MIASTO KRAKÓW

Partner strategiczny Krynica Forum 2023


Kraków to centrum turystyczne, kongresowe i naukowe, ale także ważny ośrodek biznesowy. Miasto opiera swój rozwój na inteligentnym zarządzaniu oraz kreatywności i energii mieszkańców, a współpracując z biznesem i środowiskiem naukowo-badawczym, promuje innowacyjność i rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Kraków jest nowoczesnym miastem, oferującym przyjazną i funkcjonalną przestrzeń publiczną, dostęp do bogatej oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej – jest po prostu miastem, w którym chce się żyć.

Kraków prowadzi aktywną współpracę z biznesem i środowiskiem naukowo-badawczym: już od kilku lat miasto jest europejskim liderem atrakcyjności dla branży nowoczesnych usług dla biznesu (BSS), a ostatnio także dla centrów badawczo-rozwojowych. Inwestują u nas instytucje finansowe, firmy z sektora high-tech, świetnie rozwijają się też startupy. Właściwie na każdym poziomie wszystkie te branże – poczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej, a kończąc na globalnych markach – stale rozwijają nowe obszary i stawiają na innowacyjność. Silny sektor BSS pod Wawelem tworzy ponad 260 firm zatrudniających blisko 100 tys. osób w sektorach IT, usług, badań i rozwoju, analityki biznesowej i finansów. Jego rozwojowi sprzyja również dostępność powierzchni biurowej, której zasoby w ciągu kilku lat zwiększyły się czterokrotnie – obecnie to 1,75 mln m².

Ważnym atutem miasta jest nauka i edukacja: prężnie działający ośrodek akademicki tworzy blisko 130 tys. studentów uczących się na 23 wyższych uczelniach, kadry na wysokim poziomie oraz rozwinięta infrastruktura naukowo-badawcza. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że należymy do nielicznej grupy polskich miast, w których liczba ludności wzrasta; wg szacunków mieszka tu i pracuje co najmniej milion mieszkańców.

Na konkurencyjnym, globalnym rynku, nasze miasto wciąż przyciąga młodych ludzi i specjalistów, którzy tutaj chcą rozwijać swoje talenty. Szerokie możliwości rozwoju i kariery dają im nie tylko ogólnoświatowe korporacje czy ośrodki badawczo-rozwojowe, ale i sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Ambitni i kreatywni ludzie otrzymują tu szansę na dobry start i rozwój swoich talentów, równocześnie wiele firm rozszerza swoją działalność, a kolejni nowi gracze włączają się do budowania lokalnej gospodarki.

Naszym wspólnym celem jest to, by w przyjaznym, nowoczesnym i bezpiecznym mieście mógł swobodnie rozwijać się biznes, a oferowane przez niego usługi, produkty i nowoczesne technologie służyły wszystkim; przede wszystkim staramy się o to, aby Kraków był miastem dobrym do życia dla wszystkich mieszkańców.

 

 

Zapisz się do newslettera