PGNiG

 

PGNiG SA zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, importem gazu oraz jego sprzedażą na rynku hurtowym. Poprzez spółki zależne PGNiG działa w obszarze magazynowania, sprzedaży detalicznej i przesyłu gazu, produkcji energii elektrycznej i ciepła. Grupa Kapitałowa PGNiG działa m.in. w Norwegii, Pakistanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. PGNiG prowadzi projekty związane wykorzystaniem biometanu oraz magazynowaniem i dystrybuc wodoru i rozwija segment OZE. 

www.pgnig.pl