Nasz Partner Tytularny – Województwo Małopolskie – znaczący wkład w Krynica Forum.

Województwo Małopolskie było Partnerem Tytularnym pierwszej edycji #KrynicaForum. Województwo wzięło czynny udział w organizacji naszego wydarzenia poprzez zaangażowanie w ceremonie otwarcia, w której udział wziął sam Marszałek Witold Kozłowski. Przedstawiciele Małopolski uczestniczyli również w panelach dyskusyjnych, przyczyniając się w istotny sposób do tworzenia rekomendacji. 

Marszałek Witold Kozłowski w towarzystwie Premier Beaty Szydło, Przewodniczącego Krynica Forum Jarosława Kożucha, Burmistrza Piotra Ryby oraz Dyrektora Programowego KF Bartłomieja Radziejewskiego rozpoczął pierwszy dzień konferencji. Następnego dnia uczestniczył w panelu marszałków i gubernatorów z Polski i Ukrainy – “PERSPEKTYWY I WYZWANIA DLA REGIONÓW W KONTEKŚCIE KONFLIKTU W UKRAINIE”.  

Drugiego dnia wystąpił także wicemarszałek Józef Gawron podczas debaty pt. “WPŁYW GOSPODARKI NA ZMIANY KLIMATU I ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA”. Natomiast wieczorem w trakcie uroczystej gali, została wręczona Nagroda Województwa Małopolskiego. Nagroda została przyznana w czterech kategoriach: mikro przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca i duży przedsiębiorca. Przyznano także nagrodę o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia gospodarcze związane z województwem małopolskim. 

Jesteśmy wdzięczni za naszą współpracę i patrzymy z optymizmem na przyszłe wydarzenia! 

Komentarze są wyłączone.