PKO BANK POLSKI

Partner Krynica Forum 2023


 

PKO Bank Polski gotowy na wyzwania przyszłości

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Pełni ważną rolę w krajowej gospodarce i wspiera rozwój Polski i Polaków. Angażuje się w projekty, które pomagają wykorzystać potencjał naszego kraju. Identyfikuje też długoterminowe wyzwania sektora finansowego, tworzy i rozwija rozwiązania, które przyjmowane są jako standardy rynkowe.

 

Solidne wyniki finansowe

W pierwszym półroczu 2023 r. PKO Bank Polski wypracował solidne wyniki. Zysk netto Grupy Kapitałowej banku wyniósł 2 041 mln złotych. O ponad 20 proc. bank zwiększył dochody z działalności podstawowej i systematycznie zwiększał skalę działania. Aktywa grupy wzrosły na koniec pierwszego półrocza do 461 mld zł, a liczba klientów sięgnęła 11,8 miliona.

 

Nowoczesne rozwiązania dla klientów

PKO Bank Polski to też technologiczny lider sektora bankowego, nadający ton zmianom na rynku. Jako pierwsi na rynku, klienci banku podczas wizyty w oddziale mogą potwierdzać swoje dane przy użyciu mDowodu. Bank wprowadził to rozwiązanie kilka dni przed ustawowym terminem wskazanym na 1 września.

Bank kontynuuje transformację cyfrową, rozwijając m.in. nowe funkcje aplikacji IKO oraz ofertę usług dodanych w ramach technologii VAS HUB. Liczba aktywnych aplikacji IKO na koniec I półrocza 2023 r. osiągnęła poziom 7,6 mln i czyni z PKO Banku Polskiego najbardziej mobilny bank w Polsce.

 

Zapisz się do newslettera