Województwo Małopolskie

Małopolska to bijące serce Polski – historycznie, kulturowo i gospodarczo. Jest jednym z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Polski. To tutaj znajduje się najwięcej obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, parków narodowych, a także bogate złoża wód mineralnych w kraju. Małopolska to nie tylko zabytki, to także wyjątkowe dziedzictwo kulinarne. Oscypek, bundz, karp zatorski, suska sechlońska – te smaki wyróżniają Małopolskę!

Siła regionu tkwi w jego ogromnym potencjale gospodarczym, rozwoju przedsiębiorczości i nowoczesnych technologii oraz stale rozbudowywanym zapleczu infrastrukturalnym. Kierunki działań wyznacza Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, a stały wzrost poziomu innowacyjności regionu jest możliwy dzięki działaniu w systemie siedmiu małopolskich inteligentnych specjalizacji. Wszystko to sprawia, że region jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania i rozwijania biznesu.

W Małopolsce stawiamy na aktywną turystykę, zdrowy tryb życia i zrównoważony rozwój w każdym aspekcie życia.  Dzięki coraz lepszej infrastrukturze sportowej regionu, to właśnie u nas odbywa się wiele wydarzeń sportowych, które są okazją do realizacji ambicji najlepszych zawodników z kraju i świata w towarzystwie energicznej publiczności. Gościnna i wyjątkowa atmosfera pozostawia naszych gości z poczuciem harmonii i siły do realizacji kolejnych marzeń. Małopolska poleca się dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas.

To Małopolanie są największą wartością regionu. To tutaj mają doskonałe warunki do rozwijania swoich talentów, zdobywania wykształcenia na doskonale przygotowanych uczelniach, podnoszenia swoich kompetencji, a następnie zakładania rodzin i znalezienia pracy.

Małopolska to region równych szans i wszechstronnego rozwoju. Jesteśmy odpowiedzialni za zasoby naturalne, dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu, a także jego stały rozwój.

W Małopolsce odważnie łączymy tradycję z nowoczesnością.

Krynica Forum ’22

Podczas trzech dni spotkań, debat i dyskusji poruszone zostaną najbardziej aktualne problemy oraz szanse jakie kreuje przed nami rzeczywistość, będziemy rozmawiać także o wyzwaniach i możliwościach, jakie niesie ze sobą przyszłość.

– Małopolska ma chlubne doświadczenie organizacji konferencji. Tym razem chcemy jednak wejść poziom wyżej. Krynica Forum to wydarzenie międzynarodowe, które przyciągnie do regionu światowej sławy ekspertów. Jestem przekonany, że mamy im wiele do zaoferowania, a nowa konferencja wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń, na których po prostu trzeba być – podkreślał Marszałek Małopolski, Witold Kozłowski, zapytany o powód organizacji Forum.

Małopolska – to dziś jeden z najprężniej rozwijających się gospodarczo regionów, kluczowy w tworzeniu PKB Polski. Duża atrakcyjność inwestycyjna oraz położenie na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków logistycznych budzi zainteresowanie zagranicznych inwestorów. W procesie odbudowy Ukrainy to właśnie Małopolska wraz z sąsiadującym Podkarpaciem będą odgrywały istotną rolę w kontekście logistyki, infrastruktury i niezbędnych zasobów.

CYFROWA MAŁOPOLSKA
– rozmowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego

Rozmowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim, w której poruszamy kwestię cyberbezpieczeństwa i rozwoju technologii cyfrowych w Małopolsce. Marszałek przedstawia inwestycje w nowe technologie i nakreśla drogi rozwoju Małopolski na najbliższe lata.

Ponadto poruszamy temat wydarzenia Krynica Forum, którego sponsorem tytularnym jest Małopolska, przedstawiając idee stojące za jego organizacją, najważniejsze tematy które pojawią się na agendzie oraz oczekiwania wobec konferencji.

[link do rozmowy]

Nagroda Gospodarcza

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego jest przyznawana jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.

Nagroda Gospodarcza to konkurs, który na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych gospodarczych wydarzeń naszego regionu. Laureaci corocznego wyróżnienia są dowodem na rosnącą pozycję naszego województwa na gospodarczej mapie Polski oraz świadectwem na to, że Małopolska dysponuje znacznym potencjałem gospodarczym.

W tym roku Nagroda zostanie wręczona po raz trzynasty podczas uroczystej Gali w ramach wydarzenia „Krynica Forum”. 

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:  

 • mikro przedsiębiorca
 • mały przedsiębiorca  
 • średni przedsiębiorca
 • duży przedsiębiorca

O Nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy z siedzibą na terenie województwa małopolskiego lub prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego i działający w okresie min. pełnych 3 lat przed dokonaniem zgłoszenia do Nagrody. 

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę „Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego” i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022 w kategorii mikro przedsiębiorca/mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”. 

Nagroda Specjalna. Zgodnie z Regulaminem Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego, Rada Gospodarcza może przyznać nagrodę o charakterze specjalnym, za szczególne osiągnięcia gospodarcze związane z województwem małopolskim. Nagrodę taką może otrzymać osobistość stanowiąca gospodarczą wizytówkę Małopolski zasłużoną na rzecz rozwoju naszego regionu. 

Kapitułę Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego stanowi Małopolska Rada Gospodarcza, w której skład wchodzą: Marszałek Województwa Małopolskiego, przedstawiciele regionalnych środowisk gospodarczych i naukowych, a także reprezentanci firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Made in Małopolska

“Made in Małopolska” to regionalny program wsparcia wartościowych, wyróżniających się form aktywności biznesowej, społecznej i kulturalnej. Znak “Made in Małopolska” to wyraz uznania oraz poświadczenie jakości, rangi oraz renomy firm, usług i produktów wywodzących się z Małopolski! 

Jest on przyznawany w 6 kategoriach: 

 • Inicjatywy 
 • Miejsca 
 • Smak 
 • Woda 
 • Biznes 
 • Dizajn 

Sięgając po produkty ze znakiem “Made in Małopolska” masz stuprocentową pewność, że to co małopolskie jest dobre, ponieważ wierzymy, że pochodzenie ma znaczenie. Wybierz Małopolskę – Partnera Tytularnego #KrynicaForum.

Turystyczne Skarby Małopolski

Stwórz z nami mapę Turystycznych Skarbów Małopolski i koniecznie zagłosuj w konkursie! Wybieraj spośród wyjątkowo atrakcyjnych i malowniczych gmin i miejscowości, które oferują wiele niespodzianek i niezapomnianych wrażeń.

https://visitmalopolska.pl/pl_PL/turystyczne-skarby-malopolski  

Głosowanie potrwa od 8 do 27 września – nie zwlekaj oddaj swój głos już dziś! 

 

Szukasz inspiracji do jesiennych wypraw? Poznaj laureatów poprzednich edycji konkursu i zaplanuj swój weekend w Małopolsce! 

https://konkurs.visitmalopolska.pl/ 

Innowacyjna Małopolska

Poprawa efektywności działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Małopolan to jedno z najważniejszych zadań Małopolska. Województwo podpisało porozumienie z ponad 19 podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.
Działania obejmują:
 • zakup sprzętu i wyposażenia mającego na celu ochronę środowiska, minimalizowania skutków katastrof naturalnych, awarii technicznych,
 • dofinansowanie szkoleń, ćwiczeń ratowniczych,
 • innych zadań służących poprawie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w tym zadań termomodernizacyjnych.
Przemyślane i skuteczne rozwiązania spowodują, że efektami będą poprawa bezpieczeństwa oraz sukcesywne redukowanie zagrożeń dla środowiska.

Panele Małopolski

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

SCENA 1

OPENING

19.10.2022, 14:30-15:00

SCENA 1

HIGH LEVEL PANEL DYSKUSYJNY
PERSPEKTYWY I WYZWANIA DLA REGIONÓW W KONTEKŚCIE KONFLIKTU W UKRAINIE

20.10.2022, 14:00-15:00

 Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

SCENA 4

FIRESIDE CHAT
WPŁYW GOSPODARKI NA ZMIANY KLIMATU I ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

20.10.2022, 12:00-12:20

Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

SCENA 5

PANEL DYSKUSYJNY
PACJENT – PRZEDMIOT CZY PODMIOT?

21.10.2022, 11:05-12:05

Rada Naukowa ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski

Stanowi platformę współpracy pomiędzy Województwem Małopolskimuczelniami wyższymi, działającymiMałopolsce na rzecz rozwoju gospodarczego i konkurencyjności regionu. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa Małopolskiegozakresie projektowania i organizacji najważniejszych wydarzeń gospodarczychregionie, konsultacji dotyczących polityki rozwoju regionukontekście kształcenia i oczekiwanych kompetencji, konsultacji działań służących wzmacnianiu wspólnotowości Regionu.

Skład Rady Naukowej:

 1. dr hab. Stanisław Mazur
  prof. UEK, Rektor – Przewodniczący Rady Naukowej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 2. prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
  Rektor Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 3. ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ
  Rektor Akademia IGNATIANUM w Krakowie
 4. prof. dr hab. Andrzej Klimek
  Rektor Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 5. dr Klemens Budzowski
  prof. KAAFM, Rektor Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Białkiewicz
  Rektor Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 7. prof. dr hab. Jacek Popiel
  Rektor Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 8. ks. prof. dr hab. Robert Tyrała
  Rektor Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 9. prof. dr hab. Piotr Borek
  Rektor Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 10. dr hab. inż. Sylwester Tabor
  prof. UR, Rektor Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 11. dr Bianka Godlewska-Dzioboń
  p.o rektora, prorektor ds. studenckich i kształcenia, adiunkt., Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 12. dr hab. inż. Mariusz Cygnar
  prof. PWSZ, Rektor Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 13. dr hab. Małgorzata Kołpa
  prof. PWSZ, Rektor Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 14. dr n. o zdr. Sonia Grychtoł
  prof. MUP, Rektor Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 15. prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
  Rektor Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 16. prof. dr hab. Wojciech Widłak
  Rektor Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
 17. Witold Kozłowski
  Marszałek Województwa Małopolskiego