PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w pięciu krajach: w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa wynoszą blisko 400 mld zł. Na czele Grupy stoi PZU SA, którego tradycje sięgają roku 1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe.

Tylko w Polsce Grupa PZU ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej. Marka PZU należy też do najlepiej rozpoznawalnych, znanych praktycznie każdemu Polakowi.

W ramach działań naszej akcji „Pomoc To Moc” wspieramy projekty, które służą profilaktyce zdrowotnej, promują zdrowy tryb życia, mają praktyczny wymiar, działania informacyjne i edukację służącą podnoszeniu bezpieczeństwa.

Forum Krynica 2022 uzyskało wsparcie Grupy PZU jako Partnera Wspierającego wydarzenie oraz wsparcie ze środków prewencyjnych Grupy PZU w ramach akcji „Pomoc To Moc”

 

www.pzu.pl