Na Krynicy Forum pojawią się:

Udział Małopolski w wydarzeniu

Krynica

Forum ’22

SYNERGIA ŚWIATA BIZNESU, POLITYKI I NAUKI
W SERCU EUROPY

„Krynica Forum ’22 – Wzrost i Odbudowa” to międzynarodowe wydarzenie łączące biznes, politykę i świat nauki. Jego celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa, dobrobytu, społecznej spójności oraz pozycji gospodarczej Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Uważamy, iż środkiem do osiągnięcia tego celu jest stworzenie dogodnych warunków do nieskrepowanej wymiany myśli, merytorycznego sporu, dyskusji na najważniejsze tematy społeczno-gospodarcze oraz synergia i umacnianie relacji pomiędzy decydentami i liderami.

Napaść Rosji na Ukrainę zmieniła obraz geopolityki i zwróciła uwagę świata na Region Europy Środkowo Wschodniej. Bezprecedensowe zaangażowanie Polski w pomoc walczącej o niepodległość Ukrainie, w wymiarze politycznym, gospodarczym i militarnym, jak również przyjęcie ponad 3 mln uchodźców spotkało się z międzynarodowym uznaniem i wzmocniło rolę naszego kraju w regionie.

Polska zapoczątkowała także współpracę regionu w ramach Inicjatywy Trójmorza. Spektakularny sukces rozwoju na przełomie ostatnich 30 lat, wyniósł Polskę na pozycję lidera wzrostu gospodarczego Europy, wspierającego konwergencję regionu. Według danych IMF Polska jest zaraz po Chinach, drugim krajem na świecie, którego wzrost PKB w latach 1990-2020 wyniósł aż 857%.

Sprzyjające momentum, aktywna rola Prezydenta i Rządu RP, potencjał gospodarczy Polski oraz jej położenie geograficzne daje nadzieję na stworzenie w Krynicy-Zdrój najważniejszej, cyklicznej konferencji gospodarczej w regionie, której Polska bardzo potrzebuje i z której będzie mogła być dumna.

Dlaczego

Krynica-Zdrój?

GENIUS LOCI KRYNICY-ZDRÓJ
GOSPODARZA
KRYNICA FORUM ’22

 

Krynica-Zdrój od 100 lat cieszy się sławą oraz statusem elity światowych uzdrowisk. Odwiedzali ją europejscy przedsiębiorcy, liderzy polityczni, a także koronowane głowy państw. Swoją popularność zawdzięcza pięknej naturze, klimatowi i niespotykanemu nigdzie na świecie bogactwu leczniczych źródeł. Odnowiona infrastruktura miejska z urokliwym deptakiem to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Polsce do organizacji międzynarodowej konferencji. Geograficzna bliskość Ukrainy sprzyja obecności przedstawicieli ukraińskich władz państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorców.

Małopolska – to jeden z najprężniej rozwijających się gospodarczo regionów, kluczowych w tworzeniu PKB Polski. Duża atrakcyjność inwestycyjna oraz położenie na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków logistycznych budzi zainteresowanie zagranicznych inwestorów. W procesie odbudowy Ukrainy to właśnie Małopolska wraz z sąsiadującym Podkarpaciem będą odgrywały kluczową rolę w kontekście logistyki, infrastruktury i niezbędnych zasobów.

Ścieżki Tematyczne

Partnerzy Krynica Forum 2022

PARTNER TYTULARNY
KRYNICA-ZDRÓJ - MIASTO GOSPODARZ KRYNICA FORUM
PARTNER LOKALNY
PARTNER STRATEGICZNY
PARTNER ZŁOTY
PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
PARTNER REGIONALNY
PARTNERZY BIZNESOWI
PARTNER
WYŁĄCZNY PARTNER PROGRAMOWY
PARTNERZY MERYTORYCZNI
PARTNERZY INSTYTUCJONALNI
PATRONI MEDIALNI
O bezpieczeństwo wydarzenia dba Grupa Impel
PARTNER SMART CITY

Kontakt

Jarosław Kożuch
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
jaroslaw.kozuch@krynicaforum.pl
Bartłomiej Radziejewski
Dyrektor Programowy Krynica Forum
bartlomiej.radziejewski@krynicaforum.pl
Marietta Gieroń
Dyrektor Operacyjny
marietta.gieron@krynicaforum.pl
Kacper Bączkowski
Manager ds. komunikacji
kacper.baczkowski@krynicaforum.pl

Bądź na bieżąco.
Zapisz się do newslettera wydarzenia