Prelegenci Krynica Forum ’22

Jerzy Kwieciński

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzoruje Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. Naukowiec i menedżer z ponad 30-letnim doświadczeniem w planowaniu strategicznym, zarządzaniu dużymi organizacjami i prowadzeniu międzynarodowych projektów w sektorach: publicznym, prywatnymi i pozarządowym oraz programów naukowo-badawczych, w tym w branży energetycznej. Jest mentorem dla start-up'ów i młodych firm.
W latach 1993–2004, jako pracownik Komisji Europejskiej w Przedstawicielstwie w Polsce, był bezpośrednio zaangażowany w proces wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. W latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o, a w latach 2008-2015 wiceprezesem zarządu oraz prowadził Fundację Europejskie Centrum Przedsiębiorczości. W latach 2008-2015 był również Prezesem Zarządu w JP Capital Group sp. z o.o.
W 2005 r. objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 i Narodowa Strategia Spójności 2007-2013) W 2015 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, a następnie na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju.
Od 2015 r. jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. Od stycznia 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju, a od września 2019 r. również Minister Finansów.
W 2020 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG), Przewodniczącego Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway oraz był członkiem rady nadzorczej TUW Polski Gaz i Europolgaz S.A.
Doktor nauk technicznych Politechniki Warszawskiej. Absolwent studiów podyplomowych oraz międzynarodowych programów menedżerskich, m.in. MBA na Uniwersytecie w Antwerpii, Uniwersytet w Staffordshire, Wolny Uniwersytet w Brukseli oraz Uniwersytet Warszawski. Pracował również jako naukowiec na Politechnice Warszawskiej oraz jako profesor wizytujący na Brunel University of West London.

Powrót