Prelegenci Krynica Forum ’22

Maciej Wysocki

Twórca nowoczesnych technologii diagnostycznych, Prezes i współzałożyciel BioCam

Powrót