Prelegenci Krynica Forum ’22

gen. Leon Komornicki

Generał, były z-ca Szefa Sztabu. Gen. Prezes Fundacji Poległym Pomordowanym; Członek Gospodarczego Gabinetu BCC i wiceprezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego

Członek Zarządu, przewodniczący, Komitet Przemysłowy. Generał Leon Komornicki w Wojsku Polskim powszechnie uważany był za jednego z najzdolniejszych generałów młodego pokolenia. Wspaniały szkoleniowiec, znawca taktyki i strategii, autor i współautor wielu systemowych rozwiązań w zakresie szkolenia wojsk i przygotowania SZ RP do wstąpienia w szeregi NATO. Intelektualista wojskowy. W 1996r, w wydawnictwie wojskowym Bellona generał opublikował zbiór fraszek „Fraszki nie-sztabowe”, a w 2018 to samo wydawnictwo wydało nowy zbiór zatytułowany „Fraszki”.
W swojej karierze wojskowej Leon Komornicki dowodził pułkiem czołgów, dywizją pancerną oraz okręgiem wojskowym. W 1992r. został powołany na Szefa Inspektoratu Szkolenia SZ RP, Zastępcę Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W 1998r. na własną prośbę został zwolniony z zawodowej służby wojskowej.
Będąc jeszcze w wojsku (w 1991r.) założył wspólnie z Wojciechem Ziembińskim Fundację Poległym i Pomordowanym na Wschodzie i został przewodniczącym jej Zarządu. Funkcje tę pełni do dziś Fundacja sfinansowała i wybudowała Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, który został odsłonięty w Warszawie w 1995r.
Generał jest także współzałożycielem Business Center Club (BCC), Wojskowej Federacji Sportu oraz Fundacji „Aleja Gwiazd Siatkówki”. Ponadto jest przedsiębiorcą, członkiem Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, oceniającym polski przemysł obronny i stan technicznej modernizacji SZ RP oraz Członkiem Zarządu, przewodniczącym Komitetu Przemysłowego SEA (Stowarzyszenie Euroatlantyckie) i ekspertem w zakresie wojska i obronności. Ponadto jest autorem wielu artykułów na temat polskiego przemysłu obronnego i stanu SZ RP, które zostały opublikowane w „Rzeczpospolitej” i w innych czasopismach.

Powrót