Ścieżki Tematyczne

KRYNICA FORUM 2022 to innowacyjna konferencja mająca określać kierunki rozwoju politycznego, społecznego i gospodarczego Polski i Europy w erze rewolucji technologicznej. Podczas trzech dni spotkań, debat i warsztatów poruszymy najbardziej aktualne problemy oraz szanse, jakie kreuje przed nami rzeczywistość, a także zainicjujemy dyskurs publiczny nad wyzwaniami i możliwościami, jakie niesie ze sobą, przesiąknięta technologiami, przyszłość.

 

Podczas konferencji KRYNICA FORUM 2022 dotkniemy kwestii związanych z nowymi technologiami, kryzysem klimatycznym i nowymi źródłami energii, nowym paradygmatem bezpieczeństwa międzynarodowego, postpandemiczną odbudową gospodarczą , transformacją cyfrową społeczeństwa, przyszłością zdrowia publicznego oraz innymi tematami, które będą kształtować, dynamicznie zmieniający się wokół nas, świat. W sercu Małopolski – w Krynicy-Zdroju, będziemy gościć polityków najwyższego szczebla, wybitnych intelektualistów i akademików, wizjonerów technologicznych, doświadczonych menadżerów i wpływowych publicystów, którzy zastanawiać się będą nad perspektywami wspólnego, lepszego jutra. Inicjatorem konferencji KRYNICA FORUM 2022 jest Instytut Kościuszki, który od ośmiu lat organizuje jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych konferencji poświęconych politykom publicznym w sferze cyberbezpieczeństwa.

Najważniejsze tematy:

Nadal peryferia? Jak wojna w Ukrainie zmieniła sytuację geostrategiczną Polski?

Wnioski dla Sił Zbrojnych RP po wojnie w Ukrainie

Rosja – upadłe mocarstwo czy odradzająca się autokracja? 

Mocarstwo Europa czy pole gry mocarstw? 

Jak rosyjska inwazja na Ukrainę zmieniła światową równowagę sił? 

Bezpieczeństwo i geopolityka

Przetasowania geopolityczne, które obserwujemy od ostatnich kilku lat, w znacznym stopniu wpływają na nasze poczucie bezpieczeństwa, decyzje ekonomiczne oraz sojusze i stosunki z innymi państwami. Wojna w Ukrainie uwidoczniła wiele słabości systemu międzynarodowego, ale też zdolność do wspierania naszych sąsiadów i zacieśniania współprac, czego przykładem są choćby plany dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO, co będzie skutkować ponad dwukrotnym wydłużeniem granicy Sojuszu z Rosją. Dodatkowo, państwa znajdujące się najbliżej obszaru działań wojennych zwiększają wydatki na obronność – Polska planuje przeznaczyć na ten cel 3% PKB.

 

W ramach ścieżki BEZPIECZEŃSTWO I GEOPOLITYKA poruszymy wiele zagadnień, wynikających bezpośrednio z wojny w Ukrainie oraz aktywności Kremla na arenie międzynarodowej. Jak rosyjska inwazja zmieniła układ sił w Europie? Czy można jeszcze odciągnąć Białoruś od Rosji? Jak zwalczać dezinformację i zagrożenia w infosferze, nie tylko te pochodzące z Rosji? Wreszcie, czy Rosja to upadłe mocarstwo, czy jednak odradzająca się autokracja?

 

Przyjrzymy się również przyszłości relacji transatlantyckich i renesansowi NATO, a także wewnętrznym przemianom Europy. Jak na pozycję państw europejskich wpłynie powiększenie Sojuszu Północnoatlantyckiego? Czy remilitaryzacja Niemiec oznacza nowy porządek w Europie? Czy Europa to jedno mocarstwo, czy może pole gry mocarstw?

 

Bezpieczeństwo Polski jest kolejnym ważnym składnikiem naszej agendy. Wraz z ekspertami porozmawiamy o strategicznych wyzwaniach dla naszego kraju: jakie wnioski dla Sił Zbrojnych RP można wyciągnąć po wojnie w Ukrainie? Jak rozwijać polski przemysł zbrojeniowy? Oraz, jak wojna za naszą wschodnią granicą zmieniła sytuację geostrategiczną Polski?

 

Na agendzie nie zabraknie również dyskusji w bardziej globalnym kontekście: jak wojna w Ukrainie zmieniła światową równowagę sił i czy przypieczętowała podział na kraje demokratyczne i autokratyczne? Czy Indo-Pacyfik jest nowym centrum świata i kto o niego rywalizuje?

 

Dołącz do Krynica Forum, aby wysłuchać zaproszonych ekspertów!

Najważniejsze tematy:

Jak Korea Południowa. Czy Polska może zostać europejskim tygrysem gospodarczym? 

Szanse dla Polski w regionalizacji łańcuchów dostaw 

Wpływ wojny w Ukrainie na światową gospodarkę 

Czy rozpasanie finansów publicznych spowoduje kolejny światowy kryzys gospodarczy? 

Górnictwo kosmiczne – droga do nieograniczonego rozwoju? 

Gospodarka zmiany 

Gospodarka zmienia się na naszych oczach – nie tylko w wyniku rewolucji technologicznej i przemysłowej, ale też przemian społecznych i zawirowań geopolitycznych. Od 24 lutego granicę z Polską przekroczyło ponad 5,1 miliona Ukraińców uciekających przed wojną, co zdefiniuje stosunki polsko-ukraińskie na najbliższe lata. Ponadto, wisi nad nami widmo globalnego kryzysu gospodarczego, czego objawem ma być szalejąca inflacja – w maju w strefie Euro wynosząca 8,1%, a w Polsce w tym samym czasie 13,9%. Jak możemy sprostać idącym za tym wyzwaniom?

 

W ramach ścieżki GOSPODARKA ZMIANY podejmiemy szereg tematów związanych z nową globalną gospodarką: jakie są perspektywy kolejnego kryzysu światowego i co może go spowodować? Jak wojna w Ukrainie wpłynęła i wpływa na globalną gospodarkę? Jaka jest recepta na rozrywanie łańcuchów dostaw wywołane pandemią i wojną za naszą wschodnią granicą? Oraz, kto prowadzi w wojnie gospodarczej – USA czy Chiny?

 

Nie możemy również zapomnieć o miejscu Polski w tym zmieniającym się krajobrazie, dlatego też, wraz z naszymi ekspertami, porozmawiamy o szansach i wyzwaniach dla naszego kraju. Czy Polska może stać się europejskim tygrysem gospodarczym? Jak polskie firmy mogą pomóc w odbudowie powojennej Ukrainy? Jakie są przyczyny inflacji i czy możemy z niej wybrnąć? Jak przyjmowanie uchodźców może wpłynąć na naszą sytuację społeczno-gospodarczą? Czy Polska może zyskać na regionalizacji łańcuchów dostaw?

 

W ścieżce GOSPODARKA ZMIANY porozmawiamy również o kosmosie jako domenie, która może zrewolucjonizować gospodarkę światową. Czy górnictwo kosmiczne jest drogą do nieograniczonego rozwoju? Jaki jest polski potencjał kosmiczny? I jakie są granice świata i ludzkości?

 

Weź udział w Krynica Forum, aby poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań!

Najważniejsze tematy:

Odwrót od Rosji i nowa koncepcja bezpieczeństwa energetycznego w Europie 

Wojna w Ukrainie a światowy kryzys głodu

Jak gospodarka wpływa na zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska? 

Przyszłość polskiego węgla 

Kryzysy wodne w Polsce i na świecie 

Energia i klimat 

Agresja Rosji obnażyła kruchość polityki bezpieczeństwa energetycznego UE. Od kilkunastu lat Polska i inne kraje regionu, w tym Ukraina, sygnalizowały liderom UE zagrożenia związane z uzależnieniem się od jednego dostawcy. Jednocześnie zamknięte zostały bezpieczne, zeroemisyjne – niedawno oddane do użytku – elektrownie atomowe oraz blokowano powstawanie nowych w całej UE.

 

Jak, wobec braku globalnego porozumienia w kwestii neutralności klimatycznej, pogodzić oczekiwania związane z obawami przed zmianami klimatycznymi z realiami technologii OZE i ekonomii, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo energetyczne?

 

Zarejestruj się na Krynica Forum, jeśli ciekawią Cię odpowiedzi zaproszonych przez nas gości na powyższe pytania!

    Ścieżka została objęta Patronatem PKN ORLEN

Najważniejsze tematy:

Stan demokracji w erze cyfrowej 

Przyszłość informacji w erze postprawdy – jak funkcjonować w szumie informacyjnym?

Jak reanimować Polskę powiatową? 

Mieszkanie prawem czy towarem?

Krótszy tydzień pracy – nadzieja czy złudzenie? 

Społeczeństwo przyszłości 

Niemal każdy aspekt życia społecznego przechodzi obecnie rewolucję, wynikającą z postępującej cyfryzacji i rozwoju technologicznego, wojny w Ukrainie oraz niestabilnej sytuacji ekonomicznej i geopolitycznej. Stoimy przed wieloma zagrożeniami i wyzwaniami, które ostatecznie będą kształtować nasze społeczeństwo. Szczególną rolę odgrywa obecnie szum informacyjny i dezinformacja – aż 75% Polaków spotyka się z fake newsami przynajmniej raz w tygodniu, ale tylko 54% z nas twierdzi, że potrafi rozpoznać fałszywe treści. Inną bolączką polskiego społeczeństwa jest problem mieszkalnictwa, gdyż średnie ceny mieszkań tylko w ciągu ostatniego roku wzrosły aż o 13,6%! Własne mieszkanie staje się dla Polaków towarem luksusowym. Czy powinno być ono prawem czy towarem?

 

W ścieżce SPOŁECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI pochylimy się nad problemami, które musimy rozwiązać, oraz wyzwaniami, które stawia przed nami nowa codzienność. W kontekście rewolucji technologicznej i cyfrowej, wraz z ekspertami, poruszymy kwestie wpływu technologii na społeczeństwo: jak funkcjonować w szumie informacyjnym? Czy zmierzamy ku erze społeczeństwa nadzoru? Czy w erze mediów społecznościowych dziennikarze pozostają czwartą władzą? I wreszcie, jaki jest obecnie stan demokracji w erze cyfrowej? Jak poprawić administrację państwową na miarę XXI wieku?

 

Poruszymy również kwestię przyszłości polskiego społeczeństwa, także w kontekście rosyjskiej agresji na naszego sąsiada – Ukrainę. Jaki model imigracji uchodźców powinien być wprowadzony w Polsce? Jak uchodźcy z Ukrainy mogą łagodzić nasze problemy demograficzne? Jak sprawić, aby polsko-ukraiński rynek pracy wzmocnił rozwój naszych państw? Porozmawiamy również o problemach mniejszych miast w Polsce, które powoli zanikają ze względu na odpływ ludności do większych miast i metropolii – czy możemy reanimować powiaty?

 

Na naszej agendzie nie może również zabraknąć rozmów o edukacji i pracy: jak przywrócić zaufanie do nauki? Jak narzędzia cyfrowe mogą być wykorzystane w edukacji? Czy Polska jest gotowa na krótszy tydzień pracy albo bezwarunkowy dochód podstawowy?

 

Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas Krynica Forum – dołącz do nas!

Najważniejsze tematy:

Inżyniera genetyczna początkiem nowej ery ludzkości? 

Bezpieczeństwo pacjenta i jakość świadczeń – zaniedbane fundamenty systemu ochrony zdrowia 

Przyszłość zdrowia psychicznego w Polsce 

Nowe technologie medyczne: telemedycyna i AI 

Jakiego systemu ochrony zdrowia potrzebujemy? 

Trendy zdrowia 

Cały świat już od ponad dwóch lat zmaga się z pandemią koronawirusa, w wyniku której życie straciło aż 6 milionów ludzi. Pandemia nie jest jednak jedynym obciążeniem dla systemu ochrony zdrowia. W Polsce bardzo poważnym problemem jest poziom psychiatrii i brak dostępności specjalistów psychiatrów, zwłaszcza dla dzieci. Leczenia psychiatrycznego wymaga prawie co dziesiąta osoba poniżej 18. roku życia i, niestety, w wielu przypadkach system nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej pomocy.

 

W ramach ścieżki TRENDY ZDROWIA podejmiemy wiele trudnych tematów, dyskutując o wyzwaniach i szansach dla systemu ochrony zdrowia. Porozmawiamy, między innymi, o nowych technologiach w medycynie. Czy inżynieria genetyczna będzie początkiem nowej ery ludzkości? Jak wykorzystywać sztuczną inteligencję w medycynie? Jak technologie cyfrowe mogą usprawnić system? I wreszcie – kto może skorzystać w postępu medycyny, który często wiąże się z hiperdrogimi terapiami czy długimi kolejkami?

 

Porozmawiamy również o humanizacji medycyny i podejściu do pacjenta i osób tworzących system ochrony zdrowia. Czy pacjent jest przedmiotem czy podmiotem? Z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby z niepełnosprawnościami? Jak zwalczać wypalenie zawodowe zarówno u lekarzy, jak i brak wiary pacjentów w dostępność terapii?

 

Wreszcie, wraz z naszymi gośćmi, podejmiemy otwartą debatę nad wyzwaniami polskiego systemu ochrony zdrowia. Jak zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i wyższą jakość świadczeń? Jakie zmiany przyniesie wymiana pokoleń w opiece nad pacjentem? Czy szczepienia powinny być obowiązkowe czy umiejętnie promowane? Jaka jest przyszłość naszego systemu po pandemii?

 

Dołącz do Krynica Forum i weź udział w dyskusjach na temat przyszłości ochrony zdrowia.