Prelegenci Krynica Forum ’22

Rafał Litwińczuk

Wiceprezes Zarządu, Alior Bank

Absolwent studiów prawniczych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Executive MBA, ukończył także studia doktoranckie w zakresie ekonomii w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Posiada 30-letnie doświadczenie w obszarze bankowości, zarządzania aktywami i pasywami, ryzyka walutowego, operacyjnego, stopy procentowej oraz sprzedaży produktów w szeregu instytucji finansowych.
Do Alior Banku dołączył w 2021 r. Wcześniej zasiadał w zarządzie Pekao Banku Hipotecznego, gdzie nadzorował obszar finansów. W latach 2016-2018 zajmował się arbitrażem i stopą procentową banku oraz relacjami z klientami finansowymi oraz projektem wdrożenia regulacji MIFID II w Banku Credit Agricole Polska SA.
Od 2012 r. do 2016 r. pracował w Pekao Banku Hipotecznym, jako dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Pasywami i Emisji Listów Zastawnych. W latach 1997-2012 pracował w banku inwestycyjnym Westdeutsche Landesbank Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Skarbu.
Od 1995 r. do 1997 r. zarządzał płynnością i stopą procentową w ING Banku Śląskim. Od 1993 r. do 1995 r. pracował w Banku BGŻ, gdzie zawierał transakcje na rynku międzybankowym, odpowiadał za płynność banku, zarządzanie stopą procentową i transakcje depozytowe z klientami banku.

Powrót