Prelegenci Krynica Forum ’22

prof. Wojciech Maksymowicz

Polski neurochirurg, profesor nauk medycznych

Syn Stefana, żołnierza AK i Alicji Maksymowicz, która m.in. pełniła funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Na tej uczelni uzyskał specjalizację z neurochirurgii, obronił doktorat i habilitację z zakresu nauk medycznych. W 2006 otrzymał tytuł naukowy profesora. Działał w lekarskiej „Solidarności”. Minister zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jerzego Buzka.
Kierował Kliniką Neurochirurgii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz prorektor tej uczelni ds. Collegium Medicum. Współtwórca kliniki "Budzik" dla dorosłych. 
Sekretarz stanu w MNiSW. Zrezygnował z niego w listopadzie 2020. 14 kwietnia zrezygnował z członkostwa w klubie parlamentarnym PiS. Obecnie poseł koła Polska 2050.
Został odznaczony: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2015), Krzyż Wolności i Solidarności (2014) Złoty Krzyż Zasługi (2009), Medal „Milito Pro Christo” (2017), Czerwona Kokardka (2000).

Powrót