WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Siła Partnerstwa na Krynica Forum 2023


Województwo Małopolskie odgrywa kluczową rolę jako partner główny Krynica Forum 2023, wspierając innowacje, współpracę i rozwój przedsiębiorczości w regionie.

 

Krynica Forum 2023, to wyjątkowe wydarzenie, które łączy międzynarodową elitę polityczną, biznesową i kulturalną. W dniach 13-15 września br., serce Beskidu Sądeckiego, Krynica-Zdrój, stanie się miejscem inspirujących spotkań, rozmów i wymiany poglądów. Warto jednak zwrócić uwagę na istotną rolę Województwa Małopolskiego, które jako partner główny tego wydarzenia przyczynia się do wzmacniania innowacyjności, współpracy międzynarodowej i wsparcia dla przedsiębiorczości.

 

Małopolska ze specjalnym wyróżnieniem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2024

Województwo Małopolskie wyróżnia się na europejskiej mapie przedsiębiorczości jako wyjątkowy region. Podczas posiedzenia Komitetu Regionów UE 6 lipca br., Marszałek Witold Kozłowski odebrał specjalne wyróżnienie dla Małopolski w konkursie "Europejski Region Przedsiębiorczości 2024". To wyjątkowe wydarzenie - pierwsze w trzynastoletniej historii tego konkursu oraz pierwsze w Europie. Małopolska, już od 2016 roku posiadająca tytuł ERP, z dumą podejmuje działania na rzecz innowacji, rozwijając potencjał ekspertów oraz oferując wsparcie ukraińskiemu biznesowi.

 

Forum Koreańsko-Polskie – Współpraca dla Rozwoju

Jednym z centralnych punktów wydarzenia jest Forum Koreańsko-Polskie, w którym Województwo Małopolskie odgrywa kluczową rolę. Dzięki współpracy w obszarze energetyki atomowej i przemyśle zbrojeniowym, przedstawiciele firm koreańskich oraz polskich będą rozmawiać o wspólnych inicjatywach biznesowych. Partnerstwo energetyczne, takie jak planowana budowa elektrowni jądrowej, podkreśla znaczenie Małopolski jako hubu dla rozwoju i innowacji.

 

Wzmacnianie Współpracy z Ukrainą

Wielostronne zaangażowanie Polski w kontekście sytuacji w Ukrainie przekłada się na aktywną rolę Małopolski w procesie odbudowy i wsparcia tego kraju. Temat ten znajdzie szerokie odzwierciedlenie podczas licznych paneli podczas Krynica Forum 2023. Małopolska, notująca zwiększenie inwestycji ukraińskich i rozwijając kompetencje pracowników z Ukrainy, dąży do integracji ukraińskich przedsiębiorców w ekosystemie innowacji, przyczyniając się do odbudowy gospodarki tego kraju.

 

Kierunek Wodorowy – Ku Neutralności Klimatycznej

Wizja suwerenności energetycznej i neutralności klimatycznej jest wiodącym tematem dla całego regionu, ale i samej Małopolski. Inwestycje w rozwój regionalnego ekosystemu wodorowego, współpraca z międzynarodowymi sieciami i udział w inicjatywach takich jak Inicjatywa Awangarda oraz Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, tworzą realną drogę do osiągnięcia tych celów. Krynica Forum 2023 stwarza platformę do rozmów i wystąpień ekspertów, takich jak Magdalena Maj, kierownik zespołu klimatu i energii w Polskim Instytucie Ekonomicznym czy Michał Niewiadomski, założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny, a także Zuzanna Nowak, analityk ds. energii i klimatu w programie Sprawy Globalne w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.

 

Nowoczesne Społeczeństwo Kosmiczne

Województwo Małopolskie jako aktywny członek Stowarzyszenia NEREUS, stawia na rozwój przestrzeni kosmicznej i technologii kosmicznych. Ten krok przekłada się na dynamiczny rozwój gospodarczy i innowacje w regionie. Włączenie w międzynarodowy dialog strategiczny przyspiesza wzrost innowacyjności w Małopolsce.

 

Awangardowe Inicjatywy dla Rozwoju

Inicjatywa Awangarda to kluczowy element rozwoju przedsiębiorstw w Małopolsce. Region jest założycielem tej inicjatywy, dając przedsiębiorcom możliwość korzystania z nowych technologii i innowacyjnych pomysłów. Współpraca w sieci IA przyczynia się do zwiększenia tempa rozwoju gospodarczego i poziomu innowacji, tworząc dynamiczne przedsiębiorcze otoczenie.

 

Krynica Forum 2023: Małopolska Wkracza w Przyszłość Przedsiębiorczości

Województwo Małopolskie jako partner główny Krynica Forum 2023, kształtuje przyszłość rozwoju przedsiębiorczości i innowacji regionu. Jego zaangażowanie w różnorodne obszary tworzy platformę do wymiany wiedzy, inspirowania dialogu międzynarodowego oraz promowania nowych koncepcji. Krynica Forum 2023 to nie tylko wydarzenie - to inkubator rozwoju gospodarczego, który otwiera nowe horyzonty dla Małopolski i całego regionu CEE.


Krynica Forum 2023 to szansa na zaprezentowanie potencjału Małopolski jako centrum innowacji, współpracy i rozwoju przedsiębiorczości. Partnerstwo główne tego wydarzenia to nie tylko zaszczyt, ale również wyraz zaangażowania w kształtowanie przyszłości.

 

Zapisz się do newslettera