Prelegenci Krynica Forum ’22

Paweł Boski

Naczelnik  Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Paweł Boski, naczelnik Biura Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Absolwent wydziału Leśnego SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu z zakresu „Gospodarki finansowej w Lasach Państwowych”.  Członek stałego zespołu zadaniowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do spraw serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych. Członek Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Powrót