Prelegenci Krynica Forum ’22

prof. Andrzej Zybertowicz

Doradca Prezydenta RP

Socjolog, analityk, konsultant polityczny, profesor nauk społecznych. Absolwent historii na UAM. W latach 1977 – 2020 nauczyciel akademicki na UMK: najpierw w Zakładzie Filozofii Instytutu Nauk Społecznych; od 1989 w Katedrze/Instytucie Socjologii UMK. W latach 1998 – 2006 był dyrektorem Instytutu, kierując m.in. Zakładem Interesów Grupowych. Staże badawcze na uniwersytetach w Oksfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbor. Brał udział w międzynarodowych konferencjach, seminariach i wygłaszał wykłady w Australii, Belgii, Czarnogórze, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Litwie, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Serbii, Szwajcarii, Ukrainie, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii.
W latach 2003 – 2006 członek Komitetu Naukoznawstwa; od roku 2014 Komitetu Socjologii PAN. Kierownik grantów Komitetu Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki. Autor wielu publikacji badawczych dotyczących transformacji ustrojowej, zwłaszcza zakulisowych wymiarów życia społecznego oraz socjologii wiedzy.
Współautor pierwszej wydanej na Zachodzie naukowej analizy roli tajnych służb w procesach wychodzenia z komunizmu – książki Privatizing the Police–State: The case of Poland (wraz z M. Łoś). Wśród jego publikacji książkowych są również: W uścisku tajnych służb: Upadek komunizmu i układ post–nomenklaturowy; Przemoc i poznanie: Studium z nie–klasycznej socjologii wiedzy; Pociąg do Polski. Polska do Pociągu; III RP: Kulisy systemu (rozmowa J. Lichockiej); Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat; Państwo Platformy: Bilans zamknięcia (wraz z R. Sojakiem i M. Gurtowskim).
Podczas stanu wojennego działał w opozycji, m.in. współorganizując kolportaż prasy podziemnej w Toruniu. W okresie lipiec – wrzesień 1982 w areszcie śledczym podejrzany o nielegalną działalność wydawniczą. Objęty amnestią dla więźniów politycznych w roku 1983. W latach 2006 – 2007 ekspert Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. W okresie 2006 – 2007 przewodniczy Radzie Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW. Od lipca do listopada 2007 główny doradca ds. bezpieczeństwa państwa premiera Jarosława Kaczyńskiego. Od 2008 do 10 kwietnia 2010 doradca ds. bezpieczeństwa państwa Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. W latach 2009–2010 przewodniczy Zespołowi ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP. Doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy – od 2015. Doradca Szefa BBN Pawła Solocha – od 2015. Przedstawiciel Prezydenta RP w Komitecie Offsetowym MON – od 2016. Członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – od 2016. Członek Rady Państwowego Instytutu Spraw Międzynarodowych – od 2016. Przedstawiciel Prezydenta RP w Kolegium ds. Służb Specjalnych – od 2017. Kierownik Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej – od 2017. Od połowy lat 90. komentuje w mediach wydarzenia polityczne i zjawiska społeczne – m.in. w Nowościach, Gazecie Pomorskiej, Gazecie Polskiej. Od 2013 stały felietonista tygodnika Sieci.

Powrót