KRYNICA FORUM 2023

Małopolska wśród Korei i Litwy – międzynarodowy wymiar uczestnictwa województwa w Krynica Forum 2023


Małopolska jako Partner Główny Krynica Forum 2023 prężnie reprezentuje region w panelach tematycznych drugiego dnia wydarzenia. Czwartkowy wieczór zwieńczyło również wydarzenie specjalne – wieczór Małopolski. To przede wszystkim uroczysta Gala Wręczenia Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego, która jest wyróżnieniem dla tych, którzy nie tylko odnoszą biznesowe sukcesy, kreują innowacje, ale także aktywnie promują Małopolskę na arenie krajowej i światowej, wspierają lokalną społeczność, priorytetowo traktując wartości etyczne oraz środowiskowe. W kategorii mikroprzedsiębiorca laureatem została firma Hexja Composites, natomiast nagrodę dla małego przedsiębiorcy odebrały firmy BANAT i Matsen. Wyróżnienie specjalne Małopolski otrzymała firma Susuł&Strama Architekci. Część artystyczną wieczoru uświetnił występ zespołu Kombii. Nagroda Gospodarcza na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych gospodarczych wydarzeń Małopolski, a okazja do świętowania sukcesów biznesowych i zaangażowania firm i osób przyczyniających się do rozwoju regionu, jest z pewnością istotnym elementem uczestnictwa Województwa Małopolskiego w Krynica Forum 2023.

 

W ramach bloku tematycznego związanego z biznesem i gospodarką, Małopolska patronowała rozmowom o lokalnych strategiach biznesowych inicjatywy Europejskich Regionów Przedsiębiorczości, które pozwalają rozszerzać zasięg inwestycji na rynkach międzynarodowych. To rozmowa prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, Józefa Gawrona, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Gino Cormonsa, Starszego Specjalisty ds. polityki regionu autonomicznego Friuli-Wenecja Julijska, Specjalisty ds. UE, Victora Vaugoina, Dyrektora w Biurze Łącznikowym, przedstawiciela Rządu Krajowego Dolnej Austrii przy Unii Europejskiej.

Przedstawiciele władz regionu, w tym Wicemarszałkowie Województwa Małopolskiego – Józef Gawron i Łukasz Smółka, a także wójt Gminy Sękowa, Prezes Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast – Małgorzata Małuch poruszą istotne dla regionu tematy inicjatyw dla samorządu gospodarczego i terytorialnego w działaniach mających na celu wsparcie rozwoju gospodarki. Spostrzeżeniami i cennym doświadczeniem podzielili się eksperci – Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej oraz Sebastian Chwedeczko, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Dążenia do zapewnienia szybkiego i bezpiecznego transportu publicznego w miastach i regionach, to kwestie szeroko pojętych inwestycji w infrastrukturę transportową i modernizację istniejących systemów. To ważny dla Małopolan aspekt, który bezpośrednio wpływa na komfort życia, dlatego wybrzmiał w rozmowach prowadzonych w ramach bloku tematycznego – Patrząc w Przyszłość. Interes lokalnych mieszkańców reprezentował podczas panelu Wicemarszałek Łukasz Smółka, który rozmawiał o potencjalnych usprawnieniach transportu publicznego z Arnoldem Breschem, dyrektorem ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zapisz się do newslettera