Prelegenci Krynica Forum ’22

Magdalena Kapuścińska

p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Nieruchomości i Zamówień

W PGL Lasy Państwowe pracuje od 2007 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym, ochroną gruntów leśnych, realizacją inwestycji zlokalizowanych na gruntach PGL LP w trybie „specustaw” m.in. z zakresu udostępniania gruntów pod inwestycje, eksploatację kopalin, zasobem mieszkaniowym, infrastrukturą leśną (drogownictwem). Realizuje zagadnienia z zakresu orzecznictwa administracyjnego organu II instancji w zakresie ochrony gruntów leśnych bez względu na formę własności.  

Na stanowiskach związanych z tą tematyką pracuje od 2010 r. W 2019 r. została zatrudniona w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, gdzie m.in. zajmowała stanowisko naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem. Od lipca tego roku pełni obowiązki zastępcy dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. nieruchomości
i zamówień.

Powrót