Prelegenci Krynica Forum ’22

dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski

Przewodniczący Rady do spraw Bezpieczeństwa i Obronności

Dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, profesor Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W latach 1987–1995 pracownik Instytutu Historii UŁ, od 1995 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. W 1992 r. pracownik Biura Ministra Obrony Narodowej do spraw Polityki Obronnej, a w latach 1995–1996 Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. Od 1996 r. do 2001 r. analityk Instytutu Europejskiego w Łodzi. W latach 2002–2004 wykładowca Collegium Civitas. W roku 2005 i 2006 ekspert EPL–ED w Parlamencie Europejskim, gdzie był odpowiedzialny za monitorowanie polityki wschodniej UE. Od 2006 do 2012 r. analityk Centrum Europejskiego Natolin. W latach 2006–2009 visiting professor białoruskiego Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Wilnie.
W latach 2007 – 2008 komentator kontraktowy TVP Info w zakresie wydarzeń międzynarodowych. Od 2008 r. wykładowca i współpracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od 2012 r. współpracownik „Gazety Polskiej Codziennie” – komentator w zakresie spraw międzynarodowych, militarnych i historii. Od 2015 członek Rady Programowej PISM i OSW. Od 2019 r. wiceprezes Stowarzyszenia Trójmorze. Od 2017 r. członek Rady Programowej CEN. 2015–2020 koordynator Sekcji Bezpieczeństwo, obronność polityka zagraniczna Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. W latach 2017–2020 wykładowca Akademii Dyplomatycznej MSZ. Członek gabinetu politycznego ministrów spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego (2015–2018) i Zbigniewa Raua (od 2020), doradca marszałka Senatu RP (2017–2019). Od grudnia 2020 r. stały doradca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. Od 8 kwietnia 2021 r. członek Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Zagranicznej. Podpor. rez. Wojska Polskiego.
Autor 9 książek i 122 artykułów naukowych. Główne publikacje: „Sprawa ukraińska na Konferencji Pokojowej w Paryżu w roku 1919”, „Stany Zjednoczone wobec problemu kontroli zbrojeń w dobie Komisji Przygotowawczej do Genewskiej Konferencji Rozbrojeniowej 1925–1930”, „Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991–2004”, „Geopolityka–siła–wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem”, „Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny”, „Duch pyszny poprzedza upadek. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii”, wersja ang.: „Pride Goeth before a Fall. Deliberations on the Nature of the Demise of Unions”, “Polska polityka wschodnia 1989–2015. Wymiar narodowy i unijny”, wersja ang. „The Eastern Policy of Poland. EU and National Perspective 1989–2015”, „Męczeństwo Kresów 1918–1956”.

Powrót