Prelegenci Krynica Forum ’22

Tomasz Sudaj

Prezes Zarządu Alior Leasing

Tomasz Sudaj od ponad 20 lat jest związany z sektorem finansowym.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w strukturach Europejskiego Funduszu Leasingowego.

W latach 2011–2018 odpowiadał za obszar strategii rynkowej Santander Leasing. Zajmował się m.in.: budową, optymalizacją i realizacją strategii spółki oraz brał udział w strategicznych projektach rynkowych w segmencie klientów SME, prowadzonych przez Grupę Santander w Polsce.

Od 2019 r. do 2021 r., jako Senior Consultant, doradzał firmom oraz instytucjom w ramach międzynarodowej sieci doradców Invigors Part of The Alta Group, przede wszystkim w zakresie dostosowania i operacjonalizacji strategii do nowych warunków rynkowych.

Od grudnia 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Związku Polskiego Leasingu. Odpowiadał za transformację Związku, zapoczątkowaną w 2020 roku. Współpracując z ekspertami firm członkowskich, podejmował działania wspierające rozwój polskiego sektora leasingu, przede wszystkim w zakresie legislacji i polityki fiskalnej oraz inicjatyw i działań na rzecz polskich przedsiębiorców.


Od lipca 2022 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Alior Leasing, koncentrując się na budowie nowej strategii, zapewniającej długoterminowy sukces spółki i adekwatną odpowiedź na potrzeby klientów Grupy Alior Banku.

Jest absolwentem finansów i bankowości na Uniwersytecie Łódzkim, certyfikowanych coachem oraz aktywnym mentorem w programie Fundacji Liderek Biznesu. 

Głęboko wierzy, że fundamentem sukcesu biznesowego jest przedsiębiorczość, współpraca i umiejętność zwinnej i szybkiej adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia.

Powrót