Prelegenci Krynica Forum ’22

dr Piotr Szpunar

Dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP

Dr Piotr J. Szpunar jest dyrektorem Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Z NBP związany zawodowo od 1995 roku, gdzie pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w obszarach polityki pieniężnej i stabilności finansowej. Jest absolwentem Akademii Teologii Katolickiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, studiował także ekonomię i filozofię na Otto-Friedrich Universität w Bambergu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1999 r. po ukończeniu studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem wielu publikacji z zakresu ekonomii i stabilności finansowej.

Powrót