Prelegenci Krynica Forum ’22

Józef Kubica

p.o. Dyrektor generalny Lasów Państwowych

Józef Kubica, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracuje w Lasach Państwowych od 1978 roku. Konsekwentnie przechodził wszystkie szczeble zawodowego awansu: od stanowiska stażysty w Nadleśnictwie Świerklaniec, przez posadę podleśniczego i leśniczego w Nadleśnictwie Brynek, inżyniera nadzoru. Od maja 2020 roku pełnił funkcję dyrektora RDLP w Katowicach. 9 kwietnia 2021 r. Minister Środowiska powołał Józefa Kubicę na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Od 2015 roku jest radnym Sejmiku Województwa Śląskiego.

Powrót