Prelegenci Krynica Forum ’22

Piotr Uściński

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Piotr Uściński (ur. 1977) ukończył inżynierię komputerową i elektronikę na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (2004) i Akademię Menedżerską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2006, podyplomowo). Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie podyplomowo ukończył kierunek Psychologia biznesu (2010). Ukończył również studia MBA. Od sierpnia 2021 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W resorcie rozwoju i technologii odpowiada za budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne i mieszkalnictwo. Poseł na Sejm VIII i IX kadencji, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Członek Rady Rodziny. Przez 17 lat był samorządowcem na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Starosta wołomiński w latach 2010-2014.
Prowadził własną działalność gospodarczą i zarządzał spółkami prawa handlowego.

Powrót