 

Absolwent studiów podyplomowych „Ocena i Wycena Zasobów Przyrodniczych”, prowadzonych przez SGGW i SGH. Ukończył International MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium „Relacje międzynarodowe i dyplomacja” w Instytucie Nauk o Polityce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 

Autor lub współautor wielu opracowań naukowych, raportów i artykułów dotyczących wykorzystania postanowień Konwencji Klimatycznej ONZ, instrumentów Protokołu z Kioto oraz Porozumienia Paryskiego dla rozwoju Polski. 

W Instytucie Badawczym Leśnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym obronił doktorat z zakresu akumulacji węgla gruntów porolnych oraz mitygacji skutków zmian klimatu przez ekosystemy leśne. 

W latach 2002–2004 był Zastępcą Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach. Następnie był Dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta st. Warszawy (2004–2006). 

Radny Gminy Maków (powiat skierniewicki) w kadencji 2002–2006 oraz radny Sejmiku Województwa Łódzkiego w kadencji 2018–2023.  

W latach 2005–2007 członek gabinetu politycznego Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko. W tym okresie zorganizował i był pierwszym kierownikiem Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w Instytucie Ochrony Środowiska (obecnie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Po 2007 r. pracował jako główny specjalista w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji. 

W okresie 2009–2015 wiceprezes Zarządu – dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu. 

Przed objęciem funkcji Doradcy Prezydenta RP pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej w rządzie Premier Beaty Szydło i Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Paweł Sałek

Doradca Prezydenta RP

16
Paweł Sałek

Doradca Prezydenta RP

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. W okresie studiów zaangażowany w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów, był dyrektorem Akademickiego Centrum Edukacji Ekologicznej NZS. 

Absolwent studiów podyplomowych „Ocena i Wycena Zasobów Przyrodniczych”, prowadzonych przez SGGW i SGH. Ukończył International MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium „Relacje międzynarodowe i dyplomacja” w Instytucie Nauk o Polityce w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 

Autor lub współautor wielu opracowań naukowych, raportów i artykułów dotyczących wykorzystania postanowień Konwencji Klimatycznej ONZ, instrumentów Protokołu z Kioto oraz Porozumienia Paryskiego dla rozwoju Polski. 

W Instytucie Badawczym Leśnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym obronił doktorat z zakresu akumulacji węgla gruntów porolnych oraz mitygacji skutków zmian klimatu przez ekosystemy leśne. 

W latach 2002–2004 był Zastępcą Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skierniewicach. Następnie był Dyrektorem Zarządu Oczyszczania Miasta st. Warszawy (2004–2006). 

Radny Gminy Maków (powiat skierniewicki) w kadencji 2002–2006 oraz radny Sejmiku Województwa Łódzkiego w kadencji 2018–2023.  

W latach 2005–2007 członek gabinetu politycznego Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko. W tym okresie zorganizował i był pierwszym kierownikiem Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w Instytucie Ochrony Środowiska (obecnie: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami). Po 2007 r. pracował jako główny specjalista w Krajowym Centrum Inwentaryzacji Emisji. 

W okresie 2009–2015 wiceprezes Zarządu – dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej RADPEC SA w Radomiu. 

Przed objęciem funkcji Doradcy Prezydenta RP pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pełnomocnika Rządu ds. polityki klimatycznej w rządzie Premier Beaty Szydło i Premiera Mateusza Morawieckiego. 
Zdzisław Sokal

Moderator, Doradca Prezydenta RP

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnej SGH). W latach 1990–1992 był współwłaścicielem firmy handlowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA, gdzie w Departamencie Kredytów Wydzielonych zajmował się restrukturyzacją kredytów, pełnił funkcję dyrektora finansowego i szefa Biura Analiz i Konsultingu w spółce celowej Kredyt Banku SA – Bankowy Dom Handlowy Sp. z o.o. Przez kolejne dwa lata był prezesem Zarządu Prospector Sp. z o.o., jednego z pierwszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce. 

Pełnił funkcję prezesa Zarządu SKK Finanse Sp. z o.o., gdzie tworzył programy szkoleniowe dla banków, firm ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw. Był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. W latach 2002–2004 pełnił funkcję członka zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA, gdzie zajmował się przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę prawa handlowego oraz restrukturyzacją organizacyjną i finansową. W latach 2004–2006 był prezesem zarządu SKK Finanse Sp. z o.o.  

Od stycznia 2006 r. do marca 2007 r. pracował w PKO BP SA, początkowo jako doradca prezesa, a od 1 lipca 2006 r. jako wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rachunkowości i Rozliczeń, Ryzyka i Windykacji. W latach 2004–2007 r. był członkiem Rady Nadzorczej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA. W okresie 2006–2007 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Kredobank SA Ukraina. 

W latach 2007–2013 członek zarządu NBP odpowiedzialny za rachunkowość, stabilność finansową, informatykę i bezpieczeństwo. Współautor „Pakietu Zaufania”. Pełnomocnik Prezesa NBP do spraw etyki. Kierował procesem wydzielenia Nadzoru Bankowego z NBP i przeniesienia go do KNF. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Przedstawiciel NBP w Central Bank Governors Club of the Central Asia, Black Sea Region and Balkan Countries. Członek Rady Nadzorczej International Bank for Economic Cooperation w Moskwie. 

Zdzisław Sokal

Moderator, Doradca Prezydenta RP

16
Zdzisław Sokal

Moderator, Doradca Prezydenta RP

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnej SGH). W latach 1990–1992 był współwłaścicielem firmy handlowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Kredyt Banku SA, gdzie w Departamencie Kredytów Wydzielonych zajmował się restrukturyzacją kredytów, pełnił funkcję dyrektora finansowego i szefa Biura Analiz i Konsultingu w spółce celowej Kredyt Banku SA – Bankowy Dom Handlowy Sp. z o.o. Przez kolejne dwa lata był prezesem Zarządu Prospector Sp. z o.o., jednego z pierwszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce. 

Pełnił funkcję prezesa Zarządu SKK Finanse Sp. z o.o., gdzie tworzył programy szkoleniowe dla banków, firm ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw. Był członkiem zarządu i dyrektorem finansowym Dyrekcji Eksploatacji Cystern Sp. z o.o. W latach 2002–2004 pełnił funkcję członka zarządu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA, gdzie zajmował się przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę prawa handlowego oraz restrukturyzacją organizacyjną i finansową. W latach 2004–2006 był prezesem zarządu SKK Finanse Sp. z o.o.  

Od stycznia 2006 r. do marca 2007 r. pracował w PKO BP SA, początkowo jako doradca prezesa, a od 1 lipca 2006 r. jako wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Rachunkowości i Rozliczeń, Ryzyka i Windykacji. W latach 2004–2007 r. był członkiem Rady Nadzorczej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA. W okresie 2006–2007 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Kredobank SA Ukraina. 

W latach 2007–2013 członek zarządu NBP odpowiedzialny za rachunkowość, stabilność finansową, informatykę i bezpieczeństwo. Współautor „Pakietu Zaufania”. Pełnomocnik Prezesa NBP do spraw etyki. Kierował procesem wydzielenia Nadzoru Bankowego z NBP i przeniesienia go do KNF. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów. Przedstawiciel NBP w Central Bank Governors Club of the Central Asia, Black Sea Region and Balkan Countries. Członek Rady Nadzorczej International Bank for Economic Cooperation w Moskwie. 
prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

Przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych. W 2014 r. uzyskał tytuł Master of Business and Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i University Aix-en-Provence. Radny Gdańska i wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska w kadencji 2014–2018. Odbył wiele zagranicznych staży naukowych. Był członkiem komisji nagród, jak i wielu zespołów przy Ministerstwie Zdrowia, m.in.: ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, ds. chorób rzadkich oraz ds. Narodowego Instytutu Onkologii, którego pracom przewodniczył. Od października do grudnia 2019 r. był prezesem Agencji Badań Medycznych. 

W przeszłości – przewodniczący międzynarodowej grupy ds. leczenia guzów wątroby u dzieci (SIOPEL) oraz prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Członek licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. 

Otrzymał liczne nagrody naukowe. Jest odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także medalem 100-lecia Niepodległości i medalem Komisji Edukacji Narodowej.

prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

Przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia

16
prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

Przewodniczący Rady do spraw Ochrony Zdrowia

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prezydent Sekcji Chirurgii Dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych. W 2014 r. uzyskał tytuł Master of Business and Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i University Aix-en-Provence. Radny Gdańska i wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska w kadencji 2014–2018. Odbył wiele zagranicznych staży naukowych. Był członkiem komisji nagród, jak i wielu zespołów przy Ministerstwie Zdrowia, m.in.: ds. Narodowej Strategii Onkologicznej, ds. chorób rzadkich oraz ds. Narodowego Instytutu Onkologii, którego pracom przewodniczył. Od października do grudnia 2019 r. był prezesem Agencji Badań Medycznych. 

W przeszłości – przewodniczący międzynarodowej grupy ds. leczenia guzów wątroby u dzieci (SIOPEL) oraz prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Członek licznych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. 

Otrzymał liczne nagrody naukowe. Jest odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także medalem 100-lecia Niepodległości i medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Piotr Sak

Poseł na Sejm RP

Piotr Sak

Poseł na Sejm RP

16
Piotr Sak

Poseł na Sejm RP

dr hab. Marek Rymsza

Przewodniczący Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju

Socjolog, pracuje naukowo na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. 

Współzałożyciel i redaktor naczelny (2004–2016) kwartalnika „Trzeci Sektor” – pisma naukowego poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Członek Laboratorium Więzi. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej PTS. 

W latach 1990–2001 pracował w Kancelarii Senatu RP jako sekretarz Komisji ds. polityki społecznej, rodziny i zdrowia w czterech kolejnych kadencjach parlamentarnych, a w latach 2002–2008 był dyrektorem Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych. 

Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej, polityki rodzinnej, pracy socjalnej oraz w programowaniu polityk publicznych, a także w problematyce sektora non-profit i społeczeństwa obywatelskiego. 

Od 2015 r. członek Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. Koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju (2015–2020). Od października 2017 r. pełni funkcję doradcy Prezydenta RP. Od 2018 r. jest przedstawicielem Prezydenta RP w radzie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od maja 2021 r. jest Przewodniczącym Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju. 

dr hab. Marek Rymsza

Przewodniczący Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju

16
dr hab. Marek Rymsza

Przewodniczący Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju

Socjolog, pracuje naukowo na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. 

Współzałożyciel i redaktor naczelny (2004–2016) kwartalnika „Trzeci Sektor” – pisma naukowego poświęconego problematyce społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Członek Laboratorium Więzi. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej PTS. 

W latach 1990–2001 pracował w Kancelarii Senatu RP jako sekretarz Komisji ds. polityki społecznej, rodziny i zdrowia w czterech kolejnych kadencjach parlamentarnych, a w latach 2002–2008 był dyrektorem Programu Polityki Społecznej w Fundacji Instytut Spraw Publicznych. 

Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej, polityki rodzinnej, pracy socjalnej oraz w programowaniu polityk publicznych, a także w problematyce sektora non-profit i społeczeństwa obywatelskiego. 

Od 2015 r. członek Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. Koordynator sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju (2015–2020). Od października 2017 r. pełni funkcję doradcy Prezydenta RP. Od 2018 r. jest przedstawicielem Prezydenta RP w radzie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od maja 2021 r. jest Przewodniczącym Rady do spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju. 
Tomasz Szatkowski

Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Północnoatlantyckiej

Ambasador Tomasz Szatkowski (ur. 10 maja 1978 r.) jest absolwentem prawa, podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (Uniwersytet Warszawski) i studiów wojennych (King’s College London). Ukończył też podyplomowy kurs polityki wywiadowczej (King’s College London), kurs doskonalenia oficerów sztabowych (Szkoła Podyplomowa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Monterey), a także kurs programowania polityki obronnej i zarządzania strategicznego (brytyjska Akademia Obrony − Shrivenham). Laureat stypendium brytyjskiego Ministerstwa Obrony (2004), Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych (2007), Asmus Policy Entrepreneurs Fellow of the German Marshall Fund of the United States (2013) oraz uczestnik programu monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Munich Young Leaders (2019). 

Ma wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie w działalności związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego, w tym zwłaszcza dotyczącymi polityki obronnej i zbrojeniowej, nadzoru nad służbami specjalnymi oraz mediów publicznych, zdobyte na kluczowych stanowiskach państwowych (Sejm RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej), w przemyśle zbrojeniowym, mediach publicznych oraz w Parlamencie Europejskim. Przed objęciem stanowiska Stałego Przedstawiciela RP przy NATO, w latach 2015-2019, był wiceministrem obrony narodowej odpowiedzialnym m.in. za sprawy międzynarodowe, organizację Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r., Strategiczny Przegląd Obronny oraz negocjacje ws. zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. 

Jest autorem wielu publikacji, dotyczących powyższych zagadnień, wydanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego zainteresowania ogniskują się wokół klasycznej strategii militarnej, w tym zwłaszcza relacji między techniką a strategią, strategii wywiadowczej, ekonomii obronnej, a także problemów koordynacji państwowej polityki bezpieczeństwa narodowego. 

Tomasz Szatkowski

Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Północnoatlantyckiej

16
Tomasz Szatkowski

Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Północnoatlantyckiej

Ambasador Tomasz Szatkowski (ur. 10 maja 1978 r.) jest absolwentem prawa, podyplomowych studiów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (Uniwersytet Warszawski) i studiów wojennych (King’s College London). Ukończył też podyplomowy kurs polityki wywiadowczej (King’s College London), kurs doskonalenia oficerów sztabowych (Szkoła Podyplomowa Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Monterey), a także kurs programowania polityki obronnej i zarządzania strategicznego (brytyjska Akademia Obrony − Shrivenham). Laureat stypendium brytyjskiego Ministerstwa Obrony (2004), Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych (2007), Asmus Policy Entrepreneurs Fellow of the German Marshall Fund of the United States (2013) oraz uczestnik programu monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Munich Young Leaders (2019). 

Ma wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie w działalności związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego, w tym zwłaszcza dotyczącymi polityki obronnej i zbrojeniowej, nadzoru nad służbami specjalnymi oraz mediów publicznych, zdobyte na kluczowych stanowiskach państwowych (Sejm RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej), w przemyśle zbrojeniowym, mediach publicznych oraz w Parlamencie Europejskim. Przed objęciem stanowiska Stałego Przedstawiciela RP przy NATO, w latach 2015-2019, był wiceministrem obrony narodowej odpowiedzialnym m.in. za sprawy międzynarodowe, organizację Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r., Strategiczny Przegląd Obronny oraz negocjacje ws. zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. 

Jest autorem wielu publikacji, dotyczących powyższych zagadnień, wydanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego zainteresowania ogniskują się wokół klasycznej strategii militarnej, w tym zwłaszcza relacji między techniką a strategią, strategii wywiadowczej, ekonomii obronnej, a także problemów koordynacji państwowej polityki bezpieczeństwa narodowego. 
Øystein Bø

Ambasador agréé Norwegii w RP

Øystein Bø

Ambasador agréé Norwegii w RP

16
Øystein Bø

Ambasador agréé Norwegii w RP

Muriel Domenach

Stały Przedstawiciel Francji przy NATO

W latach 2016–2019 Sekretarz Generalny Międzyagencyjnego Komitetu ds. Zapobiegania Przestępczości i Radykalizacji. W latach 2013–2016 Konsul Generalny Francji w Stambule. W latach 2009–2013 Zastępca Asystenta Sekretarza ds. Strategicznych (NATO/EPBiO) – Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych. W latach 2007–2009 Zastępca Dyrektora Zespołu Planowania Polityki – Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych. W latach 2004–2007 Doradca ds. obrony, Stałe Przedstawicielstwo Francji przy NATO w Brukseli. W latach 2002– 2004 Zastępca Zastępcy Asystenta Sekretarza ds. Strategicznych (NATO/EPBiO) – Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych. W latach 2001–2002 Doradca ds. międzynarodowych w gabinecie Ministra Obrony Narodowej. W latach 1999–2001 Specjalny Asystent ds. Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony – Delegacja do Spraw Strategicznych Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Od 2019 r. Ambasador, Stały Przedstawiciel Delegatury Francji przy NATO w Brukseli.  

Muriel Domenach

Stały Przedstawiciel Francji przy NATO

16
Muriel Domenach

Stały Przedstawiciel Francji przy NATO

W latach 2016–2019 Sekretarz Generalny Międzyagencyjnego Komitetu ds. Zapobiegania Przestępczości i Radykalizacji. W latach 2013–2016 Konsul Generalny Francji w Stambule. W latach 2009–2013 Zastępca Asystenta Sekretarza ds. Strategicznych (NATO/EPBiO) – Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych. W latach 2007–2009 Zastępca Dyrektora Zespołu Planowania Polityki – Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych. W latach 2004–2007 Doradca ds. obrony, Stałe Przedstawicielstwo Francji przy NATO w Brukseli. W latach 2002– 2004 Zastępca Zastępcy Asystenta Sekretarza ds. Strategicznych (NATO/EPBiO) – Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych. W latach 2001–2002 Doradca ds. międzynarodowych w gabinecie Ministra Obrony Narodowej. W latach 1999–2001 Specjalny Asystent ds. Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony – Delegacja do Spraw Strategicznych Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Od 2019 r. Ambasador, Stały Przedstawiciel Delegatury Francji przy NATO w Brukseli.  
Peter Bátor

Stały Przedstawiciel Republiki Słowackiej przy NATO

Dyplomata, analityk, doradca ds. polityki i autor przemówień dla dwóch prezydentów Słowacji, ministrów, wiceministrów i ambasadorów. Jego doświadczenie dyplomatyczne obejmuje pracę w Stałym Przedstawicielstwie Słowacji przy NATO w Brukseli, gdzie pełnił funkcję zastępcy Stałego Przedstawiciela, a później głównego doradcy politycznego Stałego Przedstawiciela Słowacji. Przed oddelegowaniem do NATO był dyrektorem gabinetu i doradcą wiceministra spraw zagranicznych. Piastował różne stanowiska w słowackim Ministerstwie Obrony, w tym stanowisko dyrektora Pionu Międzynarodowego Zarządzania Kryzysowego i Kontroli Zbrojeń, analityka NATO i doradcy prawnego (prawo międzynarodowe). 

Przez całą swoją karierę skupiał się na polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem NATO, wschodniej flanki, Bałkanów Zachodnich i konfliktów międzynarodowych. W ostatnich latach zajmuje się także cyberbezpieczeństwem i jego wpływem na bezpieczeństwo państw i organizacji międzynarodowych. Posiada krótkotrwałe doświadczenie terenowe z Afganistanu, Iraku i Kosowa.  

W ciągu 20 lat szeroko współpracował z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Jest założycielem pierwszego słowackiego portalu internetowego poświęconego bezpieczeństwu cybernetycznemu i byłym prezesem słowackiego stowarzyszenia absolwentów Centrum George'a C. Marshalla. Posiada tytuł magistra i doktora stosunków międzynarodowych i dyplomacji na Uniwersytecie Mateja Bela na Słowacji oraz ukończył studia nad bezpieczeństwem w Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. George'a C. Marshalla w Garmisch Partenkirchen w Niemczech.  

Peter Bátor

Stały Przedstawiciel Republiki Słowackiej przy NATO

16
Peter Bátor

Stały Przedstawiciel Republiki Słowackiej przy NATO

Dyplomata, analityk, doradca ds. polityki i autor przemówień dla dwóch prezydentów Słowacji, ministrów, wiceministrów i ambasadorów. Jego doświadczenie dyplomatyczne obejmuje pracę w Stałym Przedstawicielstwie Słowacji przy NATO w Brukseli, gdzie pełnił funkcję zastępcy Stałego Przedstawiciela, a później głównego doradcy politycznego Stałego Przedstawiciela Słowacji. Przed oddelegowaniem do NATO był dyrektorem gabinetu i doradcą wiceministra spraw zagranicznych. Piastował różne stanowiska w słowackim Ministerstwie Obrony, w tym stanowisko dyrektora Pionu Międzynarodowego Zarządzania Kryzysowego i Kontroli Zbrojeń, analityka NATO i doradcy prawnego (prawo międzynarodowe). 

Przez całą swoją karierę skupiał się na polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem NATO, wschodniej flanki, Bałkanów Zachodnich i konfliktów międzynarodowych. W ostatnich latach zajmuje się także cyberbezpieczeństwem i jego wpływem na bezpieczeństwo państw i organizacji międzynarodowych. Posiada krótkotrwałe doświadczenie terenowe z Afganistanu, Iraku i Kosowa.  

W ciągu 20 lat szeroko współpracował z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Jest założycielem pierwszego słowackiego portalu internetowego poświęconego bezpieczeństwu cybernetycznemu i byłym prezesem słowackiego stowarzyszenia absolwentów Centrum George'a C. Marshalla. Posiada tytuł magistra i doktora stosunków międzynarodowych i dyplomacji na Uniwersytecie Mateja Bela na Słowacji oraz ukończył studia nad bezpieczeństwem w Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. George'a C. Marshalla w Garmisch Partenkirchen w Niemczech.  
Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o pow. 120 ha, specjalizujące się w produkcji mlecznej.

Od połowy lat 90-tych zaangażowany w reaktywowanie samorządu rolniczego w Polsce, początkowo w ramach tej działalności został wybrany na Prezesa Płockiej Izby Rolniczej, a następnie – po reformie administracyjnej w 1999 r. – na delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych z ramienia Mazowieckiej Izby Rolniczej. Od 2003 r. na stanowisku Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej, a od 2005 r. jest Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. W latach 2011-2013 był Wiceprzewodniczącym Komitetu Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) - organizacji zrzeszającej europejskich rolników. W grudniu 2020 został powołany w skład utworzonej przez prezydenta Andrzeja Dudę Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

16
Wiktor Szmulewicz

Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich

Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o pow. 120 ha, specjalizujące się w produkcji mlecznej.

Od połowy lat 90-tych zaangażowany w reaktywowanie samorządu rolniczego w Polsce, początkowo w ramach tej działalności został wybrany na Prezesa Płockiej Izby Rolniczej, a następnie – po reformie administracyjnej w 1999 r. – na delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych z ramienia Mazowieckiej Izby Rolniczej. Od 2003 r. na stanowisku Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej, a od 2005 r. jest Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych. W latach 2011-2013 był Wiceprzewodniczącym Komitetu Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) - organizacji zrzeszającej europejskich rolników. W grudniu 2020 został powołany w skład utworzonej przez prezydenta Andrzeja Dudę Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
Jan Krzysztof Ardanowski

Były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP

Magister inżynier rolnictwa. Ukończył studia na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. 

Działacz opozycji demokratycznej. W marcu 1980 r. zatrzymany przez SB pod zarzutem działalności opozycyjnej. W czasie studiów działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS, uczestnik strajku na ATR, przewodniczący Komitetu Strajkowego. Rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy w ramach SOS krypt. Heroina. 16 grudnia 1981 r. został zatrzymany w domu rodzinnym i poddany nadzorowi MO. 

Właściciel gospodarstwa rolnego. Kiedy w 1995 r. reaktywowano w Polsce samorząd rolniczy, Jan Krzysztof Ardanowski był w kolejnych kadencjach wybierany na funkcję Prezesa Toruńskiej Izby Rolniczej, a następnie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W latach 2003–2007 kierował samorządem rolniczym jako Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie. 

Działał na rzecz przekształceń w polskiej spółdzielczości, organizując rolników do wspólnej działalności gospodarczej. Współorganizował także Duszpasterstwo Rolników w Diecezjach Toruńskiej i Włocławskiej. Członek NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 

Od 1993 r. w PSL-Porozumienie Ludowe, konkurencyjnej wobec komunistycznego ZSL partii solidarnościowej. W okresie 1998–2002 z ramienia AWS zasiadał w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego I kadencji. W 2010 r. ponownie został wybrany do sejmiku kujawsko-pomorskiego. 

Od 2001 r. związany z Prawem i Sprawiedliwością. W latach 2005–2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od stycznia 2008 r. do 10 kwietnia 2010 r. doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa, kierował także powołaną przez Prezydenta Radą ds. Wsi i Rolnictwa. 

Od 2011 r. poseł na Sejm RP VII, VIII i IX kadencji. Od czerwca 2018 r. do października 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pierwszym i drugim rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Żonaty, ma pięcioro dzieci. 

Jan Krzysztof Ardanowski

Były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP

16
Jan Krzysztof Ardanowski

Były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP

Magister inżynier rolnictwa. Ukończył studia na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. 

Działacz opozycji demokratycznej. W marcu 1980 r. zatrzymany przez SB pod zarzutem działalności opozycyjnej. W czasie studiów działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, przewodniczący Komisji Uczelnianej NZS, uczestnik strajku na ATR, przewodniczący Komitetu Strajkowego. Rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Bydgoszczy w ramach SOS krypt. Heroina. 16 grudnia 1981 r. został zatrzymany w domu rodzinnym i poddany nadzorowi MO. 

Właściciel gospodarstwa rolnego. Kiedy w 1995 r. reaktywowano w Polsce samorząd rolniczy, Jan Krzysztof Ardanowski był w kolejnych kadencjach wybierany na funkcję Prezesa Toruńskiej Izby Rolniczej, a następnie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. W latach 2003–2007 kierował samorządem rolniczym jako Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie. 

Działał na rzecz przekształceń w polskiej spółdzielczości, organizując rolników do wspólnej działalności gospodarczej. Współorganizował także Duszpasterstwo Rolników w Diecezjach Toruńskiej i Włocławskiej. Członek NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 

Od 1993 r. w PSL-Porozumienie Ludowe, konkurencyjnej wobec komunistycznego ZSL partii solidarnościowej. W okresie 1998–2002 z ramienia AWS zasiadał w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego I kadencji. W 2010 r. ponownie został wybrany do sejmiku kujawsko-pomorskiego. 

Od 2001 r. związany z Prawem i Sprawiedliwością. W latach 2005–2007 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od stycznia 2008 r. do 10 kwietnia 2010 r. doradca Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego ds. wsi i rolnictwa, kierował także powołaną przez Prezydenta Radą ds. Wsi i Rolnictwa. 

Od 2011 r. poseł na Sejm RP VII, VIII i IX kadencji. Od czerwca 2018 r. do października 2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pierwszym i drugim rządzie Premiera Mateusza Morawieckiego. 

Żonaty, ma pięcioro dzieci. 
Wasyl Zwarycz

Ambasador Ukrainy w Polsce

Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie. 

1999–2000 – specjalista pierwszej kategorii Wydziału Kaukazu i Turcji Trzeciego Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

2000–2001 – attaché wydziału państw Europy Środkowo-Wschodniej Trzeciego Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

20012004 – attaché, III sekretarz Ambasady Ukrainy w Republice Tureckiej 

2004–2006 – II sekretarz Wydziału Międzynarodowej Współpracy Wojskowej Departamentu Kontroli Zbrojeń oraz Współpracy Wojskowo-Technicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

2006–2007 – I sekretarz Wydziału Analitycznego Departamentu sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy (Biuro Ministra) 

2007–2010 – I sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej 

2010–2011 – radca Ambasady Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

2012–2014 – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

Lipiec 2014–grudzień 2014 – zastępca dyrektora Departamentu Polityki i Komunikacji – kierownik Biura Analiz i Planowania Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

Grudzień 2014–wrzesień 2020 – zastępca szefa misji, radca-minister Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej 

Wrzesień 2020–czerwiec 2022 – dyrektor Drugiego Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 8 lutego 2022 r. nr 44/2022 mianowany na stanowisko Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej 

Wasyl Zwarycz

Ambasador Ukrainy w Polsce

16
Wasyl Zwarycz

Ambasador Ukrainy w Polsce

Absolwent Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie. 

1999–2000 – specjalista pierwszej kategorii Wydziału Kaukazu i Turcji Trzeciego Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

2000–2001 – attaché wydziału państw Europy Środkowo-Wschodniej Trzeciego Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

20012004 – attaché, III sekretarz Ambasady Ukrainy w Republice Tureckiej 

2004–2006 – II sekretarz Wydziału Międzynarodowej Współpracy Wojskowej Departamentu Kontroli Zbrojeń oraz Współpracy Wojskowo-Technicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

2006–2007 – I sekretarz Wydziału Analitycznego Departamentu sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy (Biuro Ministra) 

2007–2010 – I sekretarz Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej 

2010–2011 – radca Ambasady Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

2012–2014 – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

Lipiec 2014–grudzień 2014 – zastępca dyrektora Departamentu Polityki i Komunikacji – kierownik Biura Analiz i Planowania Politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

Grudzień 2014–wrzesień 2020 – zastępca szefa misji, radca-minister Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej 

Wrzesień 2020–czerwiec 2022 – dyrektor Drugiego Departamentu Terytorialnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 

Dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 8 lutego 2022 r. nr 44/2022 mianowany na stanowisko Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej 
Kęstutis Budrys

Starszy doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Prezydenta Litwy, szef Grupy Bezpieczeństwa Narodowego

Jest starszym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Prezydenta Republiki Litewskiej, szefem Grupy ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Jest także sekretarzem Rady Obrony Państwa i przewodniczącym Grupy Koordynacyjnej Wywiadu. Obowiązki objął z początkiem 2022 r. Posiada 20-letnie doświadczenie w sektorze bezpieczeństwa narodowego. Przed objęciem obecnego stanowiska przez 6 lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Państwa, cywilnej służby wywiadu i bezpieczeństwa. Był odpowiedzialny za obszar wywiadu technologicznego, analizę wywiadu i zapobieganie zagrożeniom. W latach 2009–2015 był doradcą Prezydenta Republiki Litewskiej ds. wywiadu i polityki obronnej. Do 2009 r. zajmował czołowe stanowiska w obszarze analizy wywiadowczej. K. Budrys studiował w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, posiada tytuł licencjata nauk politycznych i magistra stosunków międzynarodowych. Odbył także staże na uniwersytetach w USA i Kanadzie. 

Kęstutis Budrys

Starszy doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Prezydenta Litwy, szef Grupy Bezpieczeństwa Narodowego

16
Kęstutis Budrys

Starszy doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Prezydenta Litwy, szef Grupy Bezpieczeństwa Narodowego

Jest starszym doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Prezydenta Republiki Litewskiej, szefem Grupy ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Jest także sekretarzem Rady Obrony Państwa i przewodniczącym Grupy Koordynacyjnej Wywiadu. Obowiązki objął z początkiem 2022 r. Posiada 20-letnie doświadczenie w sektorze bezpieczeństwa narodowego. Przed objęciem obecnego stanowiska przez 6 lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Państwa, cywilnej służby wywiadu i bezpieczeństwa. Był odpowiedzialny za obszar wywiadu technologicznego, analizę wywiadu i zapobieganie zagrożeniom. W latach 2009–2015 był doradcą Prezydenta Republiki Litewskiej ds. wywiadu i polityki obronnej. Do 2009 r. zajmował czołowe stanowiska w obszarze analizy wywiadowczej. K. Budrys studiował w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, posiada tytuł licencjata nauk politycznych i magistra stosunków międzynarodowych. Odbył także staże na uniwersytetach w USA i Kanadzie. 
Dana Reizniece-Ozola

Łotewska polityk i arcymistrzyni szachowa

Minister Gospodarki Łotwy w latach 2014-2016, minister finansów Łotwy w latach 2016-2019. 

Poseł na Sejm Republiki Łotwy 10, 11, 12 i 13 kadencji. 

Od stycznia 2021 jest Dyrektorem Zarządzającym w Międzynarodowej Federacji Szachowej. 

Od 2001 roku posiada tytuł arcymistrzyni szachowej. Mistrzyni Europy w szachach w kategorii U18 z 2000 roku. 

Dana Reizniece-Ozola

Łotewska polityk i arcymistrzyni szachowa

16
Dana Reizniece-Ozola

Łotewska polityk i arcymistrzyni szachowa

Minister Gospodarki Łotwy w latach 2014-2016, minister finansów Łotwy w latach 2016-2019. 

Poseł na Sejm Republiki Łotwy 10, 11, 12 i 13 kadencji. 

Od stycznia 2021 jest Dyrektorem Zarządzającym w Międzynarodowej Federacji Szachowej. 

Od 2001 roku posiada tytuł arcymistrzyni szachowej. Mistrzyni Europy w szachach w kategorii U18 z 2000 roku. 
Robert Korzeniowski

Sportowiec, lekkoatleta – chodziarz, czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz Europy

Specjalista w konkurencji chodu sportowego, zdobywca czterech złotych medali igrzysk olimpijskich i najbardziej utytułowany pod tym względem polski sportowiec. Obecnie trener, czynnie zaangażowany w inicjatywy promujące sport i aktywny tryb życia. Założyciel Fundacji Roberta Korzeniowskiego (2019), prowadzącej treningi lekkoatletyczne jako klub RK Athletics i zajmującej się edukacją dla sportu i poprzez sport. Gospodarz wioski olimpijskiej na III Igrzyskach Europejskich Kraków–Małopolska 2023.

Od lat pełni liczne funkcje związane z polskim i światowym sportem. Przewodniczący Rady Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i Fundacji Sportowa Polska, członek Komitetu Chodu Sportowego IAAF i Komisji Międzynarodowej PKOL, w latach 1997–2004 Ambasador ds. Tolerancji i Fair Play przy Radzie Europy, a od 2017 r. Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

Prowadzi szkolenia biznesowe oraz motywacyjne i jako ekspert Eurosportu jest zaangażowany w Warner Bros. Discovery w projekt igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996), tarnobrzeskim Sigillum Civis Virtuti (2001) oraz złotym medalem francuskiego ministerstwa Jeunesse + Sport.

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie intensywnie angażuje się w pomoc dla tego kraju i działa na rzecz jego wsparcia w środowisku sportowym. Organizator m.in. Marszu dla Ukrainy (9.04.2022), w którym brali udział polscy i ukraińscy sportowcy oraz mieszkańcy Warszawy. Zdeklarowany przeciwnik dopuszczenia reprezentantów Rosji do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Robert Korzeniowski

Sportowiec, lekkoatleta – chodziarz, czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz Europy

16
Robert Korzeniowski

Sportowiec, lekkoatleta – chodziarz, czterokrotny mistrz olimpijski, trzykrotny mistrz świata, dwukrotny mistrz Europy

Specjalista w konkurencji chodu sportowego, zdobywca czterech złotych medali igrzysk olimpijskich i najbardziej utytułowany pod tym względem polski sportowiec. Obecnie trener, czynnie zaangażowany w inicjatywy promujące sport i aktywny tryb życia. Założyciel Fundacji Roberta Korzeniowskiego (2019), prowadzącej treningi lekkoatletyczne jako klub RK Athletics i zajmującej się edukacją dla sportu i poprzez sport. Gospodarz wioski olimpijskiej na III Igrzyskach Europejskich Kraków–Małopolska 2023.

Od lat pełni liczne funkcje związane z polskim i światowym sportem. Przewodniczący Rady Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i Fundacji Sportowa Polska, członek Komitetu Chodu Sportowego IAAF i Komisji Międzynarodowej PKOL, w latach 1997–2004 Ambasador ds. Tolerancji i Fair Play przy Radzie Europy, a od 2017 r. Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

Prowadzi szkolenia biznesowe oraz motywacyjne i jako ekspert Eurosportu jest zaangażowany w Warner Bros. Discovery w projekt igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 r.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996), tarnobrzeskim Sigillum Civis Virtuti (2001) oraz złotym medalem francuskiego ministerstwa Jeunesse + Sport.

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie intensywnie angażuje się w pomoc dla tego kraju i działa na rzecz jego wsparcia w środowisku sportowym. Organizator m.in. Marszu dla Ukrainy (9.04.2022), w którym brali udział polscy i ukraińscy sportowcy oraz mieszkańcy Warszawy. Zdeklarowany przeciwnik dopuszczenia reprezentantów Rosji do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Oleksander Yurchak

Prezes Ukraińskiego Porozumienia Klastrów / Koordynator platformy Przemysł 4.0 na Ukrainie

Absolwent Kijowskiego Instytutu Politechnicznego (1988) i Chartered Institute of Marketing, Wielka Brytania (2003). Jest doświadczonym programistą biznesowym, posiadającym ponad 25-letnie doświadczenie w branżach takich jak automatyka przemysłowa, inżynieria i OEM. Karierę zawodową rozpoczynał w Schneider Electric, pracując we Francji, Ukrainie i Rosji, następnie był menadżerem wyższego szczebla w dużych ukraińskich przedsiębiorstwach (jako SNPO Sumy) oraz pracował w Państwowej Agencji Inwestycji. 

Przez ostatnie 10 lat poświęcił się rozwojowi obywatelskich organizacji biznesowych na Ukrainie. W 2012 r. zaczął rozwijać Stowarzyszenie Automatyki Przemysłowej Ukrainy (APPAU), które jest dziś liderem lokalnego Przemysłu 4.0-5.0. APPAU jednoczy 60 członków i ponad 300 MŚP w ruchu „Przemysł 4.0”. APPAU jest twórcą Narodowej strategii 4.0 i wdrożyło ponad 10 projektów w zakresie cyfryzacji, innowacji, klastryzacji i standaryzacji branż. W 2022 r. APPAU zostało współzałożycielem Ukraińskiego Cluster Alliance (UCA), a pan Yurchak jest dziś dyrektorem generalnym tej organizacji. UCA zrzesza ponad 60 ukraińskich klastrów przemysłowych (ponad 3000 MŚP), jest pierwszym stowarzyszeniem klastrów na Ukrainie zaangażowanym w rozwój klastrów na poziomie krajowym. Misją UCA jest przyspieszenie klastryzacji gospodarki Ukrainy, uczynienie jej bardziej zintegrowaną z międzynarodowymi łańcuchami wartości i bardziej innowacyjną. W czasie wojny na Ukrainie UCA koncentruje się na odporności łańcucha wartości/dostaw w krytycznych branżach (żywność, leki, odzież, produkty podwójnego zastosowania, maszyny i infrastruktura). 

Oleksander Yurchak

Prezes Ukraińskiego Porozumienia Klastrów / Koordynator platformy Przemysł 4.0 na Ukrainie

16
Oleksander Yurchak

Prezes Ukraińskiego Porozumienia Klastrów / Koordynator platformy Przemysł 4.0 na Ukrainie

Absolwent Kijowskiego Instytutu Politechnicznego (1988) i Chartered Institute of Marketing, Wielka Brytania (2003). Jest doświadczonym programistą biznesowym, posiadającym ponad 25-letnie doświadczenie w branżach takich jak automatyka przemysłowa, inżynieria i OEM. Karierę zawodową rozpoczynał w Schneider Electric, pracując we Francji, Ukrainie i Rosji, następnie był menadżerem wyższego szczebla w dużych ukraińskich przedsiębiorstwach (jako SNPO Sumy) oraz pracował w Państwowej Agencji Inwestycji. 

Przez ostatnie 10 lat poświęcił się rozwojowi obywatelskich organizacji biznesowych na Ukrainie. W 2012 r. zaczął rozwijać Stowarzyszenie Automatyki Przemysłowej Ukrainy (APPAU), które jest dziś liderem lokalnego Przemysłu 4.0-5.0. APPAU jednoczy 60 członków i ponad 300 MŚP w ruchu „Przemysł 4.0”. APPAU jest twórcą Narodowej strategii 4.0 i wdrożyło ponad 10 projektów w zakresie cyfryzacji, innowacji, klastryzacji i standaryzacji branż. W 2022 r. APPAU zostało współzałożycielem Ukraińskiego Cluster Alliance (UCA), a pan Yurchak jest dziś dyrektorem generalnym tej organizacji. UCA zrzesza ponad 60 ukraińskich klastrów przemysłowych (ponad 3000 MŚP), jest pierwszym stowarzyszeniem klastrów na Ukrainie zaangażowanym w rozwój klastrów na poziomie krajowym. Misją UCA jest przyspieszenie klastryzacji gospodarki Ukrainy, uczynienie jej bardziej zintegrowaną z międzynarodowymi łańcuchami wartości i bardziej innowacyjną. W czasie wojny na Ukrainie UCA koncentruje się na odporności łańcucha wartości/dostaw w krytycznych branżach (żywność, leki, odzież, produkty podwójnego zastosowania, maszyny i infrastruktura). 
Marek Dietl

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradca ekonomiczny Prezydenta RP. Spędził prawie 20 lat w branży doradczej i venture capital. Zdobywał doświadczenie jako członek zarządu w ponad 25 organizacjach. 

Marek Dietl często podejmuje działania społeczne i akademickie. Pełnił funkcję mediatora w sądzie arbitrażowym Komisji Nadzoru Finansowego i doradcy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jest także adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

Marek Dietl

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

16
Marek Dietl

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i doradca ekonomiczny Prezydenta RP. Spędził prawie 20 lat w branży doradczej i venture capital. Zdobywał doświadczenie jako członek zarządu w ponad 25 organizacjach. 

Marek Dietl często podejmuje działania społeczne i akademickie. Pełnił funkcję mediatora w sądzie arbitrażowym Komisji Nadzoru Finansowego i doradcy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jest także adiunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

 

Maciej Popowski

Dyrektor Generalny ds. Europejskich Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO)

Absolwent filologii germańskiej i niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim

Orderu Odrodzenia Polski oraz ukraińskim orderem Za Zasługi III klasy, nadawanym za wybitne zasługi na rzecz Ukrainy.

W latach 1988–1991 zatrudniony jako filolog na macierzystej uczelni, w 1991 r. rozpoczął pracę w charakterze dyplomaty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Zaangażowany w działania dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, obejmował liczne stanowiska związane z akcesją Polski do UE. Pracował w Misji RP przy Unii Europejskiej, w latach 2000–2001 był

Wicedyrektorem, a następnie Dyrektorem Departamentu Unii Europejskiej w MSZ, w latach 2001–2003 – zastępcą przedstawiciela RP przy UE.

W latach 2003–2008 stały przedstawiciel Polski w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Kierował gabinetem Jerzego Buzka jako przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (2009–2011). Od 2011 r. Zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, od 2016 r. Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR), a od 2020 r. pełniący obowiązki jej Dyrektora Generalnego. Odpowiadał m.in. za przygotowanie opinii Komisji Europejskiej ws. członkostwa Ukrainy, Mołdawii i Gruzji w UE oraz za tematykę odbudowy Ukrainy. Od marca 2023 r. Dyrektor Generalny ds. Europejskich Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO).

Autor książek Alfabet brukselski (2015), Płonące lustra (2022) i Trudnopis (2023) oraz artykułów i esejów m.in. dla „Gazety Wyborczej” i „Faktu”.

Maciej Popowski

Dyrektor Generalny ds. Europejskich Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO)

16
Maciej Popowski

Dyrektor Generalny ds. Europejskich Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO)

Absolwent filologii germańskiej i niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim

Orderu Odrodzenia Polski oraz ukraińskim orderem Za Zasługi III klasy, nadawanym za wybitne zasługi na rzecz Ukrainy.

W latach 1988–1991 zatrudniony jako filolog na macierzystej uczelni, w 1991 r. rozpoczął pracę w charakterze dyplomaty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Zaangażowany w działania dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, obejmował liczne stanowiska związane z akcesją Polski do UE. Pracował w Misji RP przy Unii Europejskiej, w latach 2000–2001 był

Wicedyrektorem, a następnie Dyrektorem Departamentu Unii Europejskiej w MSZ, w latach 2001–2003 – zastępcą przedstawiciela RP przy UE.

W latach 2003–2008 stały przedstawiciel Polski w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Kierował gabinetem Jerzego Buzka jako przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (2009–2011). Od 2011 r. Zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, od 2016 r. Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR), a od 2020 r. pełniący obowiązki jej Dyrektora Generalnego. Odpowiadał m.in. za przygotowanie opinii Komisji Europejskiej ws. członkostwa Ukrainy, Mołdawii i Gruzji w UE oraz za tematykę odbudowy Ukrainy. Od marca 2023 r. Dyrektor Generalny ds. Europejskich Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO).

Autor książek Alfabet brukselski (2015), Płonące lustra (2022) i Trudnopis (2023) oraz artykułów i esejów m.in. dla „Gazety Wyborczej” i „Faktu”.

Paweł Janik

Dyrektor Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju Kancelarii Prezydenta RP

Dyrektor Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju Kancelarii Prezydenta RP, absolwent Wydziału i Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, gdzie ukończył także studia doktoranckie. Od lat urzędnik samorządowy i państwowy, zatrudniony m.in. w Urzędzie m.st. Warszawy i Ministerstwie Finansów. 

Paweł Janik

Dyrektor Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju Kancelarii Prezydenta RP

16
Paweł Janik

Dyrektor Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju Kancelarii Prezydenta RP

Dyrektor Biura Dialogu, Samorządu i Rozwoju Kancelarii Prezydenta RP, absolwent Wydziału i Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, gdzie ukończył także studia doktoranckie. Od lat urzędnik samorządowy i państwowy, zatrudniony m.in. w Urzędzie m.st. Warszawy i Ministerstwie Finansów. 
Wojciech Gerwel

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Do kompetencji podsekretarza stanu należy współpraca ekonomiczna, Narody Zjednoczone oraz polityka azjatycka i amerykańska. 

Wojciech Gerwel jest zawodowym dyplomatą. Od sierpnia 2018 r. był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Przed objęciem funkcji ambasadora był pierwszym radcą ds. analiz strategicznych w Departamencie Strategii Polityki Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz piastował stanowisko „fellow” w Centrum Spraw Międzynarodowych im. Weatherheada na Uniwersytecie Harvarda. Wcześniej m.in. kierował referatem ds. rynków pozaeuropejskich w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ, a także piastował stanowisko ds. rynków pozaeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem Afryki i Bliskiego Wschodu. Od 2007 r. do 2014 r. pełnił funkcję radcy ekonomicznego w Ambasadzie RP w Hanoi. 

Przed rozpoczęciem pracy w polskiej dyplomacji pracował jako analityk w Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie, a także współpracował z innymi waszyngtońskimi think tankami, w tym z Center for Strategic and International Studies (projekt U.S.-EU-Poland Action Commission pod nadzorem Zbigniewa Brzezińskiego). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje też konsulting dla zrzeszenia siedmiu plemion indiańskich w Kanadzie (Treaty 8 Tribal Association – Treaty and Aboriginal Rights Research). 

Ukończył dwuletnie studia magisterskie w Szkole Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgetown (Centrum Niemcoznawstwa i Europeistyki) oraz studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i politologii na Uniwersytecie Simon Fraser w Vancouver. Studiował też w Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu (nauki społeczne i międzynarodowe – roczny program), w Lester B. Pearson United World College w Victorii w Kanadzie, a także w III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Wojciech Gerwel

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

16
Wojciech Gerwel

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Do kompetencji podsekretarza stanu należy współpraca ekonomiczna, Narody Zjednoczone oraz polityka azjatycka i amerykańska. 

Wojciech Gerwel jest zawodowym dyplomatą. Od sierpnia 2018 r. był ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Republice Wietnamu. Przed objęciem funkcji ambasadora był pierwszym radcą ds. analiz strategicznych w Departamencie Strategii Polityki Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz piastował stanowisko „fellow” w Centrum Spraw Międzynarodowych im. Weatherheada na Uniwersytecie Harvarda. Wcześniej m.in. kierował referatem ds. rynków pozaeuropejskich w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ, a także piastował stanowisko ds. rynków pozaeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem Afryki i Bliskiego Wschodu. Od 2007 r. do 2014 r. pełnił funkcję radcy ekonomicznego w Ambasadzie RP w Hanoi. 

Przed rozpoczęciem pracy w polskiej dyplomacji pracował jako analityk w Center for European Policy Analysis w Waszyngtonie, a także współpracował z innymi waszyngtońskimi think tankami, w tym z Center for Strategic and International Studies (projekt U.S.-EU-Poland Action Commission pod nadzorem Zbigniewa Brzezińskiego). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje też konsulting dla zrzeszenia siedmiu plemion indiańskich w Kanadzie (Treaty 8 Tribal Association – Treaty and Aboriginal Rights Research). 

Ukończył dwuletnie studia magisterskie w Szkole Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgetown (Centrum Niemcoznawstwa i Europeistyki) oraz studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i politologii na Uniwersytecie Simon Fraser w Vancouver. Studiował też w Instytucie Studiów Politycznych w Paryżu (nauki społeczne i międzynarodowe – roczny program), w Lester B. Pearson United World College w Victorii w Kanadzie, a także w III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Polityk, samorządowiec. W latach 2005–2006 Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 1999-2018 Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego. W 2018 Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Obecnie Marszałek Województwa Małopolskiego, a także stały członek Europejskiego Komitetu Regionów UE oraz członek powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Współorganizator Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

16
Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Polityk, samorządowiec. W latach 2005–2006 Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. W latach 1999-2018 Sekretarz Powiatu Nowosądeckiego. W 2018 Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Obecnie Marszałek Województwa Małopolskiego, a także stały członek Europejskiego Komitetu Regionów UE oraz członek powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rady do spraw Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Współorganizator Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023.
Łukasz Kmita

Wojewoda Małopolski

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (politologia – administracja europejska oraz marketing polityczny), Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Technicznego w Brnie (Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe), a także Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (Executive Master of Business Administration). 

Samorządowiec. W latach 2006–2014 oraz 2018–2020 radny Miasta i Gminy Olkusz, zaś w latach 2014–2018 radny powiatu olkuskiego. 

Jako radny powiatowy był Przewodniczącym Komisji Budżetowej. W trakcie swojej pracy w samorządzie gminnym pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczył Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Praworządności i Samorządności. 

Interesuje się dziennikarstwem – był akredytowanym dziennikarzem podczas wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce, a także pracował i współpracował z kilkoma wydawnictwami. W latach 2005–2007 rzecznik prasowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Europaeum Gneznense.  

Przez wiele lat łączył pracę w samorządzie z funkcją Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jacka Osucha (2007–2015). Od 2015 r. do 2016 r. kierował Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.  

W latach 2016–2019 był Dyrektorem Oddziału Regionalnego w Krakowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

Od 2019 r. pełnił funkcję Dyrektora Urzędu oraz Dyrektora Departamentu Generalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

Od 2019 r. zasiada także w Radzie Nadzorczej Radia Kraków, której przewodniczy. 

8 sierpnia 2020 r. objął stanowisko Wojewody Małopolskiego. 

Łukasz Kmita

Wojewoda Małopolski

16
Łukasz Kmita

Wojewoda Małopolski

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (politologia – administracja europejska oraz marketing polityczny), Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Technicznego w Brnie (Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe), a także Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (Executive Master of Business Administration). 

Samorządowiec. W latach 2006–2014 oraz 2018–2020 radny Miasta i Gminy Olkusz, zaś w latach 2014–2018 radny powiatu olkuskiego. 

Jako radny powiatowy był Przewodniczącym Komisji Budżetowej. W trakcie swojej pracy w samorządzie gminnym pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczył Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Praworządności i Samorządności. 

Interesuje się dziennikarstwem – był akredytowanym dziennikarzem podczas wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI w Polsce, a także pracował i współpracował z kilkoma wydawnictwami. W latach 2005–2007 rzecznik prasowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Europaeum Gneznense.  

Przez wiele lat łączył pracę w samorządzie z funkcją Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jacka Osucha (2007–2015). Od 2015 r. do 2016 r. kierował Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.  

W latach 2016–2019 był Dyrektorem Oddziału Regionalnego w Krakowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  

Od 2019 r. pełnił funkcję Dyrektora Urzędu oraz Dyrektora Departamentu Generalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. 

Od 2019 r. zasiada także w Radzie Nadzorczej Radia Kraków, której przewodniczy. 

8 sierpnia 2020 r. objął stanowisko Wojewody Małopolskiego. 
Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej (inżynier, specjalność – konstrukcje lotnicze). 

W latach 1979–1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK PZL Mielec jako specjalista konstruktor. W latach 1992–1998 był prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu. 

W latach 1998–2005 był radnym województwa podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998–2002) i wicemarszałkiem (2001–2002). Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej. W latach 2000–2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących kilku programów pomocowych. Z kolei w latach 2001–2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA, w okresie 2002–2005 był pełnomocnikiem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA, a w latach 2004–2005 członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego. 

W 2005 r. wybrano go na senatora RP. Mandat piastował aż do maja 2013 r. W tym czasie w latach 2005–2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w Senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 

27 maja 2013 r. Sejmik Województwa Marszałkowskiego powierzył mu funkcję marszałka, którą piastuje do dziś. Od 2016 r. jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. W latach 2020–2022 był przewodniczącym Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów, teraz jest jej wiceprzewodniczącym. 

Obecnie pełni także funkcję wiceprezesa Związku Województw RP oraz jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. 

Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” (był m.in. członkiem zarządu Regionu Rzeszowskiego, przewodniczącym Komisji Zakładowej w WSK i OBR-PZL Mielec, wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego). 

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

16
Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej (inżynier, specjalność – konstrukcje lotnicze). 

W latach 1979–1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym WSK PZL Mielec jako specjalista konstruktor. W latach 1992–1998 był prezesem Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu. W 1997 r. założył Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu. 

W latach 1998–2005 był radnym województwa podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998–2002) i wicemarszałkiem (2001–2002). Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej. W latach 2000–2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących kilku programów pomocowych. Z kolei w latach 2001–2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA, w okresie 2002–2005 był pełnomocnikiem zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA, a w latach 2004–2005 członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego. 

W 2005 r. wybrano go na senatora RP. Mandat piastował aż do maja 2013 r. W tym czasie w latach 2005–2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w Senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 

27 maja 2013 r. Sejmik Województwa Marszałkowskiego powierzył mu funkcję marszałka, którą piastuje do dziś. Od 2016 r. jest członkiem Europejskiego Komitetu Regionów. W latach 2020–2022 był przewodniczącym Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów, teraz jest jej wiceprzewodniczącym. 

Obecnie pełni także funkcję wiceprezesa Związku Województw RP oraz jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. 

Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność” (był m.in. członkiem zarządu Regionu Rzeszowskiego, przewodniczącym Komisji Zakładowej w WSK i OBR-PZL Mielec, wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Przemysłu Lotniczego). 
Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Urodził się 3 października 1963 r. w Kraśniku. Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zarządzania oświatą w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. 

W rodzinnym mieście był nauczycielem, dyrektorem szkoły, radnym i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. W latach 2015–2018 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie odpowiadał za wsparcie finansowe infrastruktury sportowej. Sprawował również pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. Obecnie jest członkiem prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (CoR), a także przewodniczącym prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego. 

21 listopada 2018 r. został wybrany na Marszałka Województwa Lubelskiego. 

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego

16
Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego

Urodził się 3 października 1963 r. w Kraśniku. Doświadczony samorządowiec, urzędnik i polityk. Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, a także studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zarządzania oświatą w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. 

W rodzinnym mieście był nauczycielem, dyrektorem szkoły, radnym i zastępcą burmistrza. Przez cztery kadencje zasiadał w ławach poselskich. W latach 2015–2018 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie odpowiadał za wsparcie finansowe infrastruktury sportowej. Sprawował również pieczę nad Stadionem Narodowym, Centralnym Ośrodkiem Sportu oraz Instytutem Sportu. Obecnie jest członkiem prezydium Europejskiego Komitetu Regionów (CoR), a także przewodniczącym prezydenckiej Rady ds. Samorządu Terytorialnego. 

21 listopada 2018 r. został wybrany na Marszałka Województwa Lubelskiego. 
Łukasz Smółka

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Samorządowiec, społecznik. Obecnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego od roku 2018. Radny Województwa Małopolskiego od 2014 r. Od listopada 2015 r. do 2018 r. szef gabinetu Ministra Infrastruktury i Budownictwa – uczestniczył w najważniejszych projektach dla województwa małopolskiego w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej. Wcześniej był dyrektorem biura Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynatorem projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącego zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby wzmacniania potencjału ratowniczego małopolskich strażaków. Nadal społecznie angażuje się w rozwój ochotniczych straży pożarnych oraz lokalnych stowarzyszeń.

Łukasz Smółka

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

16
Łukasz Smółka

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Samorządowiec, społecznik. Obecnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego od roku 2018. Radny Województwa Małopolskiego od 2014 r. Od listopada 2015 r. do 2018 r. szef gabinetu Ministra Infrastruktury i Budownictwa – uczestniczył w najważniejszych projektach dla województwa małopolskiego w zakresie infrastruktury drogowej oraz kolejowej. Wcześniej był dyrektorem biura Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz koordynatorem projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczącego zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby wzmacniania potencjału ratowniczego małopolskich strażaków. Nadal społecznie angażuje się w rozwój ochotniczych straży pożarnych oraz lokalnych stowarzyszeń.
gen. broni Wiesław Kukuła

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Generał broni Wiesław Kukuła ( ur. 16 marca 1972 r. w Częstochowie) rozpoczął służbę wojskową w 1992 r. jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, które ukończył w 1996 roku. 

Kończąc Szkołę w 1996 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski  
- podporucznika i został skierowany do służby wojskowej w 1 pułku specjalnym komandosów, gdzie odpowiednio zajmował stanowiska od dowódcy plutonu, przez szefa łączności aż do szefa sztabu. 

W 2003 został skierowany do służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku. W tym samym roku ukończył studia magisterskie na Wojskowej akademii Technicznej na kierunku elektronika  
i telekomunikacja. 

W 2006 został mianowany na stanowisko szefa wydziału dowodzenia i łączności  
w Szefostwie Działań Specjalnych Sztabu Generalnego WP, później przeformowanego w Dowództwo Wojsk Specjalnych, gdzie był zastępcą szefa sztabu. Był tam między innymi odpowiedzialny za programowanie rozwoju Wojsk Specjalnych. 

W 2012 został skierowany do Lubińca, gdzie objął dowodzenie Jednostką Wojskową Komandosów. 

W 2016 został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 

29 listopada 2016 z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał nominację na stopień generała brygady, a 1 sierpnia 2018 został mianowany na stopień generała dywizji. 

W styczniu 2020 otrzymał z rąk Prezydenta RP akt mianowania na kolejną kadencję na stanowisku Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W czasie dowodzenia Wojskami Obrony Terytorialnej dowodził operacjami „Odporna Wiosna”, „Trwała Odporność”  
i „ Silne Wsparcie”. 

5 listopada 2021 został mianowany na stopień generała broni. 

6 lutego 2023 prezydent RP Andrzej Duda mianował generała broni Wiesława Kukułę  na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Generał broni Wiesław Kukuła jest miłośnikiem historii wojskowości, fotografii oraz stale pogłębia wiedzę z zakresu zarządzania projektami Jest w związku małżeńskim  
z Agnieszką Kukułą. Ma dwóch synów Michała i Mikołaja.  

gen. broni Wiesław Kukuła

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

16
gen. broni Wiesław Kukuła

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Generał broni Wiesław Kukuła ( ur. 16 marca 1972 r. w Częstochowie) rozpoczął służbę wojskową w 1992 r. jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, które ukończył w 1996 roku. 

Kończąc Szkołę w 1996 roku został promowany na pierwszy stopień oficerski  
- podporucznika i został skierowany do służby wojskowej w 1 pułku specjalnym komandosów, gdzie odpowiednio zajmował stanowiska od dowódcy plutonu, przez szefa łączności aż do szefa sztabu. 

W 2003 został skierowany do służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku. W tym samym roku ukończył studia magisterskie na Wojskowej akademii Technicznej na kierunku elektronika  
i telekomunikacja. 

W 2006 został mianowany na stanowisko szefa wydziału dowodzenia i łączności  
w Szefostwie Działań Specjalnych Sztabu Generalnego WP, później przeformowanego w Dowództwo Wojsk Specjalnych, gdzie był zastępcą szefa sztabu. Był tam między innymi odpowiedzialny za programowanie rozwoju Wojsk Specjalnych. 

W 2012 został skierowany do Lubińca, gdzie objął dowodzenie Jednostką Wojskową Komandosów. 

W 2016 został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 

29 listopada 2016 z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał nominację na stopień generała brygady, a 1 sierpnia 2018 został mianowany na stopień generała dywizji. 

W styczniu 2020 otrzymał z rąk Prezydenta RP akt mianowania na kolejną kadencję na stanowisku Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. W czasie dowodzenia Wojskami Obrony Terytorialnej dowodził operacjami „Odporna Wiosna”, „Trwała Odporność”  
i „ Silne Wsparcie”. 

5 listopada 2021 został mianowany na stopień generała broni. 

6 lutego 2023 prezydent RP Andrzej Duda mianował generała broni Wiesława Kukułę  na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Generał broni Wiesław Kukuła jest miłośnikiem historii wojskowości, fotografii oraz stale pogłębia wiedzę z zakresu zarządzania projektami Jest w związku małżeńskim  
z Agnieszką Kukułą. Ma dwóch synów Michała i Mikołaja.  
gen. broni Krzysztof Król

Szef Sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych w Brunssum (Holandia)

Obecnie zajmuje stanowisko Szefa Sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych w Brunssum, w Holandii. W trakcie swojej kariery gen. Król zajmował wiele różnych stanowisk służbowych, m.in. dowódca zgrupowania, dowódca Brygady, starszy oficer sztabowy, zastępca dowódcy Wielonarodowego Korpusu oraz I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wielokrotnie wyznaczany na stanowiska poza granicami kraju, tj. w Niemczech, Włoszech, Kosowie, Iraku oraz Libanie. W 2016 r. gen. Król obronił swoją pracę doktorancką pt. „Procesy osiągania zdolności operacyjnych w Siłach Zbrojnych RP” na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Gen. Król został wielokrotnie odznaczony. Jego odznaczenia zawierają m.in. Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP, Amerykański Medal Pochwały oraz Odznakę Honorowa Ukrainy. 

gen. broni Krzysztof Król

Szef Sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych w Brunssum (Holandia)

16
gen. broni Krzysztof Król

Szef Sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych w Brunssum (Holandia)

Obecnie zajmuje stanowisko Szefa Sztabu w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych w Brunssum, w Holandii. W trakcie swojej kariery gen. Król zajmował wiele różnych stanowisk służbowych, m.in. dowódca zgrupowania, dowódca Brygady, starszy oficer sztabowy, zastępca dowódcy Wielonarodowego Korpusu oraz I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wielokrotnie wyznaczany na stanowiska poza granicami kraju, tj. w Niemczech, Włoszech, Kosowie, Iraku oraz Libanie. W 2016 r. gen. Król obronił swoją pracę doktorancką pt. „Procesy osiągania zdolności operacyjnych w Siłach Zbrojnych RP” na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Gen. Król został wielokrotnie odznaczony. Jego odznaczenia zawierają m.in. Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP, Amerykański Medal Pochwały oraz Odznakę Honorowa Ukrainy. 
gen. broni dr Piotr A. Błazeusz

I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Służbę wojskową rozpoczął w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie w 1994 r.był promowany do stopnia podporucznika  

Pierwsze stanowisko dowódcy plutonu szturmowego objął w 1996 r. w 10 batalionie desantowo-szturmowym 6 Brygady Desantowo-Szturmowej. Następnie pełnił służbę jako specjalista do spraw NATO w Sekretariacie Sekretarza Stanu MON. Kolejne stanowiska służbowe to zastępca attaché obrony w Waszyngtonie, starszy specjalista w Zarządzie Planowania Strategicznego P-5 Sztabu Generalnego WP i dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej. W 2007 r. wyznaczony na stanowisko szefa Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego SZ RP, a następnie wykonywał obowiązki szefa szkolenia 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie. 15 sierpnia 2009 r. jako dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej otrzymał nominację na stopień generała brygady. Od października 2011 r. do kwietnia 2012 r. był dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/ X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Potem od 2013 r. pełnił służbę na stanowisku szefa pionu operacyjnego NATO – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli. Następnie w 2017 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. W 2019 r. objął najpierw stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie zastępcy szefa sztabu ds. strategicznego rozwoju i przygotowań w Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił w Europie (SHAPE). Jednocześnie otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy – generała dywizji. W połowie 2021 r. objął stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 15 sierpnia 2022 r. otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy – generała broni. Od 26 września 2022 r. jest I zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

Jest absolwentem Akademii Sił Powietrznych USA, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. 

Odznaczony m.in. srebrnym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Medalem za chwalebną służbę NATO, Gwiazdą Afganistanu, amerykańską Brązową Gwiazdą (US Bronze Star) oraz afgańskim Medalem za służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności Afganistanu. 

Wykonał ponad 500 skoków spadochronowych i był instruktorem spadochronowym Sił Powietrznych USA. 

gen. broni dr Piotr A. Błazeusz

I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

16
gen. broni dr Piotr A. Błazeusz

I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Służbę wojskową rozpoczął w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie w 1994 r.był promowany do stopnia podporucznika  

Pierwsze stanowisko dowódcy plutonu szturmowego objął w 1996 r. w 10 batalionie desantowo-szturmowym 6 Brygady Desantowo-Szturmowej. Następnie pełnił służbę jako specjalista do spraw NATO w Sekretariacie Sekretarza Stanu MON. Kolejne stanowiska służbowe to zastępca attaché obrony w Waszyngtonie, starszy specjalista w Zarządzie Planowania Strategicznego P-5 Sztabu Generalnego WP i dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej. W 2007 r. wyznaczony na stanowisko szefa Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego SZ RP, a następnie wykonywał obowiązki szefa szkolenia 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie. 15 sierpnia 2009 r. jako dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej otrzymał nominację na stopień generała brygady. Od października 2011 r. do kwietnia 2012 r. był dowódcą Polskich Sił Zadaniowych/ X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Potem od 2013 r. pełnił służbę na stanowisku szefa pionu operacyjnego NATO – zastępcy Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli. Następnie w 2017 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. W 2019 r. objął najpierw stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie zastępcy szefa sztabu ds. strategicznego rozwoju i przygotowań w Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił w Europie (SHAPE). Jednocześnie otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy – generała dywizji. W połowie 2021 r. objął stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 15 sierpnia 2022 r. otrzymał nominację na kolejny stopień wojskowy – generała broni. Od 26 września 2022 r. jest I zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 

Jest absolwentem Akademii Sił Powietrznych USA, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Uzyskał stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce. 

Odznaczony m.in. srebrnym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Medalem za chwalebną służbę NATO, Gwiazdą Afganistanu, amerykańską Brązową Gwiazdą (US Bronze Star) oraz afgańskim Medalem za służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności Afganistanu. 

Wykonał ponad 500 skoków spadochronowych i był instruktorem spadochronowym Sił Powietrznych USA. 
gen. bryg. Marcin Górka

Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Obrony Narodowej

Generał brygady Marcin Górka jest Dyrektorem Departamentu Innowacji MON, gdzie odpowiada za politykę wojskową w zakresie rozwoju technologii oraz identyfikację i wykorzystanie technologii celem zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i spełnienia wymagań dotyczących obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. Sprawując funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Przestrzeni Kosmicznej, odpowiada za skoordynowany i kompleksowy rozwój Systemu Operacyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej jako kluczowego elementu wsparcia operacyjnego Sił Zbrojnych RP w zakresie rozpoznania powierzchni Ziemi i przestrzeni kosmicznej, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej oraz rażenia.  

Gen. bryg. Marcin Górka jest absolwentem Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1996 r. ukończył tam kierunek geodezja wojskowa, specjalizując się w nawigacji satelitarnej. W latach 2003–2007 pełnił służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, gdzie zajmował stanowiska specjalisty, starszego specjalisty oraz pełnił obowiązki szefa Oddziału, odpowiadając za budowę zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze satelitarnego rozpoznania obrazowego.  

W latach 2007–2010 gen. bryg. Marcin Górka realizował zadania w Allied Command Transformation (ACT) w Norfolk (USA), gdzie zajmował stanowisko eksperta ds. satelitarnego rozpoznania obrazowego. Po powrocie z ACT w 2010 r. objął ponownie stanowisko w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, będąc jednym z inicjatorów i głównych twórców koncepcji wykorzystania technik satelitarnych i technologii kosmicznych w rozpoznaniu Sił Zbrojnych RP.  

W latach 2010–2012 odpowiadał bezpośrednio za przygotowanie programu operacyjnego dotyczącego budowy satelitarnego rozpoznania obrazowego w Siłach Zbrojnych RP, a od 2013 r. uczestniczy we wdrażaniu jego zapisów. W wyniku tych działań Siły Zbrojne RP realizują skoordynowany wieloletni program budowy zdolności satelitarnych, którego elementami są: zaangażowanie MON w międzynarodowych programach kosmicznych takich jak COSMO SkyMed, OPTSAT-3000 oraz COSMO Seconda Generazione, sformowanie Ośrodka Rozpoznania Obrazowego oraz budowa zdolności narodowych w tym obszarze.  

W 2014 r., po ukończeniu studiów w NATO Defense College, został pierwszym Dowódcą Ośrodka Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach, wskazywanego jako najnowsza i najnowocześniejsza jednostka rozpoznawcza Sił Zbrojnych RP. W trakcie służby wielokrotnie reprezentował Siły Zbrojne RP w projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych, w tym w ramach Grup Standaryzacyjnych NATO, współpracy z European Union Satellite Center oraz współpracy w zakresie satelitarnej obserwacji Ziemi z Republiką Włoch, Francją, Izraelem oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Był zastępcą przewodniczącego Imagery Management Group, a następnie narodowym przedstawicielem do tej grupy. Międzynarodowe doświadczenie operacyjne zdobył jako oficer łącznikowy przy US CENTCOM w czasie operacji Enduring Freedom oraz Iraqi Freedom.  

Gen. bryg. Marcin Górka w maju 2019 r. w drodze otwartego konkursu został powołany na wiceprezesa ds. obronnych Polskiej Agencji Kosmicznej, a od 20 maja 2020 r. pełni funkcję Pełnomocnika MON ds. Przestrzeni Kosmicznej. 

gen. bryg. Marcin Górka

Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Obrony Narodowej

16
gen. bryg. Marcin Górka

Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Obrony Narodowej

Generał brygady Marcin Górka jest Dyrektorem Departamentu Innowacji MON, gdzie odpowiada za politykę wojskową w zakresie rozwoju technologii oraz identyfikację i wykorzystanie technologii celem zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i spełnienia wymagań dotyczących obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa. Sprawując funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Przestrzeni Kosmicznej, odpowiada za skoordynowany i kompleksowy rozwój Systemu Operacyjnego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej jako kluczowego elementu wsparcia operacyjnego Sił Zbrojnych RP w zakresie rozpoznania powierzchni Ziemi i przestrzeni kosmicznej, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej oraz rażenia.  

Gen. bryg. Marcin Górka jest absolwentem Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 1996 r. ukończył tam kierunek geodezja wojskowa, specjalizując się w nawigacji satelitarnej. W latach 2003–2007 pełnił służbę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, gdzie zajmował stanowiska specjalisty, starszego specjalisty oraz pełnił obowiązki szefa Oddziału, odpowiadając za budowę zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze satelitarnego rozpoznania obrazowego.  

W latach 2007–2010 gen. bryg. Marcin Górka realizował zadania w Allied Command Transformation (ACT) w Norfolk (USA), gdzie zajmował stanowisko eksperta ds. satelitarnego rozpoznania obrazowego. Po powrocie z ACT w 2010 r. objął ponownie stanowisko w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, będąc jednym z inicjatorów i głównych twórców koncepcji wykorzystania technik satelitarnych i technologii kosmicznych w rozpoznaniu Sił Zbrojnych RP.  

W latach 2010–2012 odpowiadał bezpośrednio za przygotowanie programu operacyjnego dotyczącego budowy satelitarnego rozpoznania obrazowego w Siłach Zbrojnych RP, a od 2013 r. uczestniczy we wdrażaniu jego zapisów. W wyniku tych działań Siły Zbrojne RP realizują skoordynowany wieloletni program budowy zdolności satelitarnych, którego elementami są: zaangażowanie MON w międzynarodowych programach kosmicznych takich jak COSMO SkyMed, OPTSAT-3000 oraz COSMO Seconda Generazione, sformowanie Ośrodka Rozpoznania Obrazowego oraz budowa zdolności narodowych w tym obszarze.  

W 2014 r., po ukończeniu studiów w NATO Defense College, został pierwszym Dowódcą Ośrodka Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach, wskazywanego jako najnowsza i najnowocześniejsza jednostka rozpoznawcza Sił Zbrojnych RP. W trakcie służby wielokrotnie reprezentował Siły Zbrojne RP w projektach i przedsięwzięciach międzynarodowych, w tym w ramach Grup Standaryzacyjnych NATO, współpracy z European Union Satellite Center oraz współpracy w zakresie satelitarnej obserwacji Ziemi z Republiką Włoch, Francją, Izraelem oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Był zastępcą przewodniczącego Imagery Management Group, a następnie narodowym przedstawicielem do tej grupy. Międzynarodowe doświadczenie operacyjne zdobył jako oficer łącznikowy przy US CENTCOM w czasie operacji Enduring Freedom oraz Iraqi Freedom.  

Gen. bryg. Marcin Górka w maju 2019 r. w drodze otwartego konkursu został powołany na wiceprezesa ds. obronnych Polskiej Agencji Kosmicznej, a od 20 maja 2020 r. pełni funkcję Pełnomocnika MON ds. Przestrzeni Kosmicznej. 
dr Piotr Zuzankiewicz

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk społecznych, politolog, absolwent studiów Executive Master of Business Administration (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk) oraz Master of Public Administration (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz IESE Universidad de Navarra). Autor publikacji o tematyce administracyjnej i politologicznej. Od 2018 r. Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. 

dr Piotr Zuzankiewicz

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej

16
dr Piotr Zuzankiewicz

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk społecznych, politolog, absolwent studiów Executive Master of Business Administration (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk) oraz Master of Public Administration (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz IESE Universidad de Navarra). Autor publikacji o tematyce administracyjnej i politologicznej. Od 2018 r. Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. 
Witold Grostal

p.o. Dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

Od 1 lipca 2023 r. pełni obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim (NBP). Z NBP związany zawodowo od 2003 r., gdzie pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych, w tym przez wiele lat jako dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej, a następnie jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych. 

Witold Grostal

p.o. Dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

16
Witold Grostal

p.o. Dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

Od 1 lipca 2023 r. pełni obowiązki dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych w Narodowym Banku Polskim (NBP). Z NBP związany zawodowo od 2003 r., gdzie pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych, w tym przez wiele lat jako dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej, a następnie jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych. 
Jacek Piechota

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, z wykształcenia inżynier chemik.

W latach 1978–2007 aktywny działacz polityczny, poseł siedmiu kadencji (SLD), piastował też ważne stanowiska rządowe – był ministrem gospodarki, wiceministrem gospodarki i pracy oraz ministrem gospodarki i pracy. Uczestniczył w pracach licznych komisji i podkomisji sejmowych regularnych i nadzwyczajnych (m.in. w komisji zajmującej się projektem Konstytucji RP, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Przekształceń Własnościowych, podkomisji ds. transportu, podkomisji ds. łączności). W obszarze jego odpowiedzialności znajdowały się m.in. restrukturyzacja górnictwa, hutnictwa i przemysłu zbrojeniowego, bezpieczeństwo energetyczne, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, rozporządzanie środkami unijnymi i wykorzystywanie ich. Był negocjatorem warunków akcesji Polski do UE w obszarze polityki konkurencji. Przewodził negocjacjom programów offsetowych m.in. z Lockheed Martin.

Po wycofaniu się z polityki zajął się działalnością gospodarczą. Jest współzałożycielem i prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa-Północ-Wschód (organizator corocznego międzynarodowego forum gospodarczego w Świnoujściu) oraz prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Zajmuje się relacjami gospodarczymi i biznesowymi w rejonie nadbałtyckim, a także polsko-ukraińskimi kontaktami gospodarczymi. Aktywnie angażuje się w prace nad przygotowaniem powojennej odbudowy Ukrainy oraz w działania wspierające tamtejszą gospodarkę.

Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także odznaczeniami państwowymi Ukrainy, RFN, Estonii i Malty za szczególne zasługi dla tych krajów.

Jacek Piechota

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

16
Jacek Piechota

Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Absolwent Politechniki Szczecińskiej, z wykształcenia inżynier chemik.

W latach 1978–2007 aktywny działacz polityczny, poseł siedmiu kadencji (SLD), piastował też ważne stanowiska rządowe – był ministrem gospodarki, wiceministrem gospodarki i pracy oraz ministrem gospodarki i pracy. Uczestniczył w pracach licznych komisji i podkomisji sejmowych regularnych i nadzwyczajnych (m.in. w komisji zajmującej się projektem Konstytucji RP, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Przekształceń Własnościowych, podkomisji ds. transportu, podkomisji ds. łączności). W obszarze jego odpowiedzialności znajdowały się m.in. restrukturyzacja górnictwa, hutnictwa i przemysłu zbrojeniowego, bezpieczeństwo energetyczne, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, rozporządzanie środkami unijnymi i wykorzystywanie ich. Był negocjatorem warunków akcesji Polski do UE w obszarze polityki konkurencji. Przewodził negocjacjom programów offsetowych m.in. z Lockheed Martin.

Po wycofaniu się z polityki zajął się działalnością gospodarczą. Jest współzałożycielem i prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa-Północ-Wschód (organizator corocznego międzynarodowego forum gospodarczego w Świnoujściu) oraz prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Zajmuje się relacjami gospodarczymi i biznesowymi w rejonie nadbałtyckim, a także polsko-ukraińskimi kontaktami gospodarczymi. Aktywnie angażuje się w prace nad przygotowaniem powojennej odbudowy Ukrainy oraz w działania wspierające tamtejszą gospodarkę.

Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także odznaczeniami państwowymi Ukrainy, RFN, Estonii i Malty za szczególne zasługi dla tych krajów.

gen. dyw. (rez.) dr inż. Roman Polko

Generał, komandos, dwukrotny dowódca GROM, doktor zarządzania

Kierował zagranicznymi misjami wojennymi i stabilizacyjnymi. Doradzał prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w sprawach zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa. 

Był zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

Obecnie zaangażowany w prace prezydenckiej Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności. Edukator dla bezpieczeństwa i wykładowca akademicki. Wspólnie z żoną, dr hab. Pauliną Polko, publikuje książki związane z kwestiami zarządzania zespołami ludzkimi i bezpieczeństwa: Szefologika, czyli logika szefowania; RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciężania; Bezpiecznie już było. Jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności; RozGROMić kryzys – o pandemii, wojnie, przewidywaniach na przyszłość i o tym, jak żyć. 

gen. dyw. (rez.) dr inż. Roman Polko

Generał, komandos, dwukrotny dowódca GROM, doktor zarządzania

16
gen. dyw. (rez.) dr inż. Roman Polko

Generał, komandos, dwukrotny dowódca GROM, doktor zarządzania

Kierował zagranicznymi misjami wojennymi i stabilizacyjnymi. Doradzał prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy oraz ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w sprawach zwalczania terroryzmu i bezpieczeństwa. 

Był zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 

Obecnie zaangażowany w prace prezydenckiej Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności. Edukator dla bezpieczeństwa i wykładowca akademicki. Wspólnie z żoną, dr hab. Pauliną Polko, publikuje książki związane z kwestiami zarządzania zespołami ludzkimi i bezpieczeństwa: Szefologika, czyli logika szefowania; RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciężania; Bezpiecznie już było. Jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności; RozGROMić kryzys – o pandemii, wojnie, przewidywaniach na przyszłość i o tym, jak żyć. 
prof. Andrzej Janusz Zybertowicz

Doradca społeczny Prezydenta RP, Przedstawiciel Prezydenta RP w Kolegium ds. Służb Specjalnych

Socjolog, analityk, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych. Absolwent historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1977–2020 nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył staże badawcze na Uniwersytetach w Oksfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbor. Uczestnik międzynarodowych konferencji i seminariów, w latach 2003–2006 członek Komitetu Naukoznawstwa, od 2014 r. członek Komitetu Socjologii PAN. Kierownik grantów Komitetu Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki. 

W latach 2006–2007 ekspert Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych i przewodniczący Rady Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW. Od lipca do listopada 2007 r. główny doradca ds. bezpieczeństwa państwa premiera Jarosława Kaczyńskiego. Od 2008 do 10 kwietnia 2010 r. doradca ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 2009–2010 przewodniczył Zespołowi ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP. 

Od 2015 r. doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy i doradca Szefa BBN Pawła Solocha, a następnie Jacka Siewiery. Od 2016 r. Przedstawiciel Prezydenta RP w Komitecie Offsetowym MON, członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek Rady Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Od 2017 r. Przedstawiciel Prezydenta RP w Kolegium ds. Służb Specjalnych, kierownik Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. 

Podczas stanu wojennego działał w opozycji, m.in. współorganizując kolportaż prasy podziemnej w Toruniu. W okresie lipiec–wrzesień 1982 r. w areszcie śledczym, podejrzany o nielegalną działalność wydawniczą. Objęty amnestią dla więźniów politycznych w roku 1983. Od połowy lat 90. komentuje w mediach wydarzenia polityczne i zjawiska społeczne – m.in. w „Nowościach”, „Gazecie Pomorskiej”, „Gazecie Polskiej”. Od 2013 r. stały felietonista tygodnika „Sieci”. 

Autor wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej, zwłaszcza zakulisowych wymiarów życia społecznego oraz socjologii wiedzy. Współautor pierwszej wydanej na Zachodzie naukowej analizy roli tajnych służb w procesach wychodzenia z komunizmu – książki Privatizing the Police-State: The case of Poland (napisana wraz z M. Łoś). 

W ostatnich latach analizuje społeczne konsekwencje rewolucji cyfrowej, czego owocem są m.in. książki: Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat (Kraków 2015; napisana wraz z zespołem) oraz Cyber kontra real: cywilizacja w techno-pułapce (Warszawa 2022; wywiad rzeka Jaremy Piekutowskiego). 

prof. Andrzej Janusz Zybertowicz

Doradca społeczny Prezydenta RP, Przedstawiciel Prezydenta RP w Kolegium ds. Służb Specjalnych

16
prof. Andrzej Janusz Zybertowicz

Doradca społeczny Prezydenta RP, Przedstawiciel Prezydenta RP w Kolegium ds. Służb Specjalnych

Socjolog, analityk, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych. Absolwent historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1977–2020 nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył staże badawcze na Uniwersytetach w Oksfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbor. Uczestnik międzynarodowych konferencji i seminariów, w latach 2003–2006 członek Komitetu Naukoznawstwa, od 2014 r. członek Komitetu Socjologii PAN. Kierownik grantów Komitetu Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki. 

W latach 2006–2007 ekspert Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych i przewodniczący Rady Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW. Od lipca do listopada 2007 r. główny doradca ds. bezpieczeństwa państwa premiera Jarosława Kaczyńskiego. Od 2008 do 10 kwietnia 2010 r. doradca ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 2009–2010 przewodniczył Zespołowi ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP. 

Od 2015 r. doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy i doradca Szefa BBN Pawła Solocha, a następnie Jacka Siewiery. Od 2016 r. Przedstawiciel Prezydenta RP w Komitecie Offsetowym MON, członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, członek Rady Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Od 2017 r. Przedstawiciel Prezydenta RP w Kolegium ds. Służb Specjalnych, kierownik Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej. 

Podczas stanu wojennego działał w opozycji, m.in. współorganizując kolportaż prasy podziemnej w Toruniu. W okresie lipiec–wrzesień 1982 r. w areszcie śledczym, podejrzany o nielegalną działalność wydawniczą. Objęty amnestią dla więźniów politycznych w roku 1983. Od połowy lat 90. komentuje w mediach wydarzenia polityczne i zjawiska społeczne – m.in. w „Nowościach”, „Gazecie Pomorskiej”, „Gazecie Polskiej”. Od 2013 r. stały felietonista tygodnika „Sieci”. 

Autor wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej, zwłaszcza zakulisowych wymiarów życia społecznego oraz socjologii wiedzy. Współautor pierwszej wydanej na Zachodzie naukowej analizy roli tajnych służb w procesach wychodzenia z komunizmu – książki Privatizing the Police-State: The case of Poland (napisana wraz z M. Łoś). 

W ostatnich latach analizuje społeczne konsekwencje rewolucji cyfrowej, czego owocem są m.in. książki: Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat (Kraków 2015; napisana wraz z zespołem) oraz Cyber kontra real: cywilizacja w techno-pułapce (Warszawa 2022; wywiad rzeka Jaremy Piekutowskiego). 
gen. dyw. (rez.) Andrzej Reudowicz

Doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Urodził się w 1961 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej. 15 sierpnia 2016 r. z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał awans na stopień generała dywizji. 

Przed objęciem stanowiska w BBN, od lipca 2016 do lipca 2019 r., pełnił funkcję dowódcy Połączonego Centrum Przygotowania Bojowego (Joint Warfare Centre, JWC) w Stavanger w Norwegii, które tworzą reprezentanci 15 państw NATO. Jednostka ta jest odpowiedzialna za planowanie i prowadzenie ćwiczeń o charakterze połączonym na poziomie operacyjnym. 

W latach 2015–2016 zajmował stanowisko dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. 

Od kwietnia 2014 r. był szefem Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Inspektoracie Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

W latach 2011–2013 był szefem Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 2013 r. szefem grupy projektowej w Zespole do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Sił Zbrojnych RP oraz szefem Zespołu w grupie organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Od 1 sierpnia 2008 r. do 1 lipca 2011 r. był dowódcą 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. dowodził VIII zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. 

Wcześniej pełnił służbę m.in. jako: główny specjalista w Zarządzie Operacji Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych, asystent w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, zastępca dowódcy 15. Brygady Zmechanizowanej, starszy specjalista Oddziału Planowania Operacyjnego Dowództwa Wojsk Lądowych, szef sztabu – zastępca dowódcy 13. Brygady Zmechanizowanej, dowódca batalionu piechoty w 33. pułku zmechanizowanym. 

Od 2 września 2019 r. gen. dyw. A. Reudowicz pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Następnie, po zakończeniu służby wojskowej, od listopada 2021 r. był Zastępcą Szefa Biura. Obecnie pełni funkcję Doradcy Szefa BBN. 

Od 2011 r. generał Andrzej Reudowicz pełni funkcję Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego. 

gen. dyw. (rez.) Andrzej Reudowicz

Doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

16
gen. dyw. (rez.) Andrzej Reudowicz

Doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Urodził się w 1961 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej. 15 sierpnia 2016 r. z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał awans na stopień generała dywizji. 

Przed objęciem stanowiska w BBN, od lipca 2016 do lipca 2019 r., pełnił funkcję dowódcy Połączonego Centrum Przygotowania Bojowego (Joint Warfare Centre, JWC) w Stavanger w Norwegii, które tworzą reprezentanci 15 państw NATO. Jednostka ta jest odpowiedzialna za planowanie i prowadzenie ćwiczeń o charakterze połączonym na poziomie operacyjnym. 

W latach 2015–2016 zajmował stanowisko dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. 

Od kwietnia 2014 r. był szefem Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych w Inspektoracie Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

W latach 2011–2013 był szefem Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 2013 r. szefem grupy projektowej w Zespole do Spraw Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Sił Zbrojnych RP oraz szefem Zespołu w grupie organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Od 1 sierpnia 2008 r. do 1 lipca 2011 r. był dowódcą 10. Brygady Kawalerii Pancernej. W okresie od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. dowodził VIII zmianą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. 

Wcześniej pełnił służbę m.in. jako: główny specjalista w Zarządzie Operacji Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych, asystent w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, zastępca dowódcy 15. Brygady Zmechanizowanej, starszy specjalista Oddziału Planowania Operacyjnego Dowództwa Wojsk Lądowych, szef sztabu – zastępca dowódcy 13. Brygady Zmechanizowanej, dowódca batalionu piechoty w 33. pułku zmechanizowanym. 

Od 2 września 2019 r. gen. dyw. A. Reudowicz pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Następnie, po zakończeniu służby wojskowej, od listopada 2021 r. był Zastępcą Szefa Biura. Obecnie pełni funkcję Doradcy Szefa BBN. 

Od 2011 r. generał Andrzej Reudowicz pełni funkcję Kanclerza Orderu Krzyża Wojskowego. 
dr Bolesław Piasecki

Pracownik Palantir Technologies, badacz obszaru bezpieczeństwa i służb specjalnych

Pracownik Palantir Technologies, doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz The Institute of World Politics w Waszyngtonie. Nauczyciel akademicki, specjalizuje się w tematyce służb specjalnych oraz walki informacyjnej w kontekście nowych technologii. Autor książki Kontrwywiad: atak i obrona. Laureat konkursów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, były członek Rady ds. Cyfryzacji przy Premierze RP.

dr Bolesław Piasecki

Pracownik Palantir Technologies, badacz obszaru bezpieczeństwa i służb specjalnych

16
dr Bolesław Piasecki

Pracownik Palantir Technologies, badacz obszaru bezpieczeństwa i służb specjalnych

Pracownik Palantir Technologies, doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz The Institute of World Politics w Waszyngtonie. Nauczyciel akademicki, specjalizuje się w tematyce służb specjalnych oraz walki informacyjnej w kontekście nowych technologii. Autor książki Kontrwywiad: atak i obrona. Laureat konkursów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, były członek Rady ds. Cyfryzacji przy Premierze RP.
Wojciech Bakun

Prezydent Miasta Przemyśla

Przedsiębiorca i polityk, Prezydent Miasta Przemyśla od 2018 r., poseł na Sejm VIII kadencji, był członkiem Komisji: ds. Unii Europejskiej, Łączności z Polakami za Granicą, Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Karpackiego. 

Wojciech Bakun

Prezydent Miasta Przemyśla

16
Wojciech Bakun

Prezydent Miasta Przemyśla

Przedsiębiorca i polityk, Prezydent Miasta Przemyśla od 2018 r., poseł na Sejm VIII kadencji, był członkiem Komisji: ds. Unii Europejskiej, Łączności z Polakami za Granicą, Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Karpackiego. 
Roman Kluska

Przedsiębiorca, były prezes firmy Optimus SA

Z wykształcenia ekonomista. Założyciel i prezes byłej giełdowej spółki Optimus SA, zajmującej się produkcją komputerów – największej firmy informatycznej w Europie Środkowej w latach 90. XX wieku, zaopatrującej w sprzęt komputerowy Polskę i liczne kraje ościenne. Współtwórca portalu internetowego onet.pl, twórca spółki z amerykańskim koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin, która sięgnęła po kontrakty rządowe. W 2002 r. aresztowany pod zarzutem wyłudzeń podatkowych przez Optimusa, został całkowicie oczyszczony z zarzutów, które okazały się fałszywe i bezpodstawne – oparte o nieistniejące przepisy. To doświadczenie sprawiło, że skierował swoją działalność w stronę sektora gospodarczego, administracyjnego i polityki, zwracając uwagę opinii społecznej na sprawy dotyczące rozwoju i prowadzenia przedsiębiorczości. 

Jako działacz polityczny był współpracownikiem rządu do spraw gospodarczych, twórcą tzw. pakietu Kluski – zestawu przepisów mających ułatwiać nowym przedsiębiorcom wchodzenie na rynek. W latach 2015–2019 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju. Jako zwolennik wolnego rynku i deregulacji gospodarki prowadzi aktywne działania na rzecz ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz rozwiązań ułatwiających działalność biznesową i rynkową mniejszym przedsiębiorcom i wyrównujących ich szanse wobec międzynarodowych korporacji. 

Jest Prezesem Zarządu spółki „Prawdziwe Jedzenie”, zajmującej się produkcją i dystrybucją elitarnych serów owczych i krowich, wytwarzanych bez użycia przemysłowych technologii hodowli zwierząt oraz bez GMO, antybiotyków i hormonów. 

Był wielokrotnie nagradzany za działalność gospodarczą i charytatywną. 


fot. Stanisław Kowalczuk / East News

Roman Kluska

Przedsiębiorca, były prezes firmy Optimus SA

16
Roman Kluska

Przedsiębiorca, były prezes firmy Optimus SA

Z wykształcenia ekonomista. Założyciel i prezes byłej giełdowej spółki Optimus SA, zajmującej się produkcją komputerów – największej firmy informatycznej w Europie Środkowej w latach 90. XX wieku, zaopatrującej w sprzęt komputerowy Polskę i liczne kraje ościenne. Współtwórca portalu internetowego onet.pl, twórca spółki z amerykańskim koncernem zbrojeniowym Lockheed Martin, która sięgnęła po kontrakty rządowe. W 2002 r. aresztowany pod zarzutem wyłudzeń podatkowych przez Optimusa, został całkowicie oczyszczony z zarzutów, które okazały się fałszywe i bezpodstawne – oparte o nieistniejące przepisy. To doświadczenie sprawiło, że skierował swoją działalność w stronę sektora gospodarczego, administracyjnego i polityki, zwracając uwagę opinii społecznej na sprawy dotyczące rozwoju i prowadzenia przedsiębiorczości. 

Jako działacz polityczny był współpracownikiem rządu do spraw gospodarczych, twórcą tzw. pakietu Kluski – zestawu przepisów mających ułatwiać nowym przedsiębiorcom wchodzenie na rynek. W latach 2015–2019 był członkiem Narodowej Rady Rozwoju. Jako zwolennik wolnego rynku i deregulacji gospodarki prowadzi aktywne działania na rzecz ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz rozwiązań ułatwiających działalność biznesową i rynkową mniejszym przedsiębiorcom i wyrównujących ich szanse wobec międzynarodowych korporacji. 

Jest Prezesem Zarządu spółki „Prawdziwe Jedzenie”, zajmującej się produkcją i dystrybucją elitarnych serów owczych i krowich, wytwarzanych bez użycia przemysłowych technologii hodowli zwierząt oraz bez GMO, antybiotyków i hormonów. 

Był wielokrotnie nagradzany za działalność gospodarczą i charytatywną. 


fot. Stanisław Kowalczuk / East News
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Rektor AGH

Prof. dr hab. inż., z Akademią Górniczo-Hutniczą związany jest od roku 1973, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Cera- miki na kierunku inżynieria materiałowa, a od 1978 r. jest jej pracownikiem. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez łącznie 4 kadencje pełnił funkcję pro- dziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był prorektorem ds. współpracy. Od 2020 r. pełni urząd rektora AGH. W swojej działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inży- nierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem rzeczy- wistym Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski, przewodniczącym Komisji Międzynarodowej KRASP oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Krakowskich Szkół Wyższych. Należy także do Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w licznych naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” i „Fellow of the American Ceramic Society” oraz prestiżową nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society. Prof. Jerzy Lis jest również wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 2005–2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Rektor AGH

16
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Rektor AGH

Prof. dr hab. inż., z Akademią Górniczo-Hutniczą związany jest od roku 1973, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Cera- miki na kierunku inżynieria materiałowa, a od 1978 r. jest jej pracownikiem. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez łącznie 4 kadencje pełnił funkcję pro- dziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był prorektorem ds. współpracy. Od 2020 r. pełni urząd rektora AGH. W swojej działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inży- nierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem rzeczy- wistym Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski, przewodniczącym Komisji Międzynarodowej KRASP oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Krakowskich Szkół Wyższych. Należy także do Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w licznych naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” i „Fellow of the American Ceramic Society” oraz prestiżową nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society. Prof. Jerzy Lis jest również wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 2005–2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w kadencji 2020–2024.

W latach wcześniejszych pracował jako dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, kierownik projektów w Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, należał do Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów (2009–2015).

Członek International Public Policy Association – organizacji międzynarodowej wspierającej badania naukowe w obszarze polityki publicznej. Współpracował m.in. z Bankiem Światowym, Komisją Europejską i United States Agency for International Development (USAID). Od 2021 r. członek Rady Doradczej The Association of Business Service Leaders – ABSL, zajmującej się zmianami w edukacji i kształceniu.

Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na zarządzaniu publicznym i administracji publicznej. Jest pomysłodawcą, przewodniczącym i członkiem licznych krajowych i zagranicznych projektów badawczych z zakresu polityk publicznych i zarządzania publicznego, a także redaktorem naczelnym kwartalnika „Zarządzanie Publiczne” i autorem ponad 260 publikacji naukowych wydawanych w kraju i za granicą, w wydawnictwach takich jak Routledge oraz Cambridge.

Zaangażowany w pomoc Ukrainie, koordynator finansowanego przez USAID projektu Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE), przygotowującego samorządy ukraińskie do powojennej odbudowy państwa.

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

16
dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Absolwent politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w kadencji 2020–2024.

W latach wcześniejszych pracował jako dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, kierownik projektów w Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, należał do Rady Służby Cywilnej przy Prezesie Rady Ministrów (2009–2015).

Członek International Public Policy Association – organizacji międzynarodowej wspierającej badania naukowe w obszarze polityki publicznej. Współpracował m.in. z Bankiem Światowym, Komisją Europejską i United States Agency for International Development (USAID). Od 2021 r. członek Rady Doradczej The Association of Business Service Leaders – ABSL, zajmującej się zmianami w edukacji i kształceniu.

Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na zarządzaniu publicznym i administracji publicznej. Jest pomysłodawcą, przewodniczącym i członkiem licznych krajowych i zagranicznych projektów badawczych z zakresu polityk publicznych i zarządzania publicznego, a także redaktorem naczelnym kwartalnika „Zarządzanie Publiczne” i autorem ponad 260 publikacji naukowych wydawanych w kraju i za granicą, w wydawnictwach takich jak Routledge oraz Cambridge.

Zaangażowany w pomoc Ukrainie, koordynator finansowanego przez USAID projektu Decentralization Offering Better Results and Efficiency (DOBRE), przygotowującego samorządy ukraińskie do powojennej odbudowy państwa.

prof. Sylwester Tabor

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Absolwent studiów z zakresu mechanizacji rolnictwa na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa AR w Krakowie. Od 1990 r. pracownik Instytutu Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa. W latach 2008–2012 prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, a w latach 2011–2018 kierownik Zakładu Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej. W kadencjach 2012–2016 i 2016–2020 prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, od 2020 r. rektor URK. 

Początkowo jego praca naukowo-badawcza dotyczyła problematyki organizacji i ekonomiki w inżynierii rolniczej oraz zagadnień z obszarów postępu i efektywności postępu naukowo-technicznego w rolnictwie. Następnie zasięg badań poszerzył się o ocenę i analizę wykorzystania czynników produkcji w warunkach systemów rolnictwa ekologicznego oraz zrównoważonego, a także o zagadnienia ekoenergetyki i racjonalnego wykorzystania zasobów produkcyjnych. Jest współautorem innowacji w zakresie mikrofalowego zwalczania roślin inwazyjnych, kilkukrotnie nagrodzonej na festiwalach i targach innowacji. 

Autor lub współautor ponad 100 samodzielnych prac naukowych, w tym monografii oraz kilkunastu prac popularnonaukowych. Opracowywał ekspertyzy na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych. Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także je wykonywał. Panelista i uczestnik kongresów gospodarczych i ekonomicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej; Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej POLSITA; Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa; Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego. Od 1993 r. współpracuje z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego w Krakowie; był ekspertem Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. W 2022 r. powołany na członka Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Laureat nagrody zespołowej pierwszego stopnia Ministra Edukacji Narodowej (1999), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), odznaką Zasłużony dla Rolnictwa (2013), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2014). 

 

Źródła: 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/rada-do-spraw-rolnictwa-i-obszarow-wiejskich/sklad/sylwester-tabor 

https://urk.edu.pl/rektor.html  

prof. Sylwester Tabor

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

16
prof. Sylwester Tabor

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Absolwent studiów z zakresu mechanizacji rolnictwa na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa AR w Krakowie. Od 1990 r. pracownik Instytutu Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa. W latach 2008–2012 prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, a w latach 2011–2018 kierownik Zakładu Organizacji Produkcji i Informatyki Stosowanej. W kadencjach 2012–2016 i 2016–2020 prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, od 2020 r. rektor URK. 

Początkowo jego praca naukowo-badawcza dotyczyła problematyki organizacji i ekonomiki w inżynierii rolniczej oraz zagadnień z obszarów postępu i efektywności postępu naukowo-technicznego w rolnictwie. Następnie zasięg badań poszerzył się o ocenę i analizę wykorzystania czynników produkcji w warunkach systemów rolnictwa ekologicznego oraz zrównoważonego, a także o zagadnienia ekoenergetyki i racjonalnego wykorzystania zasobów produkcyjnych. Jest współautorem innowacji w zakresie mikrofalowego zwalczania roślin inwazyjnych, kilkukrotnie nagrodzonej na festiwalach i targach innowacji. 

Autor lub współautor ponad 100 samodzielnych prac naukowych, w tym monografii oraz kilkunastu prac popularnonaukowych. Opracowywał ekspertyzy na zlecenie przedsiębiorstw i instytucji gospodarczych. Kierował projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także je wykonywał. Panelista i uczestnik kongresów gospodarczych i ekonomicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej; Polskiego Towarzystwa Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej POLSITA; Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa; Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego. Od 1993 r. współpracuje z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego w Krakowie; był ekspertem Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030. W 2022 r. powołany na członka Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Laureat nagrody zespołowej pierwszego stopnia Ministra Edukacji Narodowej (1999), odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), odznaką Zasłużony dla Rolnictwa (2013), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2014). 

 

Źródła: 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/rada-do-spraw-rolnictwa-i-obszarow-wiejskich/sklad/sylwester-tabor 

https://urk.edu.pl/rektor.html  
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Rektor Politechniki Krakowskiej

Rektor Politechniki Krakowskiej, wcześniej dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK oraz kierownik Katedry Systemów Komunikacyjnych (obecnie: Katedra Systemów Transportowych) na Politechnice Krakowskiej. 

Międzynarodowy ekspert w obszarach transportu, systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). Opracowywał modele transportowe polskich miast i regionów, m.in.: Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, województw mazowieckiego i małopolskiego. Jest współautorem modelu transportowego Salonik (Grecja). Realizował projekty transportowe (ponad 250), związane z badaniem efektywności funkcjonalnej inwestycji transportowych, w tym współfinansowanych przez UE, m.in. dotyczące rozbudowy systemu drogowego i tramwajowego w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie i Krakowie, a także projekty rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce, studium wykonalności Kolei Dużych Prędkości w Polsce itp. Kierował pracami konsorcjum (z Politechniką Krakowską jako liderem), które jako pierwsze w Polsce opracowało metodykę tworzenia planu transportu publicznego (na przykładzie województwa małopolskiego) oraz opracowało metodykę prowadzenia badań ruchliwości w Krakowie w 2013 r. i wykonało Warszawskie Badanie Ruchu w 2015 r. Od 2019 r. jest głównym konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego Polski, prowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

Jest członkiem wielu prestiżowych gremiów naukowych i doradczych, m.in. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitetu Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie, Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komisji Nauk Technicznych PAU, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego oraz przewodniczącego Komitetu Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Metra Warszawskiego, Związku Podhalan, Galicyjskiej Izby Budownictwa i Polskiego Klubu Ekologicznego. Przewodniczący Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa przy Prezydencie Miasta, członek Rady Programowej stowarzyszenia ITS Polska. Jest także cenionym dydaktykiem i popularyzatorem nauki w mediach. 

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Rektor Politechniki Krakowskiej

16
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Rektor Politechniki Krakowskiej

Rektor Politechniki Krakowskiej, wcześniej dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK oraz kierownik Katedry Systemów Komunikacyjnych (obecnie: Katedra Systemów Transportowych) na Politechnice Krakowskiej. 

Międzynarodowy ekspert w obszarach transportu, systemów komunikacyjnych, modelowania podróży, efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Prowadzi badania dotyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych, wykonuje prognozy ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych i wojewódzkich, a także analizy dokumentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone). Opracowywał modele transportowe polskich miast i regionów, m.in.: Wrocławia, Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy, Krakowa, Kielc, województw mazowieckiego i małopolskiego. Jest współautorem modelu transportowego Salonik (Grecja). Realizował projekty transportowe (ponad 250), związane z badaniem efektywności funkcjonalnej inwestycji transportowych, w tym współfinansowanych przez UE, m.in. dotyczące rozbudowy systemu drogowego i tramwajowego w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie i Krakowie, a także projekty rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Małopolsce, studium wykonalności Kolei Dużych Prędkości w Polsce itp. Kierował pracami konsorcjum (z Politechniką Krakowską jako liderem), które jako pierwsze w Polsce opracowało metodykę tworzenia planu transportu publicznego (na przykładzie województwa małopolskiego) oraz opracowało metodykę prowadzenia badań ruchliwości w Krakowie w 2013 r. i wykonało Warszawskie Badanie Ruchu w 2015 r. Od 2019 r. jest głównym konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego Polski, prowadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

Jest członkiem wielu prestiżowych gremiów naukowych i doradczych, m.in. Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitetu Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie, Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komisji Nauk Technicznych PAU, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego oraz przewodniczącego Komitetu Nauki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Techniki Budowlanej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Metra Warszawskiego, Związku Podhalan, Galicyjskiej Izby Budownictwa i Polskiego Klubu Ekologicznego. Przewodniczący Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa przy Prezydencie Miasta, członek Rady Programowej stowarzyszenia ITS Polska. Jest także cenionym dydaktykiem i popularyzatorem nauki w mediach. 
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Politechniki Rzeszowskiej

Absolwent studiów na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Rzeszowskiej, uzyskał doktorat na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej oraz habilitację (w dyscyplinie inżynieria środowiska) na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Profesor nauk inżynieryjno-technicznych, ekspert w zakresie chemii środowiska, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi, w tym także zanieczyszczeniami najnowszej generacji.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej, wykładowca na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2014) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015).

Wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska w Polskiej Akademii Nauk, członek Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko i organizacji branżowych. Jest Przewodniczącym Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w kadencji 2020–2024. Był członkiem komitetów naukowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych.

Autor i współautor ponad 180 samodzielnych publikacji i artykułów naukowych, także w czasopismach zagranicznych, i były redaktor naczelny czasopisma „Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture”. Był promotorem w pięciu postępowaniach doktorskich.

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Politechniki Rzeszowskiej

16
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Rektor Politechniki Rzeszowskiej

Absolwent studiów na kierunku technologia chemiczna na Politechnice Rzeszowskiej, uzyskał doktorat na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej oraz habilitację (w dyscyplinie inżynieria środowiska) na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Profesor nauk inżynieryjno-technicznych, ekspert w zakresie chemii środowiska, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi, w tym także zanieczyszczeniami najnowszej generacji.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej, wykładowca na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2014) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015).

Wiceprzewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska w Polskiej Akademii Nauk, członek Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko i organizacji branżowych. Jest Przewodniczącym Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w kadencji 2020–2024. Był członkiem komitetów naukowych wielu konferencji krajowych i zagranicznych.

Autor i współautor ponad 180 samodzielnych publikacji i artykułów naukowych, także w czasopismach zagranicznych, i były redaktor naczelny czasopisma „Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture”. Był promotorem w pięciu postępowaniach doktorskich.

dr Dariusz Woźniak, prof. WSB NLU

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie regionalny rozwój gospodarczy oraz politykę gospodarczą, ocenę efektywności jednostek gospodarczych i ocenę przedsięwzięć prywatnych.

Od 1999 r. wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Prodziekan ds. studenckich, dziekan wydziałów, od 2018 r. pełni funkcję rektora. Propagator nowoczesnych metod nauczania.

Członek zespołu zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Nadzorczej Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Współpracuje jako ekspert ds. gospodarczych z wieloma miastami i regionami Polski.

dr Dariusz Woźniak, prof. WSB NLU

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

16
dr Dariusz Woźniak, prof. WSB NLU

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie regionalny rozwój gospodarczy oraz politykę gospodarczą, ocenę efektywności jednostek gospodarczych i ocenę przedsięwzięć prywatnych.

Od 1999 r. wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu. Prodziekan ds. studenckich, dziekan wydziałów, od 2018 r. pełni funkcję rektora. Propagator nowoczesnych metod nauczania.

Członek zespołu zadaniowego ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Rady Nadzorczej Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Współpracuje jako ekspert ds. gospodarczych z wieloma miastami i regionami Polski.

dr Tomasz Braun

Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej i Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uczelni Łazarskiego, dyrektor zarządzający Instytutu Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich. Prawnik, finansista, wykładowca akademicki. Zasiadał m. in. w zarządach spółek Energa Kogeneracja, HSBC Bank Polska SA, GE Money Bank SA 

dr Tomasz Braun

Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

16
dr Tomasz Braun

Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

Pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej i Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uczelni Łazarskiego, dyrektor zarządzający Instytutu Gospodarki Amerykańskiej i Stosunków Transatlantyckich. Prawnik, finansista, wykładowca akademicki. Zasiadał m. in. w zarządach spółek Energa Kogeneracja, HSBC Bank Polska SA, GE Money Bank SA 
Przemysław Zaleski

Prezes Zarządu TAURON Sprzedaż

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwent studiów MBA. Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym. Menedżer w zarządach spółek koncernów TAURON, ENEA, ENERGA, PERN, Giełda Papierów Wartościowych, Towarowa Giełda Energii oraz Orlen.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem strategicznym w obszarze sprzedaży energii i gazu oraz zarządzania portfelem tradingowym energii, gazu, praw majątkowych, CO2 oraz w obrocie tymi produktami. Współtwórca spółek tradingowych działających na terenie Polski.

Nagrodzony tytułem „Przywódca w biznesie” za wprowadzenie i prowadzenie działalności tradingowej na giełdach europejskich. Był odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji biznesowych, a następnie pozyskanie wszelkich pozwoleń administracyjnych i środowiskowych i prowadzenie dużych projektów inwestycyjnych dotyczących budowy elektrowni węglowych, bloków gazowo-parowych CCGT oraz farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Adiunkt Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Autor licznych publikacji, felietonów i wywiadów w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Członek i ekspert energetycznych towarzystw branżowych PTPiRE oraz TOE oraz europejskiej EUROELETRIC Energy Policy and Generation Committe. Senior Fellow w obszarze energetyki Fundacji Pułaskiego.

Przemysław Zaleski

Prezes Zarządu TAURON Sprzedaż

16
Przemysław Zaleski

Prezes Zarządu TAURON Sprzedaż

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, absolwent studiów MBA. Od 1999 r. związany zawodowo z sektorem energetycznym. Menedżer w zarządach spółek koncernów TAURON, ENEA, ENERGA, PERN, Giełda Papierów Wartościowych, Towarowa Giełda Energii oraz Orlen.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem strategicznym w obszarze sprzedaży energii i gazu oraz zarządzania portfelem tradingowym energii, gazu, praw majątkowych, CO2 oraz w obrocie tymi produktami. Współtwórca spółek tradingowych działających na terenie Polski.

Nagrodzony tytułem „Przywódca w biznesie” za wprowadzenie i prowadzenie działalności tradingowej na giełdach europejskich. Był odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji biznesowych, a następnie pozyskanie wszelkich pozwoleń administracyjnych i środowiskowych i prowadzenie dużych projektów inwestycyjnych dotyczących budowy elektrowni węglowych, bloków gazowo-parowych CCGT oraz farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Adiunkt Wydziału Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Autor licznych publikacji, felietonów i wywiadów w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Członek i ekspert energetycznych towarzystw branżowych PTPiRE oraz TOE oraz europejskiej EUROELETRIC Energy Policy and Generation Committe. Senior Fellow w obszarze energetyki Fundacji Pułaskiego.
Tadeusz Widuch

Dyrektor projektu, TAURON Nowe Technologie

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branżach: energetycznej, finansowej i górniczej. 

Zaangażowany w opracowywanie strategii biznesowych oraz wdrażanie i zarządzania kluczowymi projektami. W Grupie TAURON odpowiedzialny za koncepcję rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz projekty z zakresu konwersji energii chemicznej zawartej w gazie z odmetanowania pokładów węgla na użyteczne formy energii.  

Członek wielu Rad Nadzorczych i Komitetów w przedsiębiorstwach z zakresu górnictwa  
i energetyki. 

Tadeusz Widuch

Dyrektor projektu, TAURON Nowe Technologie

16
Tadeusz Widuch

Dyrektor projektu, TAURON Nowe Technologie

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branżach: energetycznej, finansowej i górniczej. 

Zaangażowany w opracowywanie strategii biznesowych oraz wdrażanie i zarządzania kluczowymi projektami. W Grupie TAURON odpowiedzialny za koncepcję rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz projekty z zakresu konwersji energii chemicznej zawartej w gazie z odmetanowania pokładów węgla na użyteczne formy energii.  

Członek wielu Rad Nadzorczych i Komitetów w przedsiębiorstwach z zakresu górnictwa  
i energetyki. 
Arkadiusz Wronka

Dyrektor Wykonawczy ds. Obrotu w Tauron Polska Energia S.A.

Arkadiusz Wronka

Dyrektor Wykonawczy ds. Obrotu w Tauron Polska Energia S.A.

16
Arkadiusz Wronka

Dyrektor Wykonawczy ds. Obrotu w Tauron Polska Energia S.A.

Piotr Podgórski

Dyrektor Naczelny ds. Transformacji w KGHM Polska Miedź S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie. W 2022 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego ds. Transformacji w KGHM Polska Miedź S.A. 

Piotr Podgórski

Dyrektor Naczelny ds. Transformacji w KGHM Polska Miedź S.A.

0
Piotr Podgórski

Dyrektor Naczelny ds. Transformacji w KGHM Polska Miedź S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie. W 2022 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego ds. Transformacji w KGHM Polska Miedź S.A. 
Piotr Chęciński

Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A.

Były polski dziennikarz prasowy, publicysta i prezenter telewizyjny. W latach 2007–2016 komentator spraw gospodarczych i zagranicznych, autor programów telewizyjnych „Świat i Gospodarka”, „Komentarz Świat” i „Biznes Info”. W latach 2011–2013 korespondent zagraniczny w Wielkiej Brytanii i USA. Wcześniej, gospodarz codziennego pasma „Wiadomości i komentarze” w Polskim Radiu. Od 2006 r. związany z Telewizją Polską. W 2012 r. był nominowany do nagrody Grand Press w kategorii: wywiad. Obecnie ekspert z zakresu wystąpień publicznych, relacji z mediami oraz specjalista w dziedzinie komunikacji kryzysowej. Pracował dla międzynarodowych firm z różnych sektorów, takich jak farmaceutyka, górnictwo, bankowość i motoryzacja, działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

Piotr Chęciński

Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A.

16
Piotr Chęciński

Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej KGHM Polska Miedź S.A.

Były polski dziennikarz prasowy, publicysta i prezenter telewizyjny. W latach 2007–2016 komentator spraw gospodarczych i zagranicznych, autor programów telewizyjnych „Świat i Gospodarka”, „Komentarz Świat” i „Biznes Info”. W latach 2011–2013 korespondent zagraniczny w Wielkiej Brytanii i USA. Wcześniej, gospodarz codziennego pasma „Wiadomości i komentarze” w Polskim Radiu. Od 2006 r. związany z Telewizją Polską. W 2012 r. był nominowany do nagrody Grand Press w kategorii: wywiad. Obecnie ekspert z zakresu wystąpień publicznych, relacji z mediami oraz specjalista w dziedzinie komunikacji kryzysowej. Pracował dla międzynarodowych firm z różnych sektorów, takich jak farmaceutyka, górnictwo, bankowość i motoryzacja, działających w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 
dr hab. Piotr Buła, prof. UEK

Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ds. Współpracy

Dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prof. UEK, prorektor ds. Projektów i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od września 2020 r.,  kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2018 r. , dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK (studia podyplomowe oraz MBA) w l. 2004–2020. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Mołdawii (2021). 

W 2018 r. powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina na członka Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne; członek Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020; we wrześniu 2019 r. powołany na członka Małopolskiej Rady Gospodarczej. Od listopada 2020 r. przedstawiciel Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w pracach Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego w kadencji 2020–2024; od października 2020 r. przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020–2023.  

Autor lub współautor 139 publikacji naukowych, badań i projektów wdrożeniowych oraz 42 publikacji prasowych i wypowiedzi eksperckich, analiz i publikacji z zakresu doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw oraz poświęconych organizacji i zarządzaniu ryzykiem, audytowi wewnętrznemu oraz nadzorowi korporacyjnemu.  

dr hab. Piotr Buła, prof. UEK

Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ds. Współpracy

16
dr hab. Piotr Buła, prof. UEK

Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ds. Współpracy

Dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, prof. UEK, prorektor ds. Projektów i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od września 2020 r.,  kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2018 r. , dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK (studia podyplomowe oraz MBA) w l. 2004–2020. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Mołdawii (2021). 

W 2018 r. powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina na członka Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne; członek Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020; we wrześniu 2019 r. powołany na członka Małopolskiej Rady Gospodarczej. Od listopada 2020 r. przedstawiciel Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w pracach Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego w kadencji 2020–2024; od października 2020 r. przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020–2023.  

Autor lub współautor 139 publikacji naukowych, badań i projektów wdrożeniowych oraz 42 publikacji prasowych i wypowiedzi eksperckich, analiz i publikacji z zakresu doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw oraz poświęconych organizacji i zarządzaniu ryzykiem, audytowi wewnętrznemu oraz nadzorowi korporacyjnemu.  
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

Prorektor ds. dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji. Doktorat obronił w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, habilitację na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Visiting Scholar m.in. na Kyungpook National University (Republika Korei), Taiwan Fellow (Soochow University, Tajwan), Invited Lecturer na Ca’ Foscari di Venezia (Włochy).  

Naukowo interesuje się zmianami politycznymi i gospodarczymi w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. 

dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

Prorektor ds. dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

16
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

Prorektor ds. dydaktyki i Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji. Doktorat obronił w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, habilitację na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Visiting Scholar m.in. na Kyungpook National University (Republika Korei), Taiwan Fellow (Soochow University, Tajwan), Invited Lecturer na Ca’ Foscari di Venezia (Włochy).  

Naukowo interesuje się zmianami politycznymi i gospodarczymi w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. 
Izabela Albrycht

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od grudnia 2021 r. jest członkiem Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2016 jest członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji. W latach 2020 - 2022 była Członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych i przełomowych technologii, gdzie współtworzyła koncept DIANA (Defence Accelerator Fund for North Atlantic). Za działalność w Grupie, wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej, otrzymała odznaczenie honorowe Bene Merito Ministra Spraw Zagranicznych RP.  

Jest współzałożycielką Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC i członkinią jego Rady Programowej. Od 2010 do 2021 r. była prezesem Instytutu Kościuszki. W 2020 r. zainicjowała działalność Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland, w którym pełni funkcję przewodniczącej Rady Doradczej. Jest także współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli i prezydentem polskiego oddziału Women4Cyber.  

Politolog, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Izabela Albrycht

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH

16
Izabela Albrycht

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od grudnia 2021 r. jest członkiem Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2016 jest członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji. W latach 2020 - 2022 była Członkiem Grupy Doradczej NATO ds. nowych i przełomowych technologii, gdzie współtworzyła koncept DIANA (Defence Accelerator Fund for North Atlantic). Za działalność w Grupie, wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej, otrzymała odznaczenie honorowe Bene Merito Ministra Spraw Zagranicznych RP.  

Jest współzałożycielką Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC i członkinią jego Rady Programowej. Od 2010 do 2021 r. była prezesem Instytutu Kościuszki. W 2020 r. zainicjowała działalność Polskiego Klastra Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland, w którym pełni funkcję przewodniczącej Rady Doradczej. Jest także współzałożycielką Women4Cyber, inicjatywy zainaugurowanej przez European Cyber Security Organisation (ECSO) w Brukseli i prezydentem polskiego oddziału Women4Cyber.  

Politolog, absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Maciej Zdziarski

Moderator, Dyrektor Programowy Krynica Forum

Dziennikarz, fotografik, działacz społeczny, menedżer i przedsiębiorca. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadził programy w Telewizji Polskiej, był redaktorem naczelnym Radia Kraków oraz gospodarzem audycji w radiowej Jedynce i Trójce. Jako konsultant i pracownik dużych organizacji biznesowych (m.in. Banku Pekao SA) realizował projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, budowania tożsamości historycznej firmy, kultury korporacyjnej i wolontariatu pracowniczego. Doradzał również w Grupie PZU w zakresie zmian wynikających z demograficznego starzenia się społeczeństwa. Założyciel i szef Krakowskiej Akademii Profilaktyki, prezes Fundacji Instytut Łukasiewicza. Członek rządowej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji (2020–2024). Autor książek na temat historii sportu, przeciwdziałania uzależnieniom oraz starzenia się społeczeństwa. Współautor tomu „Dobranoc, Auschwitz. Reportaż o byłych więźniach” (wyd. Znak Horyzont, Kraków 2016) oraz autor „Na skrzydłach. O ludziach, ptakach i radości życia” (wyd. Znak Horyzont, Kraków 2022). 

Maciej Zdziarski

Moderator, Dyrektor Programowy Krynica Forum

16
Maciej Zdziarski

Moderator, Dyrektor Programowy Krynica Forum

Dziennikarz, fotografik, działacz społeczny, menedżer i przedsiębiorca. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadził programy w Telewizji Polskiej, był redaktorem naczelnym Radia Kraków oraz gospodarzem audycji w radiowej Jedynce i Trójce. Jako konsultant i pracownik dużych organizacji biznesowych (m.in. Banku Pekao SA) realizował projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, budowania tożsamości historycznej firmy, kultury korporacyjnej i wolontariatu pracowniczego. Doradzał również w Grupie PZU w zakresie zmian wynikających z demograficznego starzenia się społeczeństwa. Założyciel i szef Krakowskiej Akademii Profilaktyki, prezes Fundacji Instytut Łukasiewicza. Członek rządowej Rady ds. Polityki Senioralnej II kadencji (2020–2024). Autor książek na temat historii sportu, przeciwdziałania uzależnieniom oraz starzenia się społeczeństwa. Współautor tomu „Dobranoc, Auschwitz. Reportaż o byłych więźniach” (wyd. Znak Horyzont, Kraków 2016) oraz autor „Na skrzydłach. O ludziach, ptakach i radości życia” (wyd. Znak Horyzont, Kraków 2022). 
Józef Kubica

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracuje w Lasach Państwowych od 1978 r. Pracował w śląskich nadleśnictwach Świerklaniec i Brynek jako podleśniczy, leśniczy i inżynier nadzoru. Od maja 2020 r. był dyrektorem RDLP w Katowicach. Od 9 kwietnia 2021 r. pełni funkcję dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Józef Kubica

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

16
Józef Kubica

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracuje w Lasach Państwowych od 1978 r. Pracował w śląskich nadleśnictwach Świerklaniec i Brynek jako podleśniczy, leśniczy i inżynier nadzoru. Od maja 2020 r. był dyrektorem RDLP w Katowicach. Od 9 kwietnia 2021 r. pełni funkcję dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Damian Sieber

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Jest absolwentem Technikum Leśnego im. Stanisława Morawskiego w Brynku i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kierunku leśnictwo. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych. 

Karierę zawodową w Lasach Państwowych rozpoczął w 1991 r. w Nadleśnictwie Brynek, pracując kolejno na stanowiskach: stażysty, podleśniczego, referenta, leśniczego i inżyniera nadzoru. W 2020 r. został powołany na Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, z kolei wiosną 2021 r. został p.o. Dyrektora RDLP w Katowicach. Od stycznia 2023 r. pełni funkcję Dyrektora RDLP w Katowicach. 

Damian Sieber

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

16
Damian Sieber

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Jest absolwentem Technikum Leśnego im. Stanisława Morawskiego w Brynku i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kierunku leśnictwo. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych. 

Karierę zawodową w Lasach Państwowych rozpoczął w 1991 r. w Nadleśnictwie Brynek, pracując kolejno na stanowiskach: stażysty, podleśniczego, referenta, leśniczego i inżyniera nadzoru. W 2020 r. został powołany na Zastępcę Dyrektora ds. Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, z kolei wiosną 2021 r. został p.o. Dyrektora RDLP w Katowicach. Od stycznia 2023 r. pełni funkcję Dyrektora RDLP w Katowicach. 
Marek Marecki

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pracę zawodową w leśnictwie rozpoczął w 1988 r. w Nadleśnictwie Dukla, pełniąc m. in. funkcje leśniczego i zastępcy nadleśniczego. Od 20 lat pracownik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, kolejno na stanowiskach: naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej, a od 25 lutego 2021 r. pełni funkcję dyrektora tej jednostki. W okresie pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w działalności organizacji związanych z leśnictwem i ochroną przyrody m. in. w: Zarządzie Głównym i Okręgowym Polskiego Towarzystwa Leśnego, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Polskim Związku Łowieckim, stowarzyszeniach działających na rzecz społeczności lokalnej. Inicjator budowy w Jaśle pomnika Adama Loreta – pierwszego dyrektora Lasów Państwowych, opieki nad grobami leśników na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, wielu konferencji naukowych, autor licznych publikacji z zakresu leśnictwa. 

Marek Marecki

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

16
Marek Marecki

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Pracę zawodową w leśnictwie rozpoczął w 1988 r. w Nadleśnictwie Dukla, pełniąc m. in. funkcje leśniczego i zastępcy nadleśniczego. Od 20 lat pracownik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, kolejno na stanowiskach: naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej, a od 25 lutego 2021 r. pełni funkcję dyrektora tej jednostki. W okresie pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w działalności organizacji związanych z leśnictwem i ochroną przyrody m. in. w: Zarządzie Głównym i Okręgowym Polskiego Towarzystwa Leśnego, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Polskim Związku Łowieckim, stowarzyszeniach działających na rzecz społeczności lokalnej. Inicjator budowy w Jaśle pomnika Adama Loreta – pierwszego dyrektora Lasów Państwowych, opieki nad grobami leśników na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, wielu konferencji naukowych, autor licznych publikacji z zakresu leśnictwa. 
Jan Tabor

Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej

Ukończył Wydział Leśny SGGW w Warszawie. W leśnictwie pracuje od 1998 r. Po rocznym stażu w Lasach Państwowych dziewięć lat przepracował w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Od 2008 r. w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, ostatnio jako naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej. 

Jan Tabor

Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej

16
Jan Tabor

Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej

Ukończył Wydział Leśny SGGW w Warszawie. W leśnictwie pracuje od 1998 r. Po rocznym stażu w Lasach Państwowych dziewięć lat przepracował w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Od 2008 r. w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, ostatnio jako naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej. 
prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Politolog, socjolog, ekspert Instytutu Sobieskiego, Warsaw Institute i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Politolog, socjolog, profesor nauk społecznych. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Polityk Unii Europejskiej, wcześniej także wykładowca w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Maastricht, stypendysta wielu uniwersytetów zagranicznych (Wielka Brytania, Włochy, USA).

Jego specjalizację stanowią polityka gospodarcza Unii Europejskiej jako organizacji i jej krajów członkowskich, teoria integracji europejskiej oraz zarządzanie w administracji publicznej.

Ekspert w zakresie integracji europejskiej i geoekonomii Instytutu Sobieskiego, współpracownik portalu Nowa Konfederacja, ekspert Warsaw Institute, członek Klubu Jagiellońskiego i ekspert ds. europejskich Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Uczestnik licznych audycji, debat radiowych i telewizyjnych oraz podcastów o tematyce historycznej, politycznej i socjologicznej. Autor i redaktor wielu publikacji naukowych i artykułów w prasie branżowej oraz codziennej, np. „Rzeczpospolitej”.

prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Politolog, socjolog, ekspert Instytutu Sobieskiego, Warsaw Institute i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

16
prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse

Politolog, socjolog, ekspert Instytutu Sobieskiego, Warsaw Institute i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Politolog, socjolog, profesor nauk społecznych. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Polityk Unii Europejskiej, wcześniej także wykładowca w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Maastricht, stypendysta wielu uniwersytetów zagranicznych (Wielka Brytania, Włochy, USA).

Jego specjalizację stanowią polityka gospodarcza Unii Europejskiej jako organizacji i jej krajów członkowskich, teoria integracji europejskiej oraz zarządzanie w administracji publicznej.

Ekspert w zakresie integracji europejskiej i geoekonomii Instytutu Sobieskiego, współpracownik portalu Nowa Konfederacja, ekspert Warsaw Institute, członek Klubu Jagiellońskiego i ekspert ds. europejskich Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Uczestnik licznych audycji, debat radiowych i telewizyjnych oraz podcastów o tematyce historycznej, politycznej i socjologicznej. Autor i redaktor wielu publikacji naukowych i artykułów w prasie branżowej oraz codziennej, np. „Rzeczpospolitej”.

Agnieszka Kaźmierczak

Dyrektor Generalny Agencji Dostaw Euratomu (Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej)

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Piastowała liczne stanowiska w administracji krajowej, m.in. jako p.o. dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów zajmowała się kontrolą finansową funduszy unijnych oraz wprowadziła audyt wewnętrzny do sektora publicznego. W okresie przedakcesyjnym była też Naczelnikiem Wydziału w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Od 2005 r. menadżer wyższego szczebla w Komisji Europejskiej, działała na stanowiskach Głównego Radcy ds. Jakości Audytu Wewnętrznego, Dyrektora Audytu Wewnętrznego i Dyrektora ds. Finansowych, Informatycznych oraz Zarządzania Ryzykiem. Od 2019 r. jako Dyrektor Generalny Agencji Dostaw Euratomu zajmuje się bezpieczeństwem dostaw materiałów jądrowych (w tym paliwa) do wszystkich krajów Unii Europejskiej, prowadzi też działania w kierunku uzyskania strategicznej roli UE w tym zakresie i wzmocnienia możliwości Agencji w monitorowaniu rynku energetycznego.

Agnieszka Kaźmierczak

Dyrektor Generalny Agencji Dostaw Euratomu (Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej)

16
Agnieszka Kaźmierczak

Dyrektor Generalny Agencji Dostaw Euratomu (Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej)

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Piastowała liczne stanowiska w administracji krajowej, m.in. jako p.o. dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów zajmowała się kontrolą finansową funduszy unijnych oraz wprowadziła audyt wewnętrzny do sektora publicznego. W okresie przedakcesyjnym była też Naczelnikiem Wydziału w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Od 2005 r. menadżer wyższego szczebla w Komisji Europejskiej, działała na stanowiskach Głównego Radcy ds. Jakości Audytu Wewnętrznego, Dyrektora Audytu Wewnętrznego i Dyrektora ds. Finansowych, Informatycznych oraz Zarządzania Ryzykiem. Od 2019 r. jako Dyrektor Generalny Agencji Dostaw Euratomu zajmuje się bezpieczeństwem dostaw materiałów jądrowych (w tym paliwa) do wszystkich krajów Unii Europejskiej, prowadzi też działania w kierunku uzyskania strategicznej roli UE w tym zakresie i wzmocnienia możliwości Agencji w monitorowaniu rynku energetycznego.

Mateusz Sarosiek

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON

Mateusz Sarosiek

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON

16
Mateusz Sarosiek

Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON

dr Witold Repetowicz

Moderator, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej

Absolwent prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, gdzie obronił doktorat z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej.

Dziennikarz prasowy i reporter wojenny (był m.in. w Syrii i w Iraku). Specjalizuje się w geopolityce, zwłaszcza w tematyce Bliskiego Wschodu oraz Afryki, a także w zagadnieniach związanych z terroryzmem, w tym islamskim. Interesują go kwestie dotyczące obronności i bezpieczeństwa. Zajmuje się też migracjami, demografią oraz ich powiązaniami ze sobą nawzajem i z konfliktami zbrojnymi, stworzył pojęcie broni demograficznej.

Jest autorem licznych reportaży i filmów dokumentalnych poświęconych tej tematyce, a także publikacji zwartych i artykułów prasowych. Laureat prestiżowych nagród za działalność wydawniczą i dziennikarską.

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz polityki międzynarodowej w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Współpracuje z licznymi mediami, m.in. Defence24, „Do Rzeczy”, „Układ Sił”.

dr Witold Repetowicz

Moderator, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej

16
dr Witold Repetowicz

Moderator, adiunkt w Akademii Sztuki Wojennej

Absolwent prawa i administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, gdzie obronił doktorat z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Wykładowca w Akademii Sztuki Wojennej.

Dziennikarz prasowy i reporter wojenny (był m.in. w Syrii i w Iraku). Specjalizuje się w geopolityce, zwłaszcza w tematyce Bliskiego Wschodu oraz Afryki, a także w zagadnieniach związanych z terroryzmem, w tym islamskim. Interesują go kwestie dotyczące obronności i bezpieczeństwa. Zajmuje się też migracjami, demografią oraz ich powiązaniami ze sobą nawzajem i z konfliktami zbrojnymi, stworzył pojęcie broni demograficznej.

Jest autorem licznych reportaży i filmów dokumentalnych poświęconych tej tematyce, a także publikacji zwartych i artykułów prasowych. Laureat prestiżowych nagród za działalność wydawniczą i dziennikarską.

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i obronności oraz polityki międzynarodowej w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Współpracuje z licznymi mediami, m.in. Defence24, „Do Rzeczy”, „Układ Sił”.

Marek Wesoły

Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego

1 marca 2023 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa. Urodził się  3 maja 1972 r. w Rudzie Śląskiej. Prywatny przedsiębiorca, absolwent studiów MBA oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Poseł na Sejm IX kadencji. Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce i Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej.

Marek Wesoły

Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego

16
Marek Wesoły

Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego

1 marca 2023 r. powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa. Urodził się  3 maja 1972 r. w Rudzie Śląskiej. Prywatny przedsiębiorca, absolwent studiów MBA oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Poseł na Sejm IX kadencji. Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce i Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Energetycznej.
dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski

Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności, prof. Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

Prof. nadzw. UŁ. 1987-1995 – prac. naukowy Instytutu Historii UŁ, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. W 1992 r. prac. Biura Ministra Obrony Narodowej ds. Polityki Obronnej, 1995-1996 - Biura Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. 1996-2001 - Instytutu Europejskiego w Łodzi. 2005-2006 ekspert frakcji EPL-ED w Parlamencie Europejskim. 2006-2012 analityk Centrum Europejskiego Natolin (CEN). 2006-2009 wykładowca białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie. 2008-2013 wykładowca KSAP. 2012-2015 - członek zespołu ekspertów prof. P. Glińskiego. Od 2015 r. członek Rad Programowych PISM i OSW. Od 2019 r. wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze. Od 2017 r. członek Rady Programowej CEN. 2015-2020 koordynator Sekcji Bezpieczeństwo, obronność Narodowej Rady Rozwoju (NRR) przy Prezydencie RP. Od 2021 r. przewodniczący NRR ds. Bezpieczeństwa i Obronności. 2015-17 i od 2020 r. członek gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych RP. 2017-19 – doradca marszałka Senatu RP. 2017-2020 wykładowca Akademii Dyplomatycznej MSZ. Od 2020 r. stały doradca Komisji Spraw Zagr. Sejmu RP. Od 8.04.2021 r. członek Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Zagranicznej. Podpor. rez. WP. 

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski

Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności, prof. Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

16
dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski

Przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności, prof. Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

Prof. nadzw. UŁ. 1987-1995 – prac. naukowy Instytutu Historii UŁ, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. W 1992 r. prac. Biura Ministra Obrony Narodowej ds. Polityki Obronnej, 1995-1996 - Biura Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. 1996-2001 - Instytutu Europejskiego w Łodzi. 2005-2006 ekspert frakcji EPL-ED w Parlamencie Europejskim. 2006-2012 analityk Centrum Europejskiego Natolin (CEN). 2006-2009 wykładowca białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie. 2008-2013 wykładowca KSAP. 2012-2015 - członek zespołu ekspertów prof. P. Glińskiego. Od 2015 r. członek Rad Programowych PISM i OSW. Od 2019 r. wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze. Od 2017 r. członek Rady Programowej CEN. 2015-2020 koordynator Sekcji Bezpieczeństwo, obronność Narodowej Rady Rozwoju (NRR) przy Prezydencie RP. Od 2021 r. przewodniczący NRR ds. Bezpieczeństwa i Obronności. 2015-17 i od 2020 r. członek gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych RP. 2017-19 – doradca marszałka Senatu RP. 2017-2020 wykładowca Akademii Dyplomatycznej MSZ. Od 2020 r. stały doradca Komisji Spraw Zagr. Sejmu RP. Od 8.04.2021 r. członek Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Zagranicznej. Podpor. rez. WP. 
płk Krzysztof Malinowski

Szef Szefostwa Badań i Rozwoju w Agencji Uzbrojenia

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Elektroniki i Telekomunikacji) oraz Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). Głową inżynier, a sercem Oficer Wojska Polskiego, w obu kierunkach solidnie edukowany i formalnie tytułowany. Od ponad dekady związany z branżą zbrojeniową w zakresie B+R, a od momentu utworzenia Agencji Uzbrojenia lider zespołu specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie projektami B+R w obszarze techniki wojskowej. Dotychczasowe kompetencje zdobywał jako specjalista IT, kierownik projektów, koordynator oraz ekspert techniczny przy zespołach projektowych w organizacjach m.in. takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Europejska Agencja Obrony, Europejska Agencja Kosmiczna, OCCAR oraz NATO.

płk Krzysztof Malinowski

Szef Szefostwa Badań i Rozwoju w Agencji Uzbrojenia

16
płk Krzysztof Malinowski

Szef Szefostwa Badań i Rozwoju w Agencji Uzbrojenia

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (Wydział Elektroniki i Telekomunikacji) oraz Politechniki Warszawskiej (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). Głową inżynier, a sercem Oficer Wojska Polskiego, w obu kierunkach solidnie edukowany i formalnie tytułowany. Od ponad dekady związany z branżą zbrojeniową w zakresie B+R, a od momentu utworzenia Agencji Uzbrojenia lider zespołu specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie projektami B+R w obszarze techniki wojskowej. Dotychczasowe kompetencje zdobywał jako specjalista IT, kierownik projektów, koordynator oraz ekspert techniczny przy zespołach projektowych w organizacjach m.in. takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Europejska Agencja Obrony, Europejska Agencja Kosmiczna, OCCAR oraz NATO.
płk Łukasz Jędrzejczak

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, od maja 2020 r. szef CSIRT MON – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest wybitnym, cenionym w środowisku krajowym i międzynarodowym ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa specjalizującym się m.in. w informatyce śledczej. Ceniony i wyczekiwany prelegent podczas wielu konferencji o tematyce cyber. 

Od 2020 r. Szef CSIRT MON, w latach 2020–2022 Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, w latach 2018–2020 Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, w latach 2012–2018 Szef Wydziału Rozpoznania w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością KGP.  

Współpracownik ośrodków akademickich, realizujący wykłady m.in. w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Uczelni Łazarskiego w Warszawie itd. 

Absolwent studiów na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego — magister prawa. Ukończył podyplomowe studia MBA (Master of Business Administration) w Collegium Humanum w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępstw popełnianych na szkodę banków w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 

płk Łukasz Jędrzejczak

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

16
płk Łukasz Jędrzejczak

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, od maja 2020 r. szef CSIRT MON – Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Jest wybitnym, cenionym w środowisku krajowym i międzynarodowym ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa specjalizującym się m.in. w informatyce śledczej. Ceniony i wyczekiwany prelegent podczas wielu konferencji o tematyce cyber. 

Od 2020 r. Szef CSIRT MON, w latach 2020–2022 Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, w latach 2018–2020 Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, w latach 2012–2018 Szef Wydziału Rozpoznania w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością KGP.  

Współpracownik ośrodków akademickich, realizujący wykłady m.in. w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Uczelni Łazarskiego w Warszawie itd. 

Absolwent studiów na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego — magister prawa. Ukończył podyplomowe studia MBA (Master of Business Administration) w Collegium Humanum w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępstw popełnianych na szkodę banków w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. 
dr Grzegorz Ocieczek

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego (Wydział Prawa i Administracji UKSW)

Absolwent studiów na kierunku prawo i administracja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktor nauk prawnych. Wykładowca w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Od roku 1994 zatrudniony w prokuraturze, m.in. w Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Katowicach i Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, jako zastępca szefa, a później szef Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód, jako prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie w Pionie ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i jako prokurator w Prokuraturze Krajowej. 

W latach 2006–2007 Dyrektor Departamentu Postępowań Karnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Zastępca Szefa ABW. 

Od 2015 r. Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi przestępczości zorganizowanej, korupcji oraz szpiegostwa, jest uczestnikiem licznych konferencji krajowych i zagranicznych. 

dr Grzegorz Ocieczek

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego (Wydział Prawa i Administracji UKSW)

16
dr Grzegorz Ocieczek

Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego (Wydział Prawa i Administracji UKSW)

Absolwent studiów na kierunku prawo i administracja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktor nauk prawnych. Wykładowca w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Od roku 1994 zatrudniony w prokuraturze, m.in. w Wydziale ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Katowicach i Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, jako zastępca szefa, a później szef Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód, jako prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie w Pionie ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i jako prokurator w Prokuraturze Krajowej. 

W latach 2006–2007 Dyrektor Departamentu Postępowań Karnych w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Zastępca Szefa ABW. 

Od 2015 r. Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi przestępczości zorganizowanej, korupcji oraz szpiegostwa, jest uczestnikiem licznych konferencji krajowych i zagranicznych. 
Józef Gawron

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Polityk, samorządowiec. Obecnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu tarnowskiego, w latach 2006-2015 radny powiatu proszowickiego. Od trzech kadencji członek Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Krakowie. 

Józef Gawron jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, magistrem inżynierem mechanikiem o specjalności "Technologia maszyn". Ukończył również studia podyplomowe informatyczne, studia podyplomowe ekonomiczne o specjalności "Przedsiębiorczość" oraz studia podyplomowe "Menadżer Ochrony Zdrowia". 

W latach 2015-2018 zajmował stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. W tym czasie realizował zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Ostatnie lata pracował na stanowiskach menadżerskich w Tauron Polska Energia S. A. oraz w Kopalni Wapienia "Czatkowice". 

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Józef Gawron

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

16
Józef Gawron

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Polityk, samorządowiec. Obecnie Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i radny Sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu tarnowskiego, w latach 2006-2015 radny powiatu proszowickiego. Od trzech kadencji członek Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Krakowie. 

Józef Gawron jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, magistrem inżynierem mechanikiem o specjalności "Technologia maszyn". Ukończył również studia podyplomowe informatyczne, studia podyplomowe ekonomiczne o specjalności "Przedsiębiorczość" oraz studia podyplomowe "Menadżer Ochrony Zdrowia". 

W latach 2015-2018 zajmował stanowisko Wicewojewody Małopolskiego. W tym czasie realizował zadania związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Ostatnie lata pracował na stanowiskach menadżerskich w Tauron Polska Energia S. A. oraz w Kopalni Wapienia "Czatkowice". 

Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Andrzej Kulig

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej

W latach 1996–1998 pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Wojewody Krakowskiego, a następnie, w latach 1998–2002, Dyrektora Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. W latach 2002–2004 pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku Dyrektora Magistratu. Od 2005 do 2014 r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2015 r. objął funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, a następnie został powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa.

Koordynuje działania miejskich wydziałów, jednostek i spółek w zakresie polityki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji z mieszkańcami, przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu, inwestycji, transportu zbiorowego i inżynierii ruchu.

Pracownik naukowy Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. prof. UJ. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, autor licznych publikacji naukowych, autor oraz współautor podręczników z zakresu prawa konstytucyjnego i ustroju II Rzeczypospolitej.

Andrzej Kulig

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej

16
Andrzej Kulig

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej

W latach 1996–1998 pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Wojewody Krakowskiego, a następnie, w latach 1998–2002, Dyrektora Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. W latach 2002–2004 pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku Dyrektora Magistratu. Od 2005 do 2014 r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W 2015 r. objął funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, a następnie został powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa.

Koordynuje działania miejskich wydziałów, jednostek i spółek w zakresie polityki społecznej, opieki zdrowotnej, komunikacji z mieszkańcami, przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu, inwestycji, transportu zbiorowego i inżynierii ruchu.

Pracownik naukowy Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. prof. UJ. Specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, autor licznych publikacji naukowych, autor oraz współautor podręczników z zakresu prawa konstytucyjnego i ustroju II Rzeczypospolitej.

Bogusław Kośmider

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uczestnik międzynarodowych kursów bankowości, finansów i zarządzania. W przeszłości bankowiec, finansista, ekonomista, zarządzający różnymi polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi, członek rad nadzorczych spółek komercyjnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Radny Miasta Krakowa (1994–2018), Przewodniczący Rady Miasta Krakowa dwóch kadencji (2010–2018), społecznik, instruktor harcerski. Szczęśliwie żonaty. Twórca Krakowskiego Holdingu Komunalnego, reformy finansów Krakowa, nowej polityki mieszkaniowej Krakowa. 

Bogusław Kośmider

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

16
Bogusław Kośmider

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, uczestnik międzynarodowych kursów bankowości, finansów i zarządzania. W przeszłości bankowiec, finansista, ekonomista, zarządzający różnymi polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi, członek rad nadzorczych spółek komercyjnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Radny Miasta Krakowa (1994–2018), Przewodniczący Rady Miasta Krakowa dwóch kadencji (2010–2018), społecznik, instruktor harcerski. Szczęśliwie żonaty. Twórca Krakowskiego Holdingu Komunalnego, reformy finansów Krakowa, nowej polityki mieszkaniowej Krakowa. 
Andrzej Dulka

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Ekspert od zarządzania transformacją i zmianą w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami z branży wysokich technologii. Z sektorem teleinformatycznym związany od 30 lat – pracował w AT&T, Lucent Technologies, Alcatel-Lucent i Nokii. Był Prezesem Alcatel-Lucent Polska i Dyrektorem Zarządzającym Sprzedażą dla Europy Centralnej i Wschodniej.

Znany ze swojej aktywności, bierze czynny udział w konferencjach, występuje publicznie oraz jest obecny w mediach, gdzie często zabiera głos, przedstawiając punkt widzenia zarówno branż IT i telekomunikacyjnej, jak i dostawców sprzętu.

Z wykształcenia doktor inżynier automatyk, ukończył także dzienne studia w zakresie zarządzania.

Najważniejsze obecne funkcje:

  • Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
  • Dyrektor w Radzie Dyrektorów FITCE (europejskiej federacji ekspertów ICT, telekomunikacji i mediów),
  • Członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk,
  • Wiceprzewodniczący Sekcji przy Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

 

Przez sześć lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności i wieloletnim członkiem amerykańskiej oraz francuskiej izby handlowej.

W 2010 r. na wniosek ministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Dulka został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie w działalność na rzecz budowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jest również laureatem nagrody Złoty Cyborg.

Andrzej Dulka

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

16
Andrzej Dulka

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Ekspert od zarządzania transformacją i zmianą w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu korporacjami z branży wysokich technologii. Z sektorem teleinformatycznym związany od 30 lat – pracował w AT&T, Lucent Technologies, Alcatel-Lucent i Nokii. Był Prezesem Alcatel-Lucent Polska i Dyrektorem Zarządzającym Sprzedażą dla Europy Centralnej i Wschodniej.

Znany ze swojej aktywności, bierze czynny udział w konferencjach, występuje publicznie oraz jest obecny w mediach, gdzie często zabiera głos, przedstawiając punkt widzenia zarówno branż IT i telekomunikacyjnej, jak i dostawców sprzętu.

Z wykształcenia doktor inżynier automatyk, ukończył także dzienne studia w zakresie zarządzania.

Najważniejsze obecne funkcje:

  • Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji,
  • Dyrektor w Radzie Dyrektorów FITCE (europejskiej federacji ekspertów ICT, telekomunikacji i mediów),
  • Członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk,
  • Wiceprzewodniczący Sekcji przy Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

 

Przez sześć lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności i wieloletnim członkiem amerykańskiej oraz francuskiej izby handlowej.

W 2010 r. na wniosek ministra nauki i szkolnictwa wyższego Andrzej Dulka został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie w działalność na rzecz budowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Jest również laureatem nagrody Złoty Cyborg.

dr inż. Jarosław Bułka

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej

Biocybernetyk, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z dwudziestoletnim stażem akademickim w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Od 2002 r. Sekretarz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. 

Współzałożyciel i współzarządzający do 2018 r. grupą kapitałową Silvermedia. Od 2018 r. właściciel Sophilution (transformacja cyfrowa organizacji), prezes Med Data Solution sp. z o.o. sp. k. (analizy danych diagnostycznych i wykorzystanie wyników analiz w biznesie farmaceutycznym oraz w obszarze zdrowia publicznego). W latach 2021–2023 dyrektor Działu Transformacji Cyfrowej grupy Diagnostyka SA. Doradca Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej w firmie NEUCA. Doradca Zarządu w Data-Lake sp. z o.o. 

Ekspert technologiczny Związku Powiatów Polskich, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Marszałku Województwa Małopolskiego, członek Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego. 

Autor licznych publikacji naukowych, w obszarze jego zainteresowań znajdują się m.in. sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, telemedycyna i teleopieka. Aktywny uczestnik i organizator wielu debat i konferencji naukowych. 

dr inż. Jarosław Bułka

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej

16
dr inż. Jarosław Bułka

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Transformacji Cyfrowej

Biocybernetyk, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z dwudziestoletnim stażem akademickim w Katedrze Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Od 2002 r. Sekretarz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. 

Współzałożyciel i współzarządzający do 2018 r. grupą kapitałową Silvermedia. Od 2018 r. właściciel Sophilution (transformacja cyfrowa organizacji), prezes Med Data Solution sp. z o.o. sp. k. (analizy danych diagnostycznych i wykorzystanie wyników analiz w biznesie farmaceutycznym oraz w obszarze zdrowia publicznego). W latach 2021–2023 dyrektor Działu Transformacji Cyfrowej grupy Diagnostyka SA. Doradca Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej w firmie NEUCA. Doradca Zarządu w Data-Lake sp. z o.o. 

Ekspert technologiczny Związku Powiatów Polskich, członek Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Marszałku Województwa Małopolskiego, członek Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego. 

Autor licznych publikacji naukowych, w obszarze jego zainteresowań znajdują się m.in. sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, telemedycyna i teleopieka. Aktywny uczestnik i organizator wielu debat i konferencji naukowych. 
Paweł Musiałek

Prezes Klubu Jagiellońskiego

Od 2008 r. związany z Klubem Jagiellońskim, w którym pełnił różne funkcje, w tym członka zarządu oraz dyrektora think tanku – Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. W marcu 2023 r. wybrany na Prezesa Klubu Jagiellońskiego. Absolwent politologii i stosunków międzynarodowych oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, w ramach których przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą polskiej polityce zagranicznej po 2004 r.

Komentator spraw publicznych w mediach w Polsce i na świecie. Autor analiz dotyczących polskiej polityki oraz polityk publicznych, w tym przede wszystkim zagranicznej i energetyczno-klimatycznej.

W przeszłości stażysta w Parlamencie Europejskim, Departamencie Stanu USA, analityk Fundacji Dyplomacja i Polityka, prowadzący autorski program Europa od podszewki w Telewizji Republika. Był członkiem Rady Programowej Open Eyes Economy Summit i Rady Interesariuszy przy Instytucie Politologii, Socjologii i Filozofii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Asystent dyrektora ds. programowych Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, współtwórca portalu Europa Bezpieczeństwo Energia.

Paweł Musiałek

Prezes Klubu Jagiellońskiego

16
Paweł Musiałek

Prezes Klubu Jagiellońskiego

Od 2008 r. związany z Klubem Jagiellońskim, w którym pełnił różne funkcje, w tym członka zarządu oraz dyrektora think tanku – Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. W marcu 2023 r. wybrany na Prezesa Klubu Jagiellońskiego. Absolwent politologii i stosunków międzynarodowych oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim, w ramach których przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą polskiej polityce zagranicznej po 2004 r.

Komentator spraw publicznych w mediach w Polsce i na świecie. Autor analiz dotyczących polskiej polityki oraz polityk publicznych, w tym przede wszystkim zagranicznej i energetyczno-klimatycznej.

W przeszłości stażysta w Parlamencie Europejskim, Departamencie Stanu USA, analityk Fundacji Dyplomacja i Polityka, prowadzący autorski program Europa od podszewki w Telewizji Republika. Był członkiem Rady Programowej Open Eyes Economy Summit i Rady Interesariuszy przy Instytucie Politologii, Socjologii i Filozofii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Asystent dyrektora ds. programowych Centrum Analiz Energetycznych Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, współtwórca portalu Europa Bezpieczeństwo Energia.

Krzysztof Wojczal

Analityk geopolityczny, autor bloga krzysztofwojczal.pl

Prawnik, specjalista ds. prawa handlowego i podatkowego. Analityk geopolityczny, prowadzi blog o tematyce geopolitycznej, ekonomicznej i politologicznej krzysztofwojczal.pl, udziela się w licznych wywiadach, debatach, audycjach radiowych i telewizyjnych, podcastach. Jest założycielem grupy tematycznej na Facebooku: Geopolityka XXI Wieku.

W 2022 r. nominowany w kategorii Nowe Media do Nagrody Dobrego Dziennikarza. 

Autor książek o tematyce polityczno-strategicznej: Trzecia dekada. Świat dziś i za 10 lat; #To jest nasza wojna. Ukraina i Polska na wspólnym froncie; Armia Nowego Wzoru. Założenia a rzeczywistość. 

Krzysztof Wojczal

Analityk geopolityczny, autor bloga krzysztofwojczal.pl

16
Krzysztof Wojczal

Analityk geopolityczny, autor bloga krzysztofwojczal.pl

Prawnik, specjalista ds. prawa handlowego i podatkowego. Analityk geopolityczny, prowadzi blog o tematyce geopolitycznej, ekonomicznej i politologicznej krzysztofwojczal.pl, udziela się w licznych wywiadach, debatach, audycjach radiowych i telewizyjnych, podcastach. Jest założycielem grupy tematycznej na Facebooku: Geopolityka XXI Wieku.

W 2022 r. nominowany w kategorii Nowe Media do Nagrody Dobrego Dziennikarza. 

Autor książek o tematyce polityczno-strategicznej: Trzecia dekada. Świat dziś i za 10 lat; #To jest nasza wojna. Ukraina i Polska na wspólnym froncie; Armia Nowego Wzoru. Założenia a rzeczywistość. 

Mirosław Styczeń

Były przedstawiciel RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pro Bono Musicae

Polityk, działacz Solidarności, rzecznik prasowy Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a potem zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej, za swoją działalność więziony i internowany. Po 1989 r. poseł na Sejm RP (należał m.in. do: Partii Konserwatywnej, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Akcji Wyborczej Solidarność, Prawa i Sprawiedliwości), wojewoda bielski (1990–1994), członek sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Transportu i Łączności, przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej ds. prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT SA. 

Członek Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w latach 1999–2001. 

Prowadzi szeroką działalność doradczą, współpracując z instytucjami i firmami z wielu sektorów gospodarki. Jest aktywnym działaczem licznych organizacji pozarządowych, takich jak: Podbeskidzie Wspólna Pamięć, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała), Fundacja Środkowoeuropejska (Warszawa), Stowarzyszenie Pro Filia (Cieszyn). 

Od 1993 r. członek kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, od 2012 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pro Bono Musicae w Bielsku-Białej, działającego na rzecz promocji polskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą. 

Wyróżniony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2022), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), honorową odznaką Zasłużony dla Województwa Bielskiego (1992), srebrnym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (1991). Laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji (1992). 

Mirosław Styczeń

Były przedstawiciel RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pro Bono Musicae

16
Mirosław Styczeń

Były przedstawiciel RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pro Bono Musicae

Polityk, działacz Solidarności, rzecznik prasowy Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego, a potem zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej, za swoją działalność więziony i internowany. Po 1989 r. poseł na Sejm RP (należał m.in. do: Partii Konserwatywnej, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Akcji Wyborczej Solidarność, Prawa i Sprawiedliwości), wojewoda bielski (1990–1994), członek sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Transportu i Łączności, przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej ds. prywatyzacji Polskich Linii Lotniczych LOT SA. 

Członek Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w latach 1999–2001. 

Prowadzi szeroką działalność doradczą, współpracując z instytucjami i firmami z wielu sektorów gospodarki. Jest aktywnym działaczem licznych organizacji pozarządowych, takich jak: Podbeskidzie Wspólna Pamięć, Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości (Bielsko-Biała), Fundacja Środkowoeuropejska (Warszawa), Stowarzyszenie Pro Filia (Cieszyn). 

Od 1993 r. członek kapituły Laurów Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, od 2012 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pro Bono Musicae w Bielsku-Białej, działającego na rzecz promocji polskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą. 

Wyróżniony Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2022), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), honorową odznaką Zasłużony dla Województwa Bielskiego (1992), srebrnym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (1991). Laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji (1992). 
Ireneusz Derek

Prezes Zarządu Plastics UA, doradca Zarządu PGNiG SA ds. Ukrainy, członek Narodowej Rady Inwestycyjnej przy prezydencie Ukrainy

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowo-inwestycyjne na krajowych i międzynarodowych rynkach B2B.

Od 1998 r. prezes i współwłaściciel Tuplex-Ukraina Sp. z o.o., od 2007 r. – założyciel i współwłaściciel Plastics-Moldova LTD, od 2008 r. – prezes i współwłaściciel Plastics-Ukraina Sp. z o.o., od 2011 r. – założyciel i współwłaściciel Plastics-Georgia LTD, od 2016 r. – współzałożyciel i przewodniczący Rady Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce.

W latach 2009–2015 prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, w latach 2011–2016 członek Rady i Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, w latach 2014–2016 wiceprezes Zarządu PUIG w latach 2015–2023 członek Zarządu MSPPU, w latach 2020–2022 doradca Zarządu PGNiG SA ds. współpracy z Ukrainą, w latach 2021–2023 Prezes Zarządu KARPATGAZVYDOBUVANNYA LLC.

W latach 2012–2016 prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Turystycznej.

27 września 2021 r. Dekretem nr 488/2021 powołany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Narodowej Rady Inwestycyjnej przy Prezydencie Ukrainy.

Orędownik uczciwego biznesu na Ukrainie w ramach Ukraińskiego Stowarzyszenia Biznesu i Ukrainian Network of Integrity and Compliance UNIC. Inicjator i uczestnik projektów kulturalnych, historycznych i wydawniczych realizowanych we współpracy z ukraińskimi fundacjami charytatywnymi, parafiami rzymskokatolickimi, polskimi urzędami i instytucjami wspierającymi Polonię i Polaków na Wschodzie, placówkami dyplomatyczno-konsularnymi RP w Ukrainie, Republice Mołdawii i Gruzji. Współautor dwóch książek: Jestem niewolnikiem czy wolnym człowiekiem (2012) – poradnik dla młodych przedsiębiorców; Za Naszą i Waszą wolność (2013) – esej historyczny, poświęcony losom bohaterów Powstania Styczniowego.

Ireneusz Derek

Prezes Zarządu Plastics UA, doradca Zarządu PGNiG SA ds. Ukrainy, członek Narodowej Rady Inwestycyjnej przy prezydencie Ukrainy

16
Ireneusz Derek

Prezes Zarządu Plastics UA, doradca Zarządu PGNiG SA ds. Ukrainy, członek Narodowej Rady Inwestycyjnej przy prezydencie Ukrainy

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowo-inwestycyjne na krajowych i międzynarodowych rynkach B2B.

Od 1998 r. prezes i współwłaściciel Tuplex-Ukraina Sp. z o.o., od 2007 r. – założyciel i współwłaściciel Plastics-Moldova LTD, od 2008 r. – prezes i współwłaściciel Plastics-Ukraina Sp. z o.o., od 2011 r. – założyciel i współwłaściciel Plastics-Georgia LTD, od 2016 r. – współzałożyciel i przewodniczący Rady Zrzeszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce.

W latach 2009–2015 prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, w latach 2011–2016 członek Rady i Zarządu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, w latach 2014–2016 wiceprezes Zarządu PUIG w latach 2015–2023 członek Zarządu MSPPU, w latach 2020–2022 doradca Zarządu PGNiG SA ds. współpracy z Ukrainą, w latach 2021–2023 Prezes Zarządu KARPATGAZVYDOBUVANNYA LLC.

W latach 2012–2016 prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Turystycznej.

27 września 2021 r. Dekretem nr 488/2021 powołany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Narodowej Rady Inwestycyjnej przy Prezydencie Ukrainy.

Orędownik uczciwego biznesu na Ukrainie w ramach Ukraińskiego Stowarzyszenia Biznesu i Ukrainian Network of Integrity and Compliance UNIC. Inicjator i uczestnik projektów kulturalnych, historycznych i wydawniczych realizowanych we współpracy z ukraińskimi fundacjami charytatywnymi, parafiami rzymskokatolickimi, polskimi urzędami i instytucjami wspierającymi Polonię i Polaków na Wschodzie, placówkami dyplomatyczno-konsularnymi RP w Ukrainie, Republice Mołdawii i Gruzji. Współautor dwóch książek: Jestem niewolnikiem czy wolnym człowiekiem (2012) – poradnik dla młodych przedsiębiorców; Za Naszą i Waszą wolność (2013) – esej historyczny, poświęcony losom bohaterów Powstania Styczniowego.
Tomasz Cudny

Moderator, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Doświadczony lider, ceniony autorytet i menedżer o bogatym dorobku w branży wydobywczej.  

W latach 2007-2010 pracował w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Następnie pełnił funkcje kierownicze w KWK Murcki-Staszic oraz w KWK Wujek. W 2016 roku został Prezesem Zarządu KHW S.A., a rok później Prezesem Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., gdzie pełnił stanowisko do 2018 roku. W latach 2019–2021 był Prezesem Zarządu Tauron Wydobycie S.A.  

Ukończył studia o specjalności Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek, z udziałem Skarbu Państwa. Po ukończeniu studiów pracował w kopalni „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Pracował w oddziałach wydobywczych robót przygotowawczych oraz likwidacji i zbrojeń. Współtworzył sposób eksploatacji silnie nachylonego pokładu węgla i wraz z zespołem opracował metody i możliwości utrzymania wyrobisk korytarzowych, w sąsiedztwie zrobów. 

Funkcję Prezesa Zarządu JSW S.A. pełni od 28 sierpnia 2021 r. 

Tomasz Cudny

Moderator, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

16
Tomasz Cudny

Moderator, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Doświadczony lider, ceniony autorytet i menedżer o bogatym dorobku w branży wydobywczej.  

W latach 2007-2010 pracował w Biurze Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Następnie pełnił funkcje kierownicze w KWK Murcki-Staszic oraz w KWK Wujek. W 2016 roku został Prezesem Zarządu KHW S.A., a rok później Prezesem Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., gdzie pełnił stanowisko do 2018 roku. W latach 2019–2021 był Prezesem Zarządu Tauron Wydobycie S.A.  

Ukończył studia o specjalności Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zamówień Publicznych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek, z udziałem Skarbu Państwa. Po ukończeniu studiów pracował w kopalni „Kazimierz-Juliusz” w Sosnowcu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Pracował w oddziałach wydobywczych robót przygotowawczych oraz likwidacji i zbrojeń. Współtworzył sposób eksploatacji silnie nachylonego pokładu węgla i wraz z zespołem opracował metody i możliwości utrzymania wyrobisk korytarzowych, w sąsiedztwie zrobów. 

Funkcję Prezesa Zarządu JSW S.A. pełni od 28 sierpnia 2021 r. 
Arkadiusz Sekściński

Prezes Zarządu, PGE Baltica Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Był organizatorem programu studiów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, specjalność „Bezpieczeństwo energetyczne”, i wykładowcą przedmiotów takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym”. Jest autorem artykułów naukowych w językach polskim i angielskim. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Uczelni Łazarskiego w ramach Programu MBA Energetyka. Był też stypendystą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Uniwersytet w Bergen, Norwegia), Programu Leonardo da Vinci (Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego/ Bruksela, Belgia), Programu Socrates-Erasmus (Uniwersytet Kapodystriański w Atenach, Grecja). 

Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmującym się ciepłownictwem i elektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Od 2016 r. był związany z PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej PGE. Od stycznia 2020 r.pełnił funkcję wiceprezesa ds. Rozwoju PGNIG SA, odpowiedzialnego za przedsięwzięcia badawcze, innowacyjne i rozwojowe oraz nadzór nad obszarem IT, cyfryzacji, energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, współpracy ze start-upami, rozwoju paliw alternatywnych, w tym segmentu biometanu i wodoru oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla projektów B+R. Dodatkowo pełnił funkcje członka Rady Dyrektorów PGNIG Upstream Norway oraz przewodniczącego rady nadzorczej PGNIG Ventures. Posiada doświadczenie w procesach akwizycyjnych w sektorze energetycznym. 

Arkadiusz Sekściński

Prezes Zarządu, PGE Baltica Sp. z o.o.

16
Arkadiusz Sekściński

Prezes Zarządu, PGE Baltica Sp. z o.o.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Był organizatorem programu studiów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, specjalność „Bezpieczeństwo energetyczne”, i wykładowcą przedmiotów takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym”. Jest autorem artykułów naukowych w językach polskim i angielskim. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Uczelni Łazarskiego w ramach Programu MBA Energetyka. Był też stypendystą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Uniwersytet w Bergen, Norwegia), Programu Leonardo da Vinci (Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego/ Bruksela, Belgia), Programu Socrates-Erasmus (Uniwersytet Kapodystriański w Atenach, Grecja). 

Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmującym się ciepłownictwem i elektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Od 2016 r. był związany z PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej PGE. Od stycznia 2020 r.pełnił funkcję wiceprezesa ds. Rozwoju PGNIG SA, odpowiedzialnego za przedsięwzięcia badawcze, innowacyjne i rozwojowe oraz nadzór nad obszarem IT, cyfryzacji, energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, współpracy ze start-upami, rozwoju paliw alternatywnych, w tym segmentu biometanu i wodoru oraz pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla projektów B+R. Dodatkowo pełnił funkcje członka Rady Dyrektorów PGNIG Upstream Norway oraz przewodniczącego rady nadzorczej PGNIG Ventures. Posiada doświadczenie w procesach akwizycyjnych w sektorze energetycznym. 
dr Adam Mokrysz

CEO Grupy Mokate, sukcesor i lider rodzinnego biznesu Grupy Mokate

Wiedzę, umiejętności zdobywał pracując od podstaw w obszarach marketingu, zakupów oraz sprzedaży. Dzięki jego 20-letniemu zaangażowaniu w rozwój produktów B2B i B2C (detaliczny, markowy i międzynarodowy), a także pracy nad wzrostem eksportu przez dotarcie do rynków ponad 70 krajów, Grupa Mokate należy dzisiaj do czołówki polskich spożywczych producentów eksportowych, a eksport stanowi dziś 80% jej przychodów. W styczniu 2016 roku przejął funkcję prezesa grupy, odpowiada za rozwój nowych kierunków biznesowych, tworzy i rozwija międzynarodową tożsamość firmy. Na rynkach międzynarodowych jest postrzegany jako wiodący ekspert w branży FMCG z Europy Środkowej. 

Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi 2018, Lider Polskiego Biznesu, Złoty Super Cezar Śląskiego Biznesu, EY Przedsiębiorca Roku 2018, Menadżer Roku 2017, Mistrz Biznesu – Kategoria Sukcesja 2018, Inwestor bez Granic 2019, ENTREPRENEUR MAGNUS 2018, Wybitny Przedsiębiorca – Polish African Business Achievements 2019, BrandMe CEO magazynu „Forbes” 2022. 

Ukończył Akademią Ekonomiczną im. K. Adamieckiego w Katowicach (kierunek zarządzanie i marketing). W 2004 roku obronił tytuł magistra na wydziale Handlu Międzynarodowego University of London. W latach 2008-2009 ukończył studia podyplomowe IMD-AEDP – Accelerated Executive Development Program na Uniwersytecie w Lozannie. W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych – nauk o zarządzaniu na macierzystej uczelni w Katowicach. 

Od dziecka gra w szachy, które popularyzuje w Polsce. Wspiera rozwój lokalnych społeczności poprzez projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”. Regularnie współorganizuje turnieje i mistrzostwa szachowe w myśl hasła „Mokate pobudza myślenie”. Jest zaangażowanym, aktywnym partnerem Polskiego Związku Szachowego. Długofalowym celem Adama Mokrysza jest wprowadzenie gry w szachy do szkół podstawowych jako przedmiotu obowiązkowego. W wolnym czasie uprawia nurkowanie, tenis stołowy i koszykówkę. Jest fascynatem kontynentu afrykańskiego. 

Prywatnie jest mężem Katarzyny Mokrysz oraz ojcem trójki dzieci: Teresy, Kazimierza i Adama. 

dr Adam Mokrysz

CEO Grupy Mokate, sukcesor i lider rodzinnego biznesu Grupy Mokate

16
dr Adam Mokrysz

CEO Grupy Mokate, sukcesor i lider rodzinnego biznesu Grupy Mokate

Wiedzę, umiejętności zdobywał pracując od podstaw w obszarach marketingu, zakupów oraz sprzedaży. Dzięki jego 20-letniemu zaangażowaniu w rozwój produktów B2B i B2C (detaliczny, markowy i międzynarodowy), a także pracy nad wzrostem eksportu przez dotarcie do rynków ponad 70 krajów, Grupa Mokate należy dzisiaj do czołówki polskich spożywczych producentów eksportowych, a eksport stanowi dziś 80% jej przychodów. W styczniu 2016 roku przejął funkcję prezesa grupy, odpowiada za rozwój nowych kierunków biznesowych, tworzy i rozwija międzynarodową tożsamość firmy. Na rynkach międzynarodowych jest postrzegany jako wiodący ekspert w branży FMCG z Europy Środkowej. 

Za swoją działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi 2018, Lider Polskiego Biznesu, Złoty Super Cezar Śląskiego Biznesu, EY Przedsiębiorca Roku 2018, Menadżer Roku 2017, Mistrz Biznesu – Kategoria Sukcesja 2018, Inwestor bez Granic 2019, ENTREPRENEUR MAGNUS 2018, Wybitny Przedsiębiorca – Polish African Business Achievements 2019, BrandMe CEO magazynu „Forbes” 2022. 

Ukończył Akademią Ekonomiczną im. K. Adamieckiego w Katowicach (kierunek zarządzanie i marketing). W 2004 roku obronił tytuł magistra na wydziale Handlu Międzynarodowego University of London. W latach 2008-2009 ukończył studia podyplomowe IMD-AEDP – Accelerated Executive Development Program na Uniwersytecie w Lozannie. W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych – nauk o zarządzaniu na macierzystej uczelni w Katowicach. 

Od dziecka gra w szachy, które popularyzuje w Polsce. Wspiera rozwój lokalnych społeczności poprzez projekt Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy w szkole”. Regularnie współorganizuje turnieje i mistrzostwa szachowe w myśl hasła „Mokate pobudza myślenie”. Jest zaangażowanym, aktywnym partnerem Polskiego Związku Szachowego. Długofalowym celem Adama Mokrysza jest wprowadzenie gry w szachy do szkół podstawowych jako przedmiotu obowiązkowego. W wolnym czasie uprawia nurkowanie, tenis stołowy i koszykówkę. Jest fascynatem kontynentu afrykańskiego. 

Prywatnie jest mężem Katarzyny Mokrysz oraz ojcem trójki dzieci: Teresy, Kazimierza i Adama. 
Kazimierz Murzyn

Prezes Fundacji Klaster LifeScience Kraków i Dyrektor Zarządzający inicjatywy Klaster LifeScience Kraków, członek grupy strategicznej SCANBALT

Prezes Fundacji Klaster LifeScience Kraków i Dyrektor Zarządzający inicjatywy Klaster LifeScience Kraków; członek grupy strategicznej SCANBALT; członek Rady Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Przewodniczący Rady Sano – Centrum Medycyny Obliczeniowej, Międzynarodowej Fundacji Badawczej. Członek Komitetu Biotechnologii PAN. 

Jest animatorem współpracy w ramach Klastra LifeScience Kraków – ekosystemu w Małopolsce wspierającego współpracę i rozwój innowacji w celu poprawy zdrowia i jakości życia. Interesuje się dynamiką systemów, myśleniem systemowym i organizacjami uczącymi się oraz analizą i modelowaniem złożonych systemów uczących się. 

Jest ekspertem w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości, planowania strategicznego, planowania scenariuszowego, kreatywności i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektami. 

Kazimierz Murzyn

Prezes Fundacji Klaster LifeScience Kraków i Dyrektor Zarządzający inicjatywy Klaster LifeScience Kraków, członek grupy strategicznej SCANBALT

16
Kazimierz Murzyn

Prezes Fundacji Klaster LifeScience Kraków i Dyrektor Zarządzający inicjatywy Klaster LifeScience Kraków, członek grupy strategicznej SCANBALT

Prezes Fundacji Klaster LifeScience Kraków i Dyrektor Zarządzający inicjatywy Klaster LifeScience Kraków; członek grupy strategicznej SCANBALT; członek Rady Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Przewodniczący Rady Sano – Centrum Medycyny Obliczeniowej, Międzynarodowej Fundacji Badawczej. Członek Komitetu Biotechnologii PAN. 

Jest animatorem współpracy w ramach Klastra LifeScience Kraków – ekosystemu w Małopolsce wspierającego współpracę i rozwój innowacji w celu poprawy zdrowia i jakości życia. Interesuje się dynamiką systemów, myśleniem systemowym i organizacjami uczącymi się oraz analizą i modelowaniem złożonych systemów uczących się. 

Jest ekspertem w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości, planowania strategicznego, planowania scenariuszowego, kreatywności i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektami. 

Paweł Szczeszek

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 

Od 30 czerwca 2020 r. do 10 kwietnia 2022 r. Pan Paweł Szczeszek pełnił funkcję Prezesa Zarządu ENEA S.A. W okresie od grudnia 2018 r. do czerwca 2020 r. był Prezesem Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

W latach 2017-2018 sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., a w latach 2016-2017 był Prezesem Zarządu w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej PEC S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. 

Pan Paweł Szczeszek zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Jelcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Geotermia Podhalańska S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 

Paweł Szczeszek

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia

16
Paweł Szczeszek

Prezes Zarządu TAURON Polska Energia

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 

Od 30 czerwca 2020 r. do 10 kwietnia 2022 r. Pan Paweł Szczeszek pełnił funkcję Prezesa Zarządu ENEA S.A. W okresie od grudnia 2018 r. do czerwca 2020 r. był Prezesem Zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 

W latach 2017-2018 sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., a w latach 2016-2017 był Prezesem Zarządu w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej PEC S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. 

Pan Paweł Szczeszek zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., Jelcz Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Geotermia Podhalańska S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 
Leszek Skiba

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Ukończył  Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej. 

Od 2015 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
 
W latach 2009–2015 pracował w Narodowym Banku Polskim, w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 r. prowadzi działalność publiczną non-profit jako przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego. 
 

 
 

Leszek Skiba

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

16
Leszek Skiba

Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Ukończył  Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny swojej pracy zawodowej oraz działalności publicznej. 

Od 2015 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał prace legislacyjne związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, jak również przygotował koncepcję reformy systemu budżetowego. Od marca 2019 r. do kwietnia 2020 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
 
W latach 2009–2015 pracował w Narodowym Banku Polskim, w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 r. prowadzi działalność publiczną non-profit jako przewodniczący Rady i ekspert Instytutu Sobieskiego. 
 

 
 

Paweł Borys

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego

Paweł Borys to wiodący polski menedżer o znaczącym doświadczeniu na rynku kapitałowym, w bankowości i polityce gospodarczej. Jest Prezesem Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, którego aktywa mają wartość ponad 17 mld euro, a kapitał przeznaczony na nowe inwestycje wynosi niemal 4 mld euro. 

Posiada bogate i poparte sukcesami doświadczenie na rynku finansowym, które zdobył w PKO BP odpowiadając za obszar strategii, inwestycji i analiz makroekonomicznych; w spółce AKJ Capital odpowiadając za inwestycje private equity i venture capital; a także w Deutsche Banku jako Dyrektor Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych oraz jako główny ekonomista w Erste Bank. 

W trakcie swojej kariery nadzorował największe transakcje w polskim sektorze bankowym, jak wspólna inwestycja w Pekao SA w 2017 r. (2,5 mld euro) oraz przejęcie Nordea przez PKO BP w 2013 r. (0,7 mld euro). Koordynował proces restrukturyzacji i finansowania największych polskich inwestycji energetycznych w Opolu, Jaworznie i Kozienicach. Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor szeregu publikacji dotyczących rynków finansowych i zagadnień z obszaru polityki gospodarczej. 

Paweł Borys

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego

16
Paweł Borys

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego

Paweł Borys to wiodący polski menedżer o znaczącym doświadczeniu na rynku kapitałowym, w bankowości i polityce gospodarczej. Jest Prezesem Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, którego aktywa mają wartość ponad 17 mld euro, a kapitał przeznaczony na nowe inwestycje wynosi niemal 4 mld euro. 

Posiada bogate i poparte sukcesami doświadczenie na rynku finansowym, które zdobył w PKO BP odpowiadając za obszar strategii, inwestycji i analiz makroekonomicznych; w spółce AKJ Capital odpowiadając za inwestycje private equity i venture capital; a także w Deutsche Banku jako Dyrektor Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych oraz jako główny ekonomista w Erste Bank. 

W trakcie swojej kariery nadzorował największe transakcje w polskim sektorze bankowym, jak wspólna inwestycja w Pekao SA w 2017 r. (2,5 mld euro) oraz przejęcie Nordea przez PKO BP w 2013 r. (0,7 mld euro). Koordynował proces restrukturyzacji i finansowania największych polskich inwestycji energetycznych w Opolu, Jaworznie i Kozienicach. Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor szeregu publikacji dotyczących rynków finansowych i zagadnień z obszaru polityki gospodarczej. 
Tomasz Sudaj

Prezes Zarządu Alior Leasing

Od ponad 25 lat związany jest z branżą finansową. 

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w strukturach Europejskiego Funduszu Leasingowego, gdzie zarządzał sprzedażą na różnych poziomach. W latach 2011–2018 odpowiadał za obszar strategii rynkowej Santander Leasing. Zajmował się m.in.: budową, optymalizacją i realizacją strategii spółki oraz brał udział w strategicznych projektach Grupy Santander w Polsce w segmencie klientów SME. 

Od 2019 do 2021 r., jako Senior Consultant, doradzał firmom oraz instytucjom w ramach międzynarodowej sieci doradców Invigors Part of The Alta Group. Realizował projekty M&A, wspierał fintechy, w tym z branży faktoringowej. 

Od grudnia 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Związku Polskiego Leasingu. Odpowiadał za transformację Związku, zapoczątkowaną w 2020 r.. Współpracując z ekspertami firm członkowskich, podejmował działania wspierające rozwój polskiego sektora leasingu, przede wszystkim w zakresie legislacji i polityki fiskalnej, oraz brał udział w inicjatywach i działaniach na rzecz polskich przedsiębiorców. 

Jest absolwentem kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, ukończył również podyplomowe studia z zakresu wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada certyfikat coacha ICC, był uczestnikiem i prowadzącym wielu szkoleń z coachingu, przywództwa i zarządzania zespołem. Jest mentorem w Programie Mentoringu, organizowanym przez Fundację Liderek Biznesu w 2022 r. 

Od lipca 2023 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Alior Leasing, odpowiadając za sprzedaż, obszar prawny, HR, obszar strategii i produktów, ubezpieczenia oraz marketing.  

Tomasz Sudaj

Prezes Zarządu Alior Leasing

16
Tomasz Sudaj

Prezes Zarządu Alior Leasing

Od ponad 25 lat związany jest z branżą finansową. 

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w strukturach Europejskiego Funduszu Leasingowego, gdzie zarządzał sprzedażą na różnych poziomach. W latach 2011–2018 odpowiadał za obszar strategii rynkowej Santander Leasing. Zajmował się m.in.: budową, optymalizacją i realizacją strategii spółki oraz brał udział w strategicznych projektach Grupy Santander w Polsce w segmencie klientów SME. 

Od 2019 do 2021 r., jako Senior Consultant, doradzał firmom oraz instytucjom w ramach międzynarodowej sieci doradców Invigors Part of The Alta Group. Realizował projekty M&A, wspierał fintechy, w tym z branży faktoringowej. 

Od grudnia 2021 r. pełnił funkcję Prezesa Związku Polskiego Leasingu. Odpowiadał za transformację Związku, zapoczątkowaną w 2020 r.. Współpracując z ekspertami firm członkowskich, podejmował działania wspierające rozwój polskiego sektora leasingu, przede wszystkim w zakresie legislacji i polityki fiskalnej, oraz brał udział w inicjatywach i działaniach na rzecz polskich przedsiębiorców. 

Jest absolwentem kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Łódzkim, ukończył również podyplomowe studia z zakresu wyceny nieruchomości w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Posiada certyfikat coacha ICC, był uczestnikiem i prowadzącym wielu szkoleń z coachingu, przywództwa i zarządzania zespołem. Jest mentorem w Programie Mentoringu, organizowanym przez Fundację Liderek Biznesu w 2022 r. 

Od lipca 2023 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Alior Leasing, odpowiadając za sprzedaż, obszar prawny, HR, obszar strategii i produktów, ubezpieczenia oraz marketing.  
Leszek Chwalik

Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o

Ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku Automatyka i Robotyka, Akademię Górniczo – Hutniczą na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Informatyka i Zarządzanie. Jest absolwentem ICAN Institute Management 2015 oraz ICAN Power Pro – programu efektywności biznesowej i osobistej. Uczestniczył w wielu kursach oraz szkoleniach specjalistycznych, podnosząc swoje kwalifikacje. 

Posiada ponad 22 letnie doświadczenie w branży IT, w obszarach zarządzania strategicznego i operacyjnego, finansowego, optymalizacji procesów i organizacji IT. Uczestniczył i zrealizował z powodzeniem wiele projektów informatycznych i organizacyjnych. W ramach działań operacyjnych oraz związanych z realizacją projektów informatycznych zarządzał dużymi zespołami. 

Z energetyką związany od 1991 roku, przeszedł wszystkie szczeble kariery. Był m.in. Dyrektorem ds. Informatyki w ENION S.A., Dyrektorem Centrum Aplikacji Biznesowych w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.. W ostatnich latach pełnił funkcję Kierownika w Biurze Planowania i Rozwoju Teleinformatyki w TAURON Dystrybucja S.A.. 

Współorganizator i członek Rady Programowej corocznej konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce – SIWE oraz Członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). 

Leszek Chwalik

Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o

16
Leszek Chwalik

Wiceprezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o

Ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku Automatyka i Robotyka, Akademię Górniczo – Hutniczą na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Informatyka i Zarządzanie. Jest absolwentem ICAN Institute Management 2015 oraz ICAN Power Pro – programu efektywności biznesowej i osobistej. Uczestniczył w wielu kursach oraz szkoleniach specjalistycznych, podnosząc swoje kwalifikacje. 

Posiada ponad 22 letnie doświadczenie w branży IT, w obszarach zarządzania strategicznego i operacyjnego, finansowego, optymalizacji procesów i organizacji IT. Uczestniczył i zrealizował z powodzeniem wiele projektów informatycznych i organizacyjnych. W ramach działań operacyjnych oraz związanych z realizacją projektów informatycznych zarządzał dużymi zespołami. 

Z energetyką związany od 1991 roku, przeszedł wszystkie szczeble kariery. Był m.in. Dyrektorem ds. Informatyki w ENION S.A., Dyrektorem Centrum Aplikacji Biznesowych w TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.. W ostatnich latach pełnił funkcję Kierownika w Biurze Planowania i Rozwoju Teleinformatyki w TAURON Dystrybucja S.A.. 

Współorganizator i członek Rady Programowej corocznej konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce – SIWE oraz Członek Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE). 
Patryk Demski

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

W latach 2020-2021 pełnił funkcję Członka Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., a od lutego 2020 r. do kwietnia 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. W latach 2018-2019 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy Lotos S.A. Był również Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin (2014-2018), Zastępcą Dyrektora Oddziału /p.o. Dyrektora Oddziału/ Głównym Specjalistą w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku (2006-2014). W 2006 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Gabinetu Wojewody Pomorskiego. 

Patryk Demski

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

16
Patryk Demski

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Absolwent prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów Executive Master of Business Administration Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

W latach 2020-2021 pełnił funkcję Członka Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o., a od lutego 2020 r. do kwietnia 2020 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. W latach 2018-2019 piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy Lotos S.A. Był również Burmistrzem Miasta i Gminy Pelplin (2014-2018), Zastępcą Dyrektora Oddziału /p.o. Dyrektora Oddziału/ Głównym Specjalistą w Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku (2006-2014). W 2006 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Gabinetu Wojewody Pomorskiego. 
Artur Warzocha

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych TAURON Polska Energia

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studiów podyplomowych z zakresu europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno- prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Od września 2020 r. do stycznia 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A. (spółka w 100 proc. zależna od Emitenta), gdzie nadzorował strategiczne projekty dotyczące kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności. Od listopada 2019 r. do września 2020 r. pełnił funkcję zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego. W latach 2015 – 2019 był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. W latach 2008 – 2015 był związany z Najwyższą Izbą Kontroli, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej. Od 2010 r. do 2014 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji. W okresie od 2008 r. do 2016 r. był asystentem w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 2006 r. do 2007 r. był I Wicewojewodą Śląskim.  

Ponadto pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, asystenta politycznego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, radnego miasta Częstochowa, rzecznika prasowego Wojewody Częstochowskiego oraz był dziennikarzem. 

Artur Warzocha

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych TAURON Polska Energia

16
Artur Warzocha

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych TAURON Polska Energia

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studiów podyplomowych z zakresu europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno- prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Od września 2020 r. do stycznia 2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A. (spółka w 100 proc. zależna od Emitenta), gdzie nadzorował strategiczne projekty dotyczące kogeneracji, odnawialnych źródeł energii oraz elektromobilności. Od listopada 2019 r. do września 2020 r. pełnił funkcję zastępcy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego. W latach 2015 – 2019 był senatorem Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. W latach 2008 – 2015 był związany z Najwyższą Izbą Kontroli, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty kontroli państwowej. Od 2010 r. do 2014 r. sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego IV kadencji. W okresie od 2008 r. do 2016 r. był asystentem w Instytucie Nauk Politycznych i Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Od 2006 r. do 2007 r. był I Wicewojewodą Śląskim.  

Ponadto pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, asystenta politycznego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, radnego miasta Częstochowa, rzecznika prasowego Wojewody Częstochowskiego oraz był dziennikarzem. 
Błażej Szczecki

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Technologii i Operacji

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończył szereg krajowych i zagranicznych szkoleń i programów, m.in. Unifuture we współpracy z Institute for Management Development (IMD) w Lozannie w Szwajcarii. 

Od 2004 r. związany zawodowo z Grupą Kapitałową Pekao S.A. W latach 2018–2021 pełnił funkcje pełnomocnika Zarządu ds. Transformacji, a następnie również pełnomocnika Zarządu ds. Strategii, będąc odpowiedzialnym m.in. za nadzór nad transformacją cyfrową i operacyjną oraz za kierowanie pracami nad Strategią Banku. W latach 2017–2018 kierował Pionem Transformacji i Usług w Banku, zarządzając m.in. IT Operacjami. W latach 2010–2017 na stanowisku Członka Zarządu Pekao Leasing odpowiadał m.in. za IT, Operacje, Ubezpieczenia, Obsługę Klienta. 
 
W latach 2004–2010 pełnił funkcje kierownicze w Pionie Bankowości Korporacyjnej, w tym uczestniczył w pracach przygotowujących do połączenia Banku Pekao z Bankiem BPH. Zanim dołączył do Pekao, pracował w firmie doradczej McKinsey we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, był pracownikiem naukowym na uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą i w Giessen w Niemczech, zdobył również doświadczenie zawodowe w Dresdner Banku.  
 
Od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Kart S.A. W latach 2017–2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o., pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej. Ponownie został powołany do Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. w marcu 2021 r. i obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. 
 
 

Błażej Szczecki

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Technologii i Operacji

16
Błażej Szczecki

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Technologii i Operacji

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończył szereg krajowych i zagranicznych szkoleń i programów, m.in. Unifuture we współpracy z Institute for Management Development (IMD) w Lozannie w Szwajcarii. 

Od 2004 r. związany zawodowo z Grupą Kapitałową Pekao S.A. W latach 2018–2021 pełnił funkcje pełnomocnika Zarządu ds. Transformacji, a następnie również pełnomocnika Zarządu ds. Strategii, będąc odpowiedzialnym m.in. za nadzór nad transformacją cyfrową i operacyjną oraz za kierowanie pracami nad Strategią Banku. W latach 2017–2018 kierował Pionem Transformacji i Usług w Banku, zarządzając m.in. IT Operacjami. W latach 2010–2017 na stanowisku Członka Zarządu Pekao Leasing odpowiadał m.in. za IT, Operacje, Ubezpieczenia, Obsługę Klienta. 
 
W latach 2004–2010 pełnił funkcje kierownicze w Pionie Bankowości Korporacyjnej, w tym uczestniczył w pracach przygotowujących do połączenia Banku Pekao z Bankiem BPH. Zanim dołączył do Pekao, pracował w firmie doradczej McKinsey we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, był pracownikiem naukowym na uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą i w Giessen w Niemczech, zdobył również doświadczenie zawodowe w Dresdner Banku.  
 
Od 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Kart S.A. W latach 2017–2020 zasiadał w Radzie Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o., pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza Rady Nadzorczej. Ponownie został powołany do Rady Nadzorczej Pekao Financial Services Sp. z o.o. w marcu 2021 r. i obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki. 
 
 
Jerzy Kwieciński

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów MBA realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Posiada doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London. 
 
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej. 
 
W latach 1993–2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej w Przedstawicielstwie w Polsce – zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w UE. Prezes i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. W 2005 r. objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategię Rozwoju Kraju 2007–2015 i Narodową Strategię Spójności 2007–2013. 
 
W latach 2008–2015 pełnił funkcję prezesa Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o., specjalizującej się w przygotowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym zakładaniu i prowadzeniu startupów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. 
 
Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 r. sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju, a od września do listopada 2019 r. jednocześnie funkcję Ministra Finansów. Zajmował się m.in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności. Od stycznia do października 2020 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) oraz zasiadał w Radach Nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz S.A. oraz był przewodniczącym Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking S.A. oraz członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o. 

 

Jerzy Kwieciński

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej

16
Jerzy Kwieciński

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz program międzynarodowych studiów MBA realizowany przez Uniwersytet w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Posiada doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, które zdobywał m.in. na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London. 
 
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie międzynarodowe w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami, programami i projektami w sektorach: publicznym, prywatnym, pozarządowym i naukowo-badawczym, w tym w branży energetycznej. 
 
W latach 1993–2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej w Przedstawicielstwie w Polsce – zarządzał programami i projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczył w pracach przygotowujących Polskę do członkostwa w UE. Prezes i wiceprezes zarządu Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości sp. z o.o. W 2005 r. objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie zajmował się koordynacją polityki rozwoju kraju i polityki spójności oraz m.in. przygotowywał Strategię Rozwoju Kraju 2007–2015 i Narodową Strategię Spójności 2007–2013. 
 
W latach 2008–2015 pełnił funkcję prezesa Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o., specjalizującej się w przygotowywaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz innowacyjnych projektów, w tym zakładaniu i prowadzeniu startupów. W tym czasie prowadził także Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. 
 
Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju, został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 r. sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju, a od września do listopada 2019 r. jednocześnie funkcję Ministra Finansów. Zajmował się m.in. przygotowaniem i realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz realizacją polityki spójności. Od stycznia do października 2020 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG) oraz zasiadał w Radach Nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz S.A. oraz był przewodniczącym Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking S.A. oraz członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o. 

 
Wojciech Werochowski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej

Posiada dyplom studiów wyższych oraz dyplom studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen. Ukończył szkolenia w ramach GE Management Development Institute, w tym Six Sigma Black Belt oraz Advanced Manager Course. 

 
Manager z 20-letnim doświadczeniem w bankowości, związany z Bankiem Pekao S.A., z Pionem Bankowości Detalicznej. Od grudnia 2017 r. dyrektor  Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego, odpowiedzialny za poziom sprzedaży, jakość portfeli oraz za wyniki finansowe produktów i ich rozwój. 
 
Przed dołączeniem do Banku Pekao S.A. pracował w PKO BP, Banku Citi Handlowy oraz Banku BPH, odpowiadając za rozwój i zarządzanie produktami kredytowymi, w tym kredytami hipotecznymi, oraz funkcję CRM. W latach 2000–2008 był związany z General Electric Capital w Polsce, z GE Money Bankiem. Pracował na stanowiskach związanych z zarządzaniem produktami, rozwojem nowych modeli biznesowych, strategicznym zarządzaniem ceną i finansami, programami Lean Six Sigma. 
 
 
Od marca 2021 r. wiceprzewodniczący, a od kwietnia 2022 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Direct Sp. z o.o. Od kwietnia 2022 r. sprawuje także funkcję członka Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. 

 

Wojciech Werochowski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej

16
Wojciech Werochowski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej

Posiada dyplom studiów wyższych oraz dyplom studiów MBA organizowanych przez Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Universiteit Antwerpen. Ukończył szkolenia w ramach GE Management Development Institute, w tym Six Sigma Black Belt oraz Advanced Manager Course. 

 
Manager z 20-letnim doświadczeniem w bankowości, związany z Bankiem Pekao S.A., z Pionem Bankowości Detalicznej. Od grudnia 2017 r. dyrektor  Departamentu Produktów Kredytowych Klienta Indywidualnego, odpowiedzialny za poziom sprzedaży, jakość portfeli oraz za wyniki finansowe produktów i ich rozwój. 
 
Przed dołączeniem do Banku Pekao S.A. pracował w PKO BP, Banku Citi Handlowy oraz Banku BPH, odpowiadając za rozwój i zarządzanie produktami kredytowymi, w tym kredytami hipotecznymi, oraz funkcję CRM. W latach 2000–2008 był związany z General Electric Capital w Polsce, z GE Money Bankiem. Pracował na stanowiskach związanych z zarządzaniem produktami, rozwojem nowych modeli biznesowych, strategicznym zarządzaniem ceną i finansami, programami Lean Six Sigma. 
 
 
Od marca 2021 r. wiceprzewodniczący, a od kwietnia 2022 r. przewodniczący Rady Nadzorczej Pekao Direct Sp. z o.o. Od kwietnia 2022 r. sprawuje także funkcję członka Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. 

 
Piotr Zborowski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Strategii, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Banku Pekao S.A. pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za obszar obsługi organów korporacyjnych oraz nadzór właścicielski i wsparcie prac Zarządu i Rady Nadzorczej. Był zaangażowany w proces budowania i wdrażania strategii Banku, a także realizację szeregu projektów strategicznych oraz współpracę z ramienia Banku z grupą PZU S.A. Wcześniej pracował m.in. w organach administracji rządowej: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych, na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Ministra. Pełnił funkcje doradcze w Agencji Mienia Wojskowego oraz odpowiadał za nadzór organizacyjno-prawny w Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym. 

Piotr Zborowski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Strategii, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

16
Piotr Zborowski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Strategii, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Banku Pekao S.A. pełnił funkcję dyrektora odpowiedzialnego za obszar obsługi organów korporacyjnych oraz nadzór właścicielski i wsparcie prac Zarządu i Rady Nadzorczej. Był zaangażowany w proces budowania i wdrażania strategii Banku, a także realizację szeregu projektów strategicznych oraz współpracę z ramienia Banku z grupą PZU S.A. Wcześniej pracował m.in. w organach administracji rządowej: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Aktywów Państwowych, na stanowisku zastępcy Dyrektora Biura Ministra. Pełnił funkcje doradcze w Agencji Mienia Wojskowego oraz odpowiadał za nadzór organizacyjno-prawny w Wojskowym Przedsiębiorstwie Handlowym. 
Jarosław Fuchs

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych

Z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Zarządzania, oraz studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Ekonomii, na kierunku Finanse i Bankowość. Absolwent podyplomowych studiów Executive MBA przy Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Big Bank S.A. oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie pełnił rolę asystenta na Wydziale Zarządzania. Pracował w Raiffeisen Centrobank S.A. Oddział w Krakowie, Société Générale Oddział w Warszawie, Fortis Bank Polska S.A., w Banku Millennium S.A. na stanowisku dyrektora Małopolskiego Centrum Współpracy z Klientami (Średnich i Dużych Przedsiębiorstw), następnie  związał się z Bankiem BPH S.A. w Krakowie. Od 2007 r.  zatrudniony w Banku Pekao S.A., w którym początkowo zajmował stanowiska menedżerskie w zakresie zarządzania relacjami z klientami korporacyjnymi, potem był odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z klientami private banking oraz zarządzanie zespołem doradców private banking na stanowisku dyrektora Regionalnego Biura Sprzedaży w Krakowie. Od 2013 r. Jarosław Fuchs był również zatrudniony w Centralnym Domu Maklerskim Banku Pekao S.A. na stanowisku dyrektora w Regionie w Biurze Klientów Strategicznych, będąc odpowiedzialnym za dystrybucję produktów inwestycyjnych dla klientów strategicznych. 

Jarosław Fuchs

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych

16
Jarosław Fuchs

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych

Z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Zarządzania, oraz studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Ekonomii, na kierunku Finanse i Bankowość. Absolwent podyplomowych studiów Executive MBA przy Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. 
 
Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Big Bank S.A. oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie pełnił rolę asystenta na Wydziale Zarządzania. Pracował w Raiffeisen Centrobank S.A. Oddział w Krakowie, Société Générale Oddział w Warszawie, Fortis Bank Polska S.A., w Banku Millennium S.A. na stanowisku dyrektora Małopolskiego Centrum Współpracy z Klientami (Średnich i Dużych Przedsiębiorstw), następnie  związał się z Bankiem BPH S.A. w Krakowie. Od 2007 r.  zatrudniony w Banku Pekao S.A., w którym początkowo zajmował stanowiska menedżerskie w zakresie zarządzania relacjami z klientami korporacyjnymi, potem był odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z klientami private banking oraz zarządzanie zespołem doradców private banking na stanowisku dyrektora Regionalnego Biura Sprzedaży w Krakowie. Od 2013 r. Jarosław Fuchs był również zatrudniony w Centralnym Domu Maklerskim Banku Pekao S.A. na stanowisku dyrektora w Regionie w Biurze Klientów Strategicznych, będąc odpowiedzialnym za dystrybucję produktów inwestycyjnych dla klientów strategicznych. 
Marcin Gadomski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami

Absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy). Zdał szereg egzaminów certyfikacyjnych, w tym: Financial Risk Manager (FRM), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Project Management Professional (PMP), Certified Banking and Credit Analyst (CBCA). Brał udział w Programie Rozwoju Przywództwa prowadzonym przez The John Maxwell Team, jak również w Deloitte Leadership Program.  
 
Karierę zawodową rozpoczął w 2002 r. w firmie doradczej Ernst & Young, gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów oraz audytu wewnętrznego. Następnie swoją karierę związał z firmą Deloitte Advisory, gdzie dostarczał rozwiązań dla największych instytucji finansowych w Polsce i zagranicą, m.in. w zakresie polityki kredytowej, modeli ryzyka, usprawniania procesu kredytowego dla klientów detalicznych i korporacyjnych, zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności, zasad rachunkowości i wymogów regulacyjnych, badań due diligence na potrzeby przejęć. 
Dyrektor Ryzyka Kredytowego Bankowości Detalicznej w Banku Millennium (2012–2016), odpowiedzialny za politykę kredytową i modele oceny kredytowej dla takich linii biznesowych jak niezabezpieczone kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, kredyty dla małych firm.  
 
Pełnił funkcje: członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. (2018–2019), wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. (2019–2020), gdzie odpowiadał za Pion Zarządzania Ryzykami, dyrektora ds. Ryzyka Kredytowego. Od lipca 2020 r. ponownie powołany do składu Zarządu Banku Pekao S.A., gdzie odpowiada za Pion Zarządzania Ryzykami. Od lutego 2021 r. pełni funkcję członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. 
 
Dodatkowo zasiada w radach nadzorczych jako wiceprzewodniczący Rady w spółkach Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A., jest również członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.  

 

Marcin Gadomski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami

16
Marcin Gadomski

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A, nadzoruje Pion Zarządzania Ryzykami

Absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Stypendysta na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy). Zdał szereg egzaminów certyfikacyjnych, w tym: Financial Risk Manager (FRM), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Project Management Professional (PMP), Certified Banking and Credit Analyst (CBCA). Brał udział w Programie Rozwoju Przywództwa prowadzonym przez The John Maxwell Team, jak również w Deloitte Leadership Program.  
 
Karierę zawodową rozpoczął w 2002 r. w firmie doradczej Ernst & Young, gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów oraz audytu wewnętrznego. Następnie swoją karierę związał z firmą Deloitte Advisory, gdzie dostarczał rozwiązań dla największych instytucji finansowych w Polsce i zagranicą, m.in. w zakresie polityki kredytowej, modeli ryzyka, usprawniania procesu kredytowego dla klientów detalicznych i korporacyjnych, zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności, zasad rachunkowości i wymogów regulacyjnych, badań due diligence na potrzeby przejęć. 
Dyrektor Ryzyka Kredytowego Bankowości Detalicznej w Banku Millennium (2012–2016), odpowiedzialny za politykę kredytową i modele oceny kredytowej dla takich linii biznesowych jak niezabezpieczone kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, kredyty dla małych firm.  
 
Pełnił funkcje: członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. (2018–2019), wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. (2019–2020), gdzie odpowiadał za Pion Zarządzania Ryzykami, dyrektora ds. Ryzyka Kredytowego. Od lipca 2020 r. ponownie powołany do składu Zarządu Banku Pekao S.A., gdzie odpowiada za Pion Zarządzania Ryzykami. Od lutego 2021 r. pełni funkcję członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. 
 
Dodatkowo zasiada w radach nadzorczych jako wiceprzewodniczący Rady w spółkach Pekao Leasing Sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A. oraz Pekao Bank Hipoteczny S.A., jest również członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.  

 
Paweł Strączyński

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Finansowy

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej, kierunku Finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA, specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. oraz był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 
 
Wcześniej był wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pracował także w zarządach m.in.: Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ZOWER Sp. z o.o., PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Polskiej Grupy Biogazowej S.A.  

Pełni dodatkowo funkcje członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., członka Board of Directors KGHM International LTD z siedzibą w Kanadzie oraz członka Zespołu Doradców Gospodarczych przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Paweł Strączyński

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Finansowy

16
Paweł Strączyński

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Finansowy

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Gospodarki Narodowej, kierunku Finanse i bankowość oraz Master of Business Administration – Executive MBA, specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Tauron Polska Energia S.A. oraz był członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 
 
Wcześniej był wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Pracował także w zarządach m.in.: Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., ZOWER Sp. z o.o., PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A., Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju i Polskiej Grupy Biogazowej S.A.  

Pełni dodatkowo funkcje członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., członka Board of Directors KGHM International LTD z siedzibą w Kanadzie oraz członka Zespołu Doradców Gospodarczych przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Maciej Brzozowski

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Maciej Brzozowski od początku swojej pracy zawodowej związany jest z bankowością. Do 24 marca 2022 r., jako członek Zarządu Alior Banku, nadzorował politykę kredytową dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz obszar windykacji i restrukturyzacji wierzytelności. Był odpowiedzialny także za zarządzanie ryzykiem rynkowym, płynności i operacyjnym. Przewodniczył oraz był członkiem odpowiednich komitetów w tym zakresie. Brał także udział w wielu projektach biznesowych i optymalizacyjnych realizowanych w obszarze całego Alior Banku. 

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. w PKO Banku Polskim S.A., potem związany był z Kredyt Bankiem. W latach 2017-2020 w Narodowym Banku Polskim jako zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej zajmował się zagadnieniami dotyczącymi ryzyka i stabilności systemu finansowego. Do jego kompetencji należała również współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego w obszarze ograniczenia ryzyka systemowego. W NBP zajmował się także zagadnieniami związanymi z instrumentami makroostrożnościowymi, odpowiadał również za analizy nowych rozwiązań pakietu CRD IV/CRR dotyczącego zasad funkcjonowania banków, nakładania buforów kapitałowych oraz wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych. 

Od 2008 do 2012 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pełnił funkcje kierownicze w Departamencie Oceny Ryzyka i Departamencie Inspekcji, gdzie odpowiadał m.in. za obszar regulacji bankowych oraz walidację zaawansowanych modeli ryzyka kredytowego do obliczania wymogów kapitałowych banków. Od 1999 r. zajmował się zagadnieniami zarówno sprzedaży jak i ryzyka w Kredyt Banku, gdzie m.in. pracował w Departamencie Ryzyka Kredytowego i Departamencie Zarządzania Ryzykiem. Koordynował również optymalizację procesów biznesowych w organizacji.  Uczestniczył w pracach związanych z budową modeli wyznaczających ryzyko niewykonania zobowiązań dla podmiotów korporacyjnych oraz obliczaniem wymogów kapitałowych. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Master of Business Administration Centrum Kształcenia Menedżerów przy tej uczelni. Wykładał podstawy ryzyka finansowego w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. 

Maciej Brzozowski

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

16
Maciej Brzozowski

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Maciej Brzozowski od początku swojej pracy zawodowej związany jest z bankowością. Do 24 marca 2022 r., jako członek Zarządu Alior Banku, nadzorował politykę kredytową dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz obszar windykacji i restrukturyzacji wierzytelności. Był odpowiedzialny także za zarządzanie ryzykiem rynkowym, płynności i operacyjnym. Przewodniczył oraz był członkiem odpowiednich komitetów w tym zakresie. Brał także udział w wielu projektach biznesowych i optymalizacyjnych realizowanych w obszarze całego Alior Banku. 

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 r. w PKO Banku Polskim S.A., potem związany był z Kredyt Bankiem. W latach 2017-2020 w Narodowym Banku Polskim jako zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej zajmował się zagadnieniami dotyczącymi ryzyka i stabilności systemu finansowego. Do jego kompetencji należała również współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego w obszarze ograniczenia ryzyka systemowego. W NBP zajmował się także zagadnieniami związanymi z instrumentami makroostrożnościowymi, odpowiadał również za analizy nowych rozwiązań pakietu CRD IV/CRR dotyczącego zasad funkcjonowania banków, nakładania buforów kapitałowych oraz wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych. 

Od 2008 do 2012 r. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pełnił funkcje kierownicze w Departamencie Oceny Ryzyka i Departamencie Inspekcji, gdzie odpowiadał m.in. za obszar regulacji bankowych oraz walidację zaawansowanych modeli ryzyka kredytowego do obliczania wymogów kapitałowych banków. Od 1999 r. zajmował się zagadnieniami zarówno sprzedaży jak i ryzyka w Kredyt Banku, gdzie m.in. pracował w Departamencie Ryzyka Kredytowego i Departamencie Zarządzania Ryzykiem. Koordynował również optymalizację procesów biznesowych w organizacji.  Uczestniczył w pracach związanych z budową modeli wyznaczających ryzyko niewykonania zobowiązań dla podmiotów korporacyjnych oraz obliczaniem wymogów kapitałowych. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Master of Business Administration Centrum Kształcenia Menedżerów przy tej uczelni. Wykładał podstawy ryzyka finansowego w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. 
Rafał Litwińczuk

Wiceprezes Zarządu Alior Bank

W dotychczasowej pracy zawodowej zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania aktywami i pasywami, ryzyka walutowego, operacyjnego, stopy procentowej oraz sprzedaży produktów w szeregu instytucji finansowych. 
 
Od lipca 2018 r. do listopada 2021 r. zasiadał w Zarządzie Pekao Banku Hipotecznego, gdzie nadzorował obszar finansów. W tym czasie zrealizował projekt transferu wierzytelności hipotecznych w ramach grupy kapitałowej. W latach 2016-2018 zajmował się arbitrażem i stopą procentową banku oraz relacjami z klientami finansowymi oraz projektem wdrożenia regulacji MIFID II w Banku Credit Agricole Polska SA. 
 
Od 2012 r. do 2016 r. pracował w Pekao Banku Hipotecznym, gdzie jako dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Pasywami i Emisji Listów Zastawnych zajmował się pozyskiwaniem finansowania długoterminowego, odpowiadał za kontakty z inwestorami oraz ich obsługę, a także za wszelkie operacje skarbowe, rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko walutowe, zarządzanie aktywami i pasywami, relacje z agencjami ratingowymi i nadzorem bankowym. Był także odpowiedzialny za obsługę programu listów zastawnych, zmiany w prospekcie emisyjnym, kontakty z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz przestrzeganie wymogów informacyjnych. 
 
W latach 1997-2012 pracował w banku inwestycyjnym Westdeutsche Landesbank Polska, gdzie jako dyrektor Departamentu Skarbu nadzorował sprzedaż instrumentów finansowych, arbitraż, zarządzanie stopą procentową, ryzyko walutowe, płynność regionu EMEA oraz odpowiadał za relacje i obsługę klientów. Nadzorował także program emisji certyfikatów depozytowych i sprzedaż do klientów banku. 
 
Od 1995 r. do 1997 r. zarządzał płynnością i stopą procentową w ING Banku Śląskim. Od 1993 r. do 1995 r. pracował w Banku BGŻ, gdzie zawierał transakcje na rynku międzybankowym, odpowiadał za płynność banku, zarządzanie stopą procentową i transakcje depozytowe z klientami banku. 
 
Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji, studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jest absolwentem studiów Executive MBA, ukończył także studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Rafał Litwińczuk

Wiceprezes Zarządu Alior Bank

16
Rafał Litwińczuk

Wiceprezes Zarządu Alior Bank

W dotychczasowej pracy zawodowej zdobywał doświadczenie w obszarze zarządzania aktywami i pasywami, ryzyka walutowego, operacyjnego, stopy procentowej oraz sprzedaży produktów w szeregu instytucji finansowych. 
 
Od lipca 2018 r. do listopada 2021 r. zasiadał w Zarządzie Pekao Banku Hipotecznego, gdzie nadzorował obszar finansów. W tym czasie zrealizował projekt transferu wierzytelności hipotecznych w ramach grupy kapitałowej. W latach 2016-2018 zajmował się arbitrażem i stopą procentową banku oraz relacjami z klientami finansowymi oraz projektem wdrożenia regulacji MIFID II w Banku Credit Agricole Polska SA. 
 
Od 2012 r. do 2016 r. pracował w Pekao Banku Hipotecznym, gdzie jako dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Pasywami i Emisji Listów Zastawnych zajmował się pozyskiwaniem finansowania długoterminowego, odpowiadał za kontakty z inwestorami oraz ich obsługę, a także za wszelkie operacje skarbowe, rachunkowość zabezpieczeń, ryzyko walutowe, zarządzanie aktywami i pasywami, relacje z agencjami ratingowymi i nadzorem bankowym. Był także odpowiedzialny za obsługę programu listów zastawnych, zmiany w prospekcie emisyjnym, kontakty z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz przestrzeganie wymogów informacyjnych. 
 
W latach 1997-2012 pracował w banku inwestycyjnym Westdeutsche Landesbank Polska, gdzie jako dyrektor Departamentu Skarbu nadzorował sprzedaż instrumentów finansowych, arbitraż, zarządzanie stopą procentową, ryzyko walutowe, płynność regionu EMEA oraz odpowiadał za relacje i obsługę klientów. Nadzorował także program emisji certyfikatów depozytowych i sprzedaż do klientów banku. 
 
Od 1995 r. do 1997 r. zarządzał płynnością i stopą procentową w ING Banku Śląskim. Od 1993 r. do 1995 r. pracował w Banku BGŻ, gdzie zawierał transakcje na rynku międzybankowym, odpowiadał za płynność banku, zarządzanie stopą procentową i transakcje depozytowe z klientami banku. 
 
Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji, studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jest absolwentem studiów Executive MBA, ukończył także studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 
Paweł Tymczyszyn

Wiceprezes Zarządu Alior Banku

Pełnił funkcję prokurenta i dyrektora Pionu Usług Korporacyjnych w Banku Pekao SA zarządzającego Departamentem Prawnym (wraz z obsługą spółek grupy Pekao), Departamentem Zakupów, Departamentem Nieruchomości, Departamentem Obsługi Banku. Wcześniej sprawował funkcję dyrektora zarządzającego Departamentem Prawnym Banku Pekao SA (wraz z obsługą Organów Korporacyjnych Banku i spółek grupy kapitałowej Pekao) oraz dyrektora zarządzającego Departamentem Kluczowych Restrukturyzacji i Windykacji Banku Pekao SA. 
 
Paweł Tymczyszyn to manager doświadczony w nadzorze, zarządzaniu i doradztwie. Pracował dla wielu podmiotów: dużych spółek publicznych z sektora bankowego, retail, ubezpieczeniowego, operacji, przemysłu ciężkiego, rynku mediów oraz reklamy, ministerstwa, agencji państwowej, urzędu i NGO’s. 

Jest prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym, specjalizującym się w zakresie korporacyjnego i regulacyjnego prawa spółek, prawa bankowego i gospodarczego oraz mitygacji ryzyk prawnych kluczowych transakcji kredytowych i finansowych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji i windykacji oraz w sporach cywilnych i ochrony dóbr czy z prawa prasowego. 
 
Został współautorem części komentarza do Prawa Bankowego edycji na 2022 r. pod red. P. Zapadka i A. Mikos-Sitek (wyd. Wolters Kluwer) oraz publikacji z 2020 r. i 2021 r. dotyczących prawa spółek i prawa bankowego w Monitorze Prawniczym, Monitorze Prawa Handlowego, Przeglądzie Prawa Handlowego. Jest członkiem zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych RP oraz panelistą konferencji gospodarczych. 
 
Ukończył studia podyplomowe Executive Master of Bussines Administration na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym w Warszawie i magistrem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Paweł Tymczyszyn

Wiceprezes Zarządu Alior Banku

16
Paweł Tymczyszyn

Wiceprezes Zarządu Alior Banku

Pełnił funkcję prokurenta i dyrektora Pionu Usług Korporacyjnych w Banku Pekao SA zarządzającego Departamentem Prawnym (wraz z obsługą spółek grupy Pekao), Departamentem Zakupów, Departamentem Nieruchomości, Departamentem Obsługi Banku. Wcześniej sprawował funkcję dyrektora zarządzającego Departamentem Prawnym Banku Pekao SA (wraz z obsługą Organów Korporacyjnych Banku i spółek grupy kapitałowej Pekao) oraz dyrektora zarządzającego Departamentem Kluczowych Restrukturyzacji i Windykacji Banku Pekao SA. 
 
Paweł Tymczyszyn to manager doświadczony w nadzorze, zarządzaniu i doradztwie. Pracował dla wielu podmiotów: dużych spółek publicznych z sektora bankowego, retail, ubezpieczeniowego, operacji, przemysłu ciężkiego, rynku mediów oraz reklamy, ministerstwa, agencji państwowej, urzędu i NGO’s. 

Jest prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym, specjalizującym się w zakresie korporacyjnego i regulacyjnego prawa spółek, prawa bankowego i gospodarczego oraz mitygacji ryzyk prawnych kluczowych transakcji kredytowych i finansowych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji i windykacji oraz w sporach cywilnych i ochrony dóbr czy z prawa prasowego. 
 
Został współautorem części komentarza do Prawa Bankowego edycji na 2022 r. pod red. P. Zapadka i A. Mikos-Sitek (wyd. Wolters Kluwer) oraz publikacji z 2020 r. i 2021 r. dotyczących prawa spółek i prawa bankowego w Monitorze Prawniczym, Monitorze Prawa Handlowego, Przeglądzie Prawa Handlowego. Jest członkiem zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych RP oraz panelistą konferencji gospodarczych. 
 
Ukończył studia podyplomowe Executive Master of Bussines Administration na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym w Warszawie i magistrem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Dawid Jackiewicz

Wiceprezes Zarządu Orlen Synthos Green Energy

W latach 2018-2022 był doradcą Zarządu Unipetrol A.S – największego w Republice Czeskiej koncernu rafineryjno-petrochemicznego. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa. Wcześniej był posłem do Parlamentu Europejskiego (VIII kadencja), gdzie zasiadał w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). 

Trzykrotnie piastował mandat posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencji) z okręgu wrocławskiego. W tym okresie pełnił m.in. funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu Państwa, przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Gazu Łupkowego oraz członka Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Od 2003 do 2005 roku był wiceprezydentem Wrocławia nadzorującym obszary architektury i budownictwa, planowania przestrzennego, rozwoju miasta, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków. 

Dawid Jackiewicz jest wiceprezesem Zarządu Fundacji DISE (Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych) oraz członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W latach 2019-2020 był członkiem pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. 

Jest absolwentem politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Żonaty, ma dwoje dzieci. 

Dawid Jackiewicz

Wiceprezes Zarządu Orlen Synthos Green Energy

16
Dawid Jackiewicz

Wiceprezes Zarządu Orlen Synthos Green Energy

W latach 2018-2022 był doradcą Zarządu Unipetrol A.S – największego w Republice Czeskiej koncernu rafineryjno-petrochemicznego. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa. Wcześniej był posłem do Parlamentu Europejskiego (VIII kadencja), gdzie zasiadał w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). 

Trzykrotnie piastował mandat posła na Sejm RP (V, VI i VII kadencji) z okręgu wrocławskiego. W tym okresie pełnił m.in. funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Skarbu Państwa, przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Gazu Łupkowego oraz członka Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Od 2003 do 2005 roku był wiceprezydentem Wrocławia nadzorującym obszary architektury i budownictwa, planowania przestrzennego, rozwoju miasta, ochrony środowiska oraz ochrony zabytków. 

Dawid Jackiewicz jest wiceprezesem Zarządu Fundacji DISE (Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych) oraz członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W latach 2019-2020 był członkiem pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. 

Jest absolwentem politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Żonaty, ma dwoje dzieci. 
Andrzej Bondyra

Wiceprezes Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej, studiów podyplomowych w Akademii Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości MSR/MSSF w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania. Karierę zawodową rozpoczął w bankowości. Pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu spółki leasingowej WBC Leasing Sp. z o. o. Pracował również jako wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy w Fabryce Maszyn w Janowie Sp. z o.o., dyrektor finansowy Stella Pack S.A., dyrektor ekonomiczny – Koordynator Zarządzania Operacyjnego SIPMA S.A., dyrektor finansowy BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A., dyrektor finansowy/ doradca zarządu INTERIM MANAGER, dyrektor zarządzający SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji oraz dyrektor finansowy w zakładach produkcyjnych. Od 2019 r. związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu PGE Dystrybucja S.A

Andrzej Bondyra

Wiceprezes Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.

16
Andrzej Bondyra

Wiceprezes Zarządu Agencji Rynku Energii S.A.

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej, studiów podyplomowych w Akademii Energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości MSR/MSSF w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania. Karierę zawodową rozpoczął w bankowości. Pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu spółki leasingowej WBC Leasing Sp. z o. o. Pracował również jako wiceprezes zarządu, dyrektor finansowy w Fabryce Maszyn w Janowie Sp. z o.o., dyrektor finansowy Stella Pack S.A., dyrektor ekonomiczny – Koordynator Zarządzania Operacyjnego SIPMA S.A., dyrektor finansowy BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A., dyrektor finansowy/ doradca zarządu INTERIM MANAGER, dyrektor zarządzający SCO-PAK S.A. w restrukturyzacji oraz dyrektor finansowy w zakładach produkcyjnych. Od 2019 r. związany z PGE Polską Grupą Energetyczną S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu PGE Dystrybucja S.A
Piotr Sabat

Członek Zarządu ds. rozwoju ORLEN S.A.

Piotr Sabat jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 1 marca 2022 roku. Sprawuje nadzór nad obszarami realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju technologii, techniki.  

Z wykształcenia prawnik i ekonomista z doświadczeniem zawodowym obejmującym różne obszary zarządcze i nadzorcze przedsiębiorstw i funkcje m.in. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Płock S.A., Dyrektora ds. Prawnych w strukturze corporate FM Logistic z odpowiedzialnością za obsługę prawną, ubezpieczeniową, zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwem, szefa działu prawnego GEFCO Group na Polskę. 

Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich z ekonomii w INE Polskiej Akademii Nauk, studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International Economic Studies w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na Uniwersytecie SWPS. 

Posiada również doświadczenie dydaktyczne zdobyte w związku prowadzeniem zajęć na studiach MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz w Akademii Sztuki Wojennej a także na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Piotr Sabat

Członek Zarządu ds. rozwoju ORLEN S.A.

16
Piotr Sabat

Członek Zarządu ds. rozwoju ORLEN S.A.

Piotr Sabat jest Członkiem Zarządu ORLEN S.A. od 1 marca 2022 roku. Sprawuje nadzór nad obszarami realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju technologii, techniki.  

Z wykształcenia prawnik i ekonomista z doświadczeniem zawodowym obejmującym różne obszary zarządcze i nadzorcze przedsiębiorstw i funkcje m.in. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Płock S.A., Dyrektora ds. Prawnych w strukturze corporate FM Logistic z odpowiedzialnością za obsługę prawną, ubezpieczeniową, zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwem, szefa działu prawnego GEFCO Group na Polskę. 

Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich z ekonomii w INE Polskiej Akademii Nauk, studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International Economic Studies w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na Uniwersytecie SWPS. 

Posiada również doświadczenie dydaktyczne zdobyte w związku prowadzeniem zajęć na studiach MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz w Akademii Sztuki Wojennej a także na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.
Jacek Miketa

Członek Zarządu Alior Leasing

W Alior Leasing odpowiedzialny za obszar ESG i współpracę z sektorem publicznym oraz JST. 

Ekspert z obszaru administracji publicznej i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Z wykształcenia absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ na kierunku prawo. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Jest absolwentem programu Executive Master of Business Administration akredytowanego przez Apsley Business School w Londynie. Ponadto uzyskał tytuł Doctor of Business Administration. Ukończył również akredytowane szkolenia, mi.in  z zakresu zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi (organizowane m.in. przez ICAN Institute w Warszawie). Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation. W ostatnich latach związany m.in. z branżą energetyczną oraz wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG 

Jacek Miketa

Członek Zarządu Alior Leasing

16
Jacek Miketa

Członek Zarządu Alior Leasing

W Alior Leasing odpowiedzialny za obszar ESG i współpracę z sektorem publicznym oraz JST. 

Ekspert z obszaru administracji publicznej i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Z wykształcenia absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ na kierunku prawo. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Jest absolwentem programu Executive Master of Business Administration akredytowanego przez Apsley Business School w Londynie. Ponadto uzyskał tytuł Doctor of Business Administration. Ukończył również akredytowane szkolenia, mi.in  z zakresu zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi (organizowane m.in. przez ICAN Institute w Warszawie). Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation. W ostatnich latach związany m.in. z branżą energetyczną oraz wsparcia sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Członek Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG 
Arnold Bresch

Członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej na kierunku drogi kolejowe.  

Od 2003 r. związany z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Od 2016 r. w Zarządzie Spółki na stanowisku Członka Zarządu, Dyrektora ds. realizacji inwestycji.  

Arnold Bresch

Członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

16
Arnold Bresch

Członek Zarządu - dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej na kierunku drogi kolejowe.  

Od 2003 r. związany z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Od 2016 r. w Zarządzie Spółki na stanowisku Członka Zarządu, Dyrektora ds. realizacji inwestycji.  
Michał Niewiadomski

Moderator, Założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny

Magister nauk politycznych ze specjalizacją europeistyka na Uniwersytecie Warszawskim (2003), absolwent Podyplomowego Studium Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2010), a także studiów podyplomowych na kierunku energetyka odnawialna dla biznesu w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (2021).

Od połowy lat 90. XX w. pracował jako reporter, dziennikarz (m.in. Rozgłośnia/Radiostacja Harcerska, TVN CNBC, Telewizja Polska SA, „Rzeczpospolita”), kierownik redakcji wiadomości w Polskim Radiu Bis i Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Od 2013 r. jest przewodniczącym Polsko-Ukraińskiego Klubu Dziennikarzy, w ramach którego zajmuje się tematyką stosunków UE–Ukraina oraz sprawami dotyczącymi energetyki Ukrainy.

W 2020 r. założył Klub Energetyczny organizujący ekskluzywne spotkania branży energetycznej z administracją i światem nauki.

Współtwórca Dekalogu polskiej transformacji energetycznej (2022).

Michał Niewiadomski

Moderator, Założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny

16
Michał Niewiadomski

Moderator, Założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny

Magister nauk politycznych ze specjalizacją europeistyka na Uniwersytecie Warszawskim (2003), absolwent Podyplomowego Studium Handlu ze Wschodem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2010), a także studiów podyplomowych na kierunku energetyka odnawialna dla biznesu w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (2021).

Od połowy lat 90. XX w. pracował jako reporter, dziennikarz (m.in. Rozgłośnia/Radiostacja Harcerska, TVN CNBC, Telewizja Polska SA, „Rzeczpospolita”), kierownik redakcji wiadomości w Polskim Radiu Bis i Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Od 2013 r. jest przewodniczącym Polsko-Ukraińskiego Klubu Dziennikarzy, w ramach którego zajmuje się tematyką stosunków UE–Ukraina oraz sprawami dotyczącymi energetyki Ukrainy.

W 2020 r. założył Klub Energetyczny organizujący ekskluzywne spotkania branży energetycznej z administracją i światem nauki.

Współtwórca Dekalogu polskiej transformacji energetycznej (2022).

dr hab. Adrian Horzyk prof. AGH, prof. PANS

Wykładowca AGH, specjalista w zakresie IT

Absolwent studiów informatycznych magisterskich na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykładowca na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Zakładzie Informatyki w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, profesor nadzwyczajny obu uczelni. Uczestnik wielu konferencji, programów, projektów i sesji naukowych w kraju i za granicą (m.in. Niemcy, Grecja, Włochy, Hiszpania, Czechy, Austria, Indie, Chiny, Brazylia, USA). Recenzent czasopism naukowych.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej, inżynierii wiedzy, algorytmach uczenia oraz modelowaniu neuronów i ich sieci, jak również wdrażaniu rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach. Współpracuje z wieloma firmami informatycznymi.

Współzałożyciel i członek Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, należącego do European Coordination Committee on Artificial Intelligence.

Od 2011 r. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych. Od 2017 r. członek Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, od 2018 r. – European Neural Network Society oraz Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), od 2020 r. – Polskiej Sekcji Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE).

dr hab. Adrian Horzyk prof. AGH, prof. PANS

Wykładowca AGH, specjalista w zakresie IT

16
dr hab. Adrian Horzyk prof. AGH, prof. PANS

Wykładowca AGH, specjalista w zakresie IT

Absolwent studiów informatycznych magisterskich na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykładowca na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w Zakładzie Informatyki w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, profesor nadzwyczajny obu uczelni. Uczestnik wielu konferencji, programów, projektów i sesji naukowych w kraju i za granicą (m.in. Niemcy, Grecja, Włochy, Hiszpania, Czechy, Austria, Indie, Chiny, Brazylia, USA). Recenzent czasopism naukowych.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na sztucznej inteligencji, inteligencji obliczeniowej, inżynierii wiedzy, algorytmach uczenia oraz modelowaniu neuronów i ich sieci, jak również wdrażaniu rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach. Współpracuje z wieloma firmami informatycznymi.

Współzałożyciel i członek Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, należącego do European Coordination Committee on Artificial Intelligence.

Od 2011 r. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych. Od 2017 r. członek Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, od 2018 r. – European Neural Network Society oraz Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), od 2020 r. – Polskiej Sekcji Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE).

dr hab. inż Magdalena Dudek, prof. AGH

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozproszonych systemów energetycznych z wykorzystaniem wodoru i ogniw paliwowych dla zastosowań stacjonarnych i mobilnych. Kieruje  Zespołem ds. technologii wodorowych i ogniw paliwowych, który ściśle współpracuje z przemysłem i otoczeniem gospodarczym w kraju i zagranicą.  Zespół z sukcesem zrealizował projekty dotyczące implementacji wodoru w  bezzałogowych statkach powietrznych, pojazdach elektrycznych czy energetycznych systemach wyspowych. 

Magdalena Dudek koordynuje prace w AGH w Krakowie  w ramach Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. 

dr hab. inż Magdalena Dudek, prof. AGH

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie

16
dr hab. inż Magdalena Dudek, prof. AGH

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozproszonych systemów energetycznych z wykorzystaniem wodoru i ogniw paliwowych dla zastosowań stacjonarnych i mobilnych. Kieruje  Zespołem ds. technologii wodorowych i ogniw paliwowych, który ściśle współpracuje z przemysłem i otoczeniem gospodarczym w kraju i zagranicą.  Zespół z sukcesem zrealizował projekty dotyczące implementacji wodoru w  bezzałogowych statkach powietrznych, pojazdach elektrycznych czy energetycznych systemach wyspowych. 

Magdalena Dudek koordynuje prace w AGH w Krakowie  w ramach Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. 
prof. Grzegorz Przebinda

Kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 Profesor w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Rusycysta i historyk idei. Absolwent filologii rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W obszarze jego zainteresowań znajduje się kultura krajów wschodniosłowiańskich – Rosji, Ukrainy i Białorusi – a także ich związki z kulturą i historią Polski. Zajmuje się też ekumenizmem chrześcijańskim w odniesieniu do relacji prawosławia z katolicyzmem.

W latach 1999–2005 i 2008–2012 dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2005 r. kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich, w latach 2012–2020 rektor Karpackiej Państwowej Uczelni im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Wielokrotnie uzyskiwał stypendia naukowe na wyjazdy zagraniczne i rozwijanie kariery naukowej na uniwersytetach takich krajów jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Anglia, Rosja, Bułgaria, Białoruś, Ukraina, Litwa, Estonia, Słowenia.

Członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Rusycystycznego”, Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1999–2018 członek pierwszej redakcji pisma „Nowaja Polsza” (red. nacz. Jerzy Pomianowski). Autor ponad 400 publikacji – zarówno naukowych, jak i artykułów w prasie naukowej i codziennej, także zagranicznej – w kilku językach. Opublikował m.in. książki: Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej 1832–1922 (1998, nominacja do Nagrody im. Jana Długosza w 1999), wspólnie z Józefem Smagą Kto jest kim w Rosji po 1917 roku (2000), Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy (2001, nominacja do Nagrody im. Jana Długosza w 2002), From Chaadayev to Solovyov: Russian Modern Thinkers Between East and West (Berlin: Peter Lang, 2022). W druku: Ostatnia wojna Putina. Rozprawa filologa z Rosją.

W 2016 r. wraz z żoną Leokadią Anną i synem Igorem przetłumaczył na język polski Mistrza i Małgorzatę Michaiła Bułhakowa.

W 2015 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2018 r. brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, w 2019 – medalem Za Zasługi dla Krosna.


prof. Grzegorz Przebinda

Kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

16
prof. Grzegorz Przebinda

Kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 Profesor w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.

Rusycysta i historyk idei. Absolwent filologii rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W obszarze jego zainteresowań znajduje się kultura krajów wschodniosłowiańskich – Rosji, Ukrainy i Białorusi – a także ich związki z kulturą i historią Polski. Zajmuje się też ekumenizmem chrześcijańskim w odniesieniu do relacji prawosławia z katolicyzmem.

W latach 1999–2005 i 2008–2012 dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2005 r. kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich, w latach 2012–2020 rektor Karpackiej Państwowej Uczelni im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Wielokrotnie uzyskiwał stypendia naukowe na wyjazdy zagraniczne i rozwijanie kariery naukowej na uniwersytetach takich krajów jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Anglia, Rosja, Bułgaria, Białoruś, Ukraina, Litwa, Estonia, Słowenia.

Członek komitetu redakcyjnego „Przeglądu Rusycystycznego”, Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 1999–2018 członek pierwszej redakcji pisma „Nowaja Polsza” (red. nacz. Jerzy Pomianowski). Autor ponad 400 publikacji – zarówno naukowych, jak i artykułów w prasie naukowej i codziennej, także zagranicznej – w kilku językach. Opublikował m.in. książki: Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej 1832–1922 (1998, nominacja do Nagrody im. Jana Długosza w 1999), wspólnie z Józefem Smagą Kto jest kim w Rosji po 1917 roku (2000), Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy (2001, nominacja do Nagrody im. Jana Długosza w 2002), From Chaadayev to Solovyov: Russian Modern Thinkers Between East and West (Berlin: Peter Lang, 2022). W druku: Ostatnia wojna Putina. Rozprawa filologa z Rosją.

W 2016 r. wraz z żoną Leokadią Anną i synem Igorem przetłumaczył na język polski Mistrza i Małgorzatę Michaiła Bułhakowa.

W 2015 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2018 r. brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, w 2019 – medalem Za Zasługi dla Krosna.


dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. AGH

Specjalista ds. AI oraz pojazdów autonomicznych, menadżer zespołu produktowego oraz główny inżynier w Aptiv Services Poland SA.

Wykładowca w Katedrze Automatyki i Robotyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, modelowania i symulacji, systemów autonomicznych, systemów dynamicznych oraz zastosowania teorii sterowania w systemach oprogramowania.

Od 2001 r. zatrudniony w globalnym centrum technologicznym Aptiv Services Poland SA w Krakowie, gdzie jako kierownik ds. nowych aplikacji AI/ML jest odpowiedzialny za opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie w praktyce nowych technologii z zakresu sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego. Kieruje również Zespołem Systemów Dynamicznych i Teorii Sterowania na AGH, w ramach którego działa Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Pojazdów Autonomicznych AGH-Aptiv.

Członek Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. AGH

Specjalista ds. AI oraz pojazdów autonomicznych, menadżer zespołu produktowego oraz główny inżynier w Aptiv Services Poland SA.

16
dr hab. inż. Paweł Skruch, prof. AGH

Specjalista ds. AI oraz pojazdów autonomicznych, menadżer zespołu produktowego oraz główny inżynier w Aptiv Services Poland SA.

Wykładowca w Katedrze Automatyki i Robotyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, modelowania i symulacji, systemów autonomicznych, systemów dynamicznych oraz zastosowania teorii sterowania w systemach oprogramowania.

Od 2001 r. zatrudniony w globalnym centrum technologicznym Aptiv Services Poland SA w Krakowie, gdzie jako kierownik ds. nowych aplikacji AI/ML jest odpowiedzialny za opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie w praktyce nowych technologii z zakresu sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego. Kieruje również Zespołem Systemów Dynamicznych i Teorii Sterowania na AGH, w ramach którego działa Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Pojazdów Autonomicznych AGH-Aptiv.

Członek Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

dr inż. Mikołaj Oettingen

Ekspert w zakresie energetyki jądrowej

Ukończył studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz w Międzywydziałowej Szkole Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest wykładowcą Wydziału Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej. Specjalizuje się w energetyce, w szczególności energetyce jądrowej. Brał udział m.in. w szkoleniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz w kursach na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley, w Szkole Biznesu Haasa.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie energetyki jądrowej, ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik wielu konferencji naukowych, popularyzator nauki oraz recenzent czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Uczestniczył w szeregu przedsięwzięć międzynarodowych dotyczących projektowania innowacyjnych reaktorów jądrowych. W latach 2022–2023 pełnił funkcję profesora wizytującego na Wydziale Inżynierii Elektrowni Jądrowych międzynarodowej szkoły KEPCO International Nuclear Graduate School w Ulsanie w Korei Południowej, gdzie zajmował się m.in. badaniami naukowymi nad reaktorami jądrowymi typu PWR oraz opracowywał programy edukacyjne z zakresu energetyki jądrowej.

dr inż. Mikołaj Oettingen

Ekspert w zakresie energetyki jądrowej

16
dr inż. Mikołaj Oettingen

Ekspert w zakresie energetyki jądrowej

Ukończył studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz w Międzywydziałowej Szkole Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest wykładowcą Wydziału Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej. Specjalizuje się w energetyce, w szczególności energetyce jądrowej. Brał udział m.in. w szkoleniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej oraz w kursach na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley, w Szkole Biznesu Haasa.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie energetyki jądrowej, ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, uczestnik wielu konferencji naukowych, popularyzator nauki oraz recenzent czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Uczestniczył w szeregu przedsięwzięć międzynarodowych dotyczących projektowania innowacyjnych reaktorów jądrowych. W latach 2022–2023 pełnił funkcję profesora wizytującego na Wydziale Inżynierii Elektrowni Jądrowych międzynarodowej szkoły KEPCO International Nuclear Graduate School w Ulsanie w Korei Południowej, gdzie zajmował się m.in. badaniami naukowymi nad reaktorami jądrowymi typu PWR oraz opracowywał programy edukacyjne z zakresu energetyki jądrowej.

dr inż. Paweł Gajda

Ekspert w zakresie energetyki jądrowej

Wykładowca Wydziału Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej energetyki jądrowej, zajmuje się m.in. bezpieczeństwem jądrowym, rolą energetyki jądrowej w niskoemisyjnych systemach energetycznych, fizyką reaktorową oraz technologiami reaktorów nowej generacji. Uczestnik licznych międzynarodowych projektów badawczych z zakresu nowych technologii reaktorowych. Szkolił się m.in. w Nuclear Technology and Education Center JAEA, Karlsruhe Institute of Technology i Saclay Nuclear Research Centre CEA.

Ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny projektów badawczych z zakresu energetyki jądrowej. Wiceprezes European Nuclear Society, zrzeszającego specjalistów w zakresie energetyki jądrowej z 22 krajów europejskich oraz Izraela, powstałej w 2021 r. Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland w programie Climate Positive, podejmującej szeroko pojętą tematykę zagrożeń klimatycznych dla współczesnego świata, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

Jest aktywnym propagatorem rzetelnej wiedzy dotyczącej korzystania z energetyki jądrowej. Należy do zarządu fundacji Instytut Zrównoważonej Energetyki, w której zajmuje się projektami mającymi na celu edukację i popularyzację wiedzy dotyczącej energetyki, w tym programem poświęconych jej lekcji dla szkół.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących energetyki jądrowej. Laureat odznaki Za Zasługi dla Energetyki (2021), przyznawanej przez ministra klimatu i środowiska, oraz Jan Runnemark Award (2020), przyznawanej przez ENS Young Generation Network.

dr inż. Paweł Gajda

Ekspert w zakresie energetyki jądrowej

16
dr inż. Paweł Gajda

Ekspert w zakresie energetyki jądrowej

Wykładowca Wydziału Energetyki i Paliw w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej energetyki jądrowej, zajmuje się m.in. bezpieczeństwem jądrowym, rolą energetyki jądrowej w niskoemisyjnych systemach energetycznych, fizyką reaktorową oraz technologiami reaktorów nowej generacji. Uczestnik licznych międzynarodowych projektów badawczych z zakresu nowych technologii reaktorowych. Szkolił się m.in. w Nuclear Technology and Education Center JAEA, Karlsruhe Institute of Technology i Saclay Nuclear Research Centre CEA.

Ekspert Komisji Europejskiej ds. oceny projektów badawczych z zakresu energetyki jądrowej. Wiceprezes European Nuclear Society, zrzeszającego specjalistów w zakresie energetyki jądrowej z 22 krajów europejskich oraz Izraela, powstałej w 2021 r. Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland w programie Climate Positive, podejmującej szeroko pojętą tematykę zagrożeń klimatycznych dla współczesnego świata, sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

Jest aktywnym propagatorem rzetelnej wiedzy dotyczącej korzystania z energetyki jądrowej. Należy do zarządu fundacji Instytut Zrównoważonej Energetyki, w której zajmuje się projektami mającymi na celu edukację i popularyzację wiedzy dotyczącej energetyki, w tym programem poświęconych jej lekcji dla szkół.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących energetyki jądrowej. Laureat odznaki Za Zasługi dla Energetyki (2021), przyznawanej przez ministra klimatu i środowiska, oraz Jan Runnemark Award (2020), przyznawanej przez ENS Young Generation Network.

Dominika Niewierska

Dyrektor Działu Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych ORLEN S.A.

Odpowiada za koordynację rozwoju projektów wodorowych w Grupie Kapitałowej Orlen. Zajmuje się pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego dla projektów strategicznych Grupy. Zajmuje się także sprawami międzynarodowymi, włączając się w tworzenie europejskich i krajowych ram regulacyjnych dla nowych przedsiębiorstw.

Zanim dołączyła do Orlenu, była starszym ekspertem ds. badań i rozwoju w jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w obszarze innowacji, badań i rozwoju. Kierowała kilkoma multidyscyplinarnymi przedsięwzięciami, w tym międzynarodowym projektem demonstracyjnym wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) z wykorzystaniem finansowania pomocowego, we współpracy z Komisją Europejską.

Od 2018 roku opracowała wiele koncepcji i pomysłów na projekty z wykorzystaniem nisko- i zeroemisyjnych technologii wodorowych.

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, posiada tytuł magistra Inżynierii Procesowej i Środowiska w zakresie ochrony powietrza, uzupełniony certyfikatem profesjonalnego zarządzania projektami.

Dominika Niewierska

Dyrektor Działu Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych ORLEN S.A.

16
Dominika Niewierska

Dyrektor Działu Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych ORLEN S.A.

Odpowiada za koordynację rozwoju projektów wodorowych w Grupie Kapitałowej Orlen. Zajmuje się pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego dla projektów strategicznych Grupy. Zajmuje się także sprawami międzynarodowymi, włączając się w tworzenie europejskich i krajowych ram regulacyjnych dla nowych przedsiębiorstw.

Zanim dołączyła do Orlenu, była starszym ekspertem ds. badań i rozwoju w jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem w obszarze innowacji, badań i rozwoju. Kierowała kilkoma multidyscyplinarnymi przedsięwzięciami, w tym międzynarodowym projektem demonstracyjnym wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) z wykorzystaniem finansowania pomocowego, we współpracy z Komisją Europejską.

Od 2018 roku opracowała wiele koncepcji i pomysłów na projekty z wykorzystaniem nisko- i zeroemisyjnych technologii wodorowych.

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, posiada tytuł magistra Inżynierii Procesowej i Środowiska w zakresie ochrony powietrza, uzupełniony certyfikatem profesjonalnego zarządzania projektami.
dr Jakub Kwaśny

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w Krakowie

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwent studiów na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładowca w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wcześniej dyrektor merytoryczny kierunków MBA in General Management oraz MBA in Community Management. Prowadził gościnnie wykłady na wielu uczelniach w Polsce.

W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się: aktywność klastrów przemysłowych, atrakcyjność inwestycyjna i lokalizacja zaawansowanych usług biznesowych, a także rozwój regionalny i funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz polityka spójności Unii Europejskiej. Autor i współautor wielu publikacji naukowych.

Ekspert fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Centrum Polityk Publicznych UEK. Członek międzynarodowej grupy badawczej Pays du Groupe de Visegrad, członek zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Economic Society of Thessaloniki.

Aktywny działacz samorządowy w regionie tarnowskim – Przewodniczący Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, członek polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, od 2006 r. radny miejski. Był też Przewodniczącym Rady Programowej Radia Kraków SA (2012–2017).

dr Jakub Kwaśny

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w Krakowie

16
dr Jakub Kwaśny

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w Krakowie

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, absolwent studiów na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładowca w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wcześniej dyrektor merytoryczny kierunków MBA in General Management oraz MBA in Community Management. Prowadził gościnnie wykłady na wielu uczelniach w Polsce.

W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się: aktywność klastrów przemysłowych, atrakcyjność inwestycyjna i lokalizacja zaawansowanych usług biznesowych, a także rozwój regionalny i funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz polityka spójności Unii Europejskiej. Autor i współautor wielu publikacji naukowych.

Ekspert fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Centrum Polityk Publicznych UEK. Członek międzynarodowej grupy badawczej Pays du Groupe de Visegrad, członek zarządu oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek Economic Society of Thessaloniki.

Aktywny działacz samorządowy w regionie tarnowskim – Przewodniczący Tarnowskiego Komitetu Rewitalizacji, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, członek polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów, od 2006 r. radny miejski. Był też Przewodniczącym Rady Programowej Radia Kraków SA (2012–2017).

Przemysław Roth

Dyrektor Generalny Centrum Dyson w Krakowie

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie na kluczowych stanowiskach zarządczych w międzynarodowych firmach, w Polsce, Francji i Niemczech. Pracuje w sektorach finansów i zakupów oraz zarządzania operacyjnego w takich branżach, jak motoryzacja, przemysł lotniczy, transport morski i lotniczy oraz przemysł spożywczy. Był m.in. Prezesem Zarządu Rolls-Royce Polska Sp. z o.o., a także jest Członkiem Zarządu stowarzyszenia ASPIRE, zrzeszającego firmy operujące w obszarze IT i Business Services.  

Przemysław Roth

Dyrektor Generalny Centrum Dyson w Krakowie

16
Przemysław Roth

Dyrektor Generalny Centrum Dyson w Krakowie

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie na kluczowych stanowiskach zarządczych w międzynarodowych firmach, w Polsce, Francji i Niemczech. Pracuje w sektorach finansów i zakupów oraz zarządzania operacyjnego w takich branżach, jak motoryzacja, przemysł lotniczy, transport morski i lotniczy oraz przemysł spożywczy. Był m.in. Prezesem Zarządu Rolls-Royce Polska Sp. z o.o., a także jest Członkiem Zarządu stowarzyszenia ASPIRE, zrzeszającego firmy operujące w obszarze IT i Business Services.  
Tomasz Jaworski

Niezależny międzynarodowy ekspert transformacji cyfrowej sektora publicznego, wykładowca akademicki

Specjalista z zakresu IT. Główny obszar jego zainteresowań stanowi transformacja cyfrowa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zajmuje się m.in. popularyzowaniem nowych technologii, tworzeniem z ich wykorzystaniem rozwiązań dotyczących automatyzacji procesów, udziela konsultacji i wsparcia w zakresie technologii oraz IT dla biznesu. Ma wieloletnie doświadczenie również w sektorach cyberbezpieczeństwa i cyfrowej polityki zdrowotnej.

Współpracował z Ministerstwem Finansów, Kancelarią Sejmu, licznymi bankami (PKO BP, Polbankiem EFG, Raiffeisen Bankiem) oraz stacjami radiowymi, m.in. Polskim Radiem SA i Polskim Radiem Olsztyn.

Uczestniczył w innowacyjnych projektach w międzynarodowych firmach, takich jak Microsoft, Dell EMC, Oracle i HPE.

Wykładowca oraz prelegent na wykładach gościnnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Akademii Leona Koźmińskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, autor licznych publikacji branżowych oraz uczestnik wielu konferencji naukowych.

Tomasz Jaworski

Niezależny międzynarodowy ekspert transformacji cyfrowej sektora publicznego, wykładowca akademicki

16
Tomasz Jaworski

Niezależny międzynarodowy ekspert transformacji cyfrowej sektora publicznego, wykładowca akademicki

Specjalista z zakresu IT. Główny obszar jego zainteresowań stanowi transformacja cyfrowa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zajmuje się m.in. popularyzowaniem nowych technologii, tworzeniem z ich wykorzystaniem rozwiązań dotyczących automatyzacji procesów, udziela konsultacji i wsparcia w zakresie technologii oraz IT dla biznesu. Ma wieloletnie doświadczenie również w sektorach cyberbezpieczeństwa i cyfrowej polityki zdrowotnej.

Współpracował z Ministerstwem Finansów, Kancelarią Sejmu, licznymi bankami (PKO BP, Polbankiem EFG, Raiffeisen Bankiem) oraz stacjami radiowymi, m.in. Polskim Radiem SA i Polskim Radiem Olsztyn.

Uczestniczył w innowacyjnych projektach w międzynarodowych firmach, takich jak Microsoft, Dell EMC, Oracle i HPE.

Wykładowca oraz prelegent na wykładach gościnnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Warszawskiej, Akademii Leona Koźmińskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, autor licznych publikacji branżowych oraz uczestnik wielu konferencji naukowych.
Sławomir Dębski

Moderator, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Historyk, politolog, ekspert ds. międzynarodowych. Autor książek, artykułów i zbiorów źródeł historii dyplomacji. W latach 2011–2016 dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Zainteresowania: polska polityka zagraniczna, polityka zewnętrzna UE, NATO, rosyjska polityka zagraniczna i wewnętrzna, stosunki niemiecko-rosyjskie.  

Sławomir Dębski

Moderator, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

16
Sławomir Dębski

Moderator, Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Historyk, politolog, ekspert ds. międzynarodowych. Autor książek, artykułów i zbiorów źródeł historii dyplomacji. W latach 2011–2016 dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Zainteresowania: polska polityka zagraniczna, polityka zewnętrzna UE, NATO, rosyjska polityka zagraniczna i wewnętrzna, stosunki niemiecko-rosyjskie.  
Jakub Bator

Wiceprezydent Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP)

Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia menadżerskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2011 r. Członek Zarządu ds. Produkcji Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, odpowiedzialny za funkcjonowanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. W latach 2015–2022 r. pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora ZTPO. Jeden z założycieli oraz wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (SPEO). Wiceprezydent Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP). Członek European Federation of Local and Regional Energy Companies (CEDEC). Członek European Energy Forum (EEF). Koncentruje się na ciągłym doskonaleniu procesu zarządzania. Jest w trakcie pracy nad rozprawą doktorską pt.: Zastosowanie wysokowapniowych popiołów lotnych z termicznej utylizacji odpadów w procesie karbonatyzacji, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jakub Bator

Wiceprezydent Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP)

16
Jakub Bator

Wiceprezydent Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP)

Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia menadżerskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2011 r. Członek Zarządu ds. Produkcji Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, odpowiedzialny za funkcjonowanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. W latach 2015–2022 r. pełnił jednocześnie funkcję Dyrektora ZTPO. Jeden z założycieli oraz wiceprezes Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów (SPEO). Wiceprezydent Confederation of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP). Członek European Federation of Local and Regional Energy Companies (CEDEC). Członek European Energy Forum (EEF). Koncentruje się na ciągłym doskonaleniu procesu zarządzania. Jest w trakcie pracy nad rozprawą doktorską pt.: Zastosowanie wysokowapniowych popiołów lotnych z termicznej utylizacji odpadów w procesie karbonatyzacji, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Piotr Ciepiela

Partner, Globalny Lider Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii, EY

Ukończył studia na kierunku kryptografia i sieci komputerowe na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Światowej klasy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Współtwórca wielu międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów sterowania przemysłowego, ekspert w zakresie zagadnień związanych z ochroną infrastruktury krytycznej dla Unii Europejskiej, rządów państw oraz operatorów. Zajmuje się obszarami takimi jak OT/IoT, AI, metaverse, cloud czy quantum computing.

Od 2005 r. pracownik EY Business Advisory Polska, obecnie Globalny Lider Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii, współzałożyciel zespołów technologii operacyjnych (OT) i IoT w EY. Wcześniej Lider Zespołu ds. Bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej w EMEIA. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w zakresie bezpieczeństwa OT i IoT, m.in. w USA, Europie, Azji, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie.

Współautor książki poświęconej infrastrukturze krytycznej oraz wielu artykułów w prasie branżowej (mi.in. w „Harvard Business Review”). Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących cyberbezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej.

Piotr Ciepiela

Partner, Globalny Lider Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii, EY

16
Piotr Ciepiela

Partner, Globalny Lider Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii, EY

Ukończył studia na kierunku kryptografia i sieci komputerowe na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Światowej klasy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii. Współtwórca wielu międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów sterowania przemysłowego, ekspert w zakresie zagadnień związanych z ochroną infrastruktury krytycznej dla Unii Europejskiej, rządów państw oraz operatorów. Zajmuje się obszarami takimi jak OT/IoT, AI, metaverse, cloud czy quantum computing.

Od 2005 r. pracownik EY Business Advisory Polska, obecnie Globalny Lider Bezpieczeństwa Architektury i Nowoczesnych Technologii, współzałożyciel zespołów technologii operacyjnych (OT) i IoT w EY. Wcześniej Lider Zespołu ds. Bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej w EMEIA. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami w zakresie bezpieczeństwa OT i IoT, m.in. w USA, Europie, Azji, Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie.

Współautor książki poświęconej infrastrukturze krytycznej oraz wielu artykułów w prasie branżowej (mi.in. w „Harvard Business Review”). Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych dotyczących cyberbezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej.

Łukasz Grala

Mentor i futurolog, CEO TIDK

Naukowo związany z Politechniką Poznańską w zakresie eksploracji danych. Od 2010 r. Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii „Platforma danych”. Jeden z 50 MVP w kategorii „AI” na świecie od 2018 r. Na co dzień mentoruje zespół TIDK i przewodzi realizacji innowacyjnych projektów dla największych polskich organizacji. Najczęściej projekty te obejmują koncepcje i strategie data driven, wdrożenie nowoczesnych platform analitycznych, budowę systemów rekomendacyjnych, prognostycznych czy optymalizacje i automatyzacje wykorzystujące uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.

Pasjonuje się eksploracją tematów futurologicznych – śledzi i bada najnowsze osiągnięcia naukowe oraz technologiczne w zakresie AI, ML i zaawansowanej analityki. Jego misją jest ewangelizacja świata biznesu w obszarze lepszego wykorzystania potencjału danych. Łukasz od 2021 r. tworzy podcast Opór jest daremny. Nadchodzi AI! i regularnie gości w audycji Patrycjusza Wyżgi Patronautyka w Radio 357. Chętnie inwestuje i łączy pasjonatów w ramach nowych inicjatyw, które wypracowują rozwiązania umożliwiające czerpanie korzyści z osiągnięć sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest start-up AI4.BIO, którego misję stanowi podniesienie jakości zdrowia i życia dzięki sile AI.

Łukasz Grala

Mentor i futurolog, CEO TIDK

16
Łukasz Grala

Mentor i futurolog, CEO TIDK

Naukowo związany z Politechniką Poznańską w zakresie eksploracji danych. Od 2010 r. Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii „Platforma danych”. Jeden z 50 MVP w kategorii „AI” na świecie od 2018 r. Na co dzień mentoruje zespół TIDK i przewodzi realizacji innowacyjnych projektów dla największych polskich organizacji. Najczęściej projekty te obejmują koncepcje i strategie data driven, wdrożenie nowoczesnych platform analitycznych, budowę systemów rekomendacyjnych, prognostycznych czy optymalizacje i automatyzacje wykorzystujące uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.

Pasjonuje się eksploracją tematów futurologicznych – śledzi i bada najnowsze osiągnięcia naukowe oraz technologiczne w zakresie AI, ML i zaawansowanej analityki. Jego misją jest ewangelizacja świata biznesu w obszarze lepszego wykorzystania potencjału danych. Łukasz od 2021 r. tworzy podcast Opór jest daremny. Nadchodzi AI! i regularnie gości w audycji Patrycjusza Wyżgi Patronautyka w Radio 357. Chętnie inwestuje i łączy pasjonatów w ramach nowych inicjatyw, które wypracowują rozwiązania umożliwiające czerpanie korzyści z osiągnięć sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest start-up AI4.BIO, którego misję stanowi podniesienie jakości zdrowia i życia dzięki sile AI.

Paweł Lisicki

Moderator, dziennikarz, publicysta, eseista i tłumacz literacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów założył i prowadził koło naukowe Koło Młodych Prawników, był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a w marcu 1988 r. został członkiem jawnego Komitetu Założycielskiego NZS Uniwersytetu Warszawskiego.  

W latach 1991–1993 dziennikarz „Życia Warszawy”, od 1993 r. pracował w dzienniku „Rzeczpospolita”, gdzie kierował działem „Opinie”, był zastępcą redaktora naczelnego (2004–2005), a w latach 2006–2011 redaktorem naczelnym. Współzałożyciel (2011) i redaktor naczelny (2011–2012) tygodnika „Uważam Rze”, od 2013 r. współwydawca i redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. Publikował także m.in. w miesięczniku „Znak” i „Przeglądzie Politycznym”.  

W latach 2016–2020 był jednym z prowadzących audycji „Salon polityczny Trójki”, będącej częścią porannego pasma „Zapraszamy do Trójki”, emitowanej na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia. 

W 2015 r. był członkiem jury Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas. 

Paweł Lisicki

Moderator, dziennikarz, publicysta, eseista i tłumacz literacki

16
Paweł Lisicki

Moderator, dziennikarz, publicysta, eseista i tłumacz literacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów założył i prowadził koło naukowe Koło Młodych Prawników, był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a w marcu 1988 r. został członkiem jawnego Komitetu Założycielskiego NZS Uniwersytetu Warszawskiego.  

W latach 1991–1993 dziennikarz „Życia Warszawy”, od 1993 r. pracował w dzienniku „Rzeczpospolita”, gdzie kierował działem „Opinie”, był zastępcą redaktora naczelnego (2004–2005), a w latach 2006–2011 redaktorem naczelnym. Współzałożyciel (2011) i redaktor naczelny (2011–2012) tygodnika „Uważam Rze”, od 2013 r. współwydawca i redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. Publikował także m.in. w miesięczniku „Znak” i „Przeglądzie Politycznym”.  

W latach 2016–2020 był jednym z prowadzących audycji „Salon polityczny Trójki”, będącej częścią porannego pasma „Zapraszamy do Trójki”, emitowanej na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia. 

W 2015 r. był członkiem jury Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas. 
Rafał Ziemkiewicz

Pisarz, dziennikarz, komentator polityczny i społeczny

Dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny, pisarz specjalizujący się w literaturze fantastycznonaukowej i społeczno-obyczajowej. Współzałożyciel stowarzyszenia Endecja. 

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jako pisarz SF debiutował opowiadaniem Z palcem na spuście w tygodniku „Odgłosy” (1982). Trzykrotnie nagradzany prestiżową nagrodą im. Janusza A. Zajdla. Był redaktorem naczelnym magazynu „Fenix” i członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Karierę publicysty zaczynał jako felietonista „Najwyższego Czasu!”. Był związany z „Gazetą Polską” od początku jej istnienia, gdzie najpierw kierował działem Cywilizacja, a następnie działem Publicystyka.  

Jego teksty ukazywały się w tygodniku „Wprost”, „Newsweek Polska” i „Przewodniku Katolickim”. Pojedyncze publikacje drukowano również w „Polityce”. Przez kilka lat współpracował także blisko z „Rzeczpospolitą”. Do listopada 2012 r. współpracował z tygodnikiem „Uważam Rze”; odszedł wraz z całą redakcją po próbie ingerowania przez wydawcę w linię pisma i odwołaniu twórcy i redaktora naczelnego tygodnika Pawła Lisickiego. Wraz z tym zespołem współtworzy obecnie tygodnik „Do Rzeczy”. 

Pracował jako dziennikarz i publicysta m.in. w Radiu Wawa. Był gospodarzem programu publicystycznego radia Tok FM. Współpracował z radiem Vox FM, w którym prowadził poranny przegląd prasy. 

Był prezenterem telewizji śniadaniowej w programie „Kawa czy herbata” w TVP1, prowadził program kulturalny Ring. W TVP Info prowadził program „O co chodzi?”, a potem „Antysalon Ziemkiewicza”. Współpracował z TV Biznes. W stacji TVP Historia był gospodarzem kilku cyklicznych audycji. Od maja 2013 r. prowadzi autorską audycję „Salonik polityczny” na antenie Telewizji Republika. Od 1 lipca 2013 r. zasiada w składzie Rady Nadzorczej Telewizja Republika S.A. 

W 2016 r. został jednym z prowadzących publicystyczno-satyryczny program „W tyle wizji” na antenie TVP Info. Na portalu interia.pl publikował stały cotygodniowy felieton. Od listopada 2020 r. prowadzi swój własny kanał w serwisie YouTube, gdzie komentuje bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. 

W kwietniu 2005 r. został członkiem honorowym Stowarzyszenia KoLiber. W styczniu 2007 r. założył z Józefem Orłem dyskusyjny klub polityczny Klub Ronina. W czerwcu 2013 r. wszedł w skład zespołu doradców Ruchu Narodowego. 19 maja 2016 r. Rafał Ziemkiewicz wraz z niektórymi posłami Kukiz’15 ogłosił powołanie do życia Stowarzyszenie Endecja. Objął w nim funkcję przewodniczącego Rady Patronackiej. 

W latach 2005–2011 występował z Kabaretem Pod Egidą. Komentował w monologach wydarzenia, głównie ze świata polityki. 

Rafał Ziemkiewicz

Pisarz, dziennikarz, komentator polityczny i społeczny

16
Rafał Ziemkiewicz

Pisarz, dziennikarz, komentator polityczny i społeczny

Dziennikarz, publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny, pisarz specjalizujący się w literaturze fantastycznonaukowej i społeczno-obyczajowej. Współzałożyciel stowarzyszenia Endecja. 

Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jako pisarz SF debiutował opowiadaniem Z palcem na spuście w tygodniku „Odgłosy” (1982). Trzykrotnie nagradzany prestiżową nagrodą im. Janusza A. Zajdla. Był redaktorem naczelnym magazynu „Fenix” i członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Karierę publicysty zaczynał jako felietonista „Najwyższego Czasu!”. Był związany z „Gazetą Polską” od początku jej istnienia, gdzie najpierw kierował działem Cywilizacja, a następnie działem Publicystyka.  

Jego teksty ukazywały się w tygodniku „Wprost”, „Newsweek Polska” i „Przewodniku Katolickim”. Pojedyncze publikacje drukowano również w „Polityce”. Przez kilka lat współpracował także blisko z „Rzeczpospolitą”. Do listopada 2012 r. współpracował z tygodnikiem „Uważam Rze”; odszedł wraz z całą redakcją po próbie ingerowania przez wydawcę w linię pisma i odwołaniu twórcy i redaktora naczelnego tygodnika Pawła Lisickiego. Wraz z tym zespołem współtworzy obecnie tygodnik „Do Rzeczy”. 

Pracował jako dziennikarz i publicysta m.in. w Radiu Wawa. Był gospodarzem programu publicystycznego radia Tok FM. Współpracował z radiem Vox FM, w którym prowadził poranny przegląd prasy. 

Był prezenterem telewizji śniadaniowej w programie „Kawa czy herbata” w TVP1, prowadził program kulturalny Ring. W TVP Info prowadził program „O co chodzi?”, a potem „Antysalon Ziemkiewicza”. Współpracował z TV Biznes. W stacji TVP Historia był gospodarzem kilku cyklicznych audycji. Od maja 2013 r. prowadzi autorską audycję „Salonik polityczny” na antenie Telewizji Republika. Od 1 lipca 2013 r. zasiada w składzie Rady Nadzorczej Telewizja Republika S.A. 

W 2016 r. został jednym z prowadzących publicystyczno-satyryczny program „W tyle wizji” na antenie TVP Info. Na portalu interia.pl publikował stały cotygodniowy felieton. Od listopada 2020 r. prowadzi swój własny kanał w serwisie YouTube, gdzie komentuje bieżące wydarzenia społeczno-polityczne. 

W kwietniu 2005 r. został członkiem honorowym Stowarzyszenia KoLiber. W styczniu 2007 r. założył z Józefem Orłem dyskusyjny klub polityczny Klub Ronina. W czerwcu 2013 r. wszedł w skład zespołu doradców Ruchu Narodowego. 19 maja 2016 r. Rafał Ziemkiewicz wraz z niektórymi posłami Kukiz’15 ogłosił powołanie do życia Stowarzyszenie Endecja. Objął w nim funkcję przewodniczącego Rady Patronackiej. 

W latach 2005–2011 występował z Kabaretem Pod Egidą. Komentował w monologach wydarzenia, głównie ze świata polityki. 
Olha Bohdanowa

Doradca Wiceministra Finansów Ukrainy, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

Olha Bohdanowa koncentruje swoją aktywność zawodową na kwestiach liberalizacji systemu podatkowego, ochrony przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Angażuje się w działania wspierające kontakty handlowe i biznesowe pomiędzy Ukrainą a Polską, prowadzi szkolenia dla polskich przedsiębiorców z zakresu wejścia na rynek ukraiński, organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH).

Ekspert Narodowej Rady Odbudowy Ukrainy z Następstw Wojny, współautorka kilku projektów ustaw, m.in. w sprawie liberalizacji podatkowej. Partner Zarządzający Crowe Erfolg Ukraine (członek międzynarodowej sieci audytorskiej Crowe Global Top-10), osoba publiczna, ekspert podatkowy, wykładowca.

Olha Bohdanowa

Doradca Wiceministra Finansów Ukrainy, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

16
Olha Bohdanowa

Doradca Wiceministra Finansów Ukrainy, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

Olha Bohdanowa koncentruje swoją aktywność zawodową na kwestiach liberalizacji systemu podatkowego, ochrony przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Angażuje się w działania wspierające kontakty handlowe i biznesowe pomiędzy Ukrainą a Polską, prowadzi szkolenia dla polskich przedsiębiorców z zakresu wejścia na rynek ukraiński, organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH).

Ekspert Narodowej Rady Odbudowy Ukrainy z Następstw Wojny, współautorka kilku projektów ustaw, m.in. w sprawie liberalizacji podatkowej. Partner Zarządzający Crowe Erfolg Ukraine (członek międzynarodowej sieci audytorskiej Crowe Global Top-10), osoba publiczna, ekspert podatkowy, wykładowca.

Ivan Kulchytskyy

Prezes Organizacji Pozarządowej Agencja Innowacji Europejskich i Obserwator z Ukrainy w Programie Horyzont Komitetu Przemysłu Cyfrowego i Przestrzeni Kosmicznej

Członek grup ERA_UA, Strategia innowacji przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy. Członek Komisji Ekspertów ds. Rozwoju Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Transformacji Cyfrowej Ukrainy. Członek globalnej sieci Enrich. Członek grupy kontaktowej ds. innowacji ICT z Ukrainy w inicjatywie EU4Digital. Jest koordynatorem DIH I4MS Ukraina. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami krajowymi i regionalnymi z zakresu ICT, innowacji, badań i transferu technologii. Doświadczony w zarządzaniu zespołami ekspertów na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz przygotowywaniu raportów z projektów zgodnie z wymogami UE. 

Ivan Kulchytskyy

Prezes Organizacji Pozarządowej Agencja Innowacji Europejskich i Obserwator z Ukrainy w Programie Horyzont Komitetu Przemysłu Cyfrowego i Przestrzeni Kosmicznej

16
Ivan Kulchytskyy

Prezes Organizacji Pozarządowej Agencja Innowacji Europejskich i Obserwator z Ukrainy w Programie Horyzont Komitetu Przemysłu Cyfrowego i Przestrzeni Kosmicznej

Członek grup ERA_UA, Strategia innowacji przy Ministerstwie Edukacji i Nauki Ukrainy. Członek Komisji Ekspertów ds. Rozwoju Sztucznej Inteligencji przy Ministerstwie Transformacji Cyfrowej Ukrainy. Członek globalnej sieci Enrich. Członek grupy kontaktowej ds. innowacji ICT z Ukrainy w inicjatywie EU4Digital. Jest koordynatorem DIH I4MS Ukraina. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami krajowymi i regionalnymi z zakresu ICT, innowacji, badań i transferu technologii. Doświadczony w zarządzaniu zespołami ekspertów na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz przygotowywaniu raportów z projektów zgodnie z wymogami UE. 
Ary Naïm

Regional Manager for Central and South-East Europe, International Finance Corporation

Ary Naïm

Regional Manager for Central and South-East Europe, International Finance Corporation

16
Ary Naïm

Regional Manager for Central and South-East Europe, International Finance Corporation

Maciej Malik

Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Prawnik, filozof, przedsiębiorca, menadżer trzeciego sektora z 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu organizacji pozarządowych. Prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Stowarzyszenia Instytut Roździeńskiego oraz Fundacji Ius et Civis. Wieloletni konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Odbył wiele szkoleń z zarządzania i koordynowania projektami m.in. "Lider w administracji” KSAP. Posiada doświadczenie jako trener kompetencji miękkich, kluczowych i cyfrowych; realizator i koordynator projektów z zakresu edukacji historycznej, rozwoju osobistego, obsługi narzędzi cyfrowych, partycypacji społecznej, aktywności obywatelskiej. 

Maciej Malik

Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

16
Maciej Malik

Prezes Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Prawnik, filozof, przedsiębiorca, menadżer trzeciego sektora z 10-letnim doświadczeniem w prowadzeniu organizacji pozarządowych. Prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, Stowarzyszenia Instytut Roździeńskiego oraz Fundacji Ius et Civis. Wieloletni konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Odbył wiele szkoleń z zarządzania i koordynowania projektami m.in. "Lider w administracji” KSAP. Posiada doświadczenie jako trener kompetencji miękkich, kluczowych i cyfrowych; realizator i koordynator projektów z zakresu edukacji historycznej, rozwoju osobistego, obsługi narzędzi cyfrowych, partycypacji społecznej, aktywności obywatelskiej. 
dr Michał Marek

Prezes Zarządu Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa

Doktor, wykładowca na wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii naukowej "Operacja Ukraina: kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019". 

Założyciel Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Ekspert ds. przeciwdziałania dezinformacji. 

dr Michał Marek

Prezes Zarządu Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa

16
dr Michał Marek

Prezes Zarządu Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa

Doktor, wykładowca na wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii naukowej "Operacja Ukraina: kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019". 

Założyciel Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa. Ekspert ds. przeciwdziałania dezinformacji. 
Łukasz Turlej

Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE

Organizator największych imprez szachowych rangi Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy.  

Prezes Klubu Szachowego Wasko Hetman GKS Katowice, 9-krotnych drużynowych mistrzów Polski.  Propagator wykorzystania szachów jako narzędzia w edukacji i projektach społecznych. Od 1 września 2023, Klub wspólnie z Miastem Katowice oraz UNICEF, realizuje projekt Edukacji przez Szachy w Szkole w 50% katowickich szkół podstawowych.  

W latach 2018-2022 Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej.

Łukasz Turlej

Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE

16
Łukasz Turlej

Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE

Organizator największych imprez szachowych rangi Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy.  

Prezes Klubu Szachowego Wasko Hetman GKS Katowice, 9-krotnych drużynowych mistrzów Polski.  Propagator wykorzystania szachów jako narzędzia w edukacji i projektach społecznych. Od 1 września 2023, Klub wspólnie z Miastem Katowice oraz UNICEF, realizuje projekt Edukacji przez Szachy w Szkole w 50% katowickich szkół podstawowych.  

W latach 2018-2022 Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej.
Szymon Waszczyn

Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

Absolwent studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo związany z sektorami handlu i marketingu; współpracował m.in. z firmami: Noma Juniprex sp. z o.o., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Atlantic SA, SVD Group Ukraine, Bolix SA.

Od samego początku bardzo silnie związany z rynkiem wschodnim, w szczególności z Ukrainą, gdzie koncentrował swoją działalność zawodową. Od maja 2023 r. jest Prezesem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, które zrzesza Polaków pracujących w spółkach polskich i międzynarodowych prowadzących działalność biznesową w tym kraju.

Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę zaangażowany w liczne inicjatywy społeczne na rzecz pomocy Ukrainie (także jako wolontariusz). Uczestniczył w organizowaniu przyjazdów uchodźców ukraińskich do Polski. Zajmuje się tematyką powojennej odbudowy gospodarczej Ukrainy w kontekście stosunków handlowych i biznesowych z Polską.

Szymon Waszczyn

Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

16
Szymon Waszczyn

Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

Absolwent studiów w Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawodowo związany z sektorami handlu i marketingu; współpracował m.in. z firmami: Noma Juniprex sp. z o.o., Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA, Atlantic SA, SVD Group Ukraine, Bolix SA.

Od samego początku bardzo silnie związany z rynkiem wschodnim, w szczególności z Ukrainą, gdzie koncentrował swoją działalność zawodową. Od maja 2023 r. jest Prezesem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, które zrzesza Polaków pracujących w spółkach polskich i międzynarodowych prowadzących działalność biznesową w tym kraju.

Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę zaangażowany w liczne inicjatywy społeczne na rzecz pomocy Ukrainie (także jako wolontariusz). Uczestniczył w organizowaniu przyjazdów uchodźców ukraińskich do Polski. Zajmuje się tematyką powojennej odbudowy gospodarczej Ukrainy w kontekście stosunków handlowych i biznesowych z Polską.

Paweł Kurtasz

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Paweł Kurtasz to manager z wieloletnim doświadczeniem i doktor nauk technicznych. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA), ukończonych z wyróżnieniem. Przed dołączeniem do PAIH pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Były prezes INVEST-PARK DEVELOPMENT - spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Wałbrzyskiej SSE. Współzałożyciel oraz były prezes spółki zajmującej się systemami bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i drogowym. Prywatnie pasjonat lotnictwa, szybownictwa i trekkingu. 

Paweł Kurtasz

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

16
Paweł Kurtasz

Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

Paweł Kurtasz to manager z wieloletnim doświadczeniem i doktor nauk technicznych. Ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Absolwent studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA), ukończonych z wyróżnieniem. Przed dołączeniem do PAIH pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Były prezes INVEST-PARK DEVELOPMENT - spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Wałbrzyskiej SSE. Współzałożyciel oraz były prezes spółki zajmującej się systemami bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i drogowym. Prywatnie pasjonat lotnictwa, szybownictwa i trekkingu. 
Paweł Kukla

Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, specjalność "Zarządzanie Firmą". 

Odznaczony Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego (2005). Laureat Nagrody „Krakowskiego Dukata” w kategorii Kreator Przedsiębiorczości (2013). 

Członek Rad Nadzorczych Małopolskiej Agencji  Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie (2004-2006), Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (2003-2005), Uzdrowiska Rabka S.A., Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A., również Członek Zarządu (łącznie 1999-2002). Członek Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Małopolskim (2003). Od 2004 Członek Rady Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Członek Instytutu Zarządzania w Warszawie od 2000. Członek SIG od 1991. Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej. 

Członek Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych przy Marszałku Małopolski, Członek Komitetów Monitorujących MRPO 2014-2020 i FEM 2021-2027. Funkcję Prezesa Sądeckiej Izby Gospodarczej pełni od 2001r.  

Przedsiębiorca.   

Paweł Kukla

Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej

16
Paweł Kukla

Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, specjalność "Zarządzanie Firmą". 

Odznaczony Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie za działalność na rzecz rozwoju Samorządu Gospodarczego (2005). Laureat Nagrody „Krakowskiego Dukata” w kategorii Kreator Przedsiębiorczości (2013). 

Członek Rad Nadzorczych Małopolskiej Agencji  Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie (2004-2006), Euronaft Trzebinia Sp. z o.o. (2003-2005), Uzdrowiska Rabka S.A., Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A., również Członek Zarządu (łącznie 1999-2002). Członek Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Małopolskim (2003). Od 2004 Członek Rady Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Członek Instytutu Zarządzania w Warszawie od 2000. Członek SIG od 1991. Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej. 

Członek Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych przy Marszałku Małopolski, Członek Komitetów Monitorujących MRPO 2014-2020 i FEM 2021-2027. Funkcję Prezesa Sądeckiej Izby Gospodarczej pełni od 2001r.  

Przedsiębiorca.   
Piotr Ziętara

Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa SA

Absolwent studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, metod i technik zarządzania procesowego oraz studiów MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego oraz współpracą pomiędzy spółką a otoczeniem rynkowym i ich koordynacją. 

Od 2001 r. związany z Wodociągami Miasta Krakowa, gdzie pełnił funkcje m.in. kierownika Biura Zarządu i PR (jednocześnie rzecznika prasowego), Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania Personelem, Dyrektora Zarządzającego. Od 2015 r. Członek Zarządu Spółki, Wiceprezes Zarządu, a od 2017 r. Prezes Zarządu. Od 2017 r. Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. 

Aktywnie współpracuje ze światem nauki – od 2020 r. Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uczestnik licznych konferencji i sympozjów naukowych. Angażuje się także w sprawy społeczne – jest członkiem Rad Społecznych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie i Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, członkiem Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. 

W 2019 r. Piotr Ziętara dołączył do grona laureatów nagrody Krakowski Dukat w kategorii „Menedżer firmy”. W tym samym roku otrzymał Medal św. Krzysztofa – prestiżowe wyróżnienie, przyznane za wspieranie krakowskich tradycji. W 2020 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. We wrześniu 2021 r. otrzymał odznakę Honoris Gratia, przyznawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne zasługi dla miasta i mieszkańców. W grudniu 2022 r. został laureatem nagrody Amicus Hominum w kategorii „Odpowiedzialny społecznie”. 

Piotr Ziętara

Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa SA

16
Piotr Ziętara

Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa SA

Absolwent studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, metod i technik zarządzania procesowego oraz studiów MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego oraz współpracą pomiędzy spółką a otoczeniem rynkowym i ich koordynacją. 

Od 2001 r. związany z Wodociągami Miasta Krakowa, gdzie pełnił funkcje m.in. kierownika Biura Zarządu i PR (jednocześnie rzecznika prasowego), Dyrektora ds. Organizacji i Zarządzania Personelem, Dyrektora Zarządzającego. Od 2015 r. Członek Zarządu Spółki, Wiceprezes Zarządu, a od 2017 r. Prezes Zarządu. Od 2017 r. Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. 

Aktywnie współpracuje ze światem nauki – od 2020 r. Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uczestnik licznych konferencji i sympozjów naukowych. Angażuje się także w sprawy społeczne – jest członkiem Rad Społecznych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie i Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, członkiem Rady Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. 

W 2019 r. Piotr Ziętara dołączył do grona laureatów nagrody Krakowski Dukat w kategorii „Menedżer firmy”. W tym samym roku otrzymał Medal św. Krzysztofa – prestiżowe wyróżnienie, przyznane za wspieranie krakowskich tradycji. W 2020 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. We wrześniu 2021 r. otrzymał odznakę Honoris Gratia, przyznawaną przez Prezydenta Miasta Krakowa za szczególne zasługi dla miasta i mieszkańców. W grudniu 2022 r. został laureatem nagrody Amicus Hominum w kategorii „Odpowiedzialny społecznie”. 
Kazimierz Koprowski

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Doktor nauk humanistycznych. Absolwent KUL i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu oraz Zarządzania i Przedsiębiorczości w Oświacie. Samorządowiec. Radny. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie (2014-2017). Były Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa. Wykładowca. Do roku 2018 Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od roku 2018 Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Kazimierz Koprowski

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

16
Kazimierz Koprowski

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Doktor nauk humanistycznych. Absolwent KUL i Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Studia podyplomowe z Zarządzania i Marketingu oraz Zarządzania i Przedsiębiorczości w Oświacie. Samorządowiec. Radny. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie (2014-2017). Były Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa. Wykładowca. Do roku 2018 Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od roku 2018 Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Dawid Zieliński

Prezes Zarządu Columbus Energy – spółki z sektora OZE

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskał też dyplom ukończenia studiów MBA na Politechnice Krakowskiej.

Od 2007 r. zdobywał doświadczenie m.in. w takich firmach, jak Heidelberg Technology Centre, Air BP (Londyn), Mars Polska. W swojej działalności zawodowej skupia się na sektorze odnawialnych źródeł energii – od 2014 r. jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu spółki Columbus Energy (którą poprowadził do spektakularnych sukcesów biznesowych), a od 2021 r. – członkiem Rady Nadzorczej spółki Saule Technologies.

Ekspert w dziedzinie nowoczesnej energetyki, w obszarze jego zainteresowań znajdują się szczególnie innowacje w tej branży. Założyciel Fundacji Carbon Footprint, działającej na rzecz zmniejszenia śladu węglowego, członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Rady Programowej UN Global Compact Network Poland. Według rankingu przeprowadzonego przez portale Money.pl i 300Gospodarka oraz radio RMF FM zalicza się do 200 osób kreujących polską gospodarkę.

Dawid Zieliński

Prezes Zarządu Columbus Energy – spółki z sektora OZE

16
Dawid Zieliński

Prezes Zarządu Columbus Energy – spółki z sektora OZE

Absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskał też dyplom ukończenia studiów MBA na Politechnice Krakowskiej.

Od 2007 r. zdobywał doświadczenie m.in. w takich firmach, jak Heidelberg Technology Centre, Air BP (Londyn), Mars Polska. W swojej działalności zawodowej skupia się na sektorze odnawialnych źródeł energii – od 2014 r. jest akcjonariuszem i Prezesem Zarządu spółki Columbus Energy (którą poprowadził do spektakularnych sukcesów biznesowych), a od 2021 r. – członkiem Rady Nadzorczej spółki Saule Technologies.

Ekspert w dziedzinie nowoczesnej energetyki, w obszarze jego zainteresowań znajdują się szczególnie innowacje w tej branży. Założyciel Fundacji Carbon Footprint, działającej na rzecz zmniejszenia śladu węglowego, członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Rady Programowej UN Global Compact Network Poland. Według rankingu przeprowadzonego przez portale Money.pl i 300Gospodarka oraz radio RMF FM zalicza się do 200 osób kreujących polską gospodarkę.

Rafał Brzoska

Przedsiębiorca, innowator, założyciel spółki Inpost

Rafał Brzoska to polski przedsiębiorca, założyciel i Prezes Zarządu InPost – wiodącej europejskiej platformy dostaw e-commerce – anioł biznesu i współzałożyciel w bValue VC oraz InovoVC. Członek Corporate Connections Global – organizacji zrzeszającej właścicieli największych firm o przychodach minimum 106 mln euro rocznie, przedstawicieli listy „Forbes 100”. 

Flagową spółką grupy Integer jest założony przez Brzoskę InPost, który zrewolucjonizował rynek przesyłek w Polsce. Pierwszy Paczkomat® pojawił się w 2009 roku w Krakowie i bardzo szybko stał się charakterystycznym elementem polskich miast.  

Sieć autorskich maszyn Paczkomat® InPost to dziś największy i najwygodniejszy w Europie automatyczny system odbioru i doręczania paczek, ponad 30 tysięcy nowoczesnych urządzeń i 24 tysiące punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia). InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 000 e-sprzedawców. Tylko w roku 2022 firma w ramach usług kurierskich i do urządzeń Paczkomat® obsłużyła 744,9 milionów przesyłek.  

InPost podbija także inne europejskie rynki. W 2021 r. InPost przejął za 513 mln euro francuskiego giganta logistycznego Mondial Relay, co stanowiło największą polską prywatną inwestycję zagraniczną. Wejście spółki na giełdę EURONEXT-Amsterdam w 2021 r. było największym debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii kontynentu. W lipcu 2023 r. InPost nabył za 49,3 mln funtów 30% udziału i praw głosów w Menzies Distribution Group Limited, zyskując jako partnera wiodącą firmę logistyczną operującą na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

Paczkomat® InPost zapewnia konsumentom tańszą, elastyczną, wygodną, przyjazną dla środowiska i bezdotykową opcję dostawy. Dzięki temu InPost tworzy najbardziej ekologiczne rozwiązanie dostaw dla handlu elektronicznego – dostawa do urządzeń Paczkomat® redukuje emisję CO2 o dwie trzecie w porównaniu z dostawami kurierskimi na obszarach miejskich i aż o 90% na obszarach wiejskich. Ponadto pozwala na zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, a także zapewnienie wygodniejszego rozwiązania w zakresie dostarczania paczek konsumentom w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i bez konieczności oczekiwania na przesyłkę w domu. Aplikacja mobilna InPost „InPost Mobile” to jedna z najpopularniejszych aplikacji w Polsce. 

Co ważne, od lat jednym z priorytetów działania Rafała Brzoski i firmy InPost jest troska o środowisko naturalne. Strategia ESG Grupy InPost stanowi integralne uzupełnienie strategii biznesowej. InPost, jako jeden z pierwszych na polskim rynku, przystąpiliśmy do inicjatywy SBTi – do 2040 r. zamierza osiągnąć pełną neutralność klimatyczną. 

Poza aktywnością biznesową, Rafał Brzoska jest silnie zaangażowany w działalność charytatywną, którą uważa za jeden z podstawowych filarów współczesnego biznesu. Od pierwszego dnia wojny Brzoska zaangażował się w pomoc Ukrainie. Z jego inicjatywy, na potrzeby transportu humanitarnego, InPost oddał do dyspozycji setki ciężarówek i tysiące pracowników. Dodatkowo do Charkowa dotarł składający się z 34 wagonów pociąg „Konwój Polskich Serc” – największy prywatnie ufundowany transport z pomocą humanitarną dla ludności cywilnej. 

Drugim ważnym dla twórcy InPostu motywem filantropii jest wspieranie rozwoju młodych, utalentowanych i pracowitych ludzi, którzy ze względu na swoje pochodzenie i sytuację ekonomiczno-społeczną mają ograniczone możliwości edukacji. W ramach Funduszu Stypendialnego Fundacji Rafała Brzoski zdolna młodzież otrzymuje m.in. pomoc finansową, która pozwala im studiować na najlepszych uczelniach świata. 

Rafał Brzoska

Przedsiębiorca, innowator, założyciel spółki Inpost

16
Rafał Brzoska

Przedsiębiorca, innowator, założyciel spółki Inpost

Rafał Brzoska to polski przedsiębiorca, założyciel i Prezes Zarządu InPost – wiodącej europejskiej platformy dostaw e-commerce – anioł biznesu i współzałożyciel w bValue VC oraz InovoVC. Członek Corporate Connections Global – organizacji zrzeszającej właścicieli największych firm o przychodach minimum 106 mln euro rocznie, przedstawicieli listy „Forbes 100”. 

Flagową spółką grupy Integer jest założony przez Brzoskę InPost, który zrewolucjonizował rynek przesyłek w Polsce. Pierwszy Paczkomat® pojawił się w 2009 roku w Krakowie i bardzo szybko stał się charakterystycznym elementem polskich miast.  

Sieć autorskich maszyn Paczkomat® InPost to dziś największy i najwygodniejszy w Europie automatyczny system odbioru i doręczania paczek, ponad 30 tysięcy nowoczesnych urządzeń i 24 tysiące punktów PUDO w 9 krajach (Wielka Brytania, Francja, Polska, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Holandia). InPost świadczy także usługi kurierskie i fulfillment dla sprzedawców e-commerce w Polsce, współpracując z ponad 40 000 e-sprzedawców. Tylko w roku 2022 firma w ramach usług kurierskich i do urządzeń Paczkomat® obsłużyła 744,9 milionów przesyłek.  

InPost podbija także inne europejskie rynki. W 2021 r. InPost przejął za 513 mln euro francuskiego giganta logistycznego Mondial Relay, co stanowiło największą polską prywatną inwestycję zagraniczną. Wejście spółki na giełdę EURONEXT-Amsterdam w 2021 r. było największym debiutem europejskiej spółki technologicznej w historii kontynentu. W lipcu 2023 r. InPost nabył za 49,3 mln funtów 30% udziału i praw głosów w Menzies Distribution Group Limited, zyskując jako partnera wiodącą firmę logistyczną operującą na rynkach Wielkiej Brytanii i Irlandii. 

Paczkomat® InPost zapewnia konsumentom tańszą, elastyczną, wygodną, przyjazną dla środowiska i bezdotykową opcję dostawy. Dzięki temu InPost tworzy najbardziej ekologiczne rozwiązanie dostaw dla handlu elektronicznego – dostawa do urządzeń Paczkomat® redukuje emisję CO2 o dwie trzecie w porównaniu z dostawami kurierskimi na obszarach miejskich i aż o 90% na obszarach wiejskich. Ponadto pozwala na zmniejszenie zatorów komunikacyjnych, a także zapewnienie wygodniejszego rozwiązania w zakresie dostarczania paczek konsumentom w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i bez konieczności oczekiwania na przesyłkę w domu. Aplikacja mobilna InPost „InPost Mobile” to jedna z najpopularniejszych aplikacji w Polsce. 

Co ważne, od lat jednym z priorytetów działania Rafała Brzoski i firmy InPost jest troska o środowisko naturalne. Strategia ESG Grupy InPost stanowi integralne uzupełnienie strategii biznesowej. InPost, jako jeden z pierwszych na polskim rynku, przystąpiliśmy do inicjatywy SBTi – do 2040 r. zamierza osiągnąć pełną neutralność klimatyczną. 

Poza aktywnością biznesową, Rafał Brzoska jest silnie zaangażowany w działalność charytatywną, którą uważa za jeden z podstawowych filarów współczesnego biznesu. Od pierwszego dnia wojny Brzoska zaangażował się w pomoc Ukrainie. Z jego inicjatywy, na potrzeby transportu humanitarnego, InPost oddał do dyspozycji setki ciężarówek i tysiące pracowników. Dodatkowo do Charkowa dotarł składający się z 34 wagonów pociąg „Konwój Polskich Serc” – największy prywatnie ufundowany transport z pomocą humanitarną dla ludności cywilnej. 

Drugim ważnym dla twórcy InPostu motywem filantropii jest wspieranie rozwoju młodych, utalentowanych i pracowitych ludzi, którzy ze względu na swoje pochodzenie i sytuację ekonomiczno-społeczną mają ograniczone możliwości edukacji. W ramach Funduszu Stypendialnego Fundacji Rafała Brzoski zdolna młodzież otrzymuje m.in. pomoc finansową, która pozwala im studiować na najlepszych uczelniach świata. 
Jacek Zalewski

Prezes Zarządu Fundacji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Prezes Zarządu Fundacji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, inspektor w stanie spoczynku. W przeszłości: naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Analiz MSWiA nadzorującego pracę wszystkich służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wieloletni członek Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, uczestnik wielu procesów legislacyjnych w obszarze bezpieczeństwa. 

Jacek Zalewski

Prezes Zarządu Fundacji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

16
Jacek Zalewski

Prezes Zarządu Fundacji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Prezes Zarządu Fundacji Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, inspektor w stanie spoczynku. W przeszłości: naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Dyrektor Departamentu Nadzoru i Analiz MSWiA nadzorującego pracę wszystkich służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wieloletni członek Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, uczestnik wielu procesów legislacyjnych w obszarze bezpieczeństwa. 
Jan Styliński

Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Adwokat, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, v-ce prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, v-ce przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, członek stały Komitetu Monitorującego Program FENIKS, członek Rady Zamówień Publicznych. 

Specjalizuje się w rynku budowlanym i procesie inwestycyjnym, w szczególności w projektach koncesji na roboty budowlane, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, umowach FIDIC, procedurach przetargowych i regulacjach rynku budowlanego. Prowadził oraz był doradcą w kilkudziesięciu dużych projektach inwestycyjnych, w dużej mierze w modelu PPP w sektorach takich jak autostrady, drogi, parkingi, gospodarka odpadami i spalarnie, akademiki studenckie, mieszkania socjalne, budownictwo socjalne. Doradzał także w ramach standardowych zamówień publicznych, w projektach takich jak budowa drugiej linii metra w Warszawie, modernizacja Centrum Sztuki Filmowej we Wrocławiu czy realizacji terminala LNG w Świnoujściu. 

Autor kilkudziesięciu artykułów, komentarzy i opinii na temat sytuacji i wyzwań polskiego rynku budowlanego i inwestycyjnego, panelista i prelegent na najważniejszych branżowych oraz ogólnogospodarczych kongresach i konferencjach. 

Jan jest ponadto członkiem Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP, członkiem zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie. W 2019 został powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w skład Rady Zamówień Publicznych przy UZP. Pełni także funkcję członka Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. 

Założyciel i przewodniczący Rady Stowarzyszenia ASEMEA, wspierającego rozwój relacji biznesowych rynku polskiego z przedsiębiorcami z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie 

Jan Styliński

Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

16
Jan Styliński

Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Adwokat, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, v-ce prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, v-ce przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, członek stały Komitetu Monitorującego Program FENIKS, członek Rady Zamówień Publicznych. 

Specjalizuje się w rynku budowlanym i procesie inwestycyjnym, w szczególności w projektach koncesji na roboty budowlane, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, umowach FIDIC, procedurach przetargowych i regulacjach rynku budowlanego. Prowadził oraz był doradcą w kilkudziesięciu dużych projektach inwestycyjnych, w dużej mierze w modelu PPP w sektorach takich jak autostrady, drogi, parkingi, gospodarka odpadami i spalarnie, akademiki studenckie, mieszkania socjalne, budownictwo socjalne. Doradzał także w ramach standardowych zamówień publicznych, w projektach takich jak budowa drugiej linii metra w Warszawie, modernizacja Centrum Sztuki Filmowej we Wrocławiu czy realizacji terminala LNG w Świnoujściu. 

Autor kilkudziesięciu artykułów, komentarzy i opinii na temat sytuacji i wyzwań polskiego rynku budowlanego i inwestycyjnego, panelista i prelegent na najważniejszych branżowych oraz ogólnogospodarczych kongresach i konferencjach. 

Jan jest ponadto członkiem Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP, członkiem zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie. W 2019 został powołany przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w skład Rady Zamówień Publicznych przy UZP. Pełni także funkcję członka Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. 

Założyciel i przewodniczący Rady Stowarzyszenia ASEMEA, wspierającego rozwój relacji biznesowych rynku polskiego z przedsiębiorcami z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie 
Sebastian Chwedeczko

Moderator, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Architekt i urbanista, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Prezes Zarządu Biura Rozwoju Krakowa Sp. z o.o. , oraz współwłaściciel biura architektonicznego Standart Architekci.  

Konsul Honorowy Stanów Zjednoczonych Meksyku w Krakowie. 

Autor wielu znaczących projektów architektonicznych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik i mówca w ramach konferencji organizowanych przez instytucje samorządu gospodarczego oraz misji gospodarczych.  

Sebastian Chwedeczko

Moderator, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

16
Sebastian Chwedeczko

Moderator, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie

Architekt i urbanista, członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Prezes Zarządu Biura Rozwoju Krakowa Sp. z o.o. , oraz współwłaściciel biura architektonicznego Standart Architekci.  

Konsul Honorowy Stanów Zjednoczonych Meksyku w Krakowie. 

Autor wielu znaczących projektów architektonicznych i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik i mówca w ramach konferencji organizowanych przez instytucje samorządu gospodarczego oraz misji gospodarczych.  
Przemysław Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów w energetyce w SGH. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, uzyskany na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Jest współautorem patentu „Układ do magazynowania gazu ziemnego w postaci skroplonej z instalacją do odzysku energii”. 

Od ponad 25 lat jest związany z branżą energetyczną, a jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na kogeneracji gazowej. 

Czynnie uczestniczył w procesie budowy, a następnie eksploatacji dwóch elektrociepłowni wyposażonych w turbiny gazowe. Od 1997 do 2018 r. pełnił funkcje kierownicze w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach. Jako dyrektor ds. technicznych odpowiadał za całokształt zagadnień związanych z operacyjnym kierowaniem zakładami spółki. Wcześniej pełnił funkcję członka Zarządu spółki Energia Siedlce. Od marca 2018 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. odpowiedzialnego za obszar produkcji. Od lutego 2020 do kwietnia 2023 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła. 

Był współpracownikiem Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a także wykładowcą na studiach podyplomowych. Członek założyciel (2005 r.) Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, później członek zarządu i jego prezes. Jest przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Członek licznych organizacji branżowych, zasiadał w radach programowych konferencji, był ekspertem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i członkiem Rady Oddziału Południowo-Wschodniego. 

Przemysław Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE

16
Przemysław Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów w energetyce w SGH. Posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, uzyskany na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Jest współautorem patentu „Układ do magazynowania gazu ziemnego w postaci skroplonej z instalacją do odzysku energii”. 

Od ponad 25 lat jest związany z branżą energetyczną, a jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na kogeneracji gazowej. 

Czynnie uczestniczył w procesie budowy, a następnie eksploatacji dwóch elektrociepłowni wyposażonych w turbiny gazowe. Od 1997 do 2018 r. pełnił funkcje kierownicze w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach. Jako dyrektor ds. technicznych odpowiadał za całokształt zagadnień związanych z operacyjnym kierowaniem zakładami spółki. Wcześniej pełnił funkcję członka Zarządu spółki Energia Siedlce. Od marca 2018 r. pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu PGE Energia Ciepła S.A. odpowiedzialnego za obszar produkcji. Od lutego 2020 do kwietnia 2023 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu PGE Energia Ciepła. 

Był współpracownikiem Instytutu Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a także wykładowcą na studiach podyplomowych. Członek założyciel (2005 r.) Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, później członek zarządu i jego prezes. Jest przewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Członek licznych organizacji branżowych, zasiadał w radach programowych konferencji, był ekspertem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i członkiem Rady Oddziału Południowo-Wschodniego. 
Rafał Włodarski

Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna

Pan Rafał Włodarski jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w korporacyjnej oraz regulacyjnej obsłudze prawnej spółek sektora energetycznego polegającej na wsparciu spółek zarówno w ich bieżącej działalności, transakcjach, jak i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz reprezentowaniu spółek w precedensowych postępowaniach.

Posiada wieloletnie doświadczenie transakcyjne związane ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), jak również z ustalaniem zasad współpracy wspólników (joint venture) oraz przeprowadzaniu kompleksowych analiz due diligence polegających na identyfikowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzoną przez spółki działalnością.

Do obszaru jego specjalizacji należy również doradztwo prawne na rzecz spółek sektora energetycznego oraz odbiorców energii elektrycznej w zakresie obecnej, jak i planowanej legislacji, w szczególności w związku z autoprodukcją z OZE/CHP, Corporate PPA oraz aukcjami OZE.

Do stycznia 2023 r. pan Rafał Włodarski pełnił funkcję Zastępcą Dyrektora Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a przed dołączeniem do Ministerstwa Aktywów Państwowych współpracował z czołowymi kancelariami prawniczymi w Polsce, gdzie jako członek zespołów Energy & Natural Resources, Corporate/M&A oraz Banking&Finance uczestniczył w szeregu kluczowych transakcji na polskim rynku przekraczających łączną wartość 10 mld PLN. Ponadto, w okresie od września 2020 r. do stycznia 2023 r., pan Rafał Włodarski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz został wpisany na listę radców prawnych w 2013 r. po ukończeniu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Rafał Włodarski

Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna

16
Rafał Włodarski

Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna

Pan Rafał Włodarski jest radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w korporacyjnej oraz regulacyjnej obsłudze prawnej spółek sektora energetycznego polegającej na wsparciu spółek zarówno w ich bieżącej działalności, transakcjach, jak i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz reprezentowaniu spółek w precedensowych postępowaniach.

Posiada wieloletnie doświadczenie transakcyjne związane ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), jak również z ustalaniem zasad współpracy wspólników (joint venture) oraz przeprowadzaniu kompleksowych analiz due diligence polegających na identyfikowaniu ryzyk prawnych związanych z prowadzoną przez spółki działalnością.

Do obszaru jego specjalizacji należy również doradztwo prawne na rzecz spółek sektora energetycznego oraz odbiorców energii elektrycznej w zakresie obecnej, jak i planowanej legislacji, w szczególności w związku z autoprodukcją z OZE/CHP, Corporate PPA oraz aukcjami OZE.

Do stycznia 2023 r. pan Rafał Włodarski pełnił funkcję Zastępcą Dyrektora Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a przed dołączeniem do Ministerstwa Aktywów Państwowych współpracował z czołowymi kancelariami prawniczymi w Polsce, gdzie jako członek zespołów Energy & Natural Resources, Corporate/M&A oraz Banking&Finance uczestniczył w szeregu kluczowych transakcji na polskim rynku przekraczających łączną wartość 10 mld PLN. Ponadto, w okresie od września 2020 r. do stycznia 2023 r., pan Rafał Włodarski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz został wpisany na listę radców prawnych w 2013 r. po ukończeniu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.
Jakub Szymański

Wiceprezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie w administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z planowania i finansowania rozwoju (Uniwersytet Warszawski), analizy statystycznej, modelowania makroekonomicznego i stosunków gospodarczych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studiów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej (2011–2014) – do jego obowiązków należało planowanie strategiczne i przestrzenne na poziomie regionalnym oraz zarządzanie Funduszami Europejskimi – a także na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi (2015–2022). 

Od 2022 r. jest Wiceprezesem Zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, której celem jest kompleksowa rewitalizacja terenów poprzemysłowych wschodniej części Krakowa na poziomach infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym poprzez zwiększenie atrakcyjności Nowej Huty dla inwestorów, mieszkańców i turystów. 

Jakub Szymański

Wiceprezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA

16
Jakub Szymański

Wiceprezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie w administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z planowania i finansowania rozwoju (Uniwersytet Warszawski), analizy statystycznej, modelowania makroekonomicznego i stosunków gospodarczych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz studiów MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej (2011–2014) – do jego obowiązków należało planowanie strategiczne i przestrzenne na poziomie regionalnym oraz zarządzanie Funduszami Europejskimi – a także na stanowisku Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi (2015–2022). 

Od 2022 r. jest Wiceprezesem Zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, której celem jest kompleksowa rewitalizacja terenów poprzemysłowych wschodniej części Krakowa na poziomach infrastrukturalnym, funkcjonalnym i społecznym poprzez zwiększenie atrakcyjności Nowej Huty dla inwestorów, mieszkańców i turystów. 
Maciej Mróz

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora TAURON Dystrybucja

Doktor nauk technicznych. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Akademii Górniczo Hutniczej. Kształcił się również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie gdzie ukończył studia Master of Business Administration. 

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Od 2004 r. związany z zarządzaniem majątkiem i inwestycjami w TAURON Dystrybucja S.A.  W latach 2018 – 2021 Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci w TAURON Dystrybucja S.A. Od 2021 roku Wiceprezes Zarządu TAURON Zielona Energia sp. z o.o. odpowiedzialnej w Grupie TAURON za rozwój i realizacje inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii. 

Maciej Mróz

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora TAURON Dystrybucja

16
Maciej Mróz

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora TAURON Dystrybucja

Doktor nauk technicznych. Absolwent Wydziału Elektrotechniki Akademii Górniczo Hutniczej. Kształcił się również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie gdzie ukończył studia Master of Business Administration. 

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w branży energetycznej. Od 2004 r. związany z zarządzaniem majątkiem i inwestycjami w TAURON Dystrybucja S.A.  W latach 2018 – 2021 Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci w TAURON Dystrybucja S.A. Od 2021 roku Wiceprezes Zarządu TAURON Zielona Energia sp. z o.o. odpowiedzialnej w Grupie TAURON za rozwój i realizacje inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii. 
Dariusz Górczyński

Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

 Absolwent studiów dziennikarskich, ma wieloletnie doświadczenie w pracy w polskiej służbie zagranicznej na kierunku wschodnim, z urodzenia warszawiak, obecnie mieszka w Kijowie. 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Sieci w Plastics-Ukraina sp. z o.o. – firmy w 100% z polskim kapitałem, od 25 lat zajmującej się sprowadzaniem z Europy i innych części świata tworzyw sztucznych oraz ich dystrybucją na rynku ukraińskim, zapewniającej regularne dostawy półfabrykatów dla blisko 10 tys. klientów i wielu branż przemysłu. Osobiście angażuje się w liczne projekty społeczne, kulturowe i historyczne wspierane przez spółkę Plastics-Ukraina, promujące dziedzictwo Rzeczypospolitej, wiedzę o wybitnych Polakach i współpracę polsko-ukraińską. 

Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. 

Uczestnik licznych konferencji, debat, prelekcji, wywiadów. 

Dariusz Górczyński

Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

16
Dariusz Górczyński

Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie

 Absolwent studiów dziennikarskich, ma wieloletnie doświadczenie w pracy w polskiej służbie zagranicznej na kierunku wschodnim, z urodzenia warszawiak, obecnie mieszka w Kijowie. 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Sieci w Plastics-Ukraina sp. z o.o. – firmy w 100% z polskim kapitałem, od 25 lat zajmującej się sprowadzaniem z Europy i innych części świata tworzyw sztucznych oraz ich dystrybucją na rynku ukraińskim, zapewniającej regularne dostawy półfabrykatów dla blisko 10 tys. klientów i wielu branż przemysłu. Osobiście angażuje się w liczne projekty społeczne, kulturowe i historyczne wspierane przez spółkę Plastics-Ukraina, promujące dziedzictwo Rzeczypospolitej, wiedzę o wybitnych Polakach i współpracę polsko-ukraińską. 

Członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie. 

Uczestnik licznych konferencji, debat, prelekcji, wywiadów. 
prof. Krystian Szczepański

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

Doktor nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej, absolwent studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menedżerów Uniwersytetu Warszawskiego, zarządzanie w administracji publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH. Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. 

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych powołanej przez Prezydenta RP, Krajowej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Komitetu Inżynierii Środowiska PAN i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich. 

prof. Krystian Szczepański

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

16
prof. Krystian Szczepański

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego

Doktor nauk technicznych Politechniki Częstochowskiej, absolwent studiów podyplomowych: International MBA Program – Centrum Kształcenia Menedżerów Uniwersytetu Warszawskiego, zarządzanie w administracji publicznej – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, ocena i wycena zasobów przyrodniczych – SGGW i SGH. Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. 

Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest niemal w całości związane z pracą w instytucjach publicznych w dziedzinie ochrony środowiska. Jest członkiem Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych powołanej przez Prezydenta RP, Krajowej i Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Komitetu Inżynierii Środowiska PAN i ekspertem w zakresie oceny wniosków aplikacyjnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony środowiska, ocen oddziaływania na środowisko i funduszy europejskich. 
dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska, prof. UEK

Dyrektorka Programu KSB MBA + Clark Master w Krakowskiej Szkole Biznesu

Absolwentka psychologii oraz zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor habilitowana nauk społecznych, wykładowczyni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektorka Programu KSB MBA + Clark Master w Krakowskiej Szkole Biznesu.   

Członkini Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, AMA American Marketing Association, Ukrainian Marketing Association, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Wykładowczyni na uczelniach zagranicznych, m.in. w Finlandii, Austrii, Hiszpanii i USA.  

Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na marketingu i zachowaniach konsumenckich. Jest pomysłodawczynią i członkiem licznych krajowych i zagranicznych projektów badawczych z zakresu marketingu i psychologii reklamy, a także autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych wydawanych w kraju i za granicą.   

 

dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska, prof. UEK

Dyrektorka Programu KSB MBA + Clark Master w Krakowskiej Szkole Biznesu

16
dr hab. Katarzyna Sanak-Kosmowska, prof. UEK

Dyrektorka Programu KSB MBA + Clark Master w Krakowskiej Szkole Biznesu

Absolwentka psychologii oraz zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktor habilitowana nauk społecznych, wykładowczyni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektorka Programu KSB MBA + Clark Master w Krakowskiej Szkole Biznesu.   

Członkini Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, AMA American Marketing Association, Ukrainian Marketing Association, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki. Wykładowczyni na uczelniach zagranicznych, m.in. w Finlandii, Austrii, Hiszpanii i USA.  

Swoje zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje na marketingu i zachowaniach konsumenckich. Jest pomysłodawczynią i członkiem licznych krajowych i zagranicznych projektów badawczych z zakresu marketingu i psychologii reklamy, a także autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych wydawanych w kraju i za granicą.   

 
Jacek Przybylski

Dyrektor w organizacji Customer Experience, lider krakowskiego oddziału Cisco

Absolwent Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, ukończył studia biznesowe w szkole biznesowej HEC Paris (Francja, Paryż). 

Zajmuje stanowisko Dyrektora w organizacji Customer Experience i jest liderem krakowskiego oddziału Cisco. Dołączył do Cisco w sierpniu 2021 r., przechodząc z firmy Atos, gdzie spędził 16 lat, rozwijając swoją karierę od stanowisk inżynierskich do menadżerskich na poziomie kraju i globalnym, w obszarach dostarczania usług IT, offshoringu i budowania centrów kompetencyjnych. 

Jacek Przybylski

Dyrektor w organizacji Customer Experience, lider krakowskiego oddziału Cisco

16
Jacek Przybylski

Dyrektor w organizacji Customer Experience, lider krakowskiego oddziału Cisco

Absolwent Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, ukończył studia biznesowe w szkole biznesowej HEC Paris (Francja, Paryż). 

Zajmuje stanowisko Dyrektora w organizacji Customer Experience i jest liderem krakowskiego oddziału Cisco. Dołączył do Cisco w sierpniu 2021 r., przechodząc z firmy Atos, gdzie spędził 16 lat, rozwijając swoją karierę od stanowisk inżynierskich do menadżerskich na poziomie kraju i globalnym, w obszarach dostarczania usług IT, offshoringu i budowania centrów kompetencyjnych. 
Maciej Bąk

Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami, Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku stosunki międzynarodowe o specjalności transport morski. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje zarządcze w sektorze publicznym oraz prywatnym. Menadżer z wieloletnią praktyką z zakresu kształtowania i realizacji strategii finansowych, zabezpieczania ryzyk, zarządzania płynnością oraz pozyskiwania funduszy. 

Obecnie uczestnik studiów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. 

Maciej Bąk

Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami, Wiceprezes Zarządu

16
Maciej Bąk

Dyrektor ds. Finansów i Zarządzania Finansami, Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku stosunki międzynarodowe o specjalności transport morski. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje zarządcze w sektorze publicznym oraz prywatnym. Menadżer z wieloletnią praktyką z zakresu kształtowania i realizacji strategii finansowych, zabezpieczania ryzyk, zarządzania płynnością oraz pozyskiwania funduszy. 

Obecnie uczestnik studiów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. 
Tomasz Ociepka

Moderator, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, członek zespołu redakcji analitycznej portalu klubjagiellonski.pl, uczestnik międzynarodowych konferencji poświęconych problemom polityki publicznej. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Tomasz Ociepka

Moderator, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

16
Tomasz Ociepka

Moderator, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, członek zespołu redakcji analitycznej portalu klubjagiellonski.pl, uczestnik międzynarodowych konferencji poświęconych problemom polityki publicznej. Członek Klubu Jagiellońskiego.

Artur Badylak

Dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Realizuje zadania w zakresie zwiększenia efektywności odmetanowania oraz redukcji emisji metanu do atmosfery w Zakładach JSW S.A. Odpowiada za działania Spółki dotyczące pozyskiwania metanu oraz jego gospodarczego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Członek Coal Mine Methane Task Group powołanej przez Euracoal do prac nad strategią metanową Unii Europejskiej. Przewodniczący prezydium Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE-CMM Polska). Autor i współautor wielu artykułów i referatów dotyczących problematyki odmetanowania.  

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zagadnieniami związanymi z metanem z kopalń węgla kamiennego zajmuje się od ponad 25 lat. Doświadczenie zdobywał w Zakładzie Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o.o., z którym związany był do 2019 roku. Autor ponad 150 projektów  w dziedzinie odmetanowania, w tym również projektów wdrożeniowych. 

Artur Badylak

Dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

16
Artur Badylak

Dyrektor Biura Odmetanowania i Gospodarki Metanem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Realizuje zadania w zakresie zwiększenia efektywności odmetanowania oraz redukcji emisji metanu do atmosfery w Zakładach JSW S.A. Odpowiada za działania Spółki dotyczące pozyskiwania metanu oraz jego gospodarczego wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Członek Coal Mine Methane Task Group powołanej przez Euracoal do prac nad strategią metanową Unii Europejskiej. Przewodniczący prezydium Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla (ICE-CMM Polska). Autor i współautor wielu artykułów i referatów dotyczących problematyki odmetanowania.  

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zagadnieniami związanymi z metanem z kopalń węgla kamiennego zajmuje się od ponad 25 lat. Doświadczenie zdobywał w Zakładzie Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o.o., z którym związany był do 2019 roku. Autor ponad 150 projektów  w dziedzinie odmetanowania, w tym również projektów wdrożeniowych. 
Paweł Mzyk

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska; Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami IOŚPIB, Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 

Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Od 2016 r. Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 

Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady Konsultacyjnej ds. GIS przy ministrze klimatu i środowiska. 

Paweł Mzyk

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska; Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP

16
Paweł Mzyk

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska; Rada ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy Prezydencie RP

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami IOŚPIB, Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 

Wcześniej również zastępca kierownika Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz zastępca kierownika Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE). Od 2016 r. Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. 

Główny obszar działalności to system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 

Wieloletni członek kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Rady Konsultacyjnej ds. GIS przy ministrze klimatu i środowiska. 
dr Maciej Jagódka

Ekonomista, specjalista ds. kapitału ludzkiego i innowacyjności

Doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse, wykładowca w Katedrze Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

W kręgu jego zainteresowań znajdują się m.in. rozwój kapitału ludzkiego, tematyka innowacyjności, ekonomia dobrobytu i nierówności oraz zrównoważony rozwój na szczeblach lokalnym, regionalnym i krajowym. Z pasją analizuje m.in. związki innowacyjności z jakością kapitału ludzkiego oraz wpływ na jego jakość czynników takich jak działalność sektora edukacyjnego czy wysokość wynagrodzeń. 

Jego rozprawę doktorską pt. Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej – na przykładzie Małopolski aż czterokrotnie uhonorowano w konkursach na najlepsze prace doktorskie. Jego osiągnięcia zostały dostrzeżone przez środowisko akademickie oraz instytucje samorządowe, czego dowodem są przyznane mu nagrody, takie jak: Nagroda im. prof. Michała Kuleszy w kategorii prac o tematyce samorządowej przyznawana przez redakcję miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, I miejsce w IV edycji konkursu RESPECTUS im. Marszałka Marka Nawary, I nagroda w konkursie na najlepsze prace doktorskie z polityki miejskiej organizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Kongresu Polityki Miejskiej, a także II nagroda Prezesa GUS. Rozprawa doktorska dr. Jagódki została opublikowana w formie książkowej, a artykuły, których jest współautorem – wydane na liście filadelfijskiej (np. Jagódka M., Snarska M., Should We Continue EU Cohesion Policy? The Dilemma of Uneven Development of Polish Regions. Soc Indic Res 2023, 165, 901–917). 

Inne publikacje autora: (0000-0003-1646-4697) – ORCID. 

dr Maciej Jagódka

Ekonomista, specjalista ds. kapitału ludzkiego i innowacyjności

16
dr Maciej Jagódka

Ekonomista, specjalista ds. kapitału ludzkiego i innowacyjności

Doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse, wykładowca w Katedrze Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

W kręgu jego zainteresowań znajdują się m.in. rozwój kapitału ludzkiego, tematyka innowacyjności, ekonomia dobrobytu i nierówności oraz zrównoważony rozwój na szczeblach lokalnym, regionalnym i krajowym. Z pasją analizuje m.in. związki innowacyjności z jakością kapitału ludzkiego oraz wpływ na jego jakość czynników takich jak działalność sektora edukacyjnego czy wysokość wynagrodzeń. 

Jego rozprawę doktorską pt. Znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu innowacyjności regionów w warunkach integracji europejskiej – na przykładzie Małopolski aż czterokrotnie uhonorowano w konkursach na najlepsze prace doktorskie. Jego osiągnięcia zostały dostrzeżone przez środowisko akademickie oraz instytucje samorządowe, czego dowodem są przyznane mu nagrody, takie jak: Nagroda im. prof. Michała Kuleszy w kategorii prac o tematyce samorządowej przyznawana przez redakcję miesięcznika „Samorząd Terytorialny”, I miejsce w IV edycji konkursu RESPECTUS im. Marszałka Marka Nawary, I nagroda w konkursie na najlepsze prace doktorskie z polityki miejskiej organizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Kongresu Polityki Miejskiej, a także II nagroda Prezesa GUS. Rozprawa doktorska dr. Jagódki została opublikowana w formie książkowej, a artykuły, których jest współautorem – wydane na liście filadelfijskiej (np. Jagódka M., Snarska M., Should We Continue EU Cohesion Policy? The Dilemma of Uneven Development of Polish Regions. Soc Indic Res 2023, 165, 901–917). 

Inne publikacje autora: (0000-0003-1646-4697) – ORCID. 
Marta Gromada

Ekspertka ds. przeciwdziałania dezinformacji w NASK PIB

Kierowniczka Zespołu Monitorowania i Analiz Przestrzeni Informacyjnej, wchodzącego w skład Działu Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK PIB (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Polski Instytut Badawczy). Analityczka danych, która ma ponad 10 lat doświadczenia w zbieraniu i analizie danych z social mediów, social listeningu i digital marketingu. 

W obszarze jej zainteresowań leży podnoszenie świadomości opinii publicznej w zakresie funkcjonowania w cyberprzestrzeni i zagrożeń wynikających z rozpowszechniania się szkodliwych treści. Zajmuje się m.in. analizą metod i narzędzi stosowanych do dezinformowania opinii publicznej. W ramach pracy zawodowej interesują ją: przeciwdziałanie dezinformacji dotyczącej wojny rosyjsko-ukraińskiej w social mediach, a także procesu wyborczego w Polsce oraz wpływ rozwoju AI na użytkowników internetu. 

Uczestniczka licznych konferencji, debat, podcastów, wywiadów, prowadząca webinary i szkolenia z zakresu analizy danych i cyberbezpieczeństwa. 

Marta Gromada

Ekspertka ds. przeciwdziałania dezinformacji w NASK PIB

16
Marta Gromada

Ekspertka ds. przeciwdziałania dezinformacji w NASK PIB

Kierowniczka Zespołu Monitorowania i Analiz Przestrzeni Informacyjnej, wchodzącego w skład Działu Przeciwdziałania Dezinformacji w NASK PIB (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Polski Instytut Badawczy). Analityczka danych, która ma ponad 10 lat doświadczenia w zbieraniu i analizie danych z social mediów, social listeningu i digital marketingu. 

W obszarze jej zainteresowań leży podnoszenie świadomości opinii publicznej w zakresie funkcjonowania w cyberprzestrzeni i zagrożeń wynikających z rozpowszechniania się szkodliwych treści. Zajmuje się m.in. analizą metod i narzędzi stosowanych do dezinformowania opinii publicznej. W ramach pracy zawodowej interesują ją: przeciwdziałanie dezinformacji dotyczącej wojny rosyjsko-ukraińskiej w social mediach, a także procesu wyborczego w Polsce oraz wpływ rozwoju AI na użytkowników internetu. 

Uczestniczka licznych konferencji, debat, podcastów, wywiadów, prowadząca webinary i szkolenia z zakresu analizy danych i cyberbezpieczeństwa. 
prof. Stanisław Prusek

Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego

Profesor nauk technicznych, absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz podyplomowych studiów menadżerskich MBA - SGH. Od 2015 roku Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. Pracę w GIG rozpoczął w roku 1991, gdzie w latach 2003-2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych. Uznany ekspert w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego.  

Wyniki swoich badań publikował w kilku autorskich i współautorskich monografiach oraz w około 200 publikacjach, w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem ponad 70 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, które uzyskały wiele nagród i wyróżnień w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych. Kierował zespołami GIG, w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z jednostkami badawczymi w Europie i świecie.  

Jest członkiem: Grupy Doradczej ds. Węgla (Coal Advisory Group) działającej przy Komisji Europejskiej, Australasian Institute of Mining and Metallurgy, International Organizing Committee of World Mining Congress oraz członkiem Komitetu Górnictwa PAN. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Górniczej Oddziału PAN w Katowicach oraz funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych WUG, w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego. Jest profesorem wizytującym w Henan Polytechnic University w Chinach. 

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A. od roku 2019.

prof. Stanisław Prusek

Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego

16
prof. Stanisław Prusek

Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego

Profesor nauk technicznych, absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej oraz podyplomowych studiów menadżerskich MBA - SGH. Od 2015 roku Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. Pracę w GIG rozpoczął w roku 1991, gdzie w latach 2003-2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych. Uznany ekspert w dyscyplinie górnictwo oraz geologia inżynierska. W swojej działalności naukowo-badawczej zajmuje się problematyką podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego.  

Wyniki swoich badań publikował w kilku autorskich i współautorskich monografiach oraz w około 200 publikacjach, w uznanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest współautorem ponad 70 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, które uzyskały wiele nagród i wyróżnień w różnych konkursach krajowych i międzynarodowych. Kierował zespołami GIG, w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, współpracując z jednostkami badawczymi w Europie i świecie.  

Jest członkiem: Grupy Doradczej ds. Węgla (Coal Advisory Group) działającej przy Komisji Europejskiej, Australasian Institute of Mining and Metallurgy, International Organizing Committee of World Mining Congress oraz członkiem Komitetu Górnictwa PAN. Pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Górniczej Oddziału PAN w Katowicach oraz funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. Zagrożeń w Zakładach Górniczych WUG, w zakresie obudowy wyrobisk i zagrożenia zawałowego. Jest profesorem wizytującym w Henan Polytechnic University w Chinach. 

Członek Rady Nadzorczej JSW S.A. od roku 2019.
dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prodziekan ds. Studenckich na kierunku prawo i kierunku człowiek w cyberprzestrzeni oraz Kierownik Katedry Postępowania Karnego WPiA UKSW. Absolwent programu typu MBA: Top Public Executive w IESE Business School – University of Navarra w Barcelonie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. 

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, ekspert Rady Europy ds. wspierania przejrzystości orzeczeń sądowych oraz wdrażania Europejskiej konwencji praw człowieka w ramach projektu „Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the ECHR” (TJENI). 

Współtwórca międzynarodowego projektu badawczego pod nazwą Polsko-Węgierska Platforma Badawcza, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Prawniczej oraz członek Central European Association of Comparative Law z siedzibą w Miszkolcu (Węgry). 

Członek Sieci Profesorskiej Europy Centralnej (Central European Professors’ Network). Redaktor naczelny kwartalnika „Prawo w Działaniu”, wydawanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. 

Autor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa i postępowania dyscyplinarnego, prawa karnego wykonawczego, aksjologii prawa etc. 

dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

16
dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prodziekan ds. Studenckich na kierunku prawo i kierunku człowiek w cyberprzestrzeni oraz Kierownik Katedry Postępowania Karnego WPiA UKSW. Absolwent programu typu MBA: Top Public Executive w IESE Business School – University of Navarra w Barcelonie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. 

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, ekspert Rady Europy ds. wspierania przejrzystości orzeczeń sądowych oraz wdrażania Europejskiej konwencji praw człowieka w ramach projektu „Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the ECHR” (TJENI). 

Współtwórca międzynarodowego projektu badawczego pod nazwą Polsko-Węgierska Platforma Badawcza, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Prawniczej oraz członek Central European Association of Comparative Law z siedzibą w Miszkolcu (Węgry). 

Członek Sieci Profesorskiej Europy Centralnej (Central European Professors’ Network). Redaktor naczelny kwartalnika „Prawo w Działaniu”, wydawanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, członek Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. 

Autor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa i postępowania dyscyplinarnego, prawa karnego wykonawczego, aksjologii prawa etc. 
Jerzy Kopeć

Moderator, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, odpowiedzialny za mienie, rozwój spółek z udziałem Województwa oraz rozwój gospodarczy i innowacyjność. Nadzoruje prace związane z aktualizowaniem i wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 oraz inteligentnych specjalizacji, w tym polityk sektorowych takich jak rozwój łańcucha wartości w obszarze rozwoju i wykorzystania technologii związanych z wodorem. Koordynuje prace Regionalnej Grupy Roboczej ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. 

Członek zarządu Inicjatywy Awangarda, odpowiedzialny za obszar merytoryczny związany z drukiem 3D. Doświadczony menadżer w różnych sektorach gospodarki.  

Jerzy Kopeć

Moderator, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

16
Jerzy Kopeć

Moderator, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, odpowiedzialny za mienie, rozwój spółek z udziałem Województwa oraz rozwój gospodarczy i innowacyjność. Nadzoruje prace związane z aktualizowaniem i wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 oraz inteligentnych specjalizacji, w tym polityk sektorowych takich jak rozwój łańcucha wartości w obszarze rozwoju i wykorzystania technologii związanych z wodorem. Koordynuje prace Regionalnej Grupy Roboczej ds. Rozwoju Technologii Wodorowych. 

Członek zarządu Inicjatywy Awangarda, odpowiedzialny za obszar merytoryczny związany z drukiem 3D. Doświadczony menadżer w różnych sektorach gospodarki.  
dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Ekspert w zakresie współpracy energetycznej w Unii Europejskiej

Politolog, dyplomata, naukowiec specjalizujący się m.in. w tematyce bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, ochrony klimatu, globalizacji i integracji europejskiej oraz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji. Absolwent studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta (i gościnnie wykładowca) Uniwersytetu Paryskiego oraz Instytutów Nauk Politycznych w Paryżu, Rennes, Bordeaux, a także innych uniwersytetów zagranicznych, m.in. w Niemczech i Irlandii. 

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej i Księstwie Monako (2017–2022), pracował w administracji publicznej – zajmował się m.in. kontrolą projektów finansowanych ze środków strukturalnych UE, był też zastępcą dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM), były członek Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Paryżu. 

Autor książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych, uczestnik licznych konferencji naukowych, zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bezpieczeństwa energetycznego UE, transformacji energetycznej, polityki klimatycznej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.

dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Ekspert w zakresie współpracy energetycznej w Unii Europejskiej

16
dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Ekspert w zakresie współpracy energetycznej w Unii Europejskiej

Politolog, dyplomata, naukowiec specjalizujący się m.in. w tematyce bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, ochrony klimatu, globalizacji i integracji europejskiej oraz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Francji. Absolwent studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta (i gościnnie wykładowca) Uniwersytetu Paryskiego oraz Instytutów Nauk Politycznych w Paryżu, Rennes, Bordeaux, a także innych uniwersytetów zagranicznych, m.in. w Niemczech i Irlandii. 

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej i Księstwie Monako (2017–2022), pracował w administracji publicznej – zajmował się m.in. kontrolą projektów finansowanych ze środków strukturalnych UE, był też zastępcą dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (PTSM), były członek Rady Programowej Stacji Naukowej PAN w Paryżu. 

Autor książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych, uczestnik licznych konferencji naukowych, zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bezpieczeństwa energetycznego UE, transformacji energetycznej, polityki klimatycznej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego.
dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

Koordynatorka Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Socjolożka specjalizująca się w tematyce społecznych skutków kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Akademicka aktywistka klimatyczna – współtwórczyni i uczestniczka oddolnej inicjatywy klimatUJ, na której stronach internetowych czytamy: „Jesteśmy osobami związanymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, niegodzącymi się na dalsze bagatelizowanie powagi kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Razem budujemy akademicki ruch społeczny i działamy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej”. Wybrana na koordynatorkę pierwszej w historii Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.klimat.uj.edu.pl), powołanej dzięki petycji i staraniom klimatUJ, członkini Prezydium Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Polska (https://edukacjaklimatyczna.org.pl) oraz Rady Fundacji Edukacji Klimatycznej (https://naukaoklimacie.pl). Dwukrotna stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Uczestniczka, założycielka i koordynatorka licznych programów dotyczących popularyzowania wiedzy na temat skutków kryzysu klimatyczno-ekologicznego, takich jak m.in. interdyscyplinarny kurs w Instytucie Socjologii UJ pt. Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna. W jego ramach realizowane są projekty podnoszące społeczną świadomość i poziom wiedzy na temat skutków współczesnego ocieplania klimatu oraz nakierowane na adaptację do zachodzących zmian na poziomie instytucjonalnym.

Jako koordynatorka Rady Klimatycznej jest zaangażowana w przygotowanie propozycji Strategii Klimatyczno-Ekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2030, jak również konsultacje proponowanych przez Radę Klimatyczną UJ działań w tym zakresie, zarówno z władzami UJ, jak i z całą społecznością uczelni (prawie 2000 osób studiujących i pracujących na uniwersytecie).

Autorka książki Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem, współautorka książek: Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty – praktyki – konteksty; Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego. Autorka artykułów publikowanych w czasopismach: „Kultura – Historia – Globalizacja”, „Studia Socjologiczne”, „Studia Socjologiczno-Polityczne”, „International Journal of Development Education and Global Learning”, współredaktorka książki: Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Do pobrania w wolnym dostępie: https://za512.uj.edu.pl.

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

Koordynatorka Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

16
dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ

Koordynatorka Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Socjolożka specjalizująca się w tematyce społecznych skutków kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Akademicka aktywistka klimatyczna – współtwórczyni i uczestniczka oddolnej inicjatywy klimatUJ, na której stronach internetowych czytamy: „Jesteśmy osobami związanymi z Uniwersytetem Jagiellońskim, niegodzącymi się na dalsze bagatelizowanie powagi kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Razem budujemy akademicki ruch społeczny i działamy na rzecz sprawiedliwości klimatycznej”. Wybrana na koordynatorkę pierwszej w historii Rady Klimatycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (www.klimat.uj.edu.pl), powołanej dzięki petycji i staraniom klimatUJ, członkini Prezydium Rady Klimatycznej UN Global Compact Network Polska (https://edukacjaklimatyczna.org.pl) oraz Rady Fundacji Edukacji Klimatycznej (https://naukaoklimacie.pl). Dwukrotna stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Uczestniczka, założycielka i koordynatorka licznych programów dotyczących popularyzowania wiedzy na temat skutków kryzysu klimatyczno-ekologicznego, takich jak m.in. interdyscyplinarny kurs w Instytucie Socjologii UJ pt. Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna. W jego ramach realizowane są projekty podnoszące społeczną świadomość i poziom wiedzy na temat skutków współczesnego ocieplania klimatu oraz nakierowane na adaptację do zachodzących zmian na poziomie instytucjonalnym.

Jako koordynatorka Rady Klimatycznej jest zaangażowana w przygotowanie propozycji Strategii Klimatyczno-Ekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 2030, jak również konsultacje proponowanych przez Radę Klimatyczną UJ działań w tym zakresie, zarówno z władzami UJ, jak i z całą społecznością uczelni (prawie 2000 osób studiujących i pracujących na uniwersytecie).

Autorka książki Zmieniając świat! Edukacja globalna między zyskiem a zbawieniem, współautorka książek: Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty – praktyki – konteksty; Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego. Autorka artykułów publikowanych w czasopismach: „Kultura – Historia – Globalizacja”, „Studia Socjologiczne”, „Studia Socjologiczno-Polityczne”, „International Journal of Development Education and Global Learning”, współredaktorka książki: Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Do pobrania w wolnym dostępie: https://za512.uj.edu.pl.

dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ

Ekspertka w obszarze przywództwa i polityki zagranicznej USA

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i znaczenia ich globalnego przywództwa, w ostatnich latach także w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego i relacji USA–Ukraina. Wykładała i prowadziła badania na wielu znanych uczelniach zagranicznych, m.in. Hertie School of Governance (Berlin), Imperial College (Londyn), Centre for Social Innovation (Wiedeń).

Autorka wielu publikacji w międzynarodowym obiegu naukowym, np. Global Political Leadership. In Search of Synergy (Routledge, 2023), The return of the hero-leader? Volodymyr Zelensky’s international image and the global response to Russia’s invasion of Ukraine, Leadership Journal, 19(3), 196–209. Komentuje bieg spraw międzynarodowych w największych mediach polskich i zagranicznych.

dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ

Ekspertka w obszarze przywództwa i polityki zagranicznej USA

16
dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ

Ekspertka w obszarze przywództwa i polityki zagranicznej USA

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i znaczenia ich globalnego przywództwa, w ostatnich latach także w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego i relacji USA–Ukraina. Wykładała i prowadziła badania na wielu znanych uczelniach zagranicznych, m.in. Hertie School of Governance (Berlin), Imperial College (Londyn), Centre for Social Innovation (Wiedeń).

Autorka wielu publikacji w międzynarodowym obiegu naukowym, np. Global Political Leadership. In Search of Synergy (Routledge, 2023), The return of the hero-leader? Volodymyr Zelensky’s international image and the global response to Russia’s invasion of Ukraine, Leadership Journal, 19(3), 196–209. Komentuje bieg spraw międzynarodowych w największych mediach polskich i zagranicznych.

prof. dr hab. Marek Wigier

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Prof. Marek Wigier jest absolwentem SGW w Warszawie. Od 1994 roku jest zatrudniony w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym, aktualnie na stanowisku Profesora i Kierownika Zakładu Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pełnił także funkcje Sekretarza Naukowego Instytutu, a w latach 2005-2020 Kierownika Wieloletnich Programów Badawczych. Od 2000 roku jest członkiem Rady Naukowej IERiGŻ-PIB, a od 2007 roku Komitetów Monitorujących kolejne PROW przy Ministrze RiRW. Jest także członkiem komitetów redakcyjnych naukowych czasopism wydawanych m.in. na Ukrainie, w Serbii, Rumunii i w Bułgarii. Tytuł naukowy dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskał w 2020 rok. Jest stypendystą międzynarodowych programów naukowych, m.in.: programu IVLP USA, MSZ Francji, MSZ Izraela, „Fundacji Batorego”. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami makro i mikroekonomicznymi w  odniesieniu do sektora rolno-żywnościowego, w tym m.in. polityką rolną oraz alokacyjnymi i  dystrybucyjnymi efektami wykorzystania środków publicznych w rolnictwie, sytuacją ekonomiczną i  produkcyjną na rynkach rolnych i w sektorze przetwórczym, ekonomicznym i społecznym rozwojem obszarów wiejskich, kwestiami biogospodarki, gospodarki obiegu zamkniętego i rozwoju zrównoważonego, a także innowacyjności, smart villages oraz transferu wiedzy. Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych i aplikacyjnych, finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, m.in. z programów: Horyzont Europa, Horyzont 2020, „Gospostrateg”, Programów Ramowych UE, a także FAO. Zdobył wieloletnie doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca studiów podyplomowych, programów szkoleniowych oraz prelegent na licznych seminariach i konferencjach. Jest autorem lub współautorem ok. 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz ok. 100 ekspertyz. 

prof. dr hab. Marek Wigier

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

16
prof. dr hab. Marek Wigier

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

Prof. Marek Wigier jest absolwentem SGW w Warszawie. Od 1994 roku jest zatrudniony w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytucie Badawczym, aktualnie na stanowisku Profesora i Kierownika Zakładu Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pełnił także funkcje Sekretarza Naukowego Instytutu, a w latach 2005-2020 Kierownika Wieloletnich Programów Badawczych. Od 2000 roku jest członkiem Rady Naukowej IERiGŻ-PIB, a od 2007 roku Komitetów Monitorujących kolejne PROW przy Ministrze RiRW. Jest także członkiem komitetów redakcyjnych naukowych czasopism wydawanych m.in. na Ukrainie, w Serbii, Rumunii i w Bułgarii. Tytuł naukowy dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse uzyskał w 2020 rok. Jest stypendystą międzynarodowych programów naukowych, m.in.: programu IVLP USA, MSZ Francji, MSZ Izraela, „Fundacji Batorego”. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami makro i mikroekonomicznymi w  odniesieniu do sektora rolno-żywnościowego, w tym m.in. polityką rolną oraz alokacyjnymi i  dystrybucyjnymi efektami wykorzystania środków publicznych w rolnictwie, sytuacją ekonomiczną i  produkcyjną na rynkach rolnych i w sektorze przetwórczym, ekonomicznym i społecznym rozwojem obszarów wiejskich, kwestiami biogospodarki, gospodarki obiegu zamkniętego i rozwoju zrównoważonego, a także innowacyjności, smart villages oraz transferu wiedzy. Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych i aplikacyjnych, finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, m.in. z programów: Horyzont Europa, Horyzont 2020, „Gospostrateg”, Programów Ramowych UE, a także FAO. Zdobył wieloletnie doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca studiów podyplomowych, programów szkoleniowych oraz prelegent na licznych seminariach i konferencjach. Jest autorem lub współautorem ok. 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz ok. 100 ekspertyz. 
dr hab. Maciej Zakrzewski

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP 2

Dr hab. nauk politycznych,  publicysta, pracownik Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2, wiceprezes Ośrodka Myśli Politycznej. W swoich badaniach zajmuję się historią myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego. Autor m.in. W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry'eg St. John Bolingbroke'a (2012). Rewolucja konserwatywna - przypadek polski. Myśl polityczna środowiska "Buntu Młodych " i "Polityki" (1931-1939). Publikuje w krakowskich "Arcanach" i magazynie "Nowe Książki". 

dr hab. Maciej Zakrzewski

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP 2

16
dr hab. Maciej Zakrzewski

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP 2

Dr hab. nauk politycznych,  publicysta, pracownik Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP2, wiceprezes Ośrodka Myśli Politycznej. W swoich badaniach zajmuję się historią myśli politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego. Autor m.in. W obronie konstytucji. Myśl polityczna Henry'eg St. John Bolingbroke'a (2012). Rewolucja konserwatywna - przypadek polski. Myśl polityczna środowiska "Buntu Młodych " i "Polityki" (1931-1939). Publikuje w krakowskich "Arcanach" i magazynie "Nowe Książki". 
dr Daniel Szeligowski

Moderator, koordynator programu „Europa Wschodnia” Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Ekonomista, politolog, doktor nauk o polityce i administracji. Pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), w którym jest koordynatorem programu Europa Wschodnia i głównym analitykiem ds. Ukrainy. Podejmowane przez niego zagadnienia charakteryzują się wszechstronnym profilem i dotyczą m.in. polityk zagranicznej oraz wewnętrznej Ukrainy, jej bezpieczeństwa i sytuacji gospodarczej oraz powojennej odbudowy kraju. Zajmuje się też relacjami UE–Ukraina. 

W latach 2020 i 2022 przygotowywał na zlecenie Biura Analiz Parlamentu Europejskiego studia poświęcone wdrażaniu umowy stowarzyszeniowej UE–Ukraina. W 2019 r. pracował jako współautor i redaktor raportu krajowego poświęconego Ukrainie, powstałego w ramach międzynarodowego projektu badawczego EU-LISTCO, dotyczącego wyzwań w polityce zagranicznej UE. 

Członek redakcji czasopisma naukowego „Strategiczna Panorama”, wydawanego przez Narodowy Instytut Badań Strategicznych w Kijowie. 

dr Daniel Szeligowski

Moderator, koordynator programu „Europa Wschodnia” Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

16
dr Daniel Szeligowski

Moderator, koordynator programu „Europa Wschodnia” Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Ekonomista, politolog, doktor nauk o polityce i administracji. Pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), w którym jest koordynatorem programu Europa Wschodnia i głównym analitykiem ds. Ukrainy. Podejmowane przez niego zagadnienia charakteryzują się wszechstronnym profilem i dotyczą m.in. polityk zagranicznej oraz wewnętrznej Ukrainy, jej bezpieczeństwa i sytuacji gospodarczej oraz powojennej odbudowy kraju. Zajmuje się też relacjami UE–Ukraina. 

W latach 2020 i 2022 przygotowywał na zlecenie Biura Analiz Parlamentu Europejskiego studia poświęcone wdrażaniu umowy stowarzyszeniowej UE–Ukraina. W 2019 r. pracował jako współautor i redaktor raportu krajowego poświęconego Ukrainie, powstałego w ramach międzynarodowego projektu badawczego EU-LISTCO, dotyczącego wyzwań w polityce zagranicznej UE. 

Członek redakcji czasopisma naukowego „Strategiczna Panorama”, wydawanego przez Narodowy Instytut Badań Strategicznych w Kijowie. 
dr Michał Mółka

WSB-NLU

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu oraz studia podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.  Posiada uprawnienia pedagogiczne. Od 2021 r. doktor nauk prawnych, od 2022 r. Prodziekan ds. kierunku prawo i adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu.  

Michał Mółka pełni również funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. administracyjno-prawnych w PMP Style Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, a ponadto jest członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu i stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa organizacji pozarządowych oraz mediacji. 

dr Michał Mółka

WSB-NLU

16
dr Michał Mółka

WSB-NLU

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; studia podyplomowe Master of Business Administration w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu oraz studia podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.  Posiada uprawnienia pedagogiczne. Od 2021 r. doktor nauk prawnych, od 2022 r. Prodziekan ds. kierunku prawo i adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu.  

Michał Mółka pełni również funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. administracyjno-prawnych w PMP Style Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, a ponadto jest członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu i stałym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa organizacji pozarządowych oraz mediacji. 
Audronė Markevičienė

Chargé d’Affaires a.i. Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

W służbie dyplomatycznej Litwy od 1990 r., karierę dyplomatyczną rozpoczęła od zajmowania się sprawami konsularnymi. Pierwszą placówką zagraniczną była Ambasada Litwy w Austrii, gdzie zajmowała się sprawami konsularnymi, mediami oraz współpracą ze Słowacją, Słowenią i Chorwacją.

Po powrocie do Wilna w 2000 r. rozpoczęła pracę w MSZ jako Radca Wydziału Europy Środkowej i Krajów Bałkanów Zachodnich i zajmowała się jednym z priorytetów litewskiej polityki zagranicznej – stosunkami dwustronnymi z Polską. W latach 2004–2008 była radcą Ambasady Litwy w Polsce, odpowiedzialną za współpracę międzyparlamentarną, stosunki ze społecznością litewską w Polsce, media oraz protokół.

Następnie kontynuowała pracę w dziedzinie protokołu, będąc szefem Wydziału Korpusu Dyplomatycznego. W 2011 r. została oddelegowana do Ambasady w Irlandii jako zastępca szefa misji.

W latach 2015–2019, pełniąc funkcję Kierownika Wydziału Bliskiego Wschodu i Afryki, była odpowiedzialna za współpracę z krajami Bliskiego Wschodu i Afryki, następnie w latach 2019–2022 była przedstawicielem ds. współpracy z Afryką i krajami AKP w Stałym Przedstawicielstwie Litwy przy UE.

W sierpniu 2022 r. dołączyła do Ambasady Litwy w Polsce jako Zastępca Szefa Misji. Od 8 sierpnia 2023 r. pełni obowiązki Chargé d’Affaires a.i. Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Audronė Markevičienė

Chargé d’Affaires a.i. Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

16
Audronė Markevičienė

Chargé d’Affaires a.i. Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

W służbie dyplomatycznej Litwy od 1990 r., karierę dyplomatyczną rozpoczęła od zajmowania się sprawami konsularnymi. Pierwszą placówką zagraniczną była Ambasada Litwy w Austrii, gdzie zajmowała się sprawami konsularnymi, mediami oraz współpracą ze Słowacją, Słowenią i Chorwacją.

Po powrocie do Wilna w 2000 r. rozpoczęła pracę w MSZ jako Radca Wydziału Europy Środkowej i Krajów Bałkanów Zachodnich i zajmowała się jednym z priorytetów litewskiej polityki zagranicznej – stosunkami dwustronnymi z Polską. W latach 2004–2008 była radcą Ambasady Litwy w Polsce, odpowiedzialną za współpracę międzyparlamentarną, stosunki ze społecznością litewską w Polsce, media oraz protokół.

Następnie kontynuowała pracę w dziedzinie protokołu, będąc szefem Wydziału Korpusu Dyplomatycznego. W 2011 r. została oddelegowana do Ambasady w Irlandii jako zastępca szefa misji.

W latach 2015–2019, pełniąc funkcję Kierownika Wydziału Bliskiego Wschodu i Afryki, była odpowiedzialna za współpracę z krajami Bliskiego Wschodu i Afryki, następnie w latach 2019–2022 była przedstawicielem ds. współpracy z Afryką i krajami AKP w Stałym Przedstawicielstwie Litwy przy UE.

W sierpniu 2022 r. dołączyła do Ambasady Litwy w Polsce jako Zastępca Szefa Misji. Od 8 sierpnia 2023 r. pełni obowiązki Chargé d’Affaires a.i. Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Zenon Kosiniak-Kamysz

Były ambasador RP w Singapurze i polski przedstawiciel w Radzie Gubernatorów Fundacji Azja-Europa (ASEF)

Absolwent studiów na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu w Dreźnie oraz studiów na kierunku handel zagraniczny w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie SLD-PSL (2001–2003) oraz Wiceminister Obrony Narodowej w rządzie PO-PSL (2008–2009). Dyplomata – trzykrotny ambasador RP: na Słowacji (2003–2007), w Kanadzie (2010–2013), a także w Singapurze (2014–2018). Pełniąc ostatnią z wymienionych funkcji, czynnie zaangażował się w rozwój i promocję kontaktów gospodarczych i kulturowych Polski z Singapurem, m.in. przez prowadzenie kursów dla polskich przedsiębiorców oraz promocję kultury polskiej w Singapurze i kultury singapurskiej w Polsce. 

Polski przedstawiciel w Radzie Gubernatorów Fundacji Azja-Europa (ASEF), organizacji pozarządowej, której celem jest promowanie wymiany kulturowej, intelektualnej i zasobów ludzkich między Europą i Azją. 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także uhonorowany odznaczeniami państwowymi Niemiec (Wielki Federalny Krzyż Zasługi z Gwiazdą), Słowacji (Order Podwójnego Białego Krzyża II klasy), Węgier (Krzyż Komandorski Orderu Zasługi). 

Zenon Kosiniak-Kamysz

Były ambasador RP w Singapurze i polski przedstawiciel w Radzie Gubernatorów Fundacji Azja-Europa (ASEF)

16
Zenon Kosiniak-Kamysz

Były ambasador RP w Singapurze i polski przedstawiciel w Radzie Gubernatorów Fundacji Azja-Europa (ASEF)

Absolwent studiów na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu w Dreźnie oraz studiów na kierunku handel zagraniczny w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie SLD-PSL (2001–2003) oraz Wiceminister Obrony Narodowej w rządzie PO-PSL (2008–2009). Dyplomata – trzykrotny ambasador RP: na Słowacji (2003–2007), w Kanadzie (2010–2013), a także w Singapurze (2014–2018). Pełniąc ostatnią z wymienionych funkcji, czynnie zaangażował się w rozwój i promocję kontaktów gospodarczych i kulturowych Polski z Singapurem, m.in. przez prowadzenie kursów dla polskich przedsiębiorców oraz promocję kultury polskiej w Singapurze i kultury singapurskiej w Polsce. 

Polski przedstawiciel w Radzie Gubernatorów Fundacji Azja-Europa (ASEF), organizacji pozarządowej, której celem jest promowanie wymiany kulturowej, intelektualnej i zasobów ludzkich między Europą i Azją. 

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a także uhonorowany odznaczeniami państwowymi Niemiec (Wielki Federalny Krzyż Zasługi z Gwiazdą), Słowacji (Order Podwójnego Białego Krzyża II klasy), Węgier (Krzyż Komandorski Orderu Zasługi). 
Urszula Doroszewska

Ambasador Polski na Litwie w latach 2017-2023, były doradca Prezydentów RP – śp. Lecha Kaczyńskiego oraz Andrzeja Dudy

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz opozycji demokratycznej w PRL, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, dziennikarz i wydawca prasy podziemnej, w tym „Głosu”. Działacz Solidarności. Za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego wicedyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP, od grudnia 2008 do marca 2013 r. ambasador RP w Tbilisi, w latach 2013–2015 dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku, w latach 2015–2017 doradca Prezydenta Andrzeja Dudy, od 2017 r. do marca 2023 r. ambasador RP w Wilnie.  

Urszula Doroszewska

Ambasador Polski na Litwie w latach 2017-2023, były doradca Prezydentów RP – śp. Lecha Kaczyńskiego oraz Andrzeja Dudy

16
Urszula Doroszewska

Ambasador Polski na Litwie w latach 2017-2023, były doradca Prezydentów RP – śp. Lecha Kaczyńskiego oraz Andrzeja Dudy

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz opozycji demokratycznej w PRL, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, dziennikarz i wydawca prasy podziemnej, w tym „Głosu”. Działacz Solidarności. Za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego wicedyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP, od grudnia 2008 do marca 2013 r. ambasador RP w Tbilisi, w latach 2013–2015 dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku, w latach 2015–2017 doradca Prezydenta Andrzeja Dudy, od 2017 r. do marca 2023 r. ambasador RP w Wilnie.  
Paweł Ziemnicki

Moderator, Kierownik Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

Paweł Ziemnicki od siedmiu lat jest aktywny w tematach związanych z przemysłem kosmicznym. Pracował jako dziennikarz, a następnie redaktor naczelny portalu Space24.pl w ramach Grupy Defence24. Napisał szereg analiz oraz krótszych artykułów prasowych dotyczących satelitarnej obserwacji Ziemi, komunikacji satelitarnej oraz nawigacji i pozycjonowania z wykorzystaniem infrastruktury GNSS. Przeprowadził liczne wywiady z ministrami i innymi decydentami, a także z szefami takich organizacji jak Europejska Agencja Kosmiczna czy Europejskie Obserwatorium Południowe. Publikował swoje teksty w wielu spośród kluczowych polskich gazet oraz tygodników i miesięczników.

Prowadził panele dyskusyjne dotyczące przemysłu kosmicznego podczas wielu dużych konferencji gospodarczych, takich jak EFNI, Kongres 590 czy Krynica Forum, jak również podczas Cyber24 DAY oraz Defence24 DAY. W całości moderował konferencję kosmiczną w Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przez pewien czas zaangażowany był w sprzedaż zdjęć satelitarnych, pracując na rzecz różnych zagranicznych operatorów.

Obecnie pełni funkcję Kierownika Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Paweł Ziemnicki

Moderator, Kierownik Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

16
Paweł Ziemnicki

Moderator, Kierownik Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

Paweł Ziemnicki od siedmiu lat jest aktywny w tematach związanych z przemysłem kosmicznym. Pracował jako dziennikarz, a następnie redaktor naczelny portalu Space24.pl w ramach Grupy Defence24. Napisał szereg analiz oraz krótszych artykułów prasowych dotyczących satelitarnej obserwacji Ziemi, komunikacji satelitarnej oraz nawigacji i pozycjonowania z wykorzystaniem infrastruktury GNSS. Przeprowadził liczne wywiady z ministrami i innymi decydentami, a także z szefami takich organizacji jak Europejska Agencja Kosmiczna czy Europejskie Obserwatorium Południowe. Publikował swoje teksty w wielu spośród kluczowych polskich gazet oraz tygodników i miesięczników.

Prowadził panele dyskusyjne dotyczące przemysłu kosmicznego podczas wielu dużych konferencji gospodarczych, takich jak EFNI, Kongres 590 czy Krynica Forum, jak również podczas Cyber24 DAY oraz Defence24 DAY. W całości moderował konferencję kosmiczną w Abu Zabi, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przez pewien czas zaangażowany był w sprzedaż zdjęć satelitarnych, pracując na rzecz różnych zagranicznych operatorów.

Obecnie pełni funkcję Kierownika Biura Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Mateusz Perowicz

Moderator, politolog, publicysta, koordynator aplikacji „Pola. Zabierz ją na zakupy”

Politolog, absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku komunikacja społeczna i multimedialna. Redaktor i publicysta Klubu Jagiellońskiego, koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu oraz działu Podmiotowa Gospodarka. Publikuje również na portalu Nowa Konfederacja i w kwartalniku „Nowy Obywatel”. Interesuje się kwestiami gospodarczymi, w tym wsparciem rozwoju krajowego rynku.

Koordynator aplikacji „Pola. Zabierz ją na zakupy”, która wspiera polskie handel i gospodarkę, umożliwiając użytkownikom sprawdzenie, czy firma, której produkt zamierzają kupić, jest w jakikolwiek sposób powiązana z Polską.

Mateusz Perowicz

Moderator, politolog, publicysta, koordynator aplikacji „Pola. Zabierz ją na zakupy”

16
Mateusz Perowicz

Moderator, politolog, publicysta, koordynator aplikacji „Pola. Zabierz ją na zakupy”

Politolog, absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku komunikacja społeczna i multimedialna. Redaktor i publicysta Klubu Jagiellońskiego, koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu oraz działu Podmiotowa Gospodarka. Publikuje również na portalu Nowa Konfederacja i w kwartalniku „Nowy Obywatel”. Interesuje się kwestiami gospodarczymi, w tym wsparciem rozwoju krajowego rynku.

Koordynator aplikacji „Pola. Zabierz ją na zakupy”, która wspiera polskie handel i gospodarkę, umożliwiając użytkownikom sprawdzenie, czy firma, której produkt zamierzają kupić, jest w jakikolwiek sposób powiązana z Polską.

dr Oskar Pietrewicz

Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w programie Azja i Pacyfik

Analityk w obszarze bezpieczeństwa w Azji Wschodniej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w programie Azja i Pacyfik, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komentator spraw wschodnioazjatyckich w mediach polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących Półwyspu Koreańskiego, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Autor wielu artykułów naukowych oraz książek, m.in.: Spór o Koreę. Rola USA i Chin w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego na Półwyspie Koreańskim; Krewetka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstw.

dr Oskar Pietrewicz

Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w programie Azja i Pacyfik

16
dr Oskar Pietrewicz

Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w programie Azja i Pacyfik

Analityk w obszarze bezpieczeństwa w Azji Wschodniej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w programie Azja i Pacyfik, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, wykładowca w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Komentator spraw wschodnioazjatyckich w mediach polskich i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących Półwyspu Koreańskiego, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.

Autor wielu artykułów naukowych oraz książek, m.in.: Spór o Koreę. Rola USA i Chin w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego na Półwyspie Koreańskim; Krewetka między wielorybami. Półwysep Koreański w polityce mocarstw.

o. Zbigniew Wasiński

Współtwórca Koreańskiej Wspólnoty Pallotynów

Przyjął święcenia kapłańskie w 1987 r. Należy do zgromadzenia Pallotynów, czyli Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Był czynnie zaangażowany w działalność Koreańskiej Wspólnoty Pallotynów, przebywał w Korei Południowej w latach 1990–2018. Do 2011 r. pełnił obowiązki delegata ks. Prowincjała, w latach 1999–2011 był rektorem domu w Bundang, w latach 2015–2018 rektorem w Jangdogłonie. W 2018 r. powrócił do Polski. Pełni posługę duszpasterską w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Archidiecezji Warszawskiej w Ożarowie Mazowieckim, wypełnia funkcję Prowincjalnego Sekretarza ds. Miłosierdzia.

o. Zbigniew Wasiński

Współtwórca Koreańskiej Wspólnoty Pallotynów

16
o. Zbigniew Wasiński

Współtwórca Koreańskiej Wspólnoty Pallotynów

Przyjął święcenia kapłańskie w 1987 r. Należy do zgromadzenia Pallotynów, czyli Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Był czynnie zaangażowany w działalność Koreańskiej Wspólnoty Pallotynów, przebywał w Korei Południowej w latach 1990–2018. Do 2011 r. pełnił obowiązki delegata ks. Prowincjała, w latach 1999–2011 był rektorem domu w Bundang, w latach 2015–2018 rektorem w Jangdogłonie. W 2018 r. powrócił do Polski. Pełni posługę duszpasterską w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Archidiecezji Warszawskiej w Ożarowie Mazowieckim, wypełnia funkcję Prowincjalnego Sekretarza ds. Miłosierdzia.
Bartosz Mielniczek

Moderator, prawnik, analityk, publicysta

Współpracownik i ekspert w dziedzinie rolnictwa Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Członek Polskiej Sieci Ekonomii. Autor szeregu analiz, publikacji i raportów z obszarów podatków, sektora rolno-spożywczego i polityki gospodarczej państwa (Klub Jagielloński, „Rzeczpospolita”, „Magazyn Kontra”). Zawodowo związany z branżą doradczą, doświadczenie zbierał również w Krajowej Administracji Skarbowej. 

Bartosz Mielniczek

Moderator, prawnik, analityk, publicysta

16
Bartosz Mielniczek

Moderator, prawnik, analityk, publicysta

Współpracownik i ekspert w dziedzinie rolnictwa Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Członek Polskiej Sieci Ekonomii. Autor szeregu analiz, publikacji i raportów z obszarów podatków, sektora rolno-spożywczego i polityki gospodarczej państwa (Klub Jagielloński, „Rzeczpospolita”, „Magazyn Kontra”). Zawodowo związany z branżą doradczą, doświadczenie zbierał również w Krajowej Administracji Skarbowej. 
prof. Marek Borowski

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Środowiska

Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Środowiska.  

Obszar jego badań obejmuje inżynierię środowiska, w szczególności wentylację i klimatyzację w kopalniach podziemnych i tunelach. 

Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami, transferze wyników prac badawczo-rozwojowych do przemysłu oraz w zapewnianiu współpracy krajowej i międzynarodowej.  

Wykonuje ekspertyzy dla firm i instytucji rządowych oraz projekty badawcze.  

Posiada certyfikat PRINCE 2.  

Ekspert/Recenzent - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – NCBiR oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej– NAWA.  

Członek United Nations Economic Commission for Europe of the Group of Experts on Coal Mine Methane and Just Transition.  

Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie wentylacji i klimatyzacji dla kopalni podziemnych i tuneli.  

Autor 10 monografii i 250 artykułów naukowych. 

prof. Marek Borowski

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Środowiska

16
prof. Marek Borowski

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Środowiska

Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Inżynierii Środowiska.  

Obszar jego badań obejmuje inżynierię środowiska, w szczególności wentylację i klimatyzację w kopalniach podziemnych i tunelach. 

Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami, transferze wyników prac badawczo-rozwojowych do przemysłu oraz w zapewnianiu współpracy krajowej i międzynarodowej.  

Wykonuje ekspertyzy dla firm i instytucji rządowych oraz projekty badawcze.  

Posiada certyfikat PRINCE 2.  

Ekspert/Recenzent - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – NCBiR oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej– NAWA.  

Członek United Nations Economic Commission for Europe of the Group of Experts on Coal Mine Methane and Just Transition.  

Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie wentylacji i klimatyzacji dla kopalni podziemnych i tuneli.  

Autor 10 monografii i 250 artykułów naukowych. 
dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK

Dyrektor programu studiów podyplomowych Szacowanie nieruchomości w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego oraz jej kierownik. Dyrektor programu studiów podyplomowych Szacowanie nieruchomości w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z finansami publicznymi, w tym szczególnie finansami lokalnymi, oraz z ekonomiką i zarządzaniem nieruchomościami. Był też wykładowcą m.in. na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za granicą, np. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu czy też w Narxoz Business Scholl w Kazachstanie. 

Stypendysta amerykańskiego programu James R. Webb Foundation prowadzonego przez American Real Estate Society. Od 2005 r. członek European Real Estate Society – największego stowarzyszenia naukowego zajmującego się nieruchomościami w Europie 

Jest członkiem redakcji dwóch czasopism naukowych: The Word of Real Estate Journal oraz Entrepreneurial Business and Economics Review, gdzie jest też redaktorem online. Współpracuje jako recenzent z wieloma czasopismami, m.in.: Lex localis – Journal of Local Self-Government, Journal of Corporate Real Estate, Real Estate Management and Valuation, Sustainable Cities and Society, Sustainability. Opublikował wiele artykułów naukowych oraz samodzielnych publikacji książkowych jako autor lub współautor. 

dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK

Dyrektor programu studiów podyplomowych Szacowanie nieruchomości w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

16
dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK

Dyrektor programu studiów podyplomowych Szacowanie nieruchomości w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w Katedrze Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego oraz jej kierownik. Dyrektor programu studiów podyplomowych Szacowanie nieruchomości w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z finansami publicznymi, w tym szczególnie finansami lokalnymi, oraz z ekonomiką i zarządzaniem nieruchomościami. Był też wykładowcą m.in. na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za granicą, np. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu czy też w Narxoz Business Scholl w Kazachstanie. 

Stypendysta amerykańskiego programu James R. Webb Foundation prowadzonego przez American Real Estate Society. Od 2005 r. członek European Real Estate Society – największego stowarzyszenia naukowego zajmującego się nieruchomościami w Europie 

Jest członkiem redakcji dwóch czasopism naukowych: The Word of Real Estate Journal oraz Entrepreneurial Business and Economics Review, gdzie jest też redaktorem online. Współpracuje jako recenzent z wieloma czasopismami, m.in.: Lex localis – Journal of Local Self-Government, Journal of Corporate Real Estate, Real Estate Management and Valuation, Sustainable Cities and Society, Sustainability. Opublikował wiele artykułów naukowych oraz samodzielnych publikacji książkowych jako autor lub współautor. 
prof. Jarosław Socha

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Pełni funkcję koordynatora dyscypliny nauki leśne oraz przewodniczący Rady Dyscypliny nauki leśne. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN. Odbył staże naukowe w Integrated Remote Sensing Studio na University of British Columbia, Kanada oraz na University of Lisbon, Portugalia. Dorobek naukowy obejmuje ponad 100 recenzowanych artykułów, opublikowanych w zdecydowanej większości w renomowanych czasopismach z listy JCR o łącznym IF=156.

Kierował licznymi projektami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi oraz był wykonawcą w projektach międzynarodowych (5PR UE, 7PR UE, H2020, Horyzont Europa, Forest Value) i kilkunastu projektach krajowych, w tym finansowanych przez KBN, MNiSW, NCBiR i PGL LP. Aktualnie realizuje 6 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. W badaniach zajmuje się trzema głównymi kierunkami badawczymi: przyczyny i konsekwencje długoterminowych zmian produkcyjności lasów, zaburzenia lasu i adaptacja do zmian klimatu w gospodarce leśnej oraz mitygacyjna rola lasów, modelowanie wzrostu drzewostanów i produktywności siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania danych teledetekcyjnych.

Promotor w 7 zakończonych obroną przewodach doktorskich, w tym 4 doktoratów, które uzyskały wyróżnienie.

W latach 2005–2022 nagrodzony 19 nagrodami indywidualnymi i zespołowymi za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. W 2016 r. otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 r. otrzymał wyróżnienie wraz z nagrodą pieniężną przyznaną przez Kapitułę Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta w kategorii „Najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz praktycznej, zakończona i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa” za pracę naukową pt. „Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych”.

prof. Jarosław Socha

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

16
prof. Jarosław Socha

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Pełni funkcję koordynatora dyscypliny nauki leśne oraz przewodniczący Rady Dyscypliny nauki leśne. Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN. Odbył staże naukowe w Integrated Remote Sensing Studio na University of British Columbia, Kanada oraz na University of Lisbon, Portugalia. Dorobek naukowy obejmuje ponad 100 recenzowanych artykułów, opublikowanych w zdecydowanej większości w renomowanych czasopismach z listy JCR o łącznym IF=156.

Kierował licznymi projektami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi oraz był wykonawcą w projektach międzynarodowych (5PR UE, 7PR UE, H2020, Horyzont Europa, Forest Value) i kilkunastu projektach krajowych, w tym finansowanych przez KBN, MNiSW, NCBiR i PGL LP. Aktualnie realizuje 6 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych. W badaniach zajmuje się trzema głównymi kierunkami badawczymi: przyczyny i konsekwencje długoterminowych zmian produkcyjności lasów, zaburzenia lasu i adaptacja do zmian klimatu w gospodarce leśnej oraz mitygacyjna rola lasów, modelowanie wzrostu drzewostanów i produktywności siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania danych teledetekcyjnych.

Promotor w 7 zakończonych obroną przewodach doktorskich, w tym 4 doktoratów, które uzyskały wyróżnienie.

W latach 2005–2022 nagrodzony 19 nagrodami indywidualnymi i zespołowymi za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. W 2016 r. otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2018 r. otrzymał wyróżnienie wraz z nagrodą pieniężną przyznaną przez Kapitułę Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta w kategorii „Najbardziej doniosła, z punktu widzenia wiedzy podstawowej lub/oraz praktycznej, zakończona i zrealizowana na terytorium RP praca naukowa dotycząca szeroko rozumianego leśnictwa” za pracę naukową pt. „Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych”.
dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN)

Ukończyła studia z dziedziny stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a także polsko-francuski magisterski program studiów europejskich realizowany przez SGH oraz Institut d’Etudes Politiques de Paris. W ISP PAN pracuje nieprzerwanie od 1999 r. W 2002 r. uzyskała stopień doktora za rozprawę wyróżnioną nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W latach 2004–2005 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2012 r., gdy uzyskała stopień doktora habilitowanego, jest zatrudniona na stanowisku profesora ISP PAN. W latach 2012–2018 wykładała także na Uczelni Łazarskiego, gdzie otrzymała nagrodę rektora za bardzo wysokie osiągnięcia w dydaktyce. Od lipca 2021 do grudnia 2022 była kierownikiem Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich ISP PAN. W 2023 r. została wybrana na członka Komisji ds. Etyki Rady Naukowej ISP PAN.

Wybrane publikacje: Orzelska-Stączek A., New wave of regional cooperation in Central Europe as a response to new threats, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2020, 18; Orzelska-Stączek A., Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Warszawa 2020; Orzelska-Stączek A., Ministrowie spraw zagranicznych Polski w latach 2005–2014: Stefan Meller, Anna Fotyga, Radosław Sikorski, Warszawa 2016.

(ORCID: 0000-0002-3070-563X)

dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN)

16
dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (ISP PAN)

Ukończyła studia z dziedziny stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a także polsko-francuski magisterski program studiów europejskich realizowany przez SGH oraz Institut d’Etudes Politiques de Paris. W ISP PAN pracuje nieprzerwanie od 1999 r. W 2002 r. uzyskała stopień doktora za rozprawę wyróżnioną nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W latach 2004–2005 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2012 r., gdy uzyskała stopień doktora habilitowanego, jest zatrudniona na stanowisku profesora ISP PAN. W latach 2012–2018 wykładała także na Uczelni Łazarskiego, gdzie otrzymała nagrodę rektora za bardzo wysokie osiągnięcia w dydaktyce. Od lipca 2021 do grudnia 2022 była kierownikiem Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich ISP PAN. W 2023 r. została wybrana na członka Komisji ds. Etyki Rady Naukowej ISP PAN.

Wybrane publikacje: Orzelska-Stączek A., New wave of regional cooperation in Central Europe as a response to new threats, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2020, 18; Orzelska-Stączek A., Ukielski P., Inicjatywa Trójmorza z perspektywy jej uczestników, Warszawa 2020; Orzelska-Stączek A., Ministrowie spraw zagranicznych Polski w latach 2005–2014: Stefan Meller, Anna Fotyga, Radosław Sikorski, Warszawa 2016.

(ORCID: 0000-0002-3070-563X)

dr Mariusz Sterzel

Laboratorium Obliczeń Kwantowych Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH

Specjalista z zakresu HPC, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących oprogramowania naukowego, jego dostosowania do platform obliczeniowych oraz efektywnego wykorzystania na heterogenicznych zasobach HPC. Przedstawiciel Polski w Radzie Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC, delegat e-Infrastructure Reflection Group oraz członek Rady Wykonawczej Fundacji EGI. 

Z wykształcenia chemik, specjalista od chemii kwantowej i obliczeniowej w zakresie zastosowania metod obliczeniowych w spektroskopii wibronowej. 

Obecnie pełni funkcje kierownika Laboratorium Obliczeń Kwantowych i kierownika projektu EuroHPC PL w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – centrum superkomputerowym udostępniającym zasoby superkomputerów i komputerów kwantowych polskim uczelniom i podmiotom gospodarki. 

dr Mariusz Sterzel

Laboratorium Obliczeń Kwantowych Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH

16
dr Mariusz Sterzel

Laboratorium Obliczeń Kwantowych Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH

Specjalista z zakresu HPC, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących oprogramowania naukowego, jego dostosowania do platform obliczeniowych oraz efektywnego wykorzystania na heterogenicznych zasobach HPC. Przedstawiciel Polski w Radzie Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC, delegat e-Infrastructure Reflection Group oraz członek Rady Wykonawczej Fundacji EGI. 

Z wykształcenia chemik, specjalista od chemii kwantowej i obliczeniowej w zakresie zastosowania metod obliczeniowych w spektroskopii wibronowej. 

Obecnie pełni funkcje kierownika Laboratorium Obliczeń Kwantowych i kierownika projektu EuroHPC PL w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – centrum superkomputerowym udostępniającym zasoby superkomputerów i komputerów kwantowych polskim uczelniom i podmiotom gospodarki. 
Stanisław Bisztyga

Senator RP z ramienia Platformy Obywatelskiej w latach 2007–2011

Urodził się 11 października 1951 r. w Myślenicach. W 1974 r. ukończył Wydział Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1992 r. uzyskał tytuł doktora w dziedzinie turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 

W latach 1976-1985 pracował jako asystent na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 1986 r. do 1989 r. był zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa. W latach 1989-2007 - dyrektor do spraw ekonomicznych i finansowych w spółce "Chemobudowa" Kraków SA. Wchodził w skład Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wody i Kanalizacji w Krakowie. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. 

W latach 1994-2002 był radnym Rady Miasta Krakowa. Od 2006 do 2007 r. - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Senator RP z ramienia Platformy Obywatelskiej w latach 2007–2011. Członek Rady Towarzystwa Sportowego "Wisła" Kraków. Należy do Platformy Obywatelskiej RP. Żonaty, ma dwoje dzieci. 

Stanisław Bisztyga

Senator RP z ramienia Platformy Obywatelskiej w latach 2007–2011

16
Stanisław Bisztyga

Senator RP z ramienia Platformy Obywatelskiej w latach 2007–2011

Urodził się 11 października 1951 r. w Myślenicach. W 1974 r. ukończył Wydział Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1992 r. uzyskał tytuł doktora w dziedzinie turystyki na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 

W latach 1976-1985 pracował jako asystent na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 1986 r. do 1989 r. był zastępcą dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa. W latach 1989-2007 - dyrektor do spraw ekonomicznych i finansowych w spółce "Chemobudowa" Kraków SA. Wchodził w skład Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wody i Kanalizacji w Krakowie. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. 

W latach 1994-2002 był radnym Rady Miasta Krakowa. Od 2006 do 2007 r. - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Senator RP z ramienia Platformy Obywatelskiej w latach 2007–2011. Członek Rady Towarzystwa Sportowego "Wisła" Kraków. Należy do Platformy Obywatelskiej RP. Żonaty, ma dwoje dzieci. 
Patryk Wicher

Poseł na Sejm RP (PiS)

Patryk Wicher

Poseł na Sejm RP (PiS)

16
Patryk Wicher

Poseł na Sejm RP (PiS)

Urszula Nowogórska

Posłanka na Sejm RP

Posłanka na Sejm RP, członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W zakresie zainteresowań znajduje się szeroko pojęte bezpieczeństwo. Jest członkiem m.in. sejmowego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa dzieci.

Jest Absolwentką Studium Pielęgniarskiego w Limanowej. W 2013 ukończyła studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku politologia, ze specjalnością administracja publiczna.

W roku 2010 i w latach 2014-2018 była Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jest druhną, członkiem zarządu związku OSP RP w Limanowej. Była kierownikiem Zespołu Regionalnego „Przyszowianie”. Jest osobą bardzo zaangażowana w wiele projektów społecznych i kulturalnych. W 2017 za swoją pracę społeczną została uhonorowana tytułem „Kobieta charyzmatyczna”.

Urszula Nowogórska

Posłanka na Sejm RP

16
Urszula Nowogórska

Posłanka na Sejm RP

Posłanka na Sejm RP, członek Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W zakresie zainteresowań znajduje się szeroko pojęte bezpieczeństwo. Jest członkiem m.in. sejmowego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa dzieci.

Jest Absolwentką Studium Pielęgniarskiego w Limanowej. W 2013 ukończyła studia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na kierunku politologia, ze specjalnością administracja publiczna.

W roku 2010 i w latach 2014-2018 była Przewodniczącą Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jest druhną, członkiem zarządu związku OSP RP w Limanowej. Była kierownikiem Zespołu Regionalnego „Przyszowianie”. Jest osobą bardzo zaangażowana w wiele projektów społecznych i kulturalnych. W 2017 za swoją pracę społeczną została uhonorowana tytułem „Kobieta charyzmatyczna”.
Jarosław Sachajko

Poseł na Sejm RP, członek Komisji Finansów Publicznych

Magister ekonomii, doktor nauk rolniczych. Pracował na Akademii Rolniczej oraz jako pracownik naukowy WSZiA w Zamościu, jak również jako analityk kryminalny w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu. Poseł na Sejm. Do 2019 r. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie wiceprzewodniczący tejże Komisji. Jest również członkiem Komisji Finansów. 

Jarosław Sachajko

Poseł na Sejm RP, członek Komisji Finansów Publicznych

16
Jarosław Sachajko

Poseł na Sejm RP, członek Komisji Finansów Publicznych

Magister ekonomii, doktor nauk rolniczych. Pracował na Akademii Rolniczej oraz jako pracownik naukowy WSZiA w Zamościu, jak również jako analityk kryminalny w Prokuraturze Okręgowej w Zamościu. Poseł na Sejm. Do 2019 r. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie wiceprzewodniczący tejże Komisji. Jest również członkiem Komisji Finansów. 
Bogusław Sonik

Poseł na Sejm RP, dziennikarz, samorządowiec

Absolwent studiów na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w czasach studenckich związany z prowadzonym przez oo. Dominikanów duszpasterstwem akademickim Beczka i z Komitetem Obrony Robotników, założyciel Studenckiego Komitetu Solidarności.  

Do 1982 r. wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności”, przewodniczący delegacji Małopolski na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. W pierwszym dniu stanu wojennego internowany. W 1983 roku podjął pracę w Wydawnictwie ZNAK, założył wtedy wydawane w drugim obiegu, społeczno-kulturalne pismo „Arka”. 

W latach 1983–1996 mieszkał wraz z rodziną w Paryżu. Zaangażowany w tamtejszą działalność opozycyjną, współpracował jako dziennikarz z m.in. radiem Wolna Europa i BBC. Po upadku komuny został dyrektorem Instytutu Polskiego, był też Ministrem Pełnomocnym Ambasady Polskiej. Po powrocie do Polski zajął się działalnością samorządową (był m.in. Przewodniczącym Sejmiku Małopolski). W latach 2004–2014 pełnił mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Obecnie jest posłem na Sejm RP. 

Bogusław Sonik

Poseł na Sejm RP, dziennikarz, samorządowiec

16
Bogusław Sonik

Poseł na Sejm RP, dziennikarz, samorządowiec

Absolwent studiów na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w czasach studenckich związany z prowadzonym przez oo. Dominikanów duszpasterstwem akademickim Beczka i z Komitetem Obrony Robotników, założyciel Studenckiego Komitetu Solidarności.  

Do 1982 r. wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności”, przewodniczący delegacji Małopolski na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”. W pierwszym dniu stanu wojennego internowany. W 1983 roku podjął pracę w Wydawnictwie ZNAK, założył wtedy wydawane w drugim obiegu, społeczno-kulturalne pismo „Arka”. 

W latach 1983–1996 mieszkał wraz z rodziną w Paryżu. Zaangażowany w tamtejszą działalność opozycyjną, współpracował jako dziennikarz z m.in. radiem Wolna Europa i BBC. Po upadku komuny został dyrektorem Instytutu Polskiego, był też Ministrem Pełnomocnym Ambasady Polskiej. Po powrocie do Polski zajął się działalnością samorządową (był m.in. Przewodniczącym Sejmiku Małopolski). W latach 2004–2014 pełnił mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Obecnie jest posłem na Sejm RP. 
Józefa Szczurek-Żelazko

Posłanka na Sejm RP, była wiceminister zdrowia

Absolwentka Liceum Medycznego w Nowym Sączu i studiów na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego, ukończyła również studia podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych. 

Początkowo pracowała w służbie zdrowia jako pielęgniarka oraz nauczycielka w Zespole Szkół Medycznych. Po reformie administracji publicznej pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, od 2001 r. funkcję Dyrektora SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Placówka pod jej kierownictwem uzyskała w 2007 r. Certyfikat Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2001 oraz w 2009 r. jako jeden z pierwszych szpitali w Małopolsce Certyfikat Akredytacyjny w Ochronie Zdrowia, nadawany przez Ministra Zdrowia. Nagrodzona wyróżnieniem „Pracodawca przyjazny Pracownikom” przyznawanym przez Prezydenta RP.  

Od 2010 r. pełniła funkcję Radnej Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Jako posłanka na Sejm RP VIII kadencji przewodniczyła pracom parlamentarnego zespołu ds. szpitali powiatowych oraz zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej. 

W latach 2017–2020 jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiadała za Departamenty Pielęgniarek i Położnych, Kwalifikacji Medycznych i Nauki, Zdrowia Publicznego i Rodziny oraz Dialogu Społecznego, uczestniczyła również w pracach Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu.  

Józefa Szczurek-Żelazko

Posłanka na Sejm RP, była wiceminister zdrowia

16
Józefa Szczurek-Żelazko

Posłanka na Sejm RP, była wiceminister zdrowia

Absolwentka Liceum Medycznego w Nowym Sączu i studiów na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie. Posiada uprawnienia Audytora Wewnętrznego, ukończyła również studia podyplomowe dla kandydatów do rad nadzorczych. 

Początkowo pracowała w służbie zdrowia jako pielęgniarka oraz nauczycielka w Zespole Szkół Medycznych. Po reformie administracji publicznej pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, od 2001 r. funkcję Dyrektora SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku. Placówka pod jej kierownictwem uzyskała w 2007 r. Certyfikat Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2001 oraz w 2009 r. jako jeden z pierwszych szpitali w Małopolsce Certyfikat Akredytacyjny w Ochronie Zdrowia, nadawany przez Ministra Zdrowia. Nagrodzona wyróżnieniem „Pracodawca przyjazny Pracownikom” przyznawanym przez Prezydenta RP.  

Od 2010 r. pełniła funkcję Radnej Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Jako posłanka na Sejm RP VIII kadencji przewodniczyła pracom parlamentarnego zespołu ds. szpitali powiatowych oraz zespołu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej. 

W latach 2017–2020 jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiadała za Departamenty Pielęgniarek i Położnych, Kwalifikacji Medycznych i Nauki, Zdrowia Publicznego i Rodziny oraz Dialogu Społecznego, uczestniczyła również w pracach Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu do Spraw Programowania Prac Rządu.  
dr Jaroslav Makatura

Wiceprezydent kraju preszowskiego, burmistrz Malá Domaša

Jaroslav Makatúra pracuje w administracji publicznej od prawie 20 lat. Od 1996 r. jest burmistrzem Malá Domaša, wieloletnim członkiem parlamentu regionalnego Kraju Samorządowego Preszowskiego, pracującym głównie w komisjach zajmujących się rozwojem regionalnym i turystyką. Od kwietnia 2023 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego kraju preszowskiego, koncentrując się na rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu Górny Zemplin i jego powiatów Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Snina i Vranov nad Topľou. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej HZ i HŠ. 

dr Jaroslav Makatura

Wiceprezydent kraju preszowskiego, burmistrz Malá Domaša

16
dr Jaroslav Makatura

Wiceprezydent kraju preszowskiego, burmistrz Malá Domaša

Jaroslav Makatúra pracuje w administracji publicznej od prawie 20 lat. Od 1996 r. jest burmistrzem Malá Domaša, wieloletnim członkiem parlamentu regionalnego Kraju Samorządowego Preszowskiego, pracującym głównie w komisjach zajmujących się rozwojem regionalnym i turystyką. Od kwietnia 2023 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego kraju preszowskiego, koncentrując się na rozwoju społeczno-gospodarczym subregionu Górny Zemplin i jego powiatów Humenné, Medzilaborce, Stropkov, Snina i Vranov nad Topľou. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej HZ i HŠ. 
Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza

Urodzony 5 stycznia 1970 roku w Lesku, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1989-95) oraz informatycznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim (1997-98). Nauczyciel matematyki i  informatyki (1994 -1999), menedżer w firmach Optimus SA oraz Xtrade SA (1999-2003), zastępca Burmistrza Starego Sącza (2003-2007). 22 stycznia 2012 roku wybrany na Burmistrza Starego Sącza (82% głosów). W 2014 r. ponownie wybrany na ten urząd. Współzałożyciel i prezes Fundacji Rozwoju Ziem Górskich oraz Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” (2007-2011). W ostatnich wyborach samorządowych znów został burmistrzem Starego Sącza (na pięcioletnią kadencję) wygrywając w pierwszej turze (70% głosów) startując z lokalnego komitetu Gminne Porozumienie Wyborcze. 

Absolwent  WSP w Krakowie i podyplomowych studiów informatycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Matematyk i  informatyk. Menadżer w firmach  Optimus i Xtrade, współzałożyciel Fundacji Rozwoju Ziem Górskich i Lokalnej Grupy Działania "Brama Beskidu" Od 2012 roku burmistrz Starego Sącza. 

 

Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza

16
Jacek Lelek

Burmistrz Starego Sącza

Urodzony 5 stycznia 1970 roku w Lesku, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1989-95) oraz informatycznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim (1997-98). Nauczyciel matematyki i  informatyki (1994 -1999), menedżer w firmach Optimus SA oraz Xtrade SA (1999-2003), zastępca Burmistrza Starego Sącza (2003-2007). 22 stycznia 2012 roku wybrany na Burmistrza Starego Sącza (82% głosów). W 2014 r. ponownie wybrany na ten urząd. Współzałożyciel i prezes Fundacji Rozwoju Ziem Górskich oraz Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” (2007-2011). W ostatnich wyborach samorządowych znów został burmistrzem Starego Sącza (na pięcioletnią kadencję) wygrywając w pierwszej turze (70% głosów) startując z lokalnego komitetu Gminne Porozumienie Wyborcze. 

Absolwent  WSP w Krakowie i podyplomowych studiów informatycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Matematyk i  informatyk. Menadżer w firmach  Optimus i Xtrade, współzałożyciel Fundacji Rozwoju Ziem Górskich i Lokalnej Grupy Działania "Brama Beskidu" Od 2012 roku burmistrz Starego Sącza. 

 
Małgorzata Małuch

Wójt Gminy Sękowa, Prezes Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast

Wójt Gminy Sękowa - absolwentka AGH Kraków. Radna Powiatu Gorlickiego i Członek Zarządu w latach 1999-2006. W latach 1990-2006 pełniła funkcję Sekretarz Gminy Sękowa, a od 2006 roku jest Wójtem Gminy Sękowa. Działalność społeczna związana z pełnioną funkcją m.in.: Forum Wójtów i Burmistrzów i Prezydentów Małopolski– Prezes Zarządu, Małopolska Organizacja Turystyczna –Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski – Z-ca Prezesa Zarządu. Z inicjatywy Wójt zrealizowano szereg projektów wspierających integrację i edukacje społeczną: utworzono 2 spółdzielnie socjalne, kilka klubów seniora oraz 3 integracyjne ośrodki wsparcia. Podczas sprawowania funkcji Wójta na dużą skalę rozwinęła infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, powstały nowe drogi i chodniki. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej poddano termomodernizacji, rozbudowano i wyposażono szkoły i przedszkola. Stworzono dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji; uatrakcyjniono Uzdrowisko Wapienne oraz ścieżki rowerowe, rozbudowano infrastrukturę narciarską. Powstały piękne parki i place zabaw dla dzieci. Sukcesy gminy zostały potwierdzone w niezależnych ogólnopolskich rankingach. Gmina Sękowa od lat jest Laureatem Rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska lokując się w czołówce „Złotej Setki Samorządów w Polsce” zajmując najwyższe VII i XIV miejsce wśród 1571 gmin wiejskich. Ostatnio po raz drugi z rzędu gmina Sękowa znalazła się na VII miejscu w kraju w rankingu „Wspólnoty” w kategorii najwyższe wydatki inwestycyjne per capita.  

Kocha to co robi i cieszy ją fakt, że ma duży wpływ na otaczającą ją rzeczywistość, zarówno w kontekście realizowanych inwestycji, które służą społeczeństwu i wpływają na komfort życia jak i poprzez współpracę z mieszkańcami i rozbudzanie ich aktywności, wspieranie inicjatyw społecznych. 

Małgorzata Małuch

Wójt Gminy Sękowa, Prezes Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast

16
Małgorzata Małuch

Wójt Gminy Sękowa, Prezes Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast

Wójt Gminy Sękowa - absolwentka AGH Kraków. Radna Powiatu Gorlickiego i Członek Zarządu w latach 1999-2006. W latach 1990-2006 pełniła funkcję Sekretarz Gminy Sękowa, a od 2006 roku jest Wójtem Gminy Sękowa. Działalność społeczna związana z pełnioną funkcją m.in.: Forum Wójtów i Burmistrzów i Prezydentów Małopolski– Prezes Zarządu, Małopolska Organizacja Turystyczna –Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski – Z-ca Prezesa Zarządu. Z inicjatywy Wójt zrealizowano szereg projektów wspierających integrację i edukacje społeczną: utworzono 2 spółdzielnie socjalne, kilka klubów seniora oraz 3 integracyjne ośrodki wsparcia. Podczas sprawowania funkcji Wójta na dużą skalę rozwinęła infrastrukturę wodno- kanalizacyjną, powstały nowe drogi i chodniki. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej poddano termomodernizacji, rozbudowano i wyposażono szkoły i przedszkola. Stworzono dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji; uatrakcyjniono Uzdrowisko Wapienne oraz ścieżki rowerowe, rozbudowano infrastrukturę narciarską. Powstały piękne parki i place zabaw dla dzieci. Sukcesy gminy zostały potwierdzone w niezależnych ogólnopolskich rankingach. Gmina Sękowa od lat jest Laureatem Rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska lokując się w czołówce „Złotej Setki Samorządów w Polsce” zajmując najwyższe VII i XIV miejsce wśród 1571 gmin wiejskich. Ostatnio po raz drugi z rzędu gmina Sękowa znalazła się na VII miejscu w kraju w rankingu „Wspólnoty” w kategorii najwyższe wydatki inwestycyjne per capita.  

Kocha to co robi i cieszy ją fakt, że ma duży wpływ na otaczającą ją rzeczywistość, zarówno w kontekście realizowanych inwestycji, które służą społeczeństwu i wpływają na komfort życia jak i poprzez współpracę z mieszkańcami i rozbudzanie ich aktywności, wspieranie inicjatyw społecznych. 
Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

Absolwent AGH w Krakowie, studia podyplomowe MBA Akademii WSB w Dąbrowej Górniczej. W latach 1998-2006 radny Rady Gminy Brzeźnica, a od 2006 r. pełni funkcję Wójta Gminy Brzeźnica. Członek Zarządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,  Członek Zarządu Euroregion Beskidy, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP w Brzeźnicy.  Ponadto lider integracji środowisk i organizacji społecznych w gminie jak np.: Członek Komitetu Ochrony Drewnianego Kościoła w Sosnowicach, współzałożyciel Społecznego Komitetu Ratowania Kościółka w Tłuczani, członek Międzygminnego Koła Pszczelarskiego, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Malownicza Gmina. 

Wyróżnia się wyjątkową skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dbając o rozwój w każdej sferze działalności gminy. Inicjator pierwszego domu seniora w gminie wiejskiej w Małopolsce. Działacz na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, Jego praca została uhonorowana wieloma nagrodami, a jego zaangażowanie w rozwój gminy Brzeźnica jest doceniana przez społeczność lokalną. 

Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

16
Bogusław Antos

Wójt Gminy Brzeźnica

Absolwent AGH w Krakowie, studia podyplomowe MBA Akademii WSB w Dąbrowej Górniczej. W latach 1998-2006 radny Rady Gminy Brzeźnica, a od 2006 r. pełni funkcję Wójta Gminy Brzeźnica. Członek Zarządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski,  Członek Zarządu Euroregion Beskidy, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP w Brzeźnicy.  Ponadto lider integracji środowisk i organizacji społecznych w gminie jak np.: Członek Komitetu Ochrony Drewnianego Kościoła w Sosnowicach, współzałożyciel Społecznego Komitetu Ratowania Kościółka w Tłuczani, członek Międzygminnego Koła Pszczelarskiego, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Malownicza Gmina. 

Wyróżnia się wyjątkową skutecznością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dbając o rozwój w każdej sferze działalności gminy. Inicjator pierwszego domu seniora w gminie wiejskiej w Małopolsce. Działacz na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, Jego praca została uhonorowana wieloma nagrodami, a jego zaangażowanie w rozwój gminy Brzeźnica jest doceniana przez społeczność lokalną. 
Mariusz Krystian

Wójt Gminy Spytkowice

Samorządowiec i działacz społeczny. Od 2010 r. Wójt Gminy Spytkowice w powiecie wadowickim. Autor sukcesu inwestycyjnego tego samorządu, którego źródłem było znakomite wykorzystanie funduszy zewnętrznych. 

Autor publikacji naukowych z zakresu turystyki i sportu oraz publikacji prasowych z zakresu organizacji Oświaty. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Spytkowicach i organizator pierwszego w Polsce, profesjonalnego szkolenia obronnego w gminie wiejskiej we współpracy z Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Mariusz Krystian

Wójt Gminy Spytkowice

16
Mariusz Krystian

Wójt Gminy Spytkowice

Samorządowiec i działacz społeczny. Od 2010 r. Wójt Gminy Spytkowice w powiecie wadowickim. Autor sukcesu inwestycyjnego tego samorządu, którego źródłem było znakomite wykorzystanie funduszy zewnętrznych. 

Autor publikacji naukowych z zakresu turystyki i sportu oraz publikacji prasowych z zakresu organizacji Oświaty. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Spytkowicach i organizator pierwszego w Polsce, profesjonalnego szkolenia obronnego w gminie wiejskiej we współpracy z Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Grzegorz Gałgan

Wójt Gminy Polanka Wielka

Od 2014 r. jest wójtem gminy Polanka Wielka, wcześniej 10 lat pracownik administracji państwowej. Od ponad 20 lat wraz bratem prowadzi gospodarstwo rolne, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie ( obecnie Uniwersytet Rolniczy). 

Grzegorz Gałgan

Wójt Gminy Polanka Wielka

16
Grzegorz Gałgan

Wójt Gminy Polanka Wielka

Od 2014 r. jest wójtem gminy Polanka Wielka, wcześniej 10 lat pracownik administracji państwowej. Od ponad 20 lat wraz bratem prowadzi gospodarstwo rolne, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie ( obecnie Uniwersytet Rolniczy). 
Grzegorz Biedroń

Radny Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Prezes MOT

Samorządowiec od 1992 r., w tym okresie pełnił m.in. funkcję Burmistrza Limanowej oraz radnego Rady Miejskiej w Limanowej. Wieloletni Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach, a w latach 2016-2018 Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Od stycznia 2019 r. Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 

Reprezentuje mieszkańców powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego w Sejmiku Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od 2006 roku. Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Współpracy Zagranicznej i Promocji oraz członek Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą oraz Komisji ds. Strategii Karpackiej. 

Zaangażowany w przygotowanie Kierunków Rozwoju Turystyki dla Małopolski i Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”, wiceprzewodniczący Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego, członek komisji ds. opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa”. 

Grzegorz Biedroń jako wiceprzewodniczący w Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce bierze czynny udział przy współpracy samorządowców, przedsiębiorców turystycznych, środowiska naukowego i organizacji branżowych działających na rynku turystycznym w Małopolsce. 

Grzegorz Biedroń jako prezes MOT skutecznie promuje markę Krakowa i Małopolski za granicą, a jednocześnie walczy o ochronę interesów branży turystycznej. Do jego działań można zaliczyć współpracę z wieloma instytucjami państwowymi i podmiotami związanymi z usługami turystycznymi, takimi jak: Polska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Od 1981 r. posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego, wieloletni pilot wycieczek, miłośnik gór – zwłaszcza Beskidów i Tatr. 

Grzegorz Biedroń

Radny Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Prezes MOT

16
Grzegorz Biedroń

Radny Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Prezes MOT

Samorządowiec od 1992 r., w tym okresie pełnił m.in. funkcję Burmistrza Limanowej oraz radnego Rady Miejskiej w Limanowej. Wieloletni Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słopnicach, a w latach 2016-2018 Prezes Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. Od stycznia 2019 r. Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 

Reprezentuje mieszkańców powiatu limanowskiego, sądeckiego i gorlickiego w Sejmiku Województwa Małopolskiego nieprzerwanie od 2006 roku. Przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Współpracy Zagranicznej i Promocji oraz członek Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą oraz Komisji ds. Strategii Karpackiej. 

Zaangażowany w przygotowanie Kierunków Rozwoju Turystyki dla Małopolski i Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”, wiceprzewodniczący Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego, członek komisji ds. opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa”. 

Grzegorz Biedroń jako wiceprzewodniczący w Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce bierze czynny udział przy współpracy samorządowców, przedsiębiorców turystycznych, środowiska naukowego i organizacji branżowych działających na rynku turystycznym w Małopolsce. 

Grzegorz Biedroń jako prezes MOT skutecznie promuje markę Krakowa i Małopolski za granicą, a jednocześnie walczy o ochronę interesów branży turystycznej. Do jego działań można zaliczyć współpracę z wieloma instytucjami państwowymi i podmiotami związanymi z usługami turystycznymi, takimi jak: Polska Organizacja Turystyczna, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Od 1981 r. posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego, wieloletni pilot wycieczek, miłośnik gór – zwłaszcza Beskidów i Tatr. 
Elżbieta Achinger

Radna Województwa Małopolskiego

Polityk, przedsiębiorca, działaczka samorządowa i społeczna, posłanka na Sejm VII kadencji, radna sejmiku małopolskiego IV i VI kadencji. 

Magister prawa. Przez kilkanaście lat pracowała jako kurator sądowy w Krakowie. W latach 90. prowadziła działalność gospodarczą w ramach spółki prawa handlowego. Prezeska Stowarzyszenia Muzycznego Chór Camerata w Wieliczce. Działaczka na rzecz seniorów, założycielka i prezeska stowarzyszenia Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Członkini Małopolskiej Rady ds. Senioralnych. 

W latach 2002–2006 radna miasta Wieliczki. W Sejmiku Województwa Małopolskiego zasiada w Komisji Kultury (II wiceprzewodniczący), Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, a także Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego. 

Elżbieta Achinger

Radna Województwa Małopolskiego

16
Elżbieta Achinger

Radna Województwa Małopolskiego

Polityk, przedsiębiorca, działaczka samorządowa i społeczna, posłanka na Sejm VII kadencji, radna sejmiku małopolskiego IV i VI kadencji. 

Magister prawa. Przez kilkanaście lat pracowała jako kurator sądowy w Krakowie. W latach 90. prowadziła działalność gospodarczą w ramach spółki prawa handlowego. Prezeska Stowarzyszenia Muzycznego Chór Camerata w Wieliczce. Działaczka na rzecz seniorów, założycielka i prezeska stowarzyszenia Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Członkini Małopolskiej Rady ds. Senioralnych. 

W latach 2002–2006 radna miasta Wieliczki. W Sejmiku Województwa Małopolskiego zasiada w Komisji Kultury (II wiceprzewodniczący), Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, a także Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego. 
Marta Mordarska

Polska polityk i samorządowiec, aktywna i zasłużona działaczka społeczna, radna województwa małopolskiego

Polska polityk i samorządowiec, aktywna i zasłużona działaczka społeczna, radna województwa małopolskiego. 

Absolwentka pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (Zarządzanie strategiczne w administracji samorządowej) oraz w Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994 – 1998 Pełnomocnik Wojewody Nowosądeckiego ds. Uzależnień, następnie pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, a także Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W roku 2003 powołana na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Od 2004 r. członkini Zespołu Ekspertów PARPA ds. Lokalnych i Regionalnych Programów, Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego oraz Małopolskiej Rady Przeciwdziałania Uzależnieniom. Od 2005 r. Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych. Przez 7 lat (do września 2023 r.) dyrektor Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji jest przewodniczącą Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, I wiceprzewodniczącą Komisji Kultury, uczestniczy także w pracach Komisji Głównej oraz Komisji Ochrony Zdrowia. 

Marta Mordarska

Polska polityk i samorządowiec, aktywna i zasłużona działaczka społeczna, radna województwa małopolskiego

16
Marta Mordarska

Polska polityk i samorządowiec, aktywna i zasłużona działaczka społeczna, radna województwa małopolskiego

Polska polityk i samorządowiec, aktywna i zasłużona działaczka społeczna, radna województwa małopolskiego. 

Absolwentka pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej (Zarządzanie strategiczne w administracji samorządowej) oraz w Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994 – 1998 Pełnomocnik Wojewody Nowosądeckiego ds. Uzależnień, następnie pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, a także Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W roku 2003 powołana na stanowisko Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Od 2004 r. członkini Zespołu Ekspertów PARPA ds. Lokalnych i Regionalnych Programów, Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego oraz Małopolskiej Rady Przeciwdziałania Uzależnieniom. Od 2005 r. Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych. Przez 7 lat (do września 2023 r.) dyrektor Oddziału Małopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji jest przewodniczącą Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej, I wiceprzewodniczącą Komisji Kultury, uczestniczy także w pracach Komisji Głównej oraz Komisji Ochrony Zdrowia. 
Robert Bylica

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Zarządzanie. W latach 2008–2018 pracownik (instruktor ds. nauki gry na instrumentach) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu, zaś od 1 listopada 2018 r. jego dyrektor.  

Radny Wojewódzki w kadencji 2018–2023. W Sejmiku Województwa Małopolskiego jest przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, I wiceprzewodniczącym Komisji ds. Skarg i Wniosków, I wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a także członkiem Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Kultury. 

Robert Bylica

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego

16
Robert Bylica

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Małopolskiego

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Zarządzanie. W latach 2008–2018 pracownik (instruktor ds. nauki gry na instrumentach) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu, zaś od 1 listopada 2018 r. jego dyrektor.  

Radny Wojewódzki w kadencji 2018–2023. W Sejmiku Województwa Małopolskiego jest przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, I wiceprzewodniczącym Komisji ds. Skarg i Wniosków, I wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a także członkiem Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej oraz Komisji Kultury. 
Piotr Ryba

Burmistrz Krynicy-Zdroju

Piotr Ryba

Burmistrz Krynicy-Zdroju

16
Piotr Ryba

Burmistrz Krynicy-Zdroju

prof. Jan Tadeusz Duda

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, radny województwa małopolskiego V i VI kadencji, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji.  

Od 1973 r. zatrudniony jako inżynier automatyk w krakowskim Instytucie Nafty i Gazu. Doktoryzował się w 1977 r. na AGH. W okresie 1977–2004 pracował w Katedrze Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Habilitował się w 1992 r. również na AGH. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych został mu nadany w 2004 r. W tym samym roku rozpoczął pracę na Wydziale Zarządzania macierzystej uczelni. W 2006 r. został kierownikiem Katedry Analizy Systemowej i Modelowania Cyfrowego oraz profesorem zwyczajnym AGH (od 1998 r. był profesorem nadzwyczajnym). W 2009 r. objął stanowisko kierownika w Katedrze Informatyki Stosowanej Wydziału Zarządzania AGH oraz stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, następnie został profesorem na Wydziale Politechnicznym Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. W latach 1993–2001 wykładał również na Politechnice Opolskiej.  

Odbył szereg staży zagranicznych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii i Francji. Zainteresowania badawcze Jana Dudy dotyczą m.in. informatyki stosowanej, teorii systemów i modelowania matematycznego. Autor opracowania Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego (2003).  

W Sejmiku Województwa Małopolskiego jest przewodniczącym Komisji Głównej, I wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, I wiceprzewodniczącym Komisji ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii, bierze też udział w pracach Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 

 

prof. Jan Tadeusz Duda

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

16
prof. Jan Tadeusz Duda

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, radny województwa małopolskiego V i VI kadencji, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencji.  

Od 1973 r. zatrudniony jako inżynier automatyk w krakowskim Instytucie Nafty i Gazu. Doktoryzował się w 1977 r. na AGH. W okresie 1977–2004 pracował w Katedrze Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Habilitował się w 1992 r. również na AGH. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych został mu nadany w 2004 r. W tym samym roku rozpoczął pracę na Wydziale Zarządzania macierzystej uczelni. W 2006 r. został kierownikiem Katedry Analizy Systemowej i Modelowania Cyfrowego oraz profesorem zwyczajnym AGH (od 1998 r. był profesorem nadzwyczajnym). W 2009 r. objął stanowisko kierownika w Katedrze Informatyki Stosowanej Wydziału Zarządzania AGH oraz stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, następnie został profesorem na Wydziale Politechnicznym Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie. W latach 1993–2001 wykładał również na Politechnice Opolskiej.  

Odbył szereg staży zagranicznych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii i Francji. Zainteresowania badawcze Jana Dudy dotyczą m.in. informatyki stosowanej, teorii systemów i modelowania matematycznego. Autor opracowania Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego (2003).  

W Sejmiku Województwa Małopolskiego jest przewodniczącym Komisji Głównej, I wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, I wiceprzewodniczącym Komisji ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii, bierze też udział w pracach Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej. 

 
Kamil Pachecki

Specjalista ds. bezpieczeństwa strategicznego i polityki międzynarodowej

Z wykształcenia urbanista, absolwent studiów na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim.

Swoje zainteresowania skupia na kwestiach związanych z wojskowością, w tym na badaniu społecznych kontekstów obronności i służby wojskowej oraz funkcjonowania ochotniczych i niezawodowych form służby wojskowej i organizacji paramilitarnych, a także na zmianach strukturalnych i technologicznych w wojskowości, analizie potencjału militarnego współczesnego świata, zagrożeniach militarnych oraz zagadnieniach związanych z obronnością. W latach 2018–2021 służył w Wojskach Obrony Terytorialnej (9 ŁBOT), pełniąc także funkcje instruktorskie (głównie w zakresie taktyki lekkiej piechoty), od 2015 r. zaś związany jest ze środowiskiem organizacji proobronnych.

Specjalizuje się też w polityce międzynarodowej, zajmuje się tematyką szeroko rozumianej współpracy polsko-ukraińskiej, również w kontekście bezpieczeństwa militarnego, oraz obserwacją polityki bezpieczeństwa NATO, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, i polskiej polityki obronności w tym kierunku.

Należy do Klubu Jagiellońskiego, jest członkiem redakcji działu „Polska na mapie”.

Kamil Pachecki

Specjalista ds. bezpieczeństwa strategicznego i polityki międzynarodowej

16
Kamil Pachecki

Specjalista ds. bezpieczeństwa strategicznego i polityki międzynarodowej

Z wykształcenia urbanista, absolwent studiów na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim.

Swoje zainteresowania skupia na kwestiach związanych z wojskowością, w tym na badaniu społecznych kontekstów obronności i służby wojskowej oraz funkcjonowania ochotniczych i niezawodowych form służby wojskowej i organizacji paramilitarnych, a także na zmianach strukturalnych i technologicznych w wojskowości, analizie potencjału militarnego współczesnego świata, zagrożeniach militarnych oraz zagadnieniach związanych z obronnością. W latach 2018–2021 służył w Wojskach Obrony Terytorialnej (9 ŁBOT), pełniąc także funkcje instruktorskie (głównie w zakresie taktyki lekkiej piechoty), od 2015 r. zaś związany jest ze środowiskiem organizacji proobronnych.

Specjalizuje się też w polityce międzynarodowej, zajmuje się tematyką szeroko rozumianej współpracy polsko-ukraińskiej, również w kontekście bezpieczeństwa militarnego, oraz obserwacją polityki bezpieczeństwa NATO, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, i polskiej polityki obronności w tym kierunku.

Należy do Klubu Jagiellońskiego, jest członkiem redakcji działu „Polska na mapie”.

Maciej Grela

Specjalista ds. optymalizacji narzędzi i procesów bankowych, Krakowski Bank Spółdzielczy

Absolwent kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Specjalista w obszarze Lean Management oraz Design Thinking, z bogatym doświadczeniem w obszarze zarządzania procesami biznesowymi. W swojej karierze zawodowej miał okazję sprawdzić się w wielu rolach w grupie kapitałowej jednego z wiodących banków komercyjnych, zdobywając doświadczenie, które pozwoliło mu na pełnienie obecnej roli w Krakowskim Banku Spółdzielczym. Tu, na stanowisku ds. optymalizacji narzędzi i procesów bankowych, przyczynia się do lepszego zarządzania efektywnością i kolejnych usprawnień operacyjnych. 

Jego obecne obowiązki obejmują nie tylko zarządzanie efektywnością procesów i narzędzi, ale także rozwój i standaryzację obszaru wymiany informacji i zarządzania wiedzą w organizacji jak również strategiczne działania na rzecz rozwoju kanałów zdalnych. Posiadając gruntowne wykształcenie oraz praktyczne doświadczenie, realizuje swoją strategię, dążąc do dalszego udoskonalania oraz wprowadzania innowacji w sektorze bankowości spółdzielczej, zawsze z naciskiem na efektywność i praktyczne rozwiązania.

Maciej Grela

Specjalista ds. optymalizacji narzędzi i procesów bankowych, Krakowski Bank Spółdzielczy

16
Maciej Grela

Specjalista ds. optymalizacji narzędzi i procesów bankowych, Krakowski Bank Spółdzielczy

Absolwent kierunku Zarządzanie na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Specjalista w obszarze Lean Management oraz Design Thinking, z bogatym doświadczeniem w obszarze zarządzania procesami biznesowymi. W swojej karierze zawodowej miał okazję sprawdzić się w wielu rolach w grupie kapitałowej jednego z wiodących banków komercyjnych, zdobywając doświadczenie, które pozwoliło mu na pełnienie obecnej roli w Krakowskim Banku Spółdzielczym. Tu, na stanowisku ds. optymalizacji narzędzi i procesów bankowych, przyczynia się do lepszego zarządzania efektywnością i kolejnych usprawnień operacyjnych. 

Jego obecne obowiązki obejmują nie tylko zarządzanie efektywnością procesów i narzędzi, ale także rozwój i standaryzację obszaru wymiany informacji i zarządzania wiedzą w organizacji jak również strategiczne działania na rzecz rozwoju kanałów zdalnych. Posiadając gruntowne wykształcenie oraz praktyczne doświadczenie, realizuje swoją strategię, dążąc do dalszego udoskonalania oraz wprowadzania innowacji w sektorze bankowości spółdzielczej, zawsze z naciskiem na efektywność i praktyczne rozwiązania.
Jacek Gawęda

Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym związany jest od października 2020 r. jako Dyrektor Biura Sprzedaży i Zarządzania Siecią, z sektorem bankowym od ponad 18 lat. W ramach miejsc pracy jak i zajmowanych stanowisk pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej SA i Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA.

W ramach pełnionych funkcji kierowniczych w PKO BP SA zajmował stanowiska od dyrektora oddziału centrum po dyrektora oddziału detalicznego strategicznego, zarządzając wieloosobowymi zespołami kadrowymi, jak i rozbudowaną strukturą organizacyjną, w tym obszarem korporacyjnym. W swojej karierze zawodowej nie tylko zarządzał zespołami w obszarze sprzedaży, ale zdobywał również doświadczenie pracując na stanowisku analityka finansowego i dyrektora finansowego w spółkach publicznych (NC). Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Jacek Gawęda

Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

16
Jacek Gawęda

Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym związany jest od października 2020 r. jako Dyrektor Biura Sprzedaży i Zarządzania Siecią, z sektorem bankowym od ponad 18 lat. W ramach miejsc pracy jak i zajmowanych stanowisk pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej SA i Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA.

W ramach pełnionych funkcji kierowniczych w PKO BP SA zajmował stanowiska od dyrektora oddziału centrum po dyrektora oddziału detalicznego strategicznego, zarządzając wieloosobowymi zespołami kadrowymi, jak i rozbudowaną strukturą organizacyjną, w tym obszarem korporacyjnym. W swojej karierze zawodowej nie tylko zarządzał zespołami w obszarze sprzedaży, ale zdobywał również doświadczenie pracując na stanowisku analityka finansowego i dyrektora finansowego w spółkach publicznych (NC). Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Zuzanna Nowak

Dyrektor ds. analiz w The Opportunity Institute for Foreign Affairs

Absolwentka studiów we francuskim Instytucie Studiów Politycznych na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe ze specjalnościami energia międzynarodowa oraz Wspólnota Niepodległych Państw (2012) i studiów w Kolegium Europejskim w Brugii na kierunku polityka i administracja Unii Europejskiej (2013). Swoje zainteresowania koncentruje na tematyce bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oraz zagadnieniach energetycznych w Europie Wschodniej, w tym w Rosji i Ukrainie.

Od 2020 r. pracuje jako analityk ds. energii i klimatu w programie Sprawy Globalne w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wcześniej zatrudniona w branży energetycznej, m.in. w ZNRG i PGNiG SA. Dyrektor Biura Polskiego Komitetu Członkowskiego w World Energy Council, ekspert w National Centre for Nuclear Research.

Brała udział w wielu programach szkoleniowych w Polsce i za granicą, jest autorką licznych publikacji i artykułów naukowych poświęconych energetyce.

Zuzanna Nowak

Dyrektor ds. analiz w The Opportunity Institute for Foreign Affairs

16
Zuzanna Nowak

Dyrektor ds. analiz w The Opportunity Institute for Foreign Affairs

Absolwentka studiów we francuskim Instytucie Studiów Politycznych na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe ze specjalnościami energia międzynarodowa oraz Wspólnota Niepodległych Państw (2012) i studiów w Kolegium Europejskim w Brugii na kierunku polityka i administracja Unii Europejskiej (2013). Swoje zainteresowania koncentruje na tematyce bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej oraz zagadnieniach energetycznych w Europie Wschodniej, w tym w Rosji i Ukrainie.

Od 2020 r. pracuje jako analityk ds. energii i klimatu w programie Sprawy Globalne w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wcześniej zatrudniona w branży energetycznej, m.in. w ZNRG i PGNiG SA. Dyrektor Biura Polskiego Komitetu Członkowskiego w World Energy Council, ekspert w National Centre for Nuclear Research.

Brała udział w wielu programach szkoleniowych w Polsce i za granicą, jest autorką licznych publikacji i artykułów naukowych poświęconych energetyce.

Bartosz Brzyski

Rzecznik Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma idei „Pressje”

Z wykształcenia politolog, absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się analizą współczesnej kultury i zjawisk społecznych, do których odnosi się m.in. we współprowadzonym przez siebie podcaście Kultura poświęcona. Aktywnie komentuje bieżące wydarzenia w mediach ogólnopolskich. 

Rzecznik i redaktor Klubu Jagiellońskiego, szef działu „Zielony konserwatyzm”. Członek redakcji czasopisma „Pressje”, publikuje m.in. na łamach tygodnika „Plus Minus”, „Magazynu Kontra” czy na portalu stacja7.pl. 

Bartosz Brzyski

Rzecznik Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma idei „Pressje”

16
Bartosz Brzyski

Rzecznik Klubu Jagiellońskiego, członek redakcji czasopisma idei „Pressje”

Z wykształcenia politolog, absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się analizą współczesnej kultury i zjawisk społecznych, do których odnosi się m.in. we współprowadzonym przez siebie podcaście Kultura poświęcona. Aktywnie komentuje bieżące wydarzenia w mediach ogólnopolskich. 

Rzecznik i redaktor Klubu Jagiellońskiego, szef działu „Zielony konserwatyzm”. Członek redakcji czasopisma „Pressje”, publikuje m.in. na łamach tygodnika „Plus Minus”, „Magazynu Kontra” czy na portalu stacja7.pl. 
Ireneusz Raś

Poseł na Sejm RP

Ireneusz Raś to doświadczony polityk oraz aktywny społecznik. Od 2005 roku pełni funkcję Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie od 2011 do 2021 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, wykazując głębokie zaangażowanie w rozwój tych dziedzin. Obecnie pełni funkcję Prezesa partii Centrum dla Polski, będącej częścią Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Jest również założycielem i jednocześnie przewodniczącym Stowarzyszenia Tak, Polska!

Ireneusz Raś

Poseł na Sejm RP

16
Ireneusz Raś

Poseł na Sejm RP

Ireneusz Raś to doświadczony polityk oraz aktywny społecznik. Od 2005 roku pełni funkcję Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie od 2011 do 2021 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, wykazując głębokie zaangażowanie w rozwój tych dziedzin. Obecnie pełni funkcję Prezesa partii Centrum dla Polski, będącej częścią Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska. Jest również założycielem i jednocześnie przewodniczącym Stowarzyszenia Tak, Polska!
Krzysztof Janusz Kozik

Polski polityk, samorządowiec, górnik i związkowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji

Absolwent Technikum Górniczego w Libiążu. W 2012 uzyskał tytuł zawodowy inżyniera górnictwa na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, a w 2017 ukończył studia typu MBA w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako górnik w Kopalni Węgla Kamiennego „Janina”. Od lat 90. działał w Związku Zawodowym „Kontra” w swoim miejscu pracy, wszedł też w skład władz krajowych tego związku. W 2016 został wiceprezesem Kompanii Węglowej, wcześniej zasiadał w jej radzie nadzorczej. W 2006, 2010 i 2014 był wybierany do rady powiatu chrzanowskiego, w kadencjach 2006–2010 i 2014–2018 pełnił funkcję członka zarządu powiatu. W 2018 uzyskał mandat w radzie miejskiej Libiąża. Poseł na sejm VIII i IX kadencji, członek sejmowych komisji ds. Energi, Klimatu i Aktywów Państwowych (od 2019) oraz Gospodarki i Rozwoju (od 2021).

Krzysztof Janusz Kozik

Polski polityk, samorządowiec, górnik i związkowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji

16
Krzysztof Janusz Kozik

Polski polityk, samorządowiec, górnik i związkowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji

Absolwent Technikum Górniczego w Libiążu. W 2012 uzyskał tytuł zawodowy inżyniera górnictwa na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, a w 2017 ukończył studia typu MBA w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako górnik w Kopalni Węgla Kamiennego „Janina”. Od lat 90. działał w Związku Zawodowym „Kontra” w swoim miejscu pracy, wszedł też w skład władz krajowych tego związku. W 2016 został wiceprezesem Kompanii Węglowej, wcześniej zasiadał w jej radzie nadzorczej. W 2006, 2010 i 2014 był wybierany do rady powiatu chrzanowskiego, w kadencjach 2006–2010 i 2014–2018 pełnił funkcję członka zarządu powiatu. W 2018 uzyskał mandat w radzie miejskiej Libiąża. Poseł na sejm VIII i IX kadencji, członek sejmowych komisji ds. Energi, Klimatu i Aktywów Państwowych (od 2019) oraz Gospodarki i Rozwoju (od 2021).
Gino Cormons

Starszy specjalista ds. polityki regionu autonomicznego Friuli-Wenecja Julijska, specjalista ds. UE

Ukończył studia na kierunku prawo stosowane w prawie międzynarodowym (2001), a następnie uzyskał tytuł magistra w zakresie spraw unijnych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, realizowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pracuje w biurze łącznikowym regionu autonomicznego Friuli-Wenecja Julijska w Brukseli od ponad 10 lat i posiada szeroką wiedzę na główne tematy związane z przedsiębiorczością (wsparcie MŚP, programy UE, zarządzanie projektami itp.). Wodór to jedno z ostatnich zagadnień, którymi się zajmuje, szczególnie w odniesieniu do działań pilotażowych rozpoczętych zarówno na poziomie ekosystemowym, jak i międzynarodowym. Wcześniej pracował dla Komisji Europejskiej (2007–2010) w obszarze Rozwoju Instytucjonalnego, zajmując się zbliżaniem, wdrażaniem i egzekwowaniem dorobku prawnego UE (TAIEX). W przeszłości był konsultantem w zakresie planowania fiskalnego, bankowości i inwestycji, zajmując się zawsze zagadnieniami związanymi z internacjonalizacją, przedsiębiorczością i sprawami UE. 

Gino Cormons

Starszy specjalista ds. polityki regionu autonomicznego Friuli-Wenecja Julijska, specjalista ds. UE

16
Gino Cormons

Starszy specjalista ds. polityki regionu autonomicznego Friuli-Wenecja Julijska, specjalista ds. UE

Ukończył studia na kierunku prawo stosowane w prawie międzynarodowym (2001), a następnie uzyskał tytuł magistra w zakresie spraw unijnych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, realizowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Pracuje w biurze łącznikowym regionu autonomicznego Friuli-Wenecja Julijska w Brukseli od ponad 10 lat i posiada szeroką wiedzę na główne tematy związane z przedsiębiorczością (wsparcie MŚP, programy UE, zarządzanie projektami itp.). Wodór to jedno z ostatnich zagadnień, którymi się zajmuje, szczególnie w odniesieniu do działań pilotażowych rozpoczętych zarówno na poziomie ekosystemowym, jak i międzynarodowym. Wcześniej pracował dla Komisji Europejskiej (2007–2010) w obszarze Rozwoju Instytucjonalnego, zajmując się zbliżaniem, wdrażaniem i egzekwowaniem dorobku prawnego UE (TAIEX). W przeszłości był konsultantem w zakresie planowania fiskalnego, bankowości i inwestycji, zajmując się zawsze zagadnieniami związanymi z internacjonalizacją, przedsiębiorczością i sprawami UE. 
dr Joanna Beczkowska

Ekspertka Ośrodka Spraw Azjatyckich do spraw Korei Południowej

Absolwentka studiów na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz kulturoznawstwo, wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Zajmuje się relacjami między społeczeństwem a kulturą, również w aspekcie roli języka w opisywaniu i budowaniu rzeczywistości, a także funkcjonowaniem zbiorowej pamięci i tożsamości narodowej. Zwolenniczka interdyscyplinarności w badaniach naukowych, we własnej pracy łączy nauki społeczne z naukami politycznymi. W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się Korea Południowa – jej kultura, gospodarka, polityka, zwłaszcza relacje z innymi państwami. Współpracuje z Ośrodkiem Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego, w którym zajmuje się popularyzacją badań dotyczących tego rejonu świata.

Jest autorką licznych publikacji i artykułów poświęconych polityce, historii i kulturze Korei Południowej.
https://orcid.org/0000-0001-5918-5677

dr Joanna Beczkowska

Ekspertka Ośrodka Spraw Azjatyckich do spraw Korei Południowej

16
dr Joanna Beczkowska

Ekspertka Ośrodka Spraw Azjatyckich do spraw Korei Południowej

Absolwentka studiów na kierunkach stosunki międzynarodowe oraz kulturoznawstwo, wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Zajmuje się relacjami między społeczeństwem a kulturą, również w aspekcie roli języka w opisywaniu i budowaniu rzeczywistości, a także funkcjonowaniem zbiorowej pamięci i tożsamości narodowej. Zwolenniczka interdyscyplinarności w badaniach naukowych, we własnej pracy łączy nauki społeczne z naukami politycznymi. W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się Korea Południowa – jej kultura, gospodarka, polityka, zwłaszcza relacje z innymi państwami. Współpracuje z Ośrodkiem Spraw Azjatyckich Uniwersytetu Łódzkiego, w którym zajmuje się popularyzacją badań dotyczących tego rejonu świata.

Jest autorką licznych publikacji i artykułów poświęconych polityce, historii i kulturze Korei Południowej.
https://orcid.org/0000-0001-5918-5677

Dawid Kmiecik

Ekspert w branży elektromobilnosci i nowoczesnej energetyki, Ecomotional

Wizjoner, przedsiębiorca, ekspert oraz lider w obszarze CleanTech oraz w dziedzinie elektromobilności, energetyki rozproszonej oraz nowoczesnego transportu, w tym w szczególności energetyki rozproszonej i przyszłościowej mobilności. Ponad 14 lat doświadczenia w międzynarodowym biznesie i brokeringu innowacji, w tym przeszło 12 lat w samej elektromobilności. 

Laureat prestiżowych nagród, w tym m.in. laureat Polskiej Nagrody Innowacyjności. Inspirujący i odpowiedzialny lider dynamicznie rozwijających się przedsięwzięć i organizacji. Innowator. Strateg i budowniczy przedsięwzięć biznesowych typu Venture Builder. Inwestor i Członek Zarządu. 

Dawid Kmiecik

Ekspert w branży elektromobilnosci i nowoczesnej energetyki, Ecomotional

16
Dawid Kmiecik

Ekspert w branży elektromobilnosci i nowoczesnej energetyki, Ecomotional

Wizjoner, przedsiębiorca, ekspert oraz lider w obszarze CleanTech oraz w dziedzinie elektromobilności, energetyki rozproszonej oraz nowoczesnego transportu, w tym w szczególności energetyki rozproszonej i przyszłościowej mobilności. Ponad 14 lat doświadczenia w międzynarodowym biznesie i brokeringu innowacji, w tym przeszło 12 lat w samej elektromobilności. 

Laureat prestiżowych nagród, w tym m.in. laureat Polskiej Nagrody Innowacyjności. Inspirujący i odpowiedzialny lider dynamicznie rozwijających się przedsięwzięć i organizacji. Innowator. Strateg i budowniczy przedsięwzięć biznesowych typu Venture Builder. Inwestor i Członek Zarządu. 
dr Wojciech Blecharczyk

Doktor nauk o ziemi, wykładowca akademicki WSEI Kraków, AGH

Wiceprezes ZG LOP w Warszawie (1998–2008), wiceprzewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej w Warszawie (2007–2013). Były samorządowiec trzech kadencji. Członek International Green Mayors Association, Alumni Polska, SmartCitiesWorld, MPEC SA – Innowacje Kraków, prezes Izby Gospodarczej „RH plus” w Krakowie. Promotor strategii „mądrego, przyjaznego miasta – smart city”, zwolennik i propagator koncepcji kooperacji Smart City – Smart Villages, w ramach której dąży się do osiągnięcia dobrostanu miasta i okolicznych miejscowości poprzez wprowadzanie innowacyjnych form zarządzania i technologii podnoszących jakość życia mieszkańców. Autor artykułów i publikacji z zakresu waloryzacji środowiska i smart city.

dr Wojciech Blecharczyk

Doktor nauk o ziemi, wykładowca akademicki WSEI Kraków, AGH

16
dr Wojciech Blecharczyk

Doktor nauk o ziemi, wykładowca akademicki WSEI Kraków, AGH

Wiceprezes ZG LOP w Warszawie (1998–2008), wiceprzewodniczący Narodowej Rady Ekologicznej w Warszawie (2007–2013). Były samorządowiec trzech kadencji. Członek International Green Mayors Association, Alumni Polska, SmartCitiesWorld, MPEC SA – Innowacje Kraków, prezes Izby Gospodarczej „RH plus” w Krakowie. Promotor strategii „mądrego, przyjaznego miasta – smart city”, zwolennik i propagator koncepcji kooperacji Smart City – Smart Villages, w ramach której dąży się do osiągnięcia dobrostanu miasta i okolicznych miejscowości poprzez wprowadzanie innowacyjnych form zarządzania i technologii podnoszących jakość życia mieszkańców. Autor artykułów i publikacji z zakresu waloryzacji środowiska i smart city.

dr hab. Konrad Meus

Adiunkt w Katedrze Historii XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Katedra Historii XIX Wieku). Zastępca Dyrektora Centrum Badań Regionalistycznych na tymże Uniwersytecie. Członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, gdzie odpowiada m.in. za działalność regionalistyczną. Współtwórca i członek Komisji ds. Młodzieży w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W latach 2016-2018 był kierownikiem Studiów Niemcoznawczych i Środkowoeuropejskich prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Karola w Pradze. Od 2022 roku jest członkiem Komisji do badań Historii Niemców w Polsce (Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen) afiliowanej przy Instytucie Herdera w niemieckim Marburgu. Od roku 2023 jest w międzynarodowym zespole zawiązanym przy Uniwersytecie w Tel Awiwie i Uniwersytecie w Hajfie opracowującym Atlas Żydów galicyjskich i bukowińskich (Historical Atlas of Jewish Galicia and Bukovina). Autor i współautor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z zakresu historii Galicji oraz dawnego pogranicza rosyjsko-austriackiego, w tym przede wszystkim dziejów społeczno-gospodarczych miast galicyjskich. Jego książka Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego znalazła się w gronie najlepszych książek historycznych w roku 2014 (decyzją kapituły Nagrody Identitas). Autor monografii poświęconej gospodarce Lwowa pt. Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918). Instytucja i ludzie (Kraków 2021). Aktualnie jest redaktorem serii wydawniczej „Książnica Zatorska”, redaktorem naukowym „Rocznika Spytkowickiego”, a także członkiem Kolegium redakcyjnego czasopisma „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”. 

dr hab. Konrad Meus

Adiunkt w Katedrze Historii XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

16
dr hab. Konrad Meus

Adiunkt w Katedrze Historii XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doktor habilitowany, adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Katedra Historii XIX Wieku). Zastępca Dyrektora Centrum Badań Regionalistycznych na tymże Uniwersytecie. Członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, gdzie odpowiada m.in. za działalność regionalistyczną. Współtwórca i członek Komisji ds. Młodzieży w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W latach 2016-2018 był kierownikiem Studiów Niemcoznawczych i Środkowoeuropejskich prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Karola w Pradze. Od 2022 roku jest członkiem Komisji do badań Historii Niemców w Polsce (Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen) afiliowanej przy Instytucie Herdera w niemieckim Marburgu. Od roku 2023 jest w międzynarodowym zespole zawiązanym przy Uniwersytecie w Tel Awiwie i Uniwersytecie w Hajfie opracowującym Atlas Żydów galicyjskich i bukowińskich (Historical Atlas of Jewish Galicia and Bukovina). Autor i współautor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z zakresu historii Galicji oraz dawnego pogranicza rosyjsko-austriackiego, w tym przede wszystkim dziejów społeczno-gospodarczych miast galicyjskich. Jego książka Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego znalazła się w gronie najlepszych książek historycznych w roku 2014 (decyzją kapituły Nagrody Identitas). Autor monografii poświęconej gospodarce Lwowa pt. Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918). Instytucja i ludzie (Kraków 2021). Aktualnie jest redaktorem serii wydawniczej „Książnica Zatorska”, redaktorem naukowym „Rocznika Spytkowickiego”, a także członkiem Kolegium redakcyjnego czasopisma „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”. 
dr Luiza Tymińska-Czabańska

Adiunktka w Katedrze Zarządzania Zasobami Leśnymi na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

W lipcu 2022 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Innowacyjne metody modelowania wzrostu wysokości drzewostanów w zmieniających się warunkach środowiskowych”. Publikacje wchodzące w skład rozprawy zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych o łącznym IF 19,392, o sumarycznej liczbie punktów z listy MEiN równej 580. W 2023 roku odbyła staż naukowy w Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). W 2023 roku otrzymała stypendium dla młodych wybitnych naukowców w konkursie organizowanym przez  Ministra Edukacji i Nauki. Brała udział w licznych projektami badawczych krajowych i międzynarodowymi (Horyzont Europa, Forest Value) i kilku projektach krajowych, w tym finansowanych przez NCN i PGL LP. Dorobek naukowy obejmuje kilkanaście recenzowanych artykułów, opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy JCR. 

W badaniach zajmuje się dwoma głównymi kierunkami badawczymi: 

1. Zamieranie lasów na skutek zmian klimatycznych i środowiskowych. 

2. Modelowanie wzrostu drzewostanów i produktywności siedlisk w zmieniających się warunkach środowiskowych. 

Prowadzone badania mają duże znaczenie dla rozwoju dyscyplin naukowej oraz gospodarki leśnej, ponieważ dotyczą bardzo ważnego aspektów jakimi są  zamieranie i wzrost drzewostanów w zmieniających się warunkach siedliskowych i klimatycznych. Zagadnienia ściśle związane z modelowaniem wzrostu i dynamiką ekosystemów leśnych takie jak: produkcja biomasy, pochłanianie CO2 przez lasy i produkcja drewna, są kluczowe dla współczesnego leśnictwa. 

dr Luiza Tymińska-Czabańska

Adiunktka w Katedrze Zarządzania Zasobami Leśnymi na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

16
dr Luiza Tymińska-Czabańska

Adiunktka w Katedrze Zarządzania Zasobami Leśnymi na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

W lipcu 2022 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Innowacyjne metody modelowania wzrostu wysokości drzewostanów w zmieniających się warunkach środowiskowych”. Publikacje wchodzące w skład rozprawy zostały opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych o łącznym IF 19,392, o sumarycznej liczbie punktów z listy MEiN równej 580. W 2023 roku odbyła staż naukowy w Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). W 2023 roku otrzymała stypendium dla młodych wybitnych naukowców w konkursie organizowanym przez  Ministra Edukacji i Nauki. Brała udział w licznych projektami badawczych krajowych i międzynarodowymi (Horyzont Europa, Forest Value) i kilku projektach krajowych, w tym finansowanych przez NCN i PGL LP. Dorobek naukowy obejmuje kilkanaście recenzowanych artykułów, opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy JCR. 

W badaniach zajmuje się dwoma głównymi kierunkami badawczymi: 

1. Zamieranie lasów na skutek zmian klimatycznych i środowiskowych. 

2. Modelowanie wzrostu drzewostanów i produktywności siedlisk w zmieniających się warunkach środowiskowych. 

Prowadzone badania mają duże znaczenie dla rozwoju dyscyplin naukowej oraz gospodarki leśnej, ponieważ dotyczą bardzo ważnego aspektów jakimi są  zamieranie i wzrost drzewostanów w zmieniających się warunkach siedliskowych i klimatycznych. Zagadnienia ściśle związane z modelowaniem wzrostu i dynamiką ekosystemów leśnych takie jak: produkcja biomasy, pochłanianie CO2 przez lasy i produkcja drewna, są kluczowe dla współczesnego leśnictwa. 
Łukasz Kryszak

Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Ekonomiki Rolnictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Ekonomiki Rolnictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Główne obszary badawcze jego pracy obejmują relacje między ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania gospodarstw rolnych, dochody i finanse sektora rolnego w UE, analizę produktywności i efektywności w rolnictwie oraz behawioralne aspekty motywujące rolników do podejmowania decyzji w zakresie działań prośrodowiskowych. W swojej pracy wykorzystuje głównie metody ilościowe. Jest współautorem dwóch monografii naukowych oraz ponad 40 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współpracuje z Klubem Jagiellońskim oraz doradcami rolnymi z grupy Agro Integracja.  

Łukasz Kryszak

Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Ekonomiki Rolnictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

16
Łukasz Kryszak

Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Ekonomiki Rolnictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Ekonomiki Rolnictwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Główne obszary badawcze jego pracy obejmują relacje między ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami funkcjonowania gospodarstw rolnych, dochody i finanse sektora rolnego w UE, analizę produktywności i efektywności w rolnictwie oraz behawioralne aspekty motywujące rolników do podejmowania decyzji w zakresie działań prośrodowiskowych. W swojej pracy wykorzystuje głównie metody ilościowe. Jest współautorem dwóch monografii naukowych oraz ponad 40 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współpracuje z Klubem Jagiellońskim oraz doradcami rolnymi z grupy Agro Integracja.  
dr Anna Bałamut

Adiunktka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Absolwentka studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w której ukończyła też studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce. 

Od 2015 r. wykładowczyni KAAFM (nauki o zarządzaniu i jakości). W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się problematyką zarządzania bezpieczeństwem energetyczno-ekologicznym na poziomie lokalnym (m.in. klastry energetyczne, doliny wodorowe, pojazdy elektryczne). Autorka licznych artykułów oraz publikacji zwartych dotyczących tego tematu. 

dr Anna Bałamut

Adiunktka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

16
dr Anna Bałamut

Adiunktka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Absolwentka studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w której ukończyła też studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce. 

Od 2015 r. wykładowczyni KAAFM (nauki o zarządzaniu i jakości). W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się problematyką zarządzania bezpieczeństwem energetyczno-ekologicznym na poziomie lokalnym (m.in. klastry energetyczne, doliny wodorowe, pojazdy elektryczne). Autorka licznych artykułów oraz publikacji zwartych dotyczących tego tematu. 
dr Krzysztof Waśniewski

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Zainteresowania badawcze: innowacyjność i zmiany technologiczne, nowe źródła energii, zastosowanie sieci neuronalnych do symulowania zjawiska inteligencji zbiorowej. 

Autor bloga Discover Social Sciences (https://discoversocialsciences.com/).

dr Krzysztof Waśniewski

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

16
dr Krzysztof Waśniewski

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Zainteresowania badawcze: innowacyjność i zmiany technologiczne, nowe źródła energii, zastosowanie sieci neuronalnych do symulowania zjawiska inteligencji zbiorowej. 

Autor bloga Discover Social Sciences (https://discoversocialsciences.com/).
dr Kamil Szpyt

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wykładowca Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. 

Radca prawny, partner w Dybała Janusz Szpyt i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych. Doradza podmiotom z branży IT, agencjom influencerskim, wydawnictwom książkowym, szkołom wyższym oraz podmiotom z branży ubezpieczeniowej. 

Członek m.in. International Association for Artificial Intelligence and Law, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI). 

Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i prawa ubezpieczeń gospodarczych. Publikował m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech i Grecji. Prelegent na kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. 

dr Kamil Szpyt

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

16
dr Kamil Szpyt

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wykładowca Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego. 

Radca prawny, partner w Dybała Janusz Szpyt i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych. Doradza podmiotom z branży IT, agencjom influencerskim, wydawnictwom książkowym, szkołom wyższym oraz podmiotom z branży ubezpieczeniowej. 

Członek m.in. International Association for Artificial Intelligence and Law, Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji oraz Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI). 

Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i prawa ubezpieczeń gospodarczych. Publikował m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Niemczech i Grecji. Prelegent na kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. 
Jacek Fundowicz

Wiceprezes Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Ekonomista, w obszarze jego zainteresowań znajdują się m.in. gospodarcza ocena skutków nowych regulacji prawnych, analiza ryzyka inwestycyjnego w polskiej gospodarce, analizy branżowe i sektorowe (w tym analiza związków giełdy z gospodarką), a także badanie koniunktury gospodarczej.

W latach 2002–2016 pracował w warszawskim oddziale Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, od 2017 r. jest Wiceprezesem Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Uczestniczy m.in. w pracach nad kwartalnymi prognozami makroekonomicznymi oraz raportami dotyczącymi ocen bieżącej i prognozowanej koniunktury gospodarczej i ryzyka inwestycyjnego, a także wybranych zagadnień powiązanych z wieloma sektorami gospodarczymi.

Autor i współautor artykułów w prasie codziennej i naukowej.

Jacek Fundowicz

Wiceprezes Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych

16
Jacek Fundowicz

Wiceprezes Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Ekonomista, w obszarze jego zainteresowań znajdują się m.in. gospodarcza ocena skutków nowych regulacji prawnych, analiza ryzyka inwestycyjnego w polskiej gospodarce, analizy branżowe i sektorowe (w tym analiza związków giełdy z gospodarką), a także badanie koniunktury gospodarczej.

W latach 2002–2016 pracował w warszawskim oddziale Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, od 2017 r. jest Wiceprezesem Zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych. Uczestniczy m.in. w pracach nad kwartalnymi prognozami makroekonomicznymi oraz raportami dotyczącymi ocen bieżącej i prognozowanej koniunktury gospodarczej i ryzyka inwestycyjnego, a także wybranych zagadnień powiązanych z wieloma sektorami gospodarczymi.

Autor i współautor artykułów w prasie codziennej i naukowej.

Łukasz Kozłowski

Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wiceprezes zarządu Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

Członek Rady Nadzorczej ZUS oraz Rady Statystyki. Członek Rady Dialogu Społecznego oraz zespołów problemowych RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. ubezpieczeń społecznych. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – stypendysta m.in. w ramach programu naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego (2015). Autor i współautor raportów, publikacji naukowych oraz ekspertyz m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych i rynku kapitałowego. W latach 2016-2018 zastępca członka rady zarządzającej powołanej przez Unię Europejską fundacji EUROFOUND oraz zastępca członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). 

Łukasz Kozłowski

Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wiceprezes zarządu Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

16
Łukasz Kozłowski

Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, wiceprezes zarządu Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE)

Członek Rady Nadzorczej ZUS oraz Rady Statystyki. Członek Rady Dialogu Społecznego oraz zespołów problemowych RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. ubezpieczeń społecznych. 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – stypendysta m.in. w ramach programu naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego (2015). Autor i współautor raportów, publikacji naukowych oraz ekspertyz m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych i rynku kapitałowego. W latach 2016-2018 zastępca członka rady zarządzającej powołanej przez Unię Europejską fundacji EUROFOUND oraz zastępca członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). 
Dominik Cheda

Ekspert ds. polityki europejskiej, publicysta

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i The London School of Economics and Political Science (LSE). Jego zainteresowania to przede wszystkim polityka przemysłowa, polityka handlowa, makroekonomia, ewolucja polityczna integracji europejskiej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako specjalista, a potem Naczelnik Wydziału Ekonomicznego i Wydziału ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie również pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Ekonomicznego w Departamencie Ekonomicznym UE. Do jego obowiązków należała m.in. koordynacja stanowiska Polski w negocjacjach wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, uczestniczył także w pracach nad koncepcją autonomii strategicznej UE. 

Publikował dla Klubu Jagiellońskiego oraz Instytutu Nowej Europy. 

Dominik Cheda

Ekspert ds. polityki europejskiej, publicysta

16
Dominik Cheda

Ekspert ds. polityki europejskiej, publicysta

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i The London School of Economics and Political Science (LSE). Jego zainteresowania to przede wszystkim polityka przemysłowa, polityka handlowa, makroekonomia, ewolucja polityczna integracji europejskiej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako specjalista, a potem Naczelnik Wydziału Ekonomicznego i Wydziału ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie również pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Ekonomicznego w Departamencie Ekonomicznym UE. Do jego obowiązków należała m.in. koordynacja stanowiska Polski w negocjacjach wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, uczestniczył także w pracach nad koncepcją autonomii strategicznej UE. 

Publikował dla Klubu Jagiellońskiego oraz Instytutu Nowej Europy. 
Bartosz Jakubowski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu, absolwent informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Rozpoczynał od pracy w sektorze samorządowym. Obecnie analityk rynku transportu zbiorowego, praktyk badań marketingowych oraz twórca rozwiązań taryfowych i rozkładowych w publicznym transporcie pasażerskim. Współautor analiz z dziedziny transportu kolejowego, regionalnego i miejskiego. 

Bartosz Jakubowski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu

16
Bartosz Jakubowski

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu

Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. transportu, absolwent informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Rozpoczynał od pracy w sektorze samorządowym. Obecnie analityk rynku transportu zbiorowego, praktyk badań marketingowych oraz twórca rozwiązań taryfowych i rozkładowych w publicznym transporcie pasażerskim. Współautor analiz z dziedziny transportu kolejowego, regionalnego i miejskiego. 
dr Arkadiusz Mroczek

Specjalista ds. metropolizacji

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół rozwoju regionalnego, ekonomii miast i zjawiska metropolizacji. W 2022 r. wydał monografię „Współczesne dyskusje o rozwoju miast – w kierunku procesów metropolizacji”, w której poruszył m.in. takie kwestie, jak rozlewanie się miast, teorię klasy kreatywnej oraz smart city.  

dr Arkadiusz Mroczek

Specjalista ds. metropolizacji

16
dr Arkadiusz Mroczek

Specjalista ds. metropolizacji

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół rozwoju regionalnego, ekonomii miast i zjawiska metropolizacji. W 2022 r. wydał monografię „Współczesne dyskusje o rozwoju miast – w kierunku procesów metropolizacji”, w której poruszył m.in. takie kwestie, jak rozlewanie się miast, teorię klasy kreatywnej oraz smart city.  
dr inż. Andrzej Czulak

Prezes Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, Prezes MCH2

Doktor, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Jako pracownik naukowy na Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych koncentrował się na projektowaniu technologii wytwarzania konstrukcji kompozytowych również w obszarze transportu i magazynowania wodoru. Założyciel (2016) i prezes Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, zrzeszającego 100 firm i instytucji, który w 2021 r. otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Komitetu Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji. Od 2023 r. Prezes Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru Sp. z o.o. (MCH2) 

dr inż. Andrzej Czulak

Prezes Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, Prezes MCH2

16
dr inż. Andrzej Czulak

Prezes Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, Prezes MCH2

Doktor, obecnie Lider Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w branży technologii kompozytowych. Jako pracownik naukowy na Technische Universität Dresden, Institute fur Leichtbau und Kunststofftechnik oraz jako dyrektor zarządzający w polskich i niemieckich firmach z branży materiałów kompozytowych koncentrował się na projektowaniu technologii wytwarzania konstrukcji kompozytowych również w obszarze transportu i magazynowania wodoru. Założyciel (2016) i prezes Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, zrzeszającego 100 firm i instytucji, który w 2021 r. otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego. Członek Komitetu Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Małopolskiej Rady Innowacji. Od 2023 r. Prezes Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru Sp. z o.o. (MCH2) 
Artur Paszko

Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; doktor nauk humanistycznych.

Od 1999 r. związany zawodowo z instytucjami publicznymi. Pełnił kierownicze funkcje w administracji publicznej, a także w spółkach JST i Skarbu Państwa. Współpracował m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor ok. 100 publikacji naukowych i popularyzatorskich. Przewodniczący Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego.

Artur Paszko

Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA

16
Artur Paszko

Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości SA

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; doktor nauk humanistycznych.

Od 1999 r. związany zawodowo z instytucjami publicznymi. Pełnił kierownicze funkcje w administracji publicznej, a także w spółkach JST i Skarbu Państwa. Współpracował m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor ok. 100 publikacji naukowych i popularyzatorskich. Przewodniczący Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego.

Łukasz Franek

Prezes Zarządu Transportu Miejskiego w Krakowie

Łukasz Franek od ponad 4 lat jest prezesem Zarządu Transportu Miejskiego w Krakowie (ZTP), wcześniej przez prawie 3 lata był zastępcą dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Krakowie. Kieruje jednostką odpowiedzialną za zarządzanie mobilnością w mieście, a w zakresie transportu publicznego także w obszarze metropolitalnym. Członek zarządu EMTA (European Metropolitan Transport Authority), największej w Europie organizacji zrzeszającej władze transportu metropolitalnego. Absolwent Politechniki Krakowskiej, następnie pracownik naukowy Uczelni, gdzie przez 10 lat koordynował międzynarodowe i krajowe projekty dotyczące tematyki zrównoważonej mobilności, a także rozwijał własne badania naukowe w zakresie zarządzania mobilnością i bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji, m.in. strategii systemów transportowych polskich miast, zarządzania transportem publicznym, planów mobilności, systemów carsharingu i bikesharingu, a także stref parkowania, ograniczenia ruchu i emisji gazów cieplarnianych (Strefy Czystego Transportu). 

Łukasz Franek

Prezes Zarządu Transportu Miejskiego w Krakowie

16
Łukasz Franek

Prezes Zarządu Transportu Miejskiego w Krakowie

Łukasz Franek od ponad 4 lat jest prezesem Zarządu Transportu Miejskiego w Krakowie (ZTP), wcześniej przez prawie 3 lata był zastępcą dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Krakowie. Kieruje jednostką odpowiedzialną za zarządzanie mobilnością w mieście, a w zakresie transportu publicznego także w obszarze metropolitalnym. Członek zarządu EMTA (European Metropolitan Transport Authority), największej w Europie organizacji zrzeszającej władze transportu metropolitalnego. Absolwent Politechniki Krakowskiej, następnie pracownik naukowy Uczelni, gdzie przez 10 lat koordynował międzynarodowe i krajowe projekty dotyczące tematyki zrównoważonej mobilności, a także rozwijał własne badania naukowe w zakresie zarządzania mobilnością i bezpieczeństwa ruchu drogowego niechronionych uczestników. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji, m.in. strategii systemów transportowych polskich miast, zarządzania transportem publicznym, planów mobilności, systemów carsharingu i bikesharingu, a także stref parkowania, ograniczenia ruchu i emisji gazów cieplarnianych (Strefy Czystego Transportu). 
Marcin Krzemiński

Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Wieloletni samorządowiec i działacz społeczny Ruchu OSP i HDK ziemi gorlickiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankowości i jako menadżer w Work Service, a obecnie w jednym z największych i najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce, które jednocześnie zajmuje się produkcją naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. 

Marcin Krzemiński

Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A.

16
Marcin Krzemiński

Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A.

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Wieloletni samorządowiec i działacz społeczny Ruchu OSP i HDK ziemi gorlickiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankowości i jako menadżer w Work Service, a obecnie w jednym z największych i najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce, które jednocześnie zajmuje się produkcją naturalnej wody mineralnej Kryniczanka. 
Marek Matraszek

Prezes Grupy CEC

Marek Matraszek urodził się w Wielkiej Brytanii, studiował w Magdalen College w Oksfordzie, gdzie w 1984 r. ukończył studia z filozofii, polityki i ekonomii. Po roku spędzonym w Polsce jako wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wrócił do Magdalen, aby uzyskać tytuł magistra filozofii. W 1987 r. uzyskał stopień magistra w zakresie studiów rosyjskich i Europy Wschodniej. Następnie kontynuował studia w Oksfordzie, przygotowując się do napisania rozprawy doktorskiej. 

Przeprowadził się do Polski w 1990 r. jako niezależny konsultant polityczny i blisko współpracował zarówno z Brytyjską Partią Konserwatywną, jak i Partią Republikańską Stanów Zjednoczonych, wspierając ich działalność w Europie Środkowej. W 1992 r. został powołany do reprezentowania Fundacji Margaret Thatcher w regionie i w latach 90. nadal był aktywny w dziennikarstwie politycznym i pracy w ośrodkach doradczych w Europie Środkowej. 

Był współzałożycielem CEC na początku lat 90. XX w. jako pierwszej w Europie Środkowej firmy doradczej w zakresie spraw publicznych w stylu zachodnim i od tego czasu firma wyrosła na wiodącą markę związaną z sprawami publicznymi i komunikacją polityczną w regionie. Projektował i wdrażał strategiczne kampanie komunikacyjne i lobbingowe dla największych międzynarodowych korporacji ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europy w Polsce oraz w całym regionie Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem obronności, lotnictwa i energetyki. Dziś nadzoruje regionalną działalność Grupy CEC, jej rozwój w nowych obszarach produktów i sektorach klientów oraz międzynarodowe pozycjonowanie marki i sieci. 

Komentator spraw polskich i międzynarodowych dla takich publikacji, jak „Poland Monthly”, „Warsaw Business Journal”, „The Spectator” i „Wall Street Journal Europe”, a także opublikował opracowanie na temat polskiej sceny politycznej The Politics of Restoration. Komentował polską politykę dla Polskiego Radia, BBC, CNN, CNBC i innych mediów, a także jest na Twitterze pod adresem @matraszek. 

Marek Matraszek

Prezes Grupy CEC

16
Marek Matraszek

Prezes Grupy CEC

Marek Matraszek urodził się w Wielkiej Brytanii, studiował w Magdalen College w Oksfordzie, gdzie w 1984 r. ukończył studia z filozofii, polityki i ekonomii. Po roku spędzonym w Polsce jako wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wrócił do Magdalen, aby uzyskać tytuł magistra filozofii. W 1987 r. uzyskał stopień magistra w zakresie studiów rosyjskich i Europy Wschodniej. Następnie kontynuował studia w Oksfordzie, przygotowując się do napisania rozprawy doktorskiej. 

Przeprowadził się do Polski w 1990 r. jako niezależny konsultant polityczny i blisko współpracował zarówno z Brytyjską Partią Konserwatywną, jak i Partią Republikańską Stanów Zjednoczonych, wspierając ich działalność w Europie Środkowej. W 1992 r. został powołany do reprezentowania Fundacji Margaret Thatcher w regionie i w latach 90. nadal był aktywny w dziennikarstwie politycznym i pracy w ośrodkach doradczych w Europie Środkowej. 

Był współzałożycielem CEC na początku lat 90. XX w. jako pierwszej w Europie Środkowej firmy doradczej w zakresie spraw publicznych w stylu zachodnim i od tego czasu firma wyrosła na wiodącą markę związaną z sprawami publicznymi i komunikacją polityczną w regionie. Projektował i wdrażał strategiczne kampanie komunikacyjne i lobbingowe dla największych międzynarodowych korporacji ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europy w Polsce oraz w całym regionie Europy Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem obronności, lotnictwa i energetyki. Dziś nadzoruje regionalną działalność Grupy CEC, jej rozwój w nowych obszarach produktów i sektorach klientów oraz międzynarodowe pozycjonowanie marki i sieci. 

Komentator spraw polskich i międzynarodowych dla takich publikacji, jak „Poland Monthly”, „Warsaw Business Journal”, „The Spectator” i „Wall Street Journal Europe”, a także opublikował opracowanie na temat polskiej sceny politycznej The Politics of Restoration. Komentował polską politykę dla Polskiego Radia, BBC, CNN, CNBC i innych mediów, a także jest na Twitterze pod adresem @matraszek. 
Daniel Płudowski

Założyciel i prezes zarządu JoinThe.Space Sp. z o.o.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiadający tytuł eMBA. Obecnie skupia się na pisaniu doktoratu z zakresu wyceny przedsiębiorstw w branży kosmicznej na SGH. 

Jest założycielem i prezesem JoinThe.Space Sp. z o.o. (www.jointhe.space), dynamicznego start-upu specjalizującego się w publikacji ofert pracy z branży kosmicznej. Ambicją JoinThe.Space jest stać się globalną platformą pracy dla sektora kosmicznego. JoinThe.Space Sp. z o.o. jest aktywnym członkiem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Klastra Technologii Kosmicznych, co umożliwia utrzymywanie bliskiego kontaktu z przedstawicielami HR i CEO wielu firm kosmicznych w Polsce. Obecnie działania spółki skupiają się na rozwijaniu relacji z firmami w Europie, dążąc do osiągnięcia globalnego zasięgu. 

Pełni również funkcję prezesa JoinThe.Space Association. Stowarzyszenie to staje się centrum globalnej społeczności kosmicznej, oferując wsparcie oraz dostęp do informacji dotyczących możliwości zatrudnienia w tej branży w Polsce i na świecie. Realizowane są także ambitne projekty promujące i zwiększające świadomość nt. branży, takie jak webinary, podcasty, raporty branżowe, światowy katalog kół naukowych czy planowane na Q4’23 wizytacje 35 polskich uczelni we współpracy z Radą Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Stowarzyszenie skupia studentów i absolwentów uczelni technicznych oraz członków najlepszych kół naukowych związanych z technologiami kosmicznymi, zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Celem jest stworzenie międzynarodowego zespołu przedstawicieli z różnych regionów świata, do których aktualnie zaliczają się osoby z takich krajów, jak Grecja, Nowa Zelandia, Australia, USA, Kanada, Włochy, Węgry, Czechy, Bangladesz. Celem jest zrzeszenie kilkuset reprezentantów z najważniejszych krajów rozwijających technologie kosmiczne, aby móc realizować ambitne projekty o globalnym zasięgu. 

Daniel Płudowski

Założyciel i prezes zarządu JoinThe.Space Sp. z o.o.

16
Daniel Płudowski

Założyciel i prezes zarządu JoinThe.Space Sp. z o.o.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiadający tytuł eMBA. Obecnie skupia się na pisaniu doktoratu z zakresu wyceny przedsiębiorstw w branży kosmicznej na SGH. 

Jest założycielem i prezesem JoinThe.Space Sp. z o.o. (www.jointhe.space), dynamicznego start-upu specjalizującego się w publikacji ofert pracy z branży kosmicznej. Ambicją JoinThe.Space jest stać się globalną platformą pracy dla sektora kosmicznego. JoinThe.Space Sp. z o.o. jest aktywnym członkiem Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz Klastra Technologii Kosmicznych, co umożliwia utrzymywanie bliskiego kontaktu z przedstawicielami HR i CEO wielu firm kosmicznych w Polsce. Obecnie działania spółki skupiają się na rozwijaniu relacji z firmami w Europie, dążąc do osiągnięcia globalnego zasięgu. 

Pełni również funkcję prezesa JoinThe.Space Association. Stowarzyszenie to staje się centrum globalnej społeczności kosmicznej, oferując wsparcie oraz dostęp do informacji dotyczących możliwości zatrudnienia w tej branży w Polsce i na świecie. Realizowane są także ambitne projekty promujące i zwiększające świadomość nt. branży, takie jak webinary, podcasty, raporty branżowe, światowy katalog kół naukowych czy planowane na Q4’23 wizytacje 35 polskich uczelni we współpracy z Radą Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Stowarzyszenie skupia studentów i absolwentów uczelni technicznych oraz członków najlepszych kół naukowych związanych z technologiami kosmicznymi, zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Celem jest stworzenie międzynarodowego zespołu przedstawicieli z różnych regionów świata, do których aktualnie zaliczają się osoby z takich krajów, jak Grecja, Nowa Zelandia, Australia, USA, Kanada, Włochy, Węgry, Czechy, Bangladesz. Celem jest zrzeszenie kilkuset reprezentantów z najważniejszych krajów rozwijających technologie kosmiczne, aby móc realizować ambitne projekty o globalnym zasięgu. 
Patrycja Sałacińska

Prezes Stowarzyszenia Polish Professionals in Madrid (PPM)

Od 7 lat Prezes Stowarzyszenia Polish Professionals in Madrid (PPM), niezależnej organizacji non-profit, zrzeszającej, wspierającej i integrującej niemal 600 polskich profesjonalistów aktywnych zawodowo w Madrycie, reprezentujących liczne branże, sektory i profesje. 
 
Zawodowo Mental Fitness Coach (Associate Certified Coach akredytowana przy International Coach Federation) oraz radca prawny z doświadczeniem w międzynarodowych kancelariach oraz Komisji Europejskiej. Absolwentka International Coach Academy, IELPO LL.M. International Economic Law and Policy na Uniwersytecie w Barcelonie oraz WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Patrycja Sałacińska

Prezes Stowarzyszenia Polish Professionals in Madrid (PPM)

0
Patrycja Sałacińska

Prezes Stowarzyszenia Polish Professionals in Madrid (PPM)

Od 7 lat Prezes Stowarzyszenia Polish Professionals in Madrid (PPM), niezależnej organizacji non-profit, zrzeszającej, wspierającej i integrującej niemal 600 polskich profesjonalistów aktywnych zawodowo w Madrycie, reprezentujących liczne branże, sektory i profesje. 
 
Zawodowo Mental Fitness Coach (Associate Certified Coach akredytowana przy International Coach Federation) oraz radca prawny z doświadczeniem w międzynarodowych kancelariach oraz Komisji Europejskiej. Absolwentka International Coach Academy, IELPO LL.M. International Economic Law and Policy na Uniwersytecie w Barcelonie oraz WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
Robert Ostrowski

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych, JSW S.A.

Absolwent studiów Executive MBA oraz Wydziału Gospodarki Narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także podyplomowe studium inwestycji w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Projektów Rozwojowych Firmy oraz podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej/Ernst&Young. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, m.in. w branży wydobywczej, stalowej i energetycznej – w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i prywatnych. W latach 2002-2006 był dyrektorem finansowym w Mittal Steel Poland, w latach 2006-2008 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiki i Finansów JSW SA, w latach 2008-2014 – funkcję Prezesa Zarządu Minerals Mining Group S.A., a w latach 2014-2015 był członkiem zarządu ds. ekonomicznych w Polskich Kolejach Linowych i Polskich Kolejach Górskich. Od czerwca 2016 do lutego 2019 roku pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW SA. i odpowiadał m.in. za zbudowanie długoterminowej struktury finansowania opartej o stabilizacyjny FIZ. W latach 2019-2020 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a od maja 2020 – Prezesa Zarządu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW S.A. pełni od sierpnia 2021 r. gdzie nadzoruje całokształt działalności Spółki, w szczególności w zakresie: finansów, księgowości, relacji giełdowych i controllingu. W JSW S.A. wdrożył finansowanie zrównoważonego rozwoju w formule SLL 

Rober