Prelegenci Krynica Forum ’22

Filip Grzegorczyk

Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobywał
w spółkach o charakterze przemysłowym i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny).
Nadzoruje m.in. transformację energetyczną i dostosowanie działalności firmy do zasad Nowego Zielonego Ładu. Odpowiada również za obszar regulacji i public affairs oraz zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. 

Powrót